Forsiden

Norfund

Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund), er et sentralt redskap i arbeidet med å få til næringsutvkling i Sør.

Fondet eies 100 prosent av staten, og forvaltes av Utenriksdepartementet. Utviklingsministeren er ansvarlig statsråd. Det faglige ansvaret for departementets forvaltning av Norfund ligger i Seksjon for utviklingspolitikk i Avdeling for regionale spørsmål og utvikling.

Norfunds styre

Nettside: http://www.norfund.no/