Tilknyttede virksomheter

  • Norfund

    Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund), er et sentralt redskap i arbeidet med å få til næringsutvkling i Sør.

    Nettside: http://www.norfund.no/