Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 9016 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Lettelser i reglene om bruk av slots som følge av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.12.2021
  Celexnr.: 32021R1889 Basis rettsaktnr.: 95/93

  EU-Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1889 av 23. juli 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 95/93 om midlertidige lettelser i kravene til bruk av slots ved fellesskapets lufthavner som følge av COVID-19 krisen

 • Skjemaer ved import av kvikksølv

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.12.2021
  Celexnr.: 32017D2287 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 om skjemaer ved søknad om import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser i henhold til kvikksølvforordningen (EU) 2017/852

 • Rapporting under kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.12.2021
  Celexnr.: 32019D1752 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1752 av 25. februar 2019 om spørsmål, format og hyppighet for landenes rapportering under kvikksølvforordningen (forordning (EU) 2017/852)

 • Endring av direktivet om kasserte kjøretøy (ELV-direktivet), batteridirektivet og WEEE-direktivet (del av sirkulær økonomi-pakken)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.11.2021
  Celexnr.: 32018L0849 KOM-nr.: KOM(2015)593

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/849 av 30. mai 2018 om endring av direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy, direktiv 2000/53/EF om kasserte batterier og akkumulatorer og direktiv 2012/19/EF om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE-direktivet)

 • Merking av engangsprodukter i plast

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 29.11.2021
  Celexnr.: 32020R2151

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2151 av 17. desember 2020 om harmoniserte spesifikasjoner for merking av engangsprodukter av plast oppført i del D i vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • Økodesign, tjenere og datalagringsprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32019R0424 Basis rettsaktnr.: 125/2009/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 av 15. mars 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013

 • Økodesign, sveiseutstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32019R1784 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1784 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF

 • Økodesign, revisjon lyskilder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32019R2020 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

 • Økodesign, varmtvannsberedere og lagringstanker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.11.2021
  Celexnr.: 32013R0814 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og lagringstanker

 • Reach/XIV/Echa 9. anbefaling

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • EUs dronestrategi 2.0

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 26.11.2021

  EUs dronestrategi versjon 2.0 for fremme av bærekraftig og smart mobilitet

 • Reach/VI-X

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg VI til X i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis i produksjon av metallprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.11.2021
  Celexnr.: 32021D2053 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og referanseverdier for beste kvalitet for sektoren fabrikert produksjon av metallprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009

 • Referansedokument for beste miljøpraksis for beste kvalitet for IKT-tjenestesektoren

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.11.2021
  Celexnr.: 32021D2054 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om det sektorvise referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, indikatorer for miljøprestasjon og referanseverdier for beste kvalitet for IKT-tjenestesektoren i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009

 • Nye grenseverdier for POP-er i avfall

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.11.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)656 Basis rettsaktnr.: 2019/1021

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av vedlegg IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifter

 • Reach/XIV/ED ftalater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.11.2021
  Celexnr.: 32021R2045 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/2045 av 23. november 2021 om endring av vedlegg XIV til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • Gjennomføringsbeslutning om tilgjengelighetserklæring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 25.11.2021
  Celexnr.: 32018D1523

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1523 av 11. oktober 2018 om fastsettelse av en mal for tilgjengelighetserklæringen i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten til offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

 • Universell utforming av nettløsninger i offentlig sektor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Kommunikasjoner 25.11.2021
  Celexnr.: 32016L2102 KOM-nr.: KOM(2012)721

  EU-parlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 26. oktober 2016 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner

 • RoHS2/vedleggIV/DEHP,BBP,DBP,DIBP/47

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.11.2021
  Celexnr.: 32021L1978 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2021/1978 av 11. august 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP), butylbenzylftalat (BBP), dibutylftalat (DBP) og diisobutyl ftalat (DIBP) i reservedeler gjenvunnet fra og brukt i reparasjon av medisinsk utstyr

 • RoHS2/Vedlegg IV/DEHP/46

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.11.2021
  Celexnr.: 32021L1979 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2021/1979 av 11. august 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av bis(2-etylheksyl) ftalat (DEHP) i plastkomponenter i magnetresonanstomografi (MRI) detektorspoler