Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 9390 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2022
  Celexnr.: 32022R0743 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/743 av 13. mai 2022 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2022
  Celexnr.: 32022D0745 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/745 av 11. mai 2022 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2022
  Celexnr.: 32022R0705 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/705 av 5. mai 2022 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2022
  Celexnr.: 32022D0690 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/690 av 26. april 2022 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK og USA

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2022
  Celexnr.: 32022R0479 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/479 av 24. mars 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.05.2022
  Celexnr.: 32022R0491 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/491 av 25. mars 2022 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om tekniske spesifikasjoner for smarte ferdsskrivere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.05.2022
  Celexnr.: 32021R1228

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1228 av 16. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 med hensyn til konstruksjon, testing, installasjon og reparasjon av smarte ferdsskrivere og deres komponenter

 • 2021/2244 supplerende krav til kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler og fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.05.2022
  Celexnr.: 32021R2244 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2244 av 7. oktober 2021 som supplerer forordning (EU) 2017/625 av Europaparlamentet og med spesifikke krav til offentlig kontroll som gjelder prosedyrer for prøvetaking for rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôr.

 • Plantevernmidler - abamektin m.fl. - forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.05.2022
  Celexnr.: 32022R0378 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/378 av 4. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai stamme ABTS-1857 og GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotype H-14) stamme AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki stamme ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 og EG 2348, Beauveria bassiana stamme ATCC 74040 og GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, fenpyroksimat, fosetyl, malation, mepanipyrim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis stamme MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (tidligere T. harzianum) stamme ICC012, T25 og TV1, Trichoderma atroviride (tidligere T. harzianum) stamme T11, Trichoderma gamsii (tidligere T. viride) stamme ICC080, Trichoderma harzianum stamme T-22 og ITEM 908, triclopyr, trineksapak, tritikonazol og ziram

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.05.2022
  Celexnr.: 32022R0742 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/742 av 13. mai 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Eksportunntak for supplerende beskyttelsessertifikater (SPC export waiver)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 15.05.2022
  Celexnr.: 32019R0933 KOM-nr.: KOM(2018)317 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 469/2009

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/933 20. mai 2019 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler

 • Korrigering av enkelte språkversjoner av teknisk standard for tilsynsrapportering (Supervisory reporting).

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.05.2022
  Celexnr.: 32022R0185 Basis rettsaktnr.: 575/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/185 av 10. februar 2022 om korrigering av enkelte språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2021/451.

 • RoHS2, vedlegg IV, unntak 47, DEHP,BBP,DBP,DIBP

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.05.2022
  Celexnr.: 32021L1978 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2021/1978 av 11. august 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) og diisobutyl ftalat (DIBP) i reservedeler gjenvunnet fra og brukt i reparasjon av medisinsk utstyr

 • RoHS2, Vedlegg IV, unntak 46, DEHP

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.05.2022
  Celexnr.: 32021L1979 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2021/1979 av 11. august 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP) i plastkomponenter i magnetresonanstomografi (MRI) detektorspoler

 • RoHS2, vedlegg IV, unntak 45, DEHP

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.05.2022
  Celexnr.: 32021L1980 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2021/1980 av 11. august 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP) i ioneselektive elektroder for analyse av humane kroppsvæsker og/eller dialysatvæsker

 • Norske EØS-tilskudd - 2022

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 13.05.2022

  Utkast til EØS-komitébeslutning om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (Budsjettpost 07 20 03 01 (2022))

 • Forordning (EU) 2021/1237 som endrer GBER

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 13.05.2022
  Celexnr.: 32021R1237

  Forordning (EU) 2021/1237 som endrer det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

 • Endret rapporteringsformat på emballasjeavfall

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.05.2022
  Celexnr.: 32019D0665 Basis rettsaktnr.: Direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/665 av 17. april 2019 som endrer beslutning 2005/270/EF om formatet for et databasesystem i forbindelse med direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

 • Endring av emballasjedirektivet (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.05.2022
  Celexnr.: 32018L0852 Basis rettsaktnr.: 94/62/EF

  Direktiv (EU) 2018/852 - Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

 • Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.05.2022
  Celexnr.: 32022R0352

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/352 av 29. november 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/815 med hensyn til 2021 oppdateringen av taksonomien som skal benyttes for det felles elektroniske rapporteringsformatet