Sentral kontrollenhet

Sentral kontrollenhet utgjør den sentrale enhet for saker hvor det varsles om og behandles mistanke om økonomiske misligheter. Enheten skal påse at det foreligger hensiktsmessige og betryggende instrukser, systemer og rutinebeskrivelser for utenrikstjenestens økonomistyring, påse at økonomistyringen i utenrikstjenesten utøves i samsvar med gjeldende bestemmelser, herunder interne instrukser og rutiner og sørge for revisjon av utenrikstjenestens informasjonssikkerhetssystem.

Enheten ledes av kontrolldirektør Nils Haugstveit.

Til toppen