Søk i EØS-notatene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5800 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - Origanum vulgare, avslag

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om avslag på godkjenning av Origanum vulgare L. eterisk olje som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - iodosulfuron

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om forlenget godkjenning av det aktive stoffet iodosulfuron, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - linuron, avslag

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet linuron, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - sulfonylfluorid

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet sulfonylfluorid

 • Vet- lab som tester rabiestiter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017D0223 Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/223 av 7. februar 2017 om godkjenning av et laboratorium i Brasil til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

 • Legemiddelrester fluranaler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017R0201

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/201 av 6. februar 2017 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'fluralaner'

 • Steviolglykosid som søtningsmiddel i energireduserte sukkervarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) ... / ... av XXX som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om bruk av steviolglykosidet (E 960) som søtningsmiddel i visse energireduserte sukkervarer

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017R0219

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/219 av 8. februar 2017 om godkjenningen av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 27273) som et fôrtilsetningsstoff til avvent smågris og avvente mindre grisearter (innehaver av godkjenningen Chr. Hansen A/S)

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017R0211

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/211 av 7. februar 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Bacillus subtilis (LMG-S 15136) som et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris og om endring av forordning (EF) nr. 1259/2004, (EF) nr. 1206/2005 og (EF) nr. 322/2009 (innehaver av godkjenning Beldem, del av Puratos NV)

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017R0210

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/210 av 7. februar 2017 om godkjenningen av preparatet av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase produsert ved hjelp av Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 og Talaromyces versatilis sp. nov DSM 26702 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøns (innehaver av godkjenningen Adisseo France S.A.S.)

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017R0194

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/194 av 3. februar 2017 om godkjenningen av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017R0187

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 28343) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH & Co. KG)

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017R0173

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/173 av 1. februar 2017 om endring av forordning (EF) nr. 1292/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 hva angår navnet på innehaveren av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 og Enterococcus faecium CECT 4515

 • Plantevernmidler - acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron m.fl.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32016R2016 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propiconazol, pseudomonas klororafisstamme: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram og zoxamid

 • Plantevernmidler - tricyclazol, avslag

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32016R1826 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1826 av 14. oktober 2016 om avslag på godkjenningen av det aktive stoffet tricyclazol i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Såvarer - nye arter og vitenskapelig navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32016L2109 Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2016/2109 av 1. desember 2016 om endringer i rådsdirektiv 66/401EØF når det gjelder inkludering av nye arter og vitenskapelig navn på arten "Lolium x boucheanum Kunth"

 • Vet - Diagnostisk metode for afrikansk hestepest

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32016D1840 Basis rettsaktnr.: 2009/156/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1840 av 14. oktober 2016 om endring av vedlegg IV til Rådets direktiv 2009/156/EF som angår metoder til diagnostisering av afrikansk hestepest

 • Vet - godkjenning av lab som tester rabiestiter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32017D0009 Basis rettsaktnr.: Vedtak 2000/258/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/9 av 4. januar 2017 om godkjenning av visse laboratorier i Marokko og Taiwan til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

 • Legemiddelrester Aluminiumsalisylat, basisk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32016R2074

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/2074 av 25. november 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "Aluminiumsalisylat, basisk"

 • Vet - lumpy skin disease

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.02.2017
  Celexnr.: 32016D2008

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 av 15. november 2016 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe "lumpy skin disease" i visse medlemsstater