Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5068 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • vet-laboratorier MKS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015D1385 Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1358 av 4. august 2015 som endrer vedleggene XI, XII og XV til rådsdirektiv 2003/85/EF om liste over laboratorier godkjente for å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus og minimumsstandarder for biosikkerhet som gjelder for dem

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1490

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1490 av 3. september 2015 om godkjenningen av preparatet av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Pancosma France S.A.S.)

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1489

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1489 av 3. september 2015 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1486

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1486 av 2. september 2015 om godkjenningen av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfekategorier, akvariefisk og prydfugler

 • Referanselaboratorier

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av xxx som endrer Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 om Fellesskapets referanselaboratorierapporter, gebyr og laboratoriene som er listet opp i annex II til denne

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 26/2011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr .../... av xxx som retter forordning (EU) nr. 26/2011 om godkjenningen av vitamin E som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx som endrer det europeiske parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om opprettelsen av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoff

 • Legemiddelrester tylvalosin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1492

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1492 av 3. september 2015 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'tylvalosin'

 • Legemiddelrester virginiamysin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1491

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1491 av 3. september 2015 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "virginiamysin"

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1416

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1416 av 20. august 2015 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1414

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1414 av 20. august 2015 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 136/2012 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff til kjæledyr og til ikke-matproduserende dyr

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1399

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1399 av 17. august 2015 om tilbaketrekking av godkjenning av preparatet av Bacillus toyonensis (NCIMB 14858) (før Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012) som fôrtilsetningsstoff til storfe til slakt, kanin til slakt, slaktekylling, avvent smågris, slaktegris, avlspurker og livkalv og oppheving av godkjenningen av preparatet av Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og hunkaniner til avl, som endrer forordningene (EF) nr. 256/2002, (EF) nr. 1453/2004, (EF) nr. 255/2005 og (EF) nr. 1200/2005 og opphever forordningene (EF) nr. 166/2008, (EF) nr. 378/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 288/2013

 • Grenseverdi for meldrøye m.m

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Basis rettsaktnr.: (EC) No 1881/2006

  Endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdi for meldrøye i visse cerealier og bestemmelser om overvåking og rapportering

 • REACH/XVII/Cd/paint

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 01.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  D40404/02 - Kommisjonsforordning (EU) xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår kadmium i malinger

 • Biocid/pt-13/IPBC

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 30.09.2015
  Celexnr.: 32015R1728 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1728 av 28. september 2015 om godkjenning av IPBC som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 13

 • Biocid/pt-8/potassium-sorbate

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 30.09.2015
  Celexnr.: 32015R1729 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1729 av 28. september 2015 om godkjenning av kaliumsorbat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid/pt-1-2-4/DCPP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 30.09.2015
  Celexnr.: 32015R1727 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1727 av 28. september 2015 om godkjenning av 5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2 og 4

 • Biocid/pt-13/MIT

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1726 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1726 av 28. september 2015 om godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazolidin-3-on som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 13

 • Biocid/pt-1-2-3-4-5-6/hydrogenperoksid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1730 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1730 av 28. september 2015 om godkjenning av hydrogenperoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6

 • Biocid-pt18-triflumuron-non-incl

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015D1736 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1736 av 28. september 2015 om ikke-godkjenning av triflumuron som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for produkttype 18