Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7329 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Nytt "takdirektiv" (del av EUs "Luftpakke")

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 24.05.2019
  Celexnr.: 32016L2284 KOM-nr.: KOM(2013)920 Basis rettsaktnr.: 2001/81/EF

  Parlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2284 av 14. desember 2016 om reduksjon av nasjonale utslipp av visse forurensninger til luft, endring av direktiv 2003/35/EF og oppheving av direktiv 2001/81/EF

 • Skjemaer ved import av kvikksølv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.05.2019
  Celexnr.: 32017D2287 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 om skjemaer ved søknad om import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser i henhold til kvikksølvforordningen (EU) 2017/852

 • Kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.05.2019
  Celexnr.: 32017R0852 KOM-nr.: KOM(2016)039

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

 • Rapporting under kvikksølvforordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.05.2019
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Forslag til gjennomføringsbeslutning om spørsmål, format og hyppighet for landenes rapportering under kvikksølvforordningen (forordning (EU) 2017/852)

 • Oppdatering av sikkerhetslisten

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Transport 23.05.2019
  Celexnr.: 32019R0618 Basis rettsaktnr.: 2111/2005

  Gjennomføringsforordning (EU) nr 2019/618 av 15. april 2019 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer felleskapets liste over flyselskaper som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet.

 • Forordning 2019/133 - nye luftdyktighetsspesifikasjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.05.2019
  Celexnr.: 32019R0133 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/133 av 28. januar 2019 om endring av forordning (EU) 2015/640 med hensyn til introduksjon av ekstra luftdyktighetsspesifikasjoner

 • Gjennomføringsforordning om forordning om grensekryssande pakkeleveringstenester

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 22.05.2019
  Celexnr.: 32018R1263

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om forordning om grensekryssande pakkeleveringstenester

 • Karbonlekkasjeliste: 2021-2030

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.05.2019
  Celexnr.: 32019D0708

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/708 av 15. februar 2019 om sektorer som anses utsatt for karbonlekkasje i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 22.05.2019
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • LIFE

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 22.05.2019

  EUs program for mijø og klima (LIFE) - programperioden 2021-2027

 • Forordningen om gjensidig godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 22.05.2019
  Celexnr.: 32019R0515 KOM-nr.: KOM(2017)796

  EP- og rådsforordning om gjensidig godkjenning av varer lovlig omsatt i et annet medlemsland

 • Geo-blokkering og ikke-diskriminering i det indre marked

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 22.05.2019
  Celexnr.: 32018R0302 KOM-nr.: KOM(2016)289

  Europaparlaments- og rådsforordning om geo-blokkering og diskriminering i det indre marked basert på bosted, etableringssted eller nasjonalitet

 • CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 21.05.2019
  Celexnr.: 32018R2043 Basis rettsaktnr.: 2017/1153

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2043 av 18. desember om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 for å presisere betingelsene for WLTP-testing og om overvåking av typegodkjenningsdata

 • Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 21.05.2019
  Celexnr.: 32018D2079

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2079 av 19. desember 2018 om godkjenning av frirullingsfunksjonen som en innovativ teknologi for å redusere CO2-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 21.05.2019
  Celexnr.: 32018R0830

  Delegert kommisjonsforordning (EU)2018/830 av 9. mars 2018 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 og delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1322/2014 med hensyn til kjøretøyskonstruksjon og generelle krav til typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

 • Direktiv om engangsartikler av plast og utstyr fra fiskeri

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.05.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)340

  Direktiv fra det europeiske parlamentet og rådet om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • Energimerking, revisjon av husholdnings kjøl-frys 1060/2010

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 21.05.2019
  KOM-nr.: KOM(2019)1815 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1060/2010

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av 11.3.2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og som opphever delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010

 • Energimerking, revisjon av 1059/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 21.05.2019
  KOM-nr.: KOM(2019)1807 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1059/2010

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) .../... av 11.3.2019 som utfyller forordning (EU) 2017/1369 av europaparlamentet og rådet med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og som opphever delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010

 • Energimerking, elektroniske skjermer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 21.05.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1062/2010

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) .../... av 11.3.2019 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer og som opphever delegert kommisjonsforordning (EU) Nr. 1062/2010

 • Energimerking, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vaske-/tørk

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 21.05.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1061/2010, 96/60EF

  Delegert kommisjonsforordning (EU) …/...av 11.3.2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner og kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 og kommisjonsdirektiv 96/60/EF

Til toppen