Tilknyttede virksomheter

  • Norfund

    Investeringsfondet til staten for næringsverksemd i utviklingsland (Norfund), er ein sentral reiskap i arbeidet med å få til næringsutvkling i Sør.

    Nettside: http://www.norfund.no/