Sørøsteuropeisk seksjon

Sørøsteuropeisk seksjonen har ansvar for det bilaterale samarbeidet med Albania, Bosnia-Hercegovina, Hellas, Kosovo, Kroatia, Kypros, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia. Seksjonen har ansvar for bistanden til landene på Vest-Balkan. Bistanden skal bidra til stabilitet og europeisk integrasjon. Sentrale arbeidsområder er rettstatsutvikling, inkludert domstolsreform, menneskerettigheter/likestilling, anti-korrupsjon, sivilt samfunn og ytringsfrihet, næringsutvikling, migrasjon, forsvarssektorreform, og samarbeid internt i landene og mellom landene på Vest-Balkan. Europarådet og OSSE er sentrale partnere i seksjonens arbeid.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Kristin Melsom