Etater og virksomheter under Utenriksdepartementet

Underliggende etater

 • Norad

  Norad skal sørge for faglige råd til bistandsforvaltningen, finansiere norske og internasjonale bistandsorganisasjoner og kvalitetssikre og evaluere Norges utviklingssamarbeid med fattige land.

  Nettside: http://www.norad.no/

 • Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

  Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit nasjonalt kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av ungt leiarskap. Norec ligg direkte under Utanriksdepartementet, og er ein del av den norske statlege utviklingspolitikken. Kjerneverksemda er å legge til rette for gjensidige utvekslingar av tilsette og frivillige mellom bedrifter og organisasjonar i Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Norec har hovudkontor i Førde, Sogn og Fjordane, og har rundt 40 tilsette.

  Nettside: https://www.norec.no/

 • Tildelingsbrev og årsrapporter fra Utenriksdepartementet

  For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Tilknyttede virksomheter

 • Norfund

  Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund), er et sentralt redskap i arbeidet med å få til næringsutvkling i Sør.

  Nettside: http://www.norfund.no/

Til toppen