Søk i EØS-notatene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5846 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - Basisstoff solsikkeolje

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1978 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1978 av 11. november 2016 om godkjenning av basissubstansen solsikkeolje, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1429 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1429 av 26. august 2016 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - thifensulfuron-methyl

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1424 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1424 av 25. august 2016 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet thifensulfuron-metyl i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0952 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/952 av 15. juni 2016 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 når det gjelder markedsføring av plantevernmidler og endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl m.fl.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0950 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/950 av 15. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone-ethyl, Coniothyrium-minitans stamme CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-P, ethofumesat, fenamidon, flufenacet, flurtamon, foramsulfuron, fosthiazat, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazid, mesotrion, oxasulfuron, pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam og trifloxystrobin

 • legemiddelrester monepantel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1834

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1834 av 17. oktober 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "monepantel"

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1866 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1866 av 17. oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for 3-decen-2-one, acibenzolar-S-metyl og heksaklorobenzen i og på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester forordning 2016/1822

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1822 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1822 av 13 oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for aklonifen, deltametrin, fluazinam, metomyl, sulcotrin og thiodicarb i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1785 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordningen (EU) 2016/1785 av 7. oktober 2016 vedrørende endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for cymoksanil, fosfan og fosfid salter og natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat og natrium p-nitrofenolat i og på visse produkter.

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R1330 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1330 av 2. august 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0910 KOM-nr.: KOM(2016)910 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/910 av 9. juni 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Økologi - regler for økologisk fiskeyngel, og endring i lister for plantevernmidler, tilsetningsstoffer fôr og mat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0673 KOM-nr.: KOM(2016)673 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/673 av 29. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32016R0459 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/459 av 18. mars 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32015R2345 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/2345 av 15. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32015R0931 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/931 av 17. juni 2015 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32015R0131 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/131 av 26. januar 2015 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Endring i regler for økologisk akvakulturproduksjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32014R1358 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1358/2014 av 18. desember 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder opprinnelse for økologiske akvakulturdyr, produksjonsregler, fôr til økologiske akvakulturdyr og tillatte produkter og substanser for bruk i økologisk akvakultur

 • Endring i importregelverket for økologisk produksjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32014R1287 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1287/2014 av 28. november 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Endring i regler for bruk av konvensjonelle livkyllinger og proteinkilder i økologisk produksjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32014R0836 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 836/2014 av 31. juli 2014 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

 • Endring i importregelverket for økologisk produksjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2017
  Celexnr.: 32014R0829 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 829/2014 av 30. juli 2014 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland