Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5075 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • TEN-T retningslinjer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.10.2015
  Celexnr.: 32013R1315 KOM-nr.: KOM(2011)650 Basis rettsaktnr.: 0294/2011

  Europaparlaments- og rådsforordning om retningslinjer for utbygging av det transeuropeiske transportnettet...

 • EASA gebyrforordningen - trukket

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 12.10.2015

  Trukket - Forslag til endring av Kommissjonsforordning (EC) nr. 319/2014 av 27 mars 2014 om avgifter og gebyrer pålagt av EASA -

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 09.10.2015
  Celexnr.: 32015R1415

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1415 av 20. august 2015 om godkjenningen av astaxanthin som fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 09.10.2015
  Celexnr.: 32015R1408

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1408 av 19. august 2015 om godkjenningen av DL-methionyl-DL-methionin som fôrtilsetningsstoff til fisk og krepsdyr

 • Forordning (EU) 2015/1329 om bruk av tredjelandsregistrerte luftartøyer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 08.10.2015
  Celexnr.: 32015R1329 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/1329 av 31. juli 2015 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 hva gjelder luftfartsoperasjoner utført av EU operatører med luftfartøy som er registrert i et tredjeland

 • Apron management services - Opinion 02/2014

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 08.10.2015
  KOM-nr.: KOM(2013)123 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) xxxx/xx som endrer forordning (EU) nr. 139/2014 så langt det gjelder krav og administrative prosedyrer til lufthavner

 • Forordning (EU) 2015/1039

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 08.10.2015
  Celexnr.: 32015R1039 KOM-nr.: KOM(2015)1039 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/1039 av 30. juni 2015 endring av forordning (EU) nr. 748/2012 som angår prøveflyging

 • DSM

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.10.2015
  KOM-nr.: KOM(2015)192

  Strategi om et indre digitalt marked

 • Commission Regulation (EU) 2015/1536

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.10.2015
  Celexnr.: 32015R1036 KOM-nr.: KOM(2015)1036 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/1536 av 16. september 2015 om endring av forordning (EU) nr 1321/2014 når det gjelder justering av regler for kontinuerlig luftdyktighet jf. forordning (EF) nr 216/2008, kritiske vedlikeholdsoppgaver og kontinuerlig overvåking av luftfartøyers luftdyktighet (Opinion nr. 02/2013 og Opinion 06/2013)

 • Biocid/2-3-4-6-11-12/glutaraldehyde

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 06.10.2015
  Celexnr.: 32015R1759 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1759 av 28. september 2015 om godkjenning av glutaraldehyd som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttypene 2, 3, 4, 6, 11 og 12

 • Tillitsliste - tekniske spesifikasjoner og formater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 05.10.2015
  Celexnr.: 32015D1505 KOM-nr.: KOM(2015)1505 Basis rettsaktnr.: 910/2014/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning EU 2015/1505 av 8.september 2015 om tekniske spesifikasjoner og formater vedrørende tillitslisten i henhold til artikkel 22 (5) av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og opphevelse av direktiv 1999/93/EF

 • vet-laboratorier MKS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015D1385 Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1358 av 4. august 2015 som endrer vedleggene XI, XII og XV til rådsdirektiv 2003/85/EF om liste over laboratorier godkjente for å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus og minimumsstandarder for biosikkerhet som gjelder for dem

 • ISA2

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 05.10.2015
  KOM-nr.: KOM(2014)367

  Program for interoperabilitetsløsninger for europeiske offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA2)

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1490

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1490 av 3. september 2015 om godkjenningen av preparatet av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling (innehaver av godkjenningen Pancosma France S.A.S.)

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1489

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1489 av 3. september 2015 om godkjenningen av preparatet av Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 og Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1486

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1486 av 2. september 2015 om godkjenningen av canthaxanthin som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfekategorier, akvariefisk og prydfugler

 • Referanselaboratorier

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av xxx som endrer Kommisjonsforordning (EF) nr. 378/2005 om Fellesskapets referanselaboratorierapporter, gebyr og laboratoriene som er listet opp i annex II til denne

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 26/2011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr .../... av xxx som retter forordning (EU) nr. 26/2011 om godkjenningen av vitamin E som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrtilsetningsstoff

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx som endrer det europeiske parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om opprettelsen av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoff

 • Legemiddelrester tylvalosin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2015
  Celexnr.: 32015R1492

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1492 av 3. september 2015 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'tylvalosin'