Metodisk opplegg for kvalitative, fagfellebaserte vurderinger av museene i Det nasjonale museumsnettverket

Som en oppfølging av museumsmeldingen satte departementet ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå et metodisk opplegg for å gjennomføre kvalitative, fagfellebaserte vurderinger på institusjonsnivå. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport.

Departementet satte i juni 2023 ned en arbeidsgruppe som skulle foreslå et opplegg for systematisert kunnskapsinnhenting om den kvalitative utviklingen i museene i Det nasjonale museumsnettverket. Oppdraget var en oppfølging av stortingsmeldingen Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid om å gjennomføre kvalitative, fagfellebaserte vurderinger av museene på institusjonsnivå. Arbeidsgruppen leverte sin rapport 29. februar 2024.