Spesialutvalg

Spesialutvalgene skal bidra til samordning mellom departementene i saker som berører flere departementer. Ledelse og sekretariatsansvar for det enkelte utvalg ligger i det departementet som har forvaltningsmessig hoved­ansvar, for eksempel leder Olje- og energidepartementet spesialutvalget for energi.

Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet og Finans­departementet har møterett i alle utvalgene. EØS-relevante forslag som er under arbeid i, eller som er fremmet av Kommisjonen eller Rådet, skal vurderes og følges opp i utvalgene.

Spesialutvalgene møter så ofte som det er nødvendig for å kunne vurdere å fremme norske posisjoner til forslag som er under arbeid, eller er fremsatt i EU, og til vedtatte rettsakter. Det fagansvarlige departement skal ved hjelp av spesialutvalgene sikre at alle sider som angår en sak blir belyst.

EØS-posisjonsnotater skal normalt godkjennes av spesialutvalget. Øvrige notater utarbeides til orientering, med mindre ansvarlig departement bestemmer noe annet.

Oversikt over spesialutvalgene

Spesialutvalg   for EØS- saker

 Ledelse

 Medlemmer

Energi

OED
v/avdelingsdirektør       
Johan Vetlesen

FIN, KLD, LMD, SD,   UD

EØS-rettslig utvalg

UD
v/avdelingsdirektør 
Siri Veseth Meling

FIN, JD,   Regjeringsadvokaten

Forbrukerspørsmål

BLD
v/fagdirektør  
Eva Tverberg

FIN, HOD, JD, KMD,   UD

Forskning og   utvikling

KD
v/avdelingsdirektør 
Geir Arnulf

Samtlige   departementer, Forskningsrådet, Innovasjon Norge

Handelsforenkling/
kjemikalier

Miljødirektoratet
v/senioringeniør 
Marianne Stave Sekkenes
sjefingeniør
Eva Haug

ASD, BLD, FD, FIN,   HOD, JD, KD, KLD, KMD, KUD, LMD, OED, SD, UD

Helse

HOD
v/seniorrådgiver 
Anders Lamark Tysse

ASD, BLD, FIN, KD,   KLD, KMD, LMD, NFD, UD

Immaterialrett

KUD
v/seniorrådgiver
Espen Arneberg Børset

FIN, HOD, JD, KD,   KLD, UD, LMD, NFD, Patentstyret

Indre marked

NFD
v/seniorrådgiver     
Ingvild Ånestad

Alle departementer

Kapitalbevegelser   og finansielle tjenester

FIN
v/underdirektør 
Jens Werring-Westly

BLD, JD, KD, NFD,   SD,  UD, Finanstilsynet

Kommunikasjoner

KMD
v/underdirektør 
Christina Christensen

BLD, FIN, JD, KUD,  NFD, UD, Post og teletilsynet

Konkurransesaker

NFD
v/avdelingsdirektør   
Nils-Ola Widme

BLD, FIN, JD, OED,   SD,   UD

Kultur

KUD
v/ seniorrådgiver 
Gunhild Strand Molle

FIN, KD, KLD, UD, Norsk kulturråd

Matområdet

LMD
v/avdelingsdirektør 
Eva Grendstad

HOD
v/avdelingsdirektør
Sissel Lyberg   Beckmann

BLD, FIN, HOD, KLD,   LMD, NFD, UD, Mattilsynet

Miljø

KLD
v/avdelingsdirektør 
Agnethe Dahl

OED, HOD, KMD, SD, LMD, NFD, FIN, UD

Offentlige anskaffelser

NFD
v/avdelingsdirektør   
Monica Elisabeth   Auberg

ASD, BLD, FD, FIN, HOD, JD, KD,  KLD, KMD, OED, SD, UD

Offentlig støtte

NFD
v/avdelingsdirektør  
Monica Wroldsen

FIN, JD, KLD, KD,   KMD, KUD, LMD, OED, SD, UD

Personbevegelighet,   arbeidsliv og arbeidsmiljø

ASD
v/avdelingsdirektør 
Ingrid Sandvei Francke

BLD, FIN, HOD, JD,   KD, KMD, KUD, NFD, UD

Samfunnssikkerhet

JD
v/avdelingsdirektør 
Vibeke Bildøy

ASD, FIN, HOD, KMD,   SD, UD, DSB

Selskapsrett

NFD
v/seniorrådgiver 
Sjur Eigil Dahl

ASD, FIN, KD, KMD,   OED, UD

Transport

SD
v/underdirektør 
Ingeborg Kjærnli

FIN, JD, KLD, NFD,   UD

Trygd

ASD
v/avdelingsdirektør   
Anne-Louise Resberg

BLD, FIN, HOD, KMD,   NFD, UD, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utdanning

KD
v/avdelingsdirektør   
Geir Arnulf

BLD, FIN, HOD, JD,   KMD, LMD, UD

Spesialutvalg for Schengen-saker

Spesialutvalg for justis- og
innenrikssaker

JD v/avdelingsdirektør 
Sissil Maria Pettersen

FD, FIN, UD, POD, UDI