Avdelinger

Serviceavdelingen

Avdelingen er ansvarlig for at Utenriksdepartementet har en imøtekommende og profesjonell konsulær- og publikumstjeneste. Den skal sikre et høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå for krise- og katastrofesituasjoner. Avdelingen har ansvar for å gi gode fysiske og teknologiske betingelser for oppgaveløsning for utenriksstasjonene og for avdelingene i departementet.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for forebyggende sikkerhet

  Seksjon for forebyggende sikkerhet (SFS) legger premisser for, gir råd og kontrollerer utenrikstjenestens arbeid med risikohåndtering og tiltak for å motvirke sikkerhetstruende hendelser. Innenfor dette ligger bl.a. ansvaret for en hensiktsmessig sikkerhetsstyring, at det regelmessig gjennomføres nødvendige risikovurderinger, at planer og instrukser utarbeides og vedlikeholdes, at sikkerheten blir ivaretatt i forbindelse med nye initiativ, løsninger og prosjekter, samt at krav og forebyggende sikkerhetstiltak jevnlig øves og kontrolleres.

 • Seksjon for eiendomsforvaltning

  Seksjonen består av Enhet for fellestjenester og Enhet for eiendomsprosjekt og har ansvar for leieforhold for kontorer og boliger ved utenriksstasjonene, herunder bygnings- og vedlikeholdsarbeider, innredning, møblering og kunstnerisk utsmykning. Utenriksdepartementets drift.

 • IKT-seksjonen

  IKT-planlegging og strategiutvikling i departementet og ved utenriksstasjonene. Opplæring og drift av IKT-systemer. Brukerservice. IKT Service-senter. Telefoni. Kryptosystemer.

 • Arkivseksjonen

  Arkivseksjonen har ansvaret for arkivfaglige funksjoner både i departementet og ved alle utenriksstasjoner. Seksjonen bistår publikum i forhold til innsyn og adgang til arkivet. Seksjonen arbeider også med avlevering av papirarkiver til Riksarkivet.

 • Seksjon for analysestøtte og kunnskapsforvaltning

  Seksjonen har ansvar for overordnet styring av kunnskaps- og informasjonsforvaltning i utenrikstjenesten. Det innebærer å formulere strategi, arkitektur og regler for hvor informasjon og data skapes og hvordan den brukes på tvers av organisasjon og teknologi. God informasjons- og kunnskapsforvaltning identifiserer relevante data og informasjon, transformerer det til kunnskap og gjør den tilgjengelig for hele organisasjonen på en sikker måte.

 • UDs operative senter

  UDs operative senter styrker departementets arbeid med konsulære saker. Operasjonssenteret overvåker også det internasjonale situasjonsbildet hele døgnet, slik at utenrikstjenesten enda raskere kan fange opp og reagere på små og store kriser.