Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6242 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • SRD beste miljøpraksis i mat- og drikkevareindustrien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 17.11.2017
  Celexnr.: 32017D1508 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1508 av 28. august 2017 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i mat- og drikkevareindustrien, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • REACH/XVII/metanol

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.11.2017
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår metanol

 • REACH/XVII/NMP

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.11.2017
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Utkast til Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår 1-metyl-2-pyrrolidone

 • Revisjonsstudie, økodesign og energimerking av støvsugere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 15.11.2017
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2010/30, 666/2013 og 665/2013

  Revisjonsstudie for økodesign- og energimerkeforordningene av støvsugere

 • Typegodkjenning av kjøretøy - utslipp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.11.2017
  Celexnr.: 32017R1347

  Kommisjonens forordning (EU) 2017/1347 av 13. juli 2017 om retting av direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 582/2011 og forordning (EU) 2017/1151 om supplerende regler til forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra lette personbiler og lette nyttekjøretøy, om adgang til reparasjonsinformasjon m.m. om kjøretøy, om endring av direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008

 • SPI-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 13.11.2017
  Celexnr.: 32011R1207 Basis rettsaktnr.: 552/2004

  Kommisjonsforordning (EU) nr 1207/2011 av 22. november 2011 om felles krav for ytelse og samvirkningsevne til overvåking i det felles europeiske luftrom...

 • RoHS/vedleggIII/kadmium/39a

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.11.2017
  Celexnr.: 32017L1975 KOM-nr.: KOM(2015)383 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1975 av 7.august 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i fargekonverterende lysemitterende dioder (LED) til bruk i displaysystemer

 • Plantevernmiddelrester fo. 2017/1777

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1777 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1777 av 29. september 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, trekullsleire, dichlorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hydrogenperoksid, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter.

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av hex-3(cis)-en-1-ol, (Z)-non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, (Z)-hept-4-enal, hex-3(cis)-enyl acetat, hex-3(cis)-enyl format, hex-3-enyl butyrat, hex-3-enyl hexanoat, hex-3(cis)-enyl-isobutyrat, citronellol, (-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal, citronellinsyre, citronellylacetat, citronellylbutyrat, citronellylformat, citronellylpropionat, (Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethan og hex-3-enylisovalerat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av vanillylaceton og 4-(4-methoxyphenyl)butan-2-on som fôrsetningsstoff til alle dyrearter og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av 3-hydroxybutan-2-on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylcyclopentan-1,2-dion, hexan-3,4-dion, sec-butan-3-onyl-acetat, 2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dion og 3-metylnona-2-,4-dion som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1906

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1906 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som et fôrtilsetningsstoff til livkylling og mindre fjørfearter til verping (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1896

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1896 av 17. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,3(4)-beta-glucanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkyllinger, slaktegris, og mindre fjørfe- og grisearter, og om endring av forordning (EF) 255/2005 og oppheving av forordning (EF) nr. 668/2003 (innehaver av godkjenningen Andrés Pintaluba S.A.)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1914

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1914 av 19. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1907

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1907 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) som et fôrtilsetningsstoff til storfe og sau

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1904

  KKommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1904 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1903

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1903 av 18. oktober 2017 om godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1905

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1905 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av preparatet Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og mindre fjørfearter til slakt (innehaver av godkjenningen Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av trimetylamin, trimetylamin-hydroklorid og 3-metylbutylamin til alle dyrearter unntatt verpehøns, og 2-methoksyetylbenzen, 1,3-dimethoksybenzen, 1,4-dimethoksybenzen, og 1-isopropyl-2-methoksy-4-methylbenzen til alle dyrearter