Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 8426 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Omnibus 2

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 24.02.2021
  Celexnr.: 32021R0267 Basis rettsaktnr.: 2020/698

  Europaparlaments- og rådsforordning 2021/267 av 16. februar 2021 om midlertidig forlenging av lisenser, sertifikater og tillatelser på veg, bane og sjø, med bakgrunn i COVID-19 pandemien, referert til i forordning (EU) 2020/698

 • Biocid - Godkjenning av ikaridin i PT19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.02.2021
  Celexnr.: 32020R1086 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1086 av 23.juli 2020 om godkjenning av ikaridin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

 • EETS-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.02.2021
  Celexnr.: 32019L0520

  Europaparlamentets- og Rådsdirektiv (EU) 2019/520 av 19. mars 2019 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling av opplysninger mellom medlemslandene om manglende bompengebetaling i EU

 • Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.02.2021
  Celexnr.: 32015L2193 KOM-nr.: KOM(2013)919

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

 • Økodesign, revisjon lyskilder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2020 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

 • Energimerking, revisjon av belysning 874/2012

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2015 Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 874/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskjelder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012

 • Energimerking, revisjon av husholdn. kjøl-frys 1060/2010

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2016 KOM-nr.: KOM(2019)1815 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1060/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2016 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010

 • Økodesign, revisjon husholdningskjøle- og fryseapparater 643/2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2019 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 643/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009

 • BAT-konklusjoner for avfallsforbrenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.02.2021
  Celexnr.: 32019D2010

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om fastsettelse av beste tilgjengelige teknikk (BAT), under Direktiv 2010/75/EU (Industriutslipssdirektivet )

 • Energimerking, elektroniske skjermer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2013 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1062/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010

 • Energimerking, revisjon av 1059/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2017 KOM-nr.: KOM(2019)1807 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1059/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2017 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010

 • Energimerking - endring av 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 17.12.2020 som endrer delegerte forordninger (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) No 2019/2018 med hensyn til energimerkekrav for elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner /-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

 • Energimerking, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vask-/tørk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2014 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1061/2010, 96/60EF

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2014 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner og kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 og kommisjonsdirektiv 96/60/EF

 • økodesign og energimerking kjøleapparater til yrkesbruk

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Basis rettsaktnr.: 2015/1094, 2015/1095, 2009/125, 2017/1369

  Revisjonsstudie økodesign og energimerking kjøleapparater til yrkesbruk

 • Multimodale reiseinformasjonstjenester - ITS-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.02.2021
  Celexnr.: 32017R1926 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2010/40/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/1926 som supplerer Direktiv 2010/40/EU om multimodale reiseinformasjonstjenester

 • Tollsikkerhetsavtalen og ICS2

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 22.02.2021

  Endring av EØS-avtalen protokoll 10 kapittel IIa med vedlegg

 • Vet - HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2021
  Celexnr.: 32021D0151 Basis rettsaktnr.: 2020/1809

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/151 av 8. februar 2021 som endrer vedlegg til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

 • Avslag på helsepåstander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2021
  Celexnr.: 32021R0077 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/77 av 27. januar 2021 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

 • Økologi - Bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2021
  Celexnr.: 32020R1794 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1794 av 16. september 2020 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II del I som omhandler bruk av karens og ikke-økologisk planteformeringsmateriale

 • Alkoholsterke drikker, systemer for innsending av teknisk dokumentasjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2021
  Celexnr.: 32014R1239 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 1239/2014 av 19. november 2014 om endring i forordning (EU) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker