EØS

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

Illustrasjon: UD

Hva EØS-avtalen omfatter

EØS-avtalen gir Norge og nordmenn de samme rettigheter og plikter som andre EØS-land og deres borgere når det gjelder handel med varer, investeringer, bank- og forsikring, kjøp og salg av tjenester og rett til å ta arbeid, studere og bo i EØS-land.

Fri flyt av varer og tjenester er en del viktig del av EØS-avtalen

Handel i EØS

EU er Norges viktigste handelspartner. Her finner du overordnete regler og veiledning knyttet til fri bevegelse av varer og tjenester.

EØS-notatbasen

Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Aktuelt nå

'

Arbeidsliv og dataøkonomi på agendaen i EØS-rådet

14.11.17: Dataøkonomi, EØS-samarbeidet og arbeidsliv var viktige tema i det halvårige EØS-rådet i Brussel 14. november, hvor EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland deltok for første gang. EØS-rådet er EØS/Efta-landene Norge, Island og Liechtensteins øverste politiske dialog med EU.

Gardermoen flyplass

Bedre beskyttelse ved pakkereiser

22.09.17: Nå vil norske forbrukere få bedre beskyttelse ved bestilling av pakkereiser de selv setter sammen. Et nytt pakkereisedirektiv har blitt innlemmet i EØS-avtalen.

Jensen og Dombrovskis

Møtte kommisjonen om nye finansmarkedsregler

21.09.17: Finansminister Siv Jensen møtte 21. september Europakommisjonens visepresident for å diskutere raskere innlemming av finansmarkedsregler i EØS-avtalen.

Alle saker om EØS

Dokumenter

Regjeringens program for samarbeidet med EU 2017

– Tydelige prioriteringer er viktig for kunne å ivareta norske interesser og bidra til å løse de felles utfordringene Europa står overfor, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

EU/EØS-håndboken

EU/EØS-håndboken (ny utgave juni 2016) gir en samlet oversikt over institusjoner og beslutningsprosesser i EU, EØS-samarbeidet, samarbeidet på justisfeltet samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet Norge har med EU.

Kontakt

EØS- og Schengen-seksjonen

Telefon: 23 95 05 10
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,