Serviceavdelingen

Avdelingen er ansvarlig for at Utenriksdepartementet har en imøtekommende og profesjonell konsulær- og publikumstjeneste. Den skal sikre et høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå for krise- og katastrofesituasjoner. Avdelingen har ansvar for å gi gode fysiske og teknologiske betingelser for oppgaveløsning for utenriksstasjonene og for avdelingene i departementet.