Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit nasjonalt kompetansesenter for utveksling, nettverksbygging og utvikling av ungt leiarskap.

Norec ligg direkte under Utanriksdepartementet, og er ein del av den norske statlege utviklingspolitikken. Kjerneverksemda er å leggje til rette for gjensidige utvekslingar av tilsetje og frivillige mellom bedrifter og organisasjonar i Noreg og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Norec har hovudkontor i Førde, Sogn og Fjordane.

Tildelingsbrev, instruks og årsrapport

Nettside: https://www.norec.no/