Søk i EØS-notatene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5571 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Klassifisering av stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 21.10.2016
  Celexnr.: 32016D1796

  Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1796 av 7. juli 2016 som endrer vedtak 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU som følge av utviklingen av klassifisering av stoffer

 • Miljømerking av møbler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 21.10.2016
  Celexnr.: 32016D1332

  Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1332 av 28. juli 2016 om fastsettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket for møbler

 • Miljømerking av pc-er, bærbare pc-er og nettbrett

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 21.10.2016
  Celexnr.: 32016D1371

  Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1371 av 10. august 2016 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket for pc-er, bærbare pc-er og nettbrett

 • Miljømerking av fottøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 20.10.2016
  Celexnr.: 32016D1349

  Kommisjonens vedtak (EU) 2016/1349 av 5. august 2016 om fastsettelse av miljøkrierier for tildeling av EU-miljømerket for fottøy

 • Vedtak om felles format og tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 19.10.2016
  Celexnr.: 32015D2186 KOM-nr.: KOM(2015)8162

  Kommisjonsvedtak 2015/2186/EU som etablerer et felles format for innrapportering og tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter

 • Vedtak om felles format for registrering av e-sigaretter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 19.10.2016
  Celexnr.: 32015D2183 KOM-nr.: KOM(2015)8087

  Kommisjonsvedtak om 2015/2183/EU om etableringen av felles format for registrering av e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere

 • Tekniske standarder for gjenoppfyllingsmekanismen til e-sigaretter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 19.10.2016
  Celexnr.: 32016D0586

  Kommisjonsbeslutning 2016/586/EU om tekniske standarder for gjenoppfylling smekanismen til elektroniske sigaretter

 • Etablering og drift av uavhengig og rådgivende panel for fastsettelse av karakteristisk smak i tobakksvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 19.10.2016
  Celexnr.: 32016D0786

  Kommisjonsbeslutning 2016/786/EU av 18. mai 2016 om prosedyren for etablering og drift av et uavhengig rådgivende panel som bistår medlemslandene og EU-kommisjonen i beslutningen om et tobakksprodukt har karakteristisk smak

 • Prioriterte tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk med utvidede rapporteringsplikter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 19.10.2016
  Celexnr.: 32016D0787

  KOmmisjonsbeslutning 2016/787/EU av 18. mai 2016 som fastsetter listen med prioriterte tilsetningsstoffer i sigaretter og rulletobakk med utvidede rapporteringsplikter

 • Felles prosedyre for fastsettelse av karakteristisk smak i tobakksprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 19.10.2016
  Celexnr.: 32016R0779

  Kommisjonsforordning 2016/779 av 18. mai 2016 om felles regler for prosedyren for fastsettelse av om et tobakksprodukt har karakteristisk smak

 • Forslag til endringer i det generelle gruppeunntaket

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 19.10.2016
  Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No 651/2014

  Begrenset oppdatering av det generelle gruppeunntaket (offentlig støtte): utvidelse for å inkludere havner og flyplasser

 • Opinion 09/16 - Endring av forordning 1178/2011 Part-MED

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.10.2016
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Opinion 09/2016 Endring av Part-MED (vedlegg IV til kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011)

 • Endring ATFM-forordingen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.10.2016
  Celexnr.: 32016R1006 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) 551/2004

  Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1006 av 22. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår ICAO-bestemmelsene referert til i artikkel 3, første ledd.

 • Oppdatering av Safety List

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.10.2016
  Celexnr.: 32016R0963

  Gjennomføringsforordning (EU) 2016/963 av 16. juni 2016 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet.

 • Anerkjennelse av Indias skipsregister

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.10.2016
  Celexnr.: 32016D1327

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1327 av 1. august 2016 om innvilgelse av EU-anerkjennelse av "The Indian Register of Shipping" i samsvar med forordning (EF) nr. 391/23009 om felles reglelverk og standarder for organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip

 • Opinion 12/2016

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 14.10.2016
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Opinion 12/2016 - Aldring av flystruktur

 • Biocid-prosedyrer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.10.2016
  Celexnr.: 32016R1802 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1802 av 11. oktober 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2013 om spesifisering av prosedyre for godkjenning av samme biocidprodukter i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

 • Opinion 08/2016 - Oppdatering av Part-26 - Halon

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.10.2016
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Opinion 08/2016 - Halon: Oppdatering av Part-26 i samsvar med ICAO standard

 • BAT NFM

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.10.2016
  Celexnr.: 32016D1032 KOM-nr.: KOM(2016)1032 Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU

  BAT-konklusjoner for produksjon av ikke-jernholdige metaller

 • NPA 2016-08

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 11.10.2016
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  NPA 2016-08 Import av luftfartøy fra andre regelverkssystem, og revisjon av Part-21 Subpart H - endring av forordning (EU) 748/2012 og forordning (EU) 1321/2014