Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6594 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.04.2018
  Celexnr.: 32015R1589

  Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av regler for anvendelse av artikkel 108 i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte

 • Godkjenning av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 18.04.2018
  Celexnr.: 32017D2379

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2379 av 18. desember 2017 om godkjenning av Canadas rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EC

 • Plantevernmidler - acetamiprid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0113 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/113 av 24. januar 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - ansvar evaluering aktive stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0155 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 som i forbindelse med forlengelsesprosedyren tildeler medlemsstatene ansvar for evalueringen av aktive stoffer

 • Plantevernmidler - kriterier hormonforstyrrende stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til forordning (EF) 1107/2009 for fastsettelse av vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer

 • Legemiddelrester bromelain

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017R1558 Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1558 av 14. september 2017 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'bromelain'

 • Legemiddelrester alarelin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017R1559

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1559 av 14. september 2017 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'alarelin'

 • Vet - beskyttelsestiltak mot Bsal

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0320 Basis rettsaktnr.: Direktivene 90/425/EØF og 91/496/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/320 av 28. februar 2018 om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batrachochytrium salamandrivorans ved handel med salamandre i Unionen og ved innførsel av slike dyr til Unionen

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017D2166

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2166 av 17 november 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - tiltak mot MKS fra Tunisia og Algerie

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0489 Basis rettsaktnr.: 2017/675

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/489 av 21. mars 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/675 om beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klauvsjukevirus til Unionen fra Algerie og Tunisia

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0342 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/342 av 7. mars 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0418 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/418 av 16 mars 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0510 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/510 av 26 mars 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017D2411 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2411 av 20 desember 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0478 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/478 av 20 mars 2018 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0169 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/169 av 1 februar 2018 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017D2267

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2267 av 7 desember 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 17.04.2018
  Celexnr.: 32013R0734 KOM-nr.: KOM(2012)725 Basis rettsaktnr.: 659/1999

  Rådsforordning (EU) nr. 734/2013 om endringer i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93

 • Plantevernmidler - Reynoutria sachalinensis-ekstrakt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0296 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/296 av 27. februar 2018 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet Reynoutria sachalinensis-ekstrakt, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - propineb

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0309 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/309 av 1. mars 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet propineb, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011