Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8840 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Biokull som EU-gjødselvare

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 32019R1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til pyrolyse og forgassing som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Økologi - Ny videreføring av unntak på grunn av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1325 Basis rettsaktnr.: 2020/977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1325 av 10. august 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1414

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1414 av 27. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1409

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1409 av 27. august 2021 om godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1410

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1410 av 27. august 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner, mindre utbredte fjørfearter for verping, fjørfearter for avl og prydfugler (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1424

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1424 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger, og om oppheving av forordning (EU) nr. 998/2010 (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1412

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1412 av 27. august 2021 om godkjenning av jern(III)sitratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til smågriser og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Akeso Biomedical, Inc. USA, representert i Unionen av Pen & Tec Consulting SLU)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1413

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1413 av 27. august 2021 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase framstilt av Bacillus subtilis LMG-S 15136 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Beldem, en divisjon i Puratos NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1431

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1431 av 1. september 2021 om godkjenning av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd, representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/1247 (MRL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1247 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1247 av 29. juli 2021 som endrer vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for mandestrobin i druer og jordbær

 • Såvarer - revisjon sortskjennetegn og vitenskapelige navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021L0746 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EF og 2003/91/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om protokollene til prøving av visse landbruksplantearter og grønnsaksarter, og om endring av direktiv 2003/90/EF når det gjelder visse botaniske navn på planter

 • Alkoholsterke drikker, DA om merking av stikninger ("blends"), endringer i 32019R0787

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R1096 KOM-nr.: KOM(2021)2621 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1096 av 21. april 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder merking av stikninger ("blends")

 • Endring av standardskjema for avlssertifikater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Celexnr.: 32021R0761

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/761 av 7. mai 2021 som endrer vedlegg I - IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 når det gjelder standardskjema for avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale

 • Aske som EU-gjødselvare

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)4751 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til termiske oksyderingsmaterialer og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Fosfatsalter som EU-gjødselvare

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 5. juli 2021 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til utfelte fosfatsalter og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av vedleggene XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import til og transitt gjennom Unionen av animalske biprodukter og avledede produkter

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av visse vedlegg til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til kravene til omsetning av visse insektprodukter og tilpasning av en inneslutningsmetode

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.09.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til eksport av visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materiale

 • Endringer i ny forordning om EU-gjødselvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2021

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. juni 2021 om endring av vedleggene I, II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelige på markedet for å tilpasse dem til den tekniske utvikling

 • Grenseverdier for meldrøye og meldrøyetoksiner visse næringsmidler -2021/1399

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2021
  Celexnr.: 32021R1399 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1399 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner i visse næringsmidler