NOU 2024: 14

Med lov skal data deles — Ny lovgivning om viderebruk av offentlige data

Utvalget foreslår i NOU 2024: 14 ny lovgivning som skal gjøre det enklere for næringslivet, forskere, presse og sivilsamfunnet med mer, å finne og ta i bruk offentlige data til å lage nye produkter, tjenester og løsninger. Forslaget vil gi felles regler for hvordan offentlige virksomheter skal gjøre data tilgjengelig på en måte som skaper verdi for andre og bidrar til et åpent og demokratisk samfunn. Forslaget vil gjennomføre tre felleseuropeiske rettsakter som skal legge til rette for viderebruk av data fra offentlige virksomheter: Åpne data-direktivet (EU) 2019/1024, med gjennomføringsforordningen om datasett med høy verdi (EU) 2023/138, og dataforvaltningsforordningen (EU) 2022/868. Åpne data-direktivet er en omarbeiding av viderebruksdirektivet 2003/98/EF, som i dag er gjennomført i norsk rett gjennom offentleglova.

Les dokumentet