Norfund

Investeringsfondet til staten for næringsverksemd i utviklingsland (Norfund), er ein sentral reiskap i arbeidet med å få til næringsutvkling i Sør.

Fondet er eigd 100 prosent av staten, og blir forvalta av Utanriksdepartementet. Utviklingsministeren er ansvarleg statsråd. Det faglege ansvaret for forvaltninga til departementet av Norfund ligg i Seksjon for utviklingspolitikk i Avdeling for regionale spørsmål og utvikling.

Norfund sitt styre

Nettside: http://www.norfund.no/