Arkivseksjonen

Arkivseksjonen har ansvaret for arkivfaglige funksjoner både i departementet og ved alle utenriksstasjoner. Seksjonen bistår publikum i forhold til innsyn og adgang til arkivet. Seksjonen arbeider også med avlevering av papirarkiver til Riksarkivet.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Erling Søraa.