Europapolitisk seksjon

Utviklingen i EUs samarbeid, toppmøter og ministermøter. Forholdet mellom EUs institusjoner og medlemsland. Europeisk utenrikspolitisk samarbeid, herunder EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid (Fusp) og EUs tredjelandspolitikk. Regjeringens europapolitikk, Norges kontakter med EU-formannskapet og EU-institusjonene. Europaforskning, europadebatt og -informasjon. Landansvar for Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Storbritannia, Spania, Portugal og Vatikanstaten.