Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7088 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Styringssystem for energiunionen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi og Miljø 16.01.2019
  Celexnr.: 32018R1999 KOM-nr.: KOM(2016)759 Basis rettsaktnr.: 2616/0375

  Forslag til forordning om et styringssystem for energiunionen

 • Revidert fornybardirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 16.01.2019
  Celexnr.: 32018L2001

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om å fremme bruken av fornybar energi (revidert)

 • Utfyllende regler til CRR og EMIR om overgangsperiode - kapitalkrav til eksponering mot CCPer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1889

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1889 av 4. desember 2018 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

 • Forordning om oppdatering av oversikten over korrelerte valutaer etter CRR art. 354

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1580

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1580 av 19. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 575/2013

 • Endring av teknisk standard gjeldende foretakenes Solvens II-rapport om solvens og finansiell stilling, gjeldende offentligjøring av premier, erstatninger og kostnader

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1843 Basis rettsaktnr.: 2009/138/EC

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1843 av 23. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2452 med hensyn til virkeområdet for malen for offentliggjøring av premier, erstatninger og kostnader etter stat

 • Rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1624

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med omstruktureringsplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU og om oppheving av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066

 • Kommisjonsforordning om minstekrav til likviditetsreserve (LCR) - endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 15.01.2019
  Celexnr.: 32018R1620

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1620 av 13. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/61 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner

 • Forordning om langsiktig kapasitetstildeling (FCA)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 15.01.2019
  Celexnr.: 32016R1719 KOM-nr.: KOM(2016)1719 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om etablering av en retningslinje for langsiktig kapasitetstildeling

 • Forordning om kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 15.01.2019
  Celexnr.: 32015R1222 KOM-nr.: KOM(2015)1222 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/1222 av 24. juli 2015 om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering

 • Universell utforming av nettløsninger i offentlig sektor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Kommunikasjoner 15.01.2019
  Celexnr.: 32016L2102 KOM-nr.: KOM(2012)721

  EU-parlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102 26. oktober 2016 om universell utforming av offentlige organers nettsider og mobilapplikasjoner

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.01.2019
  Celexnr.: 32018D1906 Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1906 av 30. november 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 for oppdatering av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013

 • Godkjenning ny mat - Hoodia parviflora

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1133 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1133 av 13. august 2018 som godkjenner omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning av ny mat - endring i merkekrav for syntetisk zeaxanthin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1132 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1132 av 13. august 2018 som godkjenner endring av betegnelse og spesifikke merkekrav til ny mat-ingrediensen syntetisk zeaxanthin etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - 1-Metylnikotinamidklorid

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1123 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1123 av 10. august 2018 som godkjenner omsetning av 1-Metylnikotinamidklorid som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1122 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1122 av 10. august 2018 som godkjenner omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring i bruksbetingelse for laktitol

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1293 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av 26. september 2018 som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksbetingelser for ny mat-ingrediensen laktitol

 • Ny mat - olje fra Schizochytrium sp. - utvidelse bruksbetingelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1032 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 av 20. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat-ingrediens etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - UV-behandlet gjær - utvidede bruksbetingelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1018

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - UV-behandlet sopp - utvidelse bruksbetingelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1011 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011 av 17. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet sopp som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

 • Ny mat - hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R0991 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/991 av 12. juli 2018 som godkjenner omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Til toppen