Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5061 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • REACH/XVII/Cd/paint

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 01.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  D40404/02 - Kommisjonsforordning (EU) xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår kadmium i malinger

 • Biocid/pt-13/IPBC

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 30.09.2015
  Celexnr.: 32015R1728 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1728 av 28. september 2015 om godkjenning av IPBC som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 13

 • Biocid/pt-8/potassium-sorbate

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 30.09.2015
  Celexnr.: 32015R1729 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1729 av 28. september 2015 om godkjenning av kaliumsorbat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid/pt-1-2-4/DCPP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 30.09.2015
  Celexnr.: 32015R1727 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1727 av 28. september 2015 om godkjenning av 5-klor-2-(4-klorfenoksy)fenol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2 og 4

 • Biocid/pt-13/MIT

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1726 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1726 av 28. september 2015 om godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazolidin-3-on som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 13

 • Biocid/pt-1-2-3-4-5-6/hydrogenperoksid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1730 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1730 av 28. september 2015 om godkjenning av hydrogenperoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 1, 2, 3, 4, 5 og 6

 • Biocid-pt18-triflumuron-non-incl

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015D1736 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1736 av 28. september 2015 om ikke-godkjenning av triflumuron som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter for produkttype 18

 • Biocid-pt14-utsatt-frist

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015D1737 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2015/1737 av 28. september 2015 om forlengelse av godkjenning av bromadiolon, klorfacinon og kumatetralyl til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

 • Biocid/pt-21/medetomidine

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1731 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1731 av 28. september 2015 om godkjenning av medetomidin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

 • Plantevernmiddel - Florasulam

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1397 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1397 av 14. august 2015 om godkjenning av det aktive stoffet florasulam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - Bacillus subtilis endring bruksområde

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1396 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1396 av 14. august 2015 om korrigering av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 når det gjelder det aktive stoffet Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, identisk med stamme AQ 713

 • Plantevernmiddel - Basissubstans Fruktose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 29.09.2015
  Celexnr.: 32015R1392 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1392 av 13. august 2015 om godkjenning av basissubtansen fruktose i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Biocid/pt-10/pythium

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 28.09.2015
  Celexnr.: 32015R1610 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1610 av 24. september 2015 om godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 10

 • Biocid/pt-7/propiconazole

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 28.09.2015
  Celexnr.: 32015R1609 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1609 av 24. september 2015 om godkjenning av propiconazol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7

 • Legemiddelrester Aluminiumsalisylat, basisk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2015
  Celexnr.: 32015R1308

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1308 av 29. juli 2015 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "Aluminiumsalisylat, basisk"

 • Grenseverdi for meldrøye m.m

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2015
  Basis rettsaktnr.: (EC) No 1881/2006

  Endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdi for meldrøye i visse cerealier og bestemmelser om overvåking og rapportering

 • Vin, endringer i 32009R0606 og 32009R0436

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2015
  Basis rettsaktnr.: 32013R1308

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) XXXX/2015 av 6. juli 2015 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren.

 • Legemiddelrester tylvalosin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2015
  Celexnr.: 32015R1492

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1492 av 3. september 2015 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'tylvalosin'

 • Legemiddelrester virginiamysin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2015
  Celexnr.: 32015R1491

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1491 av 3. september 2015 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "virginiamysin"

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2015
  Celexnr.: 32015R1416

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1416 av 20. august 2015 om godkjenningen av natriumbisulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter