Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7591 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • BEREC-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 14.11.2019
  Celexnr.: 32018R1971 KOM-nr.: KOM(2016)0591

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1971 av 11. desember 2018 om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og Byrået for støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om endring av forordning (EU) 2015/2120 og om oppheving av forordning (EF) nr. 1211/2009

 • Ekomkodeksen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 13.11.2019
  Celexnr.: 32018L1972

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om etablering av en europeisk kodeks for elektronisk kommunikasjon

 • Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.11.2019
  Celexnr.: 32019R1242 KOM-nr.: KOM(2018)284

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/209 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF

 • Overvåking av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.11.2019
  Celexnr.: 32018R0956 KOM-nr.: KOM(2017)279

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 av 28. juni 2018 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til nye tunge kjøretøy

 • RoHS2/vedlegg III/bly/44

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.11.2019
  Celexnr.: 32019L1846 KOM-nr.: KOM(2019)5781 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/1846 av 8.august 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer

 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.11.2019
  Celexnr.: 32019R0631 KOM-nr.: KOM(2017)676

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslippskrav for nye personbiler og varebiler, og om opphevelse av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011

 • EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv - AMLD IV

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.11.2019
  Celexnr.: 32015L0849 KOM-nr.: KOM(2013)45 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2015/849

  Europaparlaments og Rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle systemet i forbindelse med hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme

 • Oppdaterte importbetingelser for mat/fôr fra Japan høsten 2019 - 2019/1787

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1787 Basis rettsaktnr.: 2016/6

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1787 av 24. oktober 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) 2016/6 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av Absinthe de Pontarlier som PGI

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1350 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/1350 av 12. august 2019 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (‘Absinthe de Pontarlier’).

 • Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1676 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1676 av 7.oktober 2019 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1582

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1582 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1582 av 25. september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for imazalil i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1561

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1561 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1561 av 17. september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for klormekvat i dyrket sopp

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1559

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1559 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1559 av 16 september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion i eller på visse produkter

 • OCR - gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av stat utenfor EØS - positivlisten 2019 - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til særlige regler for kontroll av forsendelser med levende dyr og produkter med opprinnelse i Unionen, som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

 • Kreativt Europa (2021-2027) - EUs program for alle kultursektorer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kultur 12.11.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)366 Basis rettsaktnr.: (EU) 1295/2013

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Kreativt Europa programmet (2021-2027) og oppheving av forordning (EU) nr. 1295/2013

 • Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: clean vehicles

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.11.2019
  Celexnr.: 32019L1161 KOM-nr.: KOM(2017)653 Basis rettsaktnr.: 2009/33/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1161 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

 • økodesign og energimerking - kravforberedende studie for kjølekonteinere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 12.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 2017/1369

  Økodesign og energimerking - kravforberedende studie for kjølekonteinere

 • Rapporting under kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.11.2019
  Celexnr.: 32019D1752 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1752 av 25. februar 2019 om spørsmål, format og hyppighet for landenes rapportering under kvikksølvforordningen (forordning (EU) 2017/852)

 • Unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet til MAR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32019R0461 KOM-nr.: KOM(2019)792 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/522

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30.1.2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014

 • Utfyllende bestemmelser til MAR om samarbeid mellom tilsynsmyndigheter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32018r0292 Basis rettsaktnr.: 565/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om gjennomføringstekniske standarder med hensyn til prosedyrer og skjemaer for utveksling av informasjon og assistanse mellom kompetente myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk

Til toppen