Utredning om digitale utlån fra folkebibliotek

Professor PhD Torger Kielland, Universitetet i Bergen. Utredning skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet 31.5.2024

Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet i høringsutkastet til nyboklov høsten 2022, foreslo at det skulle innføres en leveringsplikt for digitale lydbøker tilfolkebibliotek.