Serviceavdelingen

Avdelingen har ansvar for å gi gode fysiske og teknologiske betingelser for oppgaveløsning for utenriksstasjonene og for avdelingene i departementet. Den er også ansvarlig for å sikre et høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå i utenrikstjenesten.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for forebyggende sikkerhet

  Seksjon for forebyggende sikkerhet (SFS) legger premisser for, gir råd og kontrollerer utenrikstjenestens arbeid med risikohåndtering og tiltak for å motvirke sikkerhetstruende hendelser. Innenfor dette ligger bl.a. ansvaret for en hensiktsmessig sikkerhetsstyring, at det regelmessig gjennomføres nødvendige risikovurderinger, at planer og instrukser utarbeides og vedlikeholdes, at sikkerheten blir ivaretatt i forbindelse med nye initiativ, løsninger og prosjekter, samt at krav og forebyggende sikkerhetstiltak jevnlig øves og kontrolleres.

 • Seksjon for eiendomsforvaltning

  Seksjonen består av Enhet for fellestjenester og Enhet for eiendomsprosjekt og har ansvar for leieforhold for kontorer og boliger ved utenriksstasjonene, herunder bygnings- og vedlikeholdsarbeider, innredning, møblering og kunstnerisk utsmykning. Utenriksdepartementets drift.

 • IKT-seksjonen

  IKT-planlegging og strategiutvikling i departementet og ved utenriksstasjonene. Opplæring og drift av IKT-systemer. Brukerservice. IKT Service-senter. Telefoni. Kryptosystemer.

 • Arkivseksjonen

  Arkivseksjonen har ansvaret for arkivfaglige funksjoner både i departementet og ved alle utenriksstasjoner. Seksjonen bistår publikum i forhold til innsyn og adgang til arkivet. Seksjonen arbeider også med avlevering av papirarkiver til Riksarkivet.

 • Seksjon for analysestøtte og kunnskapsforvaltning

  Seksjonen har ansvar for overordnet styring av kunnskaps- og informasjonsforvaltning i utenrikstjenesten. Det innebærer å formulere strategi, arkitektur og regler for hvor informasjon og data skapes og hvordan den brukes på tvers av organisasjon og teknologi. God informasjons- og kunnskapsforvaltning identifiserer relevante data og informasjon, transformerer det til kunnskap og gjør den tilgjengelig for hele organisasjonen på en sikker måte.