Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6548 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Administrasjon av luftfartsoperatører 2018

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.03.2018
  Celexnr.: 32018R0336 Basis rettsaktnr.: 748/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/336 av 8. mars 2018 om endringer i forordning (EF) nr. 748/2009 om listen av luftfartsoperatører som utførte en luftfartsaktivitet iht Vedlegg I av direktiv 2003/87/EF

 • Kvotesystem for luftfart - fortsatt innskrenking

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.03.2018
  Celexnr.: 32017R2392 KOM-nr.: KOM(2017)54 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Parlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2392 av 13. desember 2017 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forlenge de någjeldende innskrenkningene i omfanget av kvotesystemet for luftfartsaktiviteter og for å forberede implementeringen av et globalt markedsbasert virkemiddel fra 2021

 • Godkjenning av Australias rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.03.2018
  Celexnr.: 32017D2356 Basis rettsaktnr.: 2009/28/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2356 av 15. desember 2017 om godkjenning av Australias rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EC

 • Interkalibrering fase III

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.03.2018
  Celexnr.: 32018D0229 Basis rettsaktnr.: 2000/0060

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/229 av 12. februar 2018 som, i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, etablerer verdiene for medlemslandenes klassifiseringssystemer som et resultat av interkalibreringen og som opphever beslutning 2013/480/EU

 • Direktivforslag om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 19.03.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)797

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

 • Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 16.03.2018
  Basis rettsaktnr.: 551/2004

  Revisjon av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 om nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM)

 • Safety List

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 16.03.2018
  Celexnr.: 32013R0659

  Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerer om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise...

 • Nye grenseverdier for glysidylfettsyreestere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.03.2018
  Celexnr.: 32018R0290 Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/290 av 26. februar 2018 som endrer forordning (EU) 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for glysidylfettsyreestere i vegetabilske oljer og fett, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlige medisinske formål beregnet på spedbarn og småbarn

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.03.2018
  Celexnr.: 32018R0327

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/327 av 5. mars 2018 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som fôrtilsetningsstoff til karpe (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

 • Utfyllende beslutning til Solvens II om likeverdighet - Sveits

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.03.2018
  Celexnr.: 32015D1602 Basis rettsaktnr.: 32009L0138, 32014L0051

  KOMMISJONENS DELEGERTE BESLUTNING (EU) 2015/1602 av 5. juni 2015 om likeverdighet i solvens- og tilsynsordning for forsikrings- og gjenforsikringsforetak i Sveits, basert på artikkel 172(2), artikkel 227(4) og artikkel 260(3), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

 • REACH/XVII/D4 og D5

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.03.2018
  Celexnr.: 32018R0035 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/35 av 10. januar 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om oktametylsyklotetrasiloksan ("D4") og dekametylsyklopentasiloksan ("D5")

 • Kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 12.03.2018
  Celexnr.: 32016R0467 KOM-nr.: KOM(2015)6588 Basis rettsaktnr.: 2015/35

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/467 av 30. september 2015 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/35 når det gjelder beregning av lovpliktige kapitalkrav for en rekke aktivakategorier som innehas av forsikrings- og gjenforsikringsforetak

 • Godkjenning av sertifiseringsordninga Red Tractor Farm Assurance

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø og Miljø 12.03.2018
  Celexnr.: 32017D2317

  Kommisjonens gjennomføringsavgjerd (EU) 2017/2317 av 13. desember 2017 om fastslåing av at «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» oppfyller berekraftskriteria under europaparlaments- og rådsdirektiva 98/70/EF og 2009/28/EF

 • Økodesign og energimerking solpaneler, omformere og systemer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 09.03.2018
  Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 2017/1369

  Kravforberedende studium om bærekraftskriterier for produktgruppen solpaneler, omformere og systemer

 • ILUC-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.03.2018
  Celexnr.: 32015L1513 KOM-nr.: KOM(2012)595 Basis rettsaktnr.: 98/70/EF, 2009/28/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder

 • Forslag til endring i gassdirektivet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 09.03.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)660 Basis rettsaktnr.: 2009/73/EC

  Oppdatering av EUs gassdirektiv (2009/73/EC)

 • RoHS2/Scope

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 09.03.2018
  Celexnr.: 32017L2102 KOM-nr.: KOM(2017)0038 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Europaparlaments og rådets direktiv (EU) 2017/ 2102 av 15.11.17 om endring av direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr

 • GOL for væpnede styrker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 09.03.2018
  Celexnr.: 32016H2123 Basis rettsaktnr.: 2009/43/EF

  Harmonisert generell overføringslisens (GOL) for væpnede styrker og deres kontraktører

 • GOL for sertifiserte foretak

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 09.03.2018
  Celexnr.: 32016H2124 Basis rettsaktnr.: 2009/43EF

  Harmonisert generell overføringslisens (GOL) for sertifiserte foretak

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 08.03.2018
  Celexnr.: 32017R2293

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2293 om vilkårene for klassifisering uten testing av krysslimt massivtreelement dekket av den harmoniserte standarden EN 16351 og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) dekket av den harmoniserte standarden EN 14374 med hensyn til deres brannpåvirkning