Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5504 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • CLP/9.ATP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.07.2016
  Celexnr.: 32016R1179 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonen forordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

 • Biocid/spinosad-art-36

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.07.2016
  Celexnr.: 32016D1175 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1175 av 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad henvist av Det forente kongeriket (Storbritannia og Nord-Irland) i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid/difenakum-art-36

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.07.2016
  Celexnr.: 32016D1174 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1174 av 15. juli 2016 om vilkår og betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenakum henvist av Spania i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • POPs/HBCD

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.07.2016
  Celexnr.: 32016R0293 KOM-nr.: KOM(2015)409 Basis rettsaktnr.: 0850/2004

  Rådsforordning (EU) 2015/293 av 1. mars 2016 om endring av vedlegg I til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

 • REACH/test

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.07.2016
  Celexnr.: 32016R0266 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/266 av 7. desember 2015 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • Skipsutstyrsdirektivet 2014

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 19.07.2016
  Celexnr.: 32014L0090 KOM-nr.: KOM(2012)772

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU av 23. juli 2014 om skipsutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 96/98/EF

 • Plantevernmiddel - Arbeidsfordeling

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.07.2016
  Celexnr.: 32016R0183 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/183 av 11. februar 2016 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 som i forbindelse med forlengelsesprosedyren tildeler medlemsstatene ansvar for evalueringen av aktive stoffer som har en godkjenning som utløper før 31. desember 2018

 • Plantevernmiddel - Pyraflufen-ethyl

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.07.2016
  Celexnr.: 32016R0182 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/182 av 11. februar 2016 om forlenget godkjenning av det aktive stoffet pyraflufen-ethyl, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - Benzovindiflupyr substitusjonskandidat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.07.2016
  Celexnr.: 32016R0177 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/177 av 10. februar 2016 om godkjenningen av det aktive stoffet benzovindiflupyr som substitusjonskandidat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - Iprovalicarb

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.07.2016
  Celexnr.: 32016R0147 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/147 av 4. februar 2016 om forlenget godkjenning av det aktive stoffet iprovalicarb, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - Lambda-cyhalothrin substitusjonskandida

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.07.2016
  Celexnr.: 32016R0146 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/146 av 4. februar 2016 om forlenget godkjenning av det aktive stoffet i lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - Metsulfuron-methyl substitusjonskandidat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.07.2016
  Celexnr.: 32016R0139 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/139 av 2. februar 2016 om forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som substitusjonskandidat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmiddel - 3-decen-2-one avslag

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 13.07.2016
  Celexnr.: 32016R0138 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/138 av 2. februar 2016 vedrørende avslag på godkjenning av det aktive stoffet 3-decen-2-one, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Biocid/pt-8/granulert-kobber

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.07.2016
  Celexnr.: 32016R1094 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1094 av 6. juli 2016 om godkjenning av granulert kobber som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid/pt-8/Didecylmethyl

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.07.2016
  Celexnr.: 32016R1093 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1093 av 6. juli 2016 om godkjenning av didecylmetylpoly(oksyetyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid/pt-18/cyromazin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2016
  Celexnr.: 32016R1068 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1068 av 1. juli 2016 om godkjenning av N-syklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (cyromazin) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Biocid/pt-21/kobbertiocyanat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2016
  Celexnr.: 32016R1090 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1090 av 5. juli 2016 om godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

 • Biocid/pt-21/dikobberoksid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2016
  Celexnr.: 32016R1089 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1089 av 5. juli 2016 om godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

 • Biocid/pt-21/kobber-flak

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2016
  Celexnr.: 32016R1088 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1088 av 5. juli 2016 om godkjenning av kobberflak (overflatebehandlet med alifatisk syre) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

 • Biocid/pt-7/tolylfluanid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2016
  Celexnr.: 32016R1087 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1087 av 5. juli 2016 om godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7