Legger fram forslag til ny datadelingslov

Forslag til ny lov om datadeling skal gjøre det enklere for næringslivet, forskere, presse og andre å finne og ta i bruk offentlige data til å lage nye produkter, tjenester og løsninger.

Utvalgsleder Camilla Selman overleverer NOUen til statsråd Karianne Tung
Utvalgsleder Camilla Selman overleverer den offentlige utredningen til statsråd Karianne Tung Foto: DFD

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung tok imot den offentlige utredningen «Med lov skal data deles» på en pressekonferanse i dag. Kommuneadvokat Camilla Selman har ledet lovutvalget som ble opprettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet høsten 2021.

– Deling og bruk av data er en forutsetning for å utnytte det enorme potensialet som ligger i kunstig intelligens og maskinlæring. Samtidig viser utredningen at det er en utfordring å få tilgang til på nok data av god kvalitet, og som kan brukes videre. Jeg kommer til å følge opp lovforslaget raskt, nettopp for å sikre at vi bruker det til å skape bedre tjenester, mer innovasjon og næringsutvikling, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Eksempel på data som i ifølge utvalget i større grad bør deles er blant annet kartdata, værdata, statistikk, og sanntidsdata.

– Jeg er glad for at vi har kommet i mål med et omfattende lovarbeid som forhåpentligvis vil bli et viktig virkemiddel for å få til økt deling, åpenhet og verdiskaping med offentlige data. Vårt forslag er i tråd med norske ambisjoner og EUs strategi om å fremme dataøkonomien, sier Camilla Selman.

Utvalget foreslår to ulike lover, en lov om datadeling for å gjennomføre EUs «åpne data-direktiv» (Open Data Directive – ODD) og en lov om dataforvaltning for å gjennomføre EUs «dataforvaltningsforordning» (Data Governance Act – DGA).

Et viktig forslag i forbindelse med ny lov om datadeling er etableringen av et nasjonalt prioriteringsråd for deling og viderebruk av data fra offentlig virksomhet, som skal anbefale hvilke data som skal være pliktig for aktiv tilgjengeliggjøring. Lovforslaget inneholder bestemmelser som i dag er inntatt i offentleglova.

Forslaget til ny dataforvaltningslov skal sørge for trygg ramme for deling av data som ikke er åpne og underlagt tredjeparts rettigheter.

 Utvalgets medlemmer har vært:

  • Camilla Selman, kommuneadvokat i Oslo kommune (utvalgsleder)
  • Shahzad Rana, Oslo, selvstendig konsulent
  • Torger Kielland, Bergen, professor juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen
  • Lee A. Bygrave, Oslo, professor Institutt for privat rett v/Universitetet i Oslo
  • Heather Broomfield, Leikanger, fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
  • Birger S. Clementsen, Stavanger, direktør innovasjon og støttetjenester Stavanger kommune
  • Johnny Welle, Hønefoss, direktør Statens Kartverk
  • Dörthe Koerner, Brønnøysund, seniorrådgiver Brønnøysundregistrene
  • Hilde Austlid, Trondheim, senioringeniør Statens vegvesen
  • Ina Lindahl Nyrud, Oslo, advokat Norsk Journalistlag

Lovforslaget blir sendt på høring over sommeren.