Sørøsteuropeisk seksjon

Sørøsteuropeisk seksjon har ansvar for Norges utenrikspolitiske interesser i Sørøst-Europa. Dette inkluderer sikkerhetspolitikk, europapolitikk, næringsfremme samt forvaltning av regionale midler som verktøy for Norges interesser i regionen. Seksjonen koordinerer Norges politikk i embetsdistriktet, med landansvar for Albania, Bosnia-Hercegovina, Hellas, Kosovo, Kypros, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.