Underliggende etater

 • Norad

  Norad skal sørge for faglige råd til bistandsforvaltningen, finansiere norske og internasjonale bistandsorganisasjoner og kvalitetssikre og evaluere Norges utviklingssamarbeid med fattige land.

  Nettside: http://www.norad.no/

 • Fredskorpset

  Fredskorpsets kjernevirksomhet er å legge til rette for gjensidig personellutveksling mellom virksomheter i Norge og i utviklingsland.

  Nettside: http://www.fredskorpset.no/

 • Tildelingsbrev og årsrapporter fra Utenriksdepartementet

  For lettere å se sammenhengen mellom styring, ressursbruk og resultater i statlige virksomheter vil du finne både tildelingsbrev til virksomhetene og årsrapporter fra virksomhetene på denne siden. Tildelingsbrev blir lagt ut i begynnelsen av januar for inneværende år, mens årsrapportene blir lagt ut i månedsskifte april/mai for foregående år.

Til toppen