Høringer

Høring - forslag til ny forskrift til åndsverkloven

Utkastet til forskrift inneholder oppdateringer av en rekke henvisninger til bestemmelser i loven og andre tekniske endringer. Videre inneholder utkastet forslag til bestemmelser som gjennomfører Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2021

Vår ref.: 21/1425

Høringsbrev om forslag til ny forskrift til åndsverkloven

Høringsbrevet med vedlegg som PDF-fil (.pdf)

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny forskrift til lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Forskriften foreslås å skulle erstatte gjeldende forskrift til åndsverkloven 21. desember 2001 nr. 1563.

Revisjonen av forskriften skjer blant annet som en følge av at det i 2018 ble vedtatt ny åndsverklov. Utkastet til forskrift inneholder oppdateringer av en rekke henvisninger til bestemmelser i loven og andre tekniske endringer.

Videre inneholder utkastet forslag til bestemmelser som gjennomfører Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet i norsk rett, slik at det sikres bedre tilgang til åndsverk og annet materiale som er vernet av opphavsrett og nærstående rettigheter til fordel for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller på annen måte har en funksjonsnedsettelse som vanskeliggjør lesing.

Marrakechtraktaten og Marrakechdirektivet er vedlagt i uoffisielle norske oversettelser.

Utkastet inneholder dessuten forslag til bestemmelser som gir godkjente enheter, som bibliotek og andre organisasjoner som produserer og tilgjengeliggjør eksemplar av åndsverk i tilgjengelige format, en eksplisitt hjemmel til å behandle særlige kategorier av personopplysninger. Bakgrunnen for forslaget er kravet til supplerende rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger i personvernforordningen (GDPR).

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre berørte organer, organisasjoner eller institusjoner mv., som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

For å avgi høringsuttalelse, gå til www.regjeringen.no/2838698. Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt forslag sendes departementet innen 25. mai 2021.

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

Maria Jongers
seniorrådgiver

Departementene
Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Altibox AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkivverket
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Bokbasen
BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge
Bufdir
Creative Commons Norge
CREO
Datatilsynet
Den Norske Ballettskole AS
Den norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske UNESCO-kommisjonen
Det norske komponistfond
Digitaliseringsdirektoratet
Discovery Networks Norway AS (Discovery)
Domstoladministrasjonen
Dysleksi Norge
Elektronisk Forpost Norge (EFN)
Elevorganisasjonen
Facebook
Fagpressen
Fellesorganisasjonen Foto-Norge
FolkOrg
Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
FONO
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Google Norge
Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
GramArt
Gramo
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
IFPI Norge
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institusjonsfotografene
Kabel Norge
Kopinor
KS - Kommunesektorens organisasjon
Kunstnernettverket
Landsforeningen Norske Malere
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Medietilsynet
Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig
Motion Picture Licensing Company Norge AS (MPLC)
MusicLab, UiO
Musikkfondene
Musikkforleggerne
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
NextGenTel AS
NONA - The Norwegian Online News Association
NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Nordic Content Protection (Stop Nordic)
Nordic Entertainment Group
Nordic Screens AS
Norges Blindeforbund
Norges Fotografforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges museumsforbund
Norsk Artistforbund (NA)
Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)
Norsk Bibliotekforening
Norsk Billedhoggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk Filmklubbforbund
Norsk forening for jus og edb
Norsk Journalistlag (NJ)
Norsk Komponistforening (NKF)
Norsk Kritikerlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
Norsk Oversetterforening (NO)
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening (NR)
Norsk rikskringkasting AS (NRK)
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk Skuespillerforbund (NSF)
Norsk studentorganisasjon
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk Tidsskriftforening
Norsk Videogramforening (NVF)
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Billedkunstnere (NBK)
Norske Dansekunstnere
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Filmregissører
Norske Grafikere
Norske Konsertarrangører
Norske Kunsthåndverkere (NK)
Norske Reklamefotografer
Norske Scenografer
Norske Tekstilkunstnere
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
P4 Radio Hele Norge AS
Patentstyret
Personvernkommisjonen
Platearbeiderforeningen
Produsentforeningen NORA
Regelrådet
Rettighetsalliansen
Riks TV AS
RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV)
SAFO
Statped
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Telenor Norge AS
Telia Norge AS
TONO
TV 2 AS
Unge funksjonshemmede
Unge Kunstneres Samfund
Universell
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Virke kunnskap, teknologi og utdanning (Virke KTU)
Virke Produsentforeningen
YS