EØS-seksjonen

Håndtering av løpende EØS-saker, regelverksinnlemmelse, forholdet til Efta-institusjonene. EØS- seksjonen er sekretariat for det interdepartementale koordineringsutvalget for EØS-saker.