Seksjon for Sentral-Europa og EØS-midlene

Forvaltningsansvar for EØS-midlene, herunder bilaterale avtaler om finansieringsordningene for alle land som mottar EØS-midler. Seksjonen ivaretar det løpende samarbeidet med Financial Mechanism Office (FMO) i Brussel. Seksjonen støtter samtlige seksjoner med landansvar for EØS-midler og ivaretar avdelingens arbeid i og overfor Financial Mechanism Committee. Landansvar for Polen, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Østerrike, Ungarn, Romania, Bulgaria og Malta.