Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7471 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forordning om malene for EF-erklæringer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0250 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/250 av 12. februar om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæringer om samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, om framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og om oppheving av forordning (EU) nr. 201/2011

 • Implementeringsforordning om luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøyer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0947 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2019/947 av 24. mai 2019 om regler og prosedyrer for luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøy

 • Forordning om ubemannede luftfartøysystemer og om droneoperatører fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0945 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (delegert rettsakt) (EU) 2019/945 av 12. mars 2019 om ubemannede luftfartøysystemer og om operatører av ubemannede luftfartøy fra tredjeland

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 16.08.2019
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.08.2019
  Celexnr.: 32019R1119

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med intern forbrenningsmotor og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ teknologi for å redusere CO₂ -utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • Ny kontrollforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.08.2019
  Celexnr.: 32017R0625

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler

 • RoHS2/vedlegg III/bly/41

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale og overflatebelegg til bruk i visse håndholdte forbrenningsmaskiner

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som benyttes til måling av ledningsevne

 • Reach/vedlegg XIV, autorisasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av XXX om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH

 • Såvarer - grønnsaksvekster

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.08.2019
  Celexnr.: 32019L0990 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF, 2008/72/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 som endrer listen over slekter og arter i artikkel 2(1)(b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

 • Referansedokument for beste miljøpraksis i produskjon av elektrisk og elektronisk utstyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019d0063 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis produksjon av biler (EMAS)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019D0062 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis for bilindustrien, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis for offentlig forvaltning (EMAS)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019D0061 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokumentet for beste miljøledelse, sektorspesifikke miljøprestasjonsindikatorer og referanser for beste praksis i offentlig forvaltning, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøledelse- og revisjon (EMAS)

 • Endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32018R2026 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19 desember 2018 om endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen (EF 1221/2009)

 • RoHS2/vedlegg IV/kadmium/44

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i visse stråling-tolerante videokamera rør

 • RoHS2/vedlegg III/krom/9

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap

 • CO2-utslippsskrav for personbiler: retting

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 11.08.2019
  Celexnr.: 32019R0248 Basis rettsaktnr.: 63/2011

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. november 2018 om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 om gjennomføringsbestemmelser om dispensasjon fra de spesifikke CO2-utslippsmål i henhold til artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 11.08.2019
  Celexnr.: 32018R1003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1003 av 16. juli 2018 om endring av forordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer til forordning (EU) 2017/1151

 • CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 11.08.2019
  Celexnr.: 32018R1002

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1002 av 16. juli 2018 om endring av forordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer til forordning (EU) 2017/1151

 • Sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 09.08.2019
  Celexnr.: 32016R0161 Basis rettsaktnr.: 2011/062/EF

  Forordning (EU) 2016/161 om supplerende regler til direktiv 2001/83/EF om sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

Til toppen