Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8001 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • REACH/XVII/Diisocyanater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2020
  Celexnr.: 32020R1149 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach) angående diisocyanater

 • Endring i forskrift om minstestørrelse på forsikringssummer.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.08.2020
  Celexnr.: 32020R1118 Basis rettsaktnr.: 2004/0785

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1118 av 27. april 2020 som endrer Europaparlaments- og rådsforordning (EF) No 785/2004 om forsikringskrav mot flyselskaper og luftfartøyoperatører

 • Rapporteringsstruktur for undersøkelsesrapporter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.08.2020
  Celexnr.: 32020R0572 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/572 av 24. april 2020 om rapporteringsstrukturen som skal følges for undersøkelsesrapporter om jernbaneulykker og -hendelser

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 11.08.2020
  Celexnr.: 32020D1185 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1185 av 10. august 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Reach/oppdatering av registreringer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 10.08.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX om registranters plikter om å oppdatere sine registreringer under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach))

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.08.2020
  Celexnr.: 32020R1033

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1033 af 15. juli 2020 om fornyet godkjenning av L-arginin produsert av Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1139/2007

 • Forordning som forskyver virkningstidspunkt for deler av forordning (EU) 2020/469

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.08.2020

  Kommisjonsforordning som endrer forordning (EU) 2020/469 vedrørende utsettelse av virkningsdatoene for enkelte tiltak i forbindelse med COVID-19 pandemien

 • Kliniske utprøvninger og utlevering av legemidler med genmodifiserte organismer til behandling eller forebygging av covid-19

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 07.08.2020
  Celexnr.: 32020R1043 KOM-nr.: KOM(2020)261

  Europaparlaments- og rådsforordning om gjennomføringen av klinisk utprøvning og utlevering av humane legemidler som består av genmodifiserte organismer, for behandling eller forebygging av koronavirussykdom

 • Vet - HPAI restr. oppheving USA

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.08.2020
  Celexnr.: 32020R1166 Basis rettsaktnr.: 2008/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1166 av 6. august 2020 som endrer vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder oppføringen av USA i listen over tredjeland, territorier, soner og segmenter hvorfra visse fjørfeforsendelser tillates importert til eller kan gå i transitt gjennom EU når det gjelder høypatogen aviær influensa

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 04.08.2020
  Celexnr.: 32020D1150 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1150 av 3. august 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Handlingsplan mot hvitvasking

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 03.08.2020

  Handlingsplan for en felleseuropeisk tilnærming for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.08.2020
  Celexnr.: 32020R0992

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/992 av 9. juli 2020 om godkjenning av et preparat at 6-fytase produsert av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fuglearter ment for egglegging (innehaver av godkjenningen BASF SE)

 • Kommisjonens forslag til forordning om tiltak for jernbanen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 31.07.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)260

  Kommisjonens forslag til forordning om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien

 • Endring og forlengelse av koronatiltak kontrollforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 31.07.2020
  Celexnr.: 32020R1087 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1087 av 23 juli 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til gjennomføring av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter av spesifikt autoriserte fysiske personer, utførelse av analyser, testing eller diagnoser og anvendelsesperioden for midlertidige tiltak

 • Reach/XVII/CMR mm.

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 31.07.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer), utstyr omfattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745, persistente organiske forbindelser, visse stoffer og blandinger i væskeform, nonylfenol og testmetoder for azofargestoffer

 • Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2020
  Celexnr.: 32020R0581 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/581 av 27. april 2020 om endring av gjennomføringsfororordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

 • Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2020
  Celexnr.: 32020R0485 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2018/659

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/485 av 2. april 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2018/659 når det gjelder innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 28.07.2020
  Celexnr.: 32020D1107 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1107 av 27. juli 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Energimerking, endring av språkversjoner for 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012 og 874/2012

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.07.2020
  Celexnr.: 32020R1059 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012 og 874/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1059 av 27. april 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 med hensyn til merking av visse energirelaterte produkter

 • Vet - import av hunder, katter og ildere

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 21.07.2020
  Celexnr.: 32019D0294 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/294 av 18. februar 2019 om fastsettelse av listen over områder og tredjestater hvorfra hunder, katter og ildre kan importeres til Unionen og modellen for dyrehelsesertifikat for slike importer

Til toppen