Høring - endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i åndsverkloven mv. på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2024

Vår ref.: 23/5586

Høring – endringer i åndsverkloven mv. (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)

 

Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette forslag til endringer i åndsverkloven mv. på høring. I høringsnotatet foreslås det endringer for å gjennomføre digitalmarkedsdirektivet (EU) 2019/790 og nett- og videresendingsdirektivet (EU) 2019/789 i norsk rett.

Digitalmarkedsdirektivet har som formål å gjennomføre en ytterligere harmonisering av lovgivningen om opphavsrett og nærstående rettigheter i det indre markedet, særlig når det gjelder digital og grensekryssende bruk av beskyttet innhold. Direktivet inneholder blant annet nye avgrensningsregler for undervisnings-, forsknings- og kulturarvinstitusjoner, herunder regler om tekst- og datautvinning. Videre inneholder direktivet regler om alternativ tvisteløsning, nye rettigheter for utgivere av pressepublikasjoner, regler om forholdet mellom plattformtilbydere og rettighetshavere når det gjelder brukeropplastet innhold, og regler som skal sikre rimelig vederlag til opphavere og utøvende kunstnere.

Nett- og videresendingsdirektivet bygger videre på satellitt- og kabeldirektivet (93/83/EØF) og innebærer en ytterligere harmonisering av reguleringen på området. Formålet med direktivet er å øke tilgangen til kringkastingsprogrammer fra andre medlemsstater ved å lette klarering av opphavsrettslig beskyttet innhold i slike programmer. Direktivet regulerer opphavsrettslige spørsmål i forbindelse med visse nettoverføringer samt videresending og annen distribusjon av radio- og fjernsynsprogrammer.

Høringsnotatet inneholder også forslag som ikke har sammenheng med direktivgjennomføringene, blant annet knyttet til vederlagsretten i § 21 og «frikjøpt» musikk samt forberedelse til tiltredelse til WIPO-traktatene WCT og WPPT.

Høringsfristen er fredag 15. mars 2024.

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg.

 

Med hilsen

Constance Ursin  (e.f.)
avdelingsdirektør

Espen Arneberg Børset
fagdirektør

 

Departementene

Datatilsynet
Den norske UNESCO-kommisjonen
Domstoladministrasjonen
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Innovasjon Norge
Kulturdirektoratet
Medieklagenemnda v/Klagenemndssekretariatet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norsk filminstitutt
Norsk rikskringkasting AS (NRK)
Patentstyret
Regelrådet
Riksarkivet
Universitets- og høgskolerådet (UHR)

MusicLab, UiO
RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse, UiO

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bildende Kunstneres Hjelpefond
BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge
Creative Commons Norge
Creo
Den norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Det norske komponistfond
Elektronisk Forpost Norge (EFN)
Fagpressen
Fellesorganisasjonen Foto-Norge
FolkOrg
Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
FONO
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Forskerforbundet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon
GramArt
Gramo
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
IFPI Norge
IKT-Norge
Institusjonsfotografene
Kabel Norge
Kopinor
KS – Kommunesektorens organisasjon
Kunstnernettverket
Landsforeningen Norske Malere
Landslaget for lokalaviser
LO Norge
Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig
Music Nest Norway
Musikkfondene
Musikkforleggerne
NONA – The Norwegian Online News Association
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Nordic Content Protection (Stop Nordic)
Norges Blindeforbund
Norges Fotografforbund
Norges Juristforbund
Norges museumsforbund
Norsk Artistforbund (NA)
Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)
Norsk Bibliotekforening
Norsk Billedhoggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Norsk filmforbund
Norsk Filmklubbforbund
Norsk forening for jus og edb
Norsk Journalistlag (NJ)
Norsk Komponistforening (NKF)
Norsk Kritikerlag
Norsk Lokalradioforbund
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
Norsk Oversetterforening (NO)
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening (NR)
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk Skuespillerforbund (NSF)
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk Tidsskriftforening
Norsk Videogramforening (NVF)
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Billedkunstnere (NBK)
Norske Dansekunstnere
Norske Dramatikeres Forbund
Norske Filmregissører
Norske Grafikere
Norske Konsertarrangører
Norske Kunsthåndverkere (NK)
Norske Reklamefotografer
Norske Scenografer
Norske Tekstilkunstnere
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Produsentforeningen NORA
Platearbeiderforeningen
Rettighetsalliansen
Stiftelsen Elektronikkbransjen
TONO
Unge Kunstneres Samfund
Virke kultur og opplevelser
Virke Produsentforeningen
YS

Allente Group AB
Altibox AS
Den Norske Ballettskole AS
Discovery Networks Norway AS (Discovery)
Google Norway AS
Meta
Motion Picture Licensing Company Norge AS (MPLC)
Netflix
NextGenTel AS
Nordic Screens AS
P4 Radio Hele Norge AS
RiksTV AS
Telenor Norge AS
Telia Norge AS
TV 2 AS
Viaplay Group AB