Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8687 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Common Project 1 (ATM)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0116 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 550/2004

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/116 av 1. februar 2021 om etablering av "Common Project One" som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring fastsatt i forordning (EF) nr. 550/2004 fra Europaparlamentet og Rådet, om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 og om opphevelse av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014

 • Grenseverdier for meldrøye og meldrøyetoksiner visse næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Basis rettsaktnr.: (EC) nr. 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/... som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner i visse næringsmidler

 • Vet - overvåkning mot SARS CoV 2 hos mink

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021D0788 Basis rettsaktnr.: 2003/99/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/788 av 12. mai 2021 om bestemmelser for overvåkning og rapportering av infeksjoner med SARS-CoV-2 hos visse dyrearter

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021D0846 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/846 av 25.mai 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0811 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/811 av 20. mai 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Plantevernmiddelrester - kletodim, dazomet, heksytiasoks, metam og setoksydim

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for kletodim, dazomet, heksytiasoks, metam og setoksydim i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester D063880/09 (SANTE/11195/2018rev.7)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU)…/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av sykloksydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og proheksadion i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester D063854/04 (SANTE/11822/2019)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for acekvinocyl, acibenzolar-S-metyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flonikamid, flutolanil, fosetyl, imazamoks og oxathiapiprolin i eller på visse produkter.

 • European risk classification scheme (ERCS) - delegert forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.06.2021
  Celexnr.: 32020R2034 KOM-nr.: KOM(2020)6763 Basis rettsaktnr.: 376/2014

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2034 av 6. oktober 2020 som utfyller forordning (EU) 376/2014 med hensyn til den felleseuropeiske risikoklassifiseringen

 • Plantevernmiddelrester D070113/03 (SANTE/12328/2020 rev.1)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for aklonifen, akrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, klorantraniliprol, etirimol, lufenuron, pentiopyrad, pikloram og Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134 i eller på visse produkter.

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0420

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/420 av 9. mars 2021 om korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1097 om gokjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe (unntatt kalkuner) for oppfôring og egglegging og for fjørfearter av mindre økonomisk betydning for oppfôring og egglegging

 • European risk classification scheme (ERCS) - gjennomføringsforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.06.2021
  Celexnr.: 32021Rxxxx Basis rettsaktnr.: 376/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av bestemmelser for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 376/2004 med hensyn til den felleseuropeiske risikoklassifiseringen

 • Endringer i revalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0148 Basis rettsaktnr.: 257/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/148 av 8. februar 2021 om endring av forordning (EU) nr. 257/2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

 • Plantevernmidler - alpha-cypermetrin, tilbaketrukket godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0795 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/795 av 17. mai 2021 om tilbaketrekking av godkjenningen av det aktive stoffet alpha-cypermetrin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - cyazofamid, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0843 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/843 av 26. mai 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet cyazofamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - fermenterte valurtblader, avslag basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0809 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/809 av 20. mai 2021 om avslag på godkjenning av fermentert ekstrakt av blader av Symphytum officinale L. (valurt) som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Plantevernmiddelrester - åtte plantevernmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for 24 epibrassinolid, Allium cepa L. løkekstrakt, cyflumetofen, fludioksonil, fluroksypyr, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester i næringsmidler; ametoktradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin and thienkarbazone-metyl

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… of XXX som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende øvre grenseverdier for ametoktradin, biksafen, fenazakvin, spinetoram, teflutrin and thienkarbazon-metyl i eller på visse produkter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0719

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/719 av 30. april 2021 om godkjenning av L-valin produsert av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0758

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/758 av 7. mai 2021 om visse produkters status som fôrtilsetningsstoffer under anvendelsesområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og om tilbaketrekking fra markedet av visse tilsetningsstoff i fôrvarer