Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6825 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Direktiv om endringer i bygningsenergidirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 17.08.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)765 Basis rettsaktnr.: 2010/31/EU

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv som endrer direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse og direktiv 2012/27/EU om energieffektivisering

 • Gjennomføringsforordning om informasjon etter Radioutstyrsdirektivet artikkel 10 (10)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.08.2018
  Celexnr.: 32017R1354 Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU

  Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1354 av 20. juli 2017 om presentasjon av informasjon i henhold til artikkel 10(10) i direktiv 2014/53/EU

 • Plantevernmidler - vilkår tiamethoxam

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0785 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/785 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet tiamethoxam

 • Plantevernmidler - vilkår klotianidin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0784 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet klotianidin

 • Plantevernmidler - vilkår imidakloprid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0783 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet imidakloprid

 • Plantevernmidler - siltiofam

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0710 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/710 av 14. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet siltiofam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - forklorfenuron

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0679 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/679 av 3. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet forklorfenuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - zoxamid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0692 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/692 av 7. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet zoxamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - forlengelse av godkjenning (bromuconazol m.fl.)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0670 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/670 av 30. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid

 • Plantevernmidler - propyzamid, substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0755 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755 av 23. mai 2018 om fornyet av godkjenningen av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - fenazaquin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0690 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/690 av 7. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fenazaquin

 • Plantevernmidler - bentazon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0660 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/660 av 26. april 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet bentazon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - talkum E553B

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0691 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 7. mai 2018 om godkjenning av basisstoffet talkum (E553B) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Endring i proteininnholdet i tilskuddsblandinger

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0561 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonene delegerte forordning (EU) 2018/561 av 29. januar 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 hva angår kravene til proteininnholdet i tilskuddsblandinger

 • Andre endring av beslutning for kjøretøys-radar i 24 GHz

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.08.2018
  Celexnr.: 32017D2077 KOM-nr.: KOM(2017)7374 Basis rettsaktnr.: 2005/50/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2077 av 10. november 2017 om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospektret i 24 GHz-frekvensbåndet for tidsbegrenset bruk av kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer i Fellesskapet

 • Den andre endringen av MCA-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32016D2317 KOM-nr.: KOM(2016)8413 Basis rettsaktnr.: 2013/654/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2317 av 16. desember 2016 om endring av vedtak 2008/294/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU for å forenkle driften av mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

 • Den første endringen av MCV-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32017D0191 KOM-nr.: KOM(2017)0450 Basis rettsaktnr.: 2010/166/EU

  Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/191 av 1. februar 2017 om endringer av vedtak 2010/166/EU, for å introdusere nye teknologier og frekvensbånd for mobile kommunikasjonstjenester om bord skip (MCV-tjenester) i EU

 • Den tredje endringen av UWB-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32017D1438 KOM-nr.: KOM(2017)5456 Basis rettsaktnr.: 2007/131/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 av 4. august 2017 om endring av vedtak 2007/131/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi

 • Sjette endring av SRD-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32017D1483 KOM-nr.: KOM(2017)5464 Basis rettsaktnr.: 2006/771/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1483 av 8. august 2017 om endring av beslutning 2006/771/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon og oppheving av beslutning 2006/804/EF

 • Endring av 3,6 GHz-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.08.2018
  Celexnr.: 32014D0276 KOM-nr.: KOM(2014)2798 Basis rettsaktnr.: 2008/411/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 2. mai 2014 om endring av vedtak 2008/411/EF om harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for terrestrielle systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester