Ny traktat inngått under WIPO

Traktaten gjelder opprinnelsesangivelse i patentsøknader.

Justis- og beredskapsdepartementet og Patentstyret deltok fra 13. til 24. mai på diplomatkonferanse i Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO) i Genève for genetiske ressurser og tilknyttet tradisjonell kunnskap.

Resultatet ble en traktat om opprinnelsesangivelse i patentsøknader. Spørsmålet om norsk tilslutning til traktaten er ikke avgjort ennå. Svaret vil avhenge av blant annet EØS-rettslige spørsmål, forholdet til Den europeiske patentkonvensjonen og Patentsamarbeidskonvensjonen (PCT).