Seksjon for eiendomsforvaltning

Seksjonen består av Enhet for fellestjenester og Enhet for eiendomsprosjekt og har ansvar for leieforhold for kontorer og boliger ved utenriksstasjonene, herunder bygnings- og vedlikeholdsarbeider, innredning, møblering og kunstnerisk utsmykning. Utenriksdepartementets drift.