Sørøsteuropeisk seksjon

Medvirkning til utforming av EØS-finansieringsordningene for enkelte av sine porteføljeland. ODA-midler. EU-utvidelsen. Landansvar for Tyrkia, Hellas, Kypros, Serbia, Montenegro, Bosnia-Hercegovina, Makedonia, Kroatia, Kosovo og Albania.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Haakon Blankenborg

Til toppen