EØS- og Schengen-seksjonen

Håndtering av løpende EØS- og Schengen-saker. Regelverksinnlemmelse. Sekretariat for regjeringens europautvalg. EØS- og Schengen-seksjonen er sekretariat for begge interdepartementale koordineringsutvalg for hhv. EØS- og justis- og innenrikssaker. Håndteringen av forholdet til Efta-institusjonene.

Seksjonen har koordineringsansvar for arbeidet med brexit, både internt i UD og i det tverrdepartementale arbeidet i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU. Fem landansvar - for Efta-partnerne Sveits og Liechtenstein, samt Andorra, Monaco og San Marino. Enhet for EØS-oversettelse.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Jørn Gloslie.

Les mer om seksjonens oppgaver.

Til toppen