Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8179 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • 2021 - Year of rail

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.11.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)78

  Forslag til en parlaments- og rådsbeslutning om at 2021 skal være jernbanens år

 • Energimerking ventilasjonsaggregater til bolig, retting av visse språkversjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 25.11.2020
  Celexnr.: 32020R0987 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1254/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/987 av 20. januar 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger

 • Direktiv 2020/1057 om særlige regler om utsending av sjåfører i veitransportsektoren og om håndheving

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.11.2020
  Celexnr.: 32020L1057 KOM-nr.: KOM(2017)278

  Direktiv 2020/1057/EU om fastsettelse av særlige regler om utsending av sjåfører i veitransportsektoren relatert til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU og endring av direktiv 2006/22 om krav til håndheving og forordning (EU) 1074/2012

 • Rapporteringsdirektivet - utfyllende forordning om omsettelige verdipapirer - om adgang til regulerte opplysninger på EU-plan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.11.2020
  Celexnr.: 32016R1437 KOM-nr.: KOM(2016)2887 Basis rettsaktnr.: 2004/109/EC

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1437 av 19. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for adgang til regulerte opplysninger på EU-plan

 • Endringer i utsendingsdirektivet (96/71/EF)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 23.11.2020
  Celexnr.: 32018L0957 Basis rettsaktnr.: Direktiv 96/71/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv av 28. juni 2018 om endring av direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting

 • Økodesign ventilasjonsaggregater, retting av visse språkversjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 20.11.2020
  Celexnr.: 32020R1000 Basis rettsaktnr.: 2009/125, 1253/2014

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1000 av 9. juli 2020 om retting av visse språkversjoner av forordning (EU) nr. 1253/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater

 • Medisinfôr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32019R0004 KOM-nr.: KOM(2014)556 Basis rettsaktnr.: Direktiv 90/167/EF

  Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2019/4 av 11. desember 2018 om produksjon, omsetning og bruk av medisinfôr, endring av råds- og parlamentsforordning (EF) nr.183/2005 og opphevelse av rådsdirektiv 90/167/EØF

 • Økodesign, Endring av krafttransformatorforordning 548/2014

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 19.11.2020
  Celexnr.: 32019R1783 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 548/2014

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1783 av 1. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 548/2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer

 • Endringer i kjøre- og hviletidsforordningen og fartsskriverforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1054 KOM-nr.: KOM(2017)277 Basis rettsaktnr.: 561/2006 og 165/2014

  Forordning 2020/1054 om endring av forordning 561/2006 om kjøre- og hviletid og forordning 165/2014 om fartsskriver

 • SES II+ recast

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.11.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)579

  Endret forslag til en Europaparlaments- og rådsforordning om implementering av det felles europeiske luftrom og forslag om en Europarlaments- og rådsforordning som endrer forordning (EU) 2018/1139 som omhandler rollen til det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) i rollen som Performance Review Body for det felles europeiske luftrom

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1374

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1374 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver og alle mindre utbredte drøvtyggerarter (beregnet på oppdrett) unntatt lam og kamelider (beregnet på oppdrett) (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert ved Lallemand SAS)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1376

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1376 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii (CGMCC 12056) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôrings- og avlskalkuner, spedgriser, avvente smågriser og mindre utbredte svinearter (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1398

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1398 av 5. oktober 2020 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for hester og oppheving av forordning (EF) nr. 886/2009 (innehaver av godkjenningen: All-Technology Ireland Ltd.)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1377

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr (innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon av Puratos NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1370

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1370 av 1. oktober 2020 om godkjenning av lantanidecitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Treibacher Industrie AG)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1418

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1418 av 6. oktober 2020 om godkjenning av ekstrakt (capsantin) av saponifisert paprika (Capsicum annuum) som tilsetningsstoff i fôrvarer for opprettskyllinger, mindre utbredte arter av oppfôringsfjørfe, verpehøner og mindre utbredte arter av eggleggende fjørfe

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1510

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1510 av 16. oktober 2020 om godkjenning av cinnamylalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-metylpropionaldehyd, alfa-metylcinnamaldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre, cinnamylacetat, cinnamylbutyrat, 3-fenylpropylisobutyrat, cinnamylisovalerat, cinnamylisobutyrat, etylcinnamat, metylcinnamat og isopentylcinnamat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1396

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1396 av 5. oktober 2020 om godkjenning av geraniol, citral, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranylacetat, geranylbutyrat, geranylformat, geranylpropionat, nerylpropionat, nerylformat, nerylacetat, nerylisobutyrat, geranylisobutyrat og prenylacetat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1400

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1400 av 5. oktober 2020 om godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for opprettskyllinger, verpehøner og mindre utbredte arter av eggleggende fjørfe og oppfôringsfjørfe

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2020
  Celexnr.: 32020R1378

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1378 av 1. oktober 2020 om godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter