Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5512 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av unionslisten i aromaforskriften, 2016/1244

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.08.2016
  Celexnr.: 32016R1244 Basis rettsaktnr.: 2008/1334

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1244 av 28. juli 2016 om endring i vedlegg I til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer fra en gruppe forbundet med en alfa-beta umettethet struktur

 • Avslag på søknad om helsepåstand

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 23.08.2016
  Celexnr.: 32016R1381 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1381 av 16. august om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler og som henviser til barns utvikling og helse

 • COR

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 22.08.2016

  Felles rapportering av jernbanehendelser innen EU

 • Evaluering og revisjon av EETS-regelverket

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 18.08.2016
  Basis rettsaktnr.: 2004/52/EF

  Evaluering og revisjon regelverket for det felleseuropeiske bompengetjenesten (EETS) - Direktiv 2004/52/EF og Kommisjonsavgjørelse 2009/750/EF

 • Jernbanepakke IV - Nytt jernbanesikkerhetsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.08.2016
  Celexnr.: 32016L0798 KOM-nr.: KOM(2013)031

  Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 om jernbanesikkerhet

 • Jernbanepakke IV - Ny ERA-forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.08.2016
  Celexnr.: 32016R796 KOM-nr.: KOM(2013)027

  Forordning (EU) 2016/796 om Det europeiske jernbanebyrået og om oppheving av forordning (EF) nr. 881/2004

 • Kvalitetssystem blodbanker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 16.08.2016
  Celexnr.: 32016L1214 Basis rettsaktnr.: 2005/62/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1214 av 25. juli 2016 om endring av direktiv 2005/62/EF om standarder og spesifikasjoner til kvalitetsstyringssystem for blodbanker

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.08.2016
  Celexnr.: 32016R0372 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/372 av 15. mars 2016 om avslag på godkjenning av en helsepåstand om næringsmidler som viser til redusert sykdomsrisiko

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.08.2016
  Celexnr.: 32016R0371 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU)2016/371 av 15. ars 2016 om avslag på godkjenning av visse andre helsepåstander om næringsmidler enn dem som viser til redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse

 • Opinion No 06/2016 SMS i Part-M

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.08.2016
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Opinion No 06/2016 Innføring av krav til sikkerhetsstyringssystemer (SMS) i kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 - SMS i Part-M

 • Endr. vet.grensekontroll, liste over dyr og produkter - positivlisten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.08.2016
  Celexnr.: 32016D1196 Basis rettsaktnr.: 2007/275/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1196 av 20. juli 2016 om endring av vedleggene til vedtak 2007/275/EF angående lister over dyr og produkter som er gjenstand for kontroll ved veterinære grensekontrollstasjoner etter rådsdirektivene 91/496/EØF og 97/78/EF

 • Oppdatering av Safety List

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.08.2016
  Celexnr.: 32016R0963

  Gjennomføringsforordning (EU) 2016/963 av 16. juni 2016 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet.

 • Endringer i TSI sikkerhet i jernbanetunneler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 09.08.2016
  Celexnr.: 32016R0912 Basis rettsaktnr.: (EU)1303/2014

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 om endring i forordning (EU) nr. 1303/2014 TSI - sikkerhet i jernbanetuneller

 • Endring ATFM-forordingen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.08.2016
  Celexnr.: 32016R1006 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) 551/2004

  Gjennomføringsforordning (EU) 2016/1006 av 22. juni 2016 om endring av forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår ICAO-bestemmelsene referert til i artikkel 3, første ledd.

 • REACH/XVII/BPA

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.08.2016
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  D045911/02 - Kommisjonsforordning (EU) xx/ av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bisfenol A

 • Endring av forordning (EU) 2015/640 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for en gitt type drift med krav til flyseter og flammehemmende isolasjonsmateriale

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.08.2016
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Utkast til kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) 2015/640 med hensyn til ekstra luftdyktighet i kommersiell lufttransport, ved å forbedre visse egenskaper av isolasjonsmaterialet installert i skroget og beskyttelse av passasjerer i en overlevbar ulykke i aldrende fly

 • Opinion 07/2016

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.08.2016
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Opinion 07/2016 - forslag til endring av forordning (EU) nr. 748/2012

 • Endringer i lokførerdirektivet (språkkrav)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.08.2016
  Celexnr.: 32016L0882 Basis rettsaktnr.: 2007/59/EC

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/882 av 1. juni 2016 om endring av direktiv 2007/59/EF vedrørende språkkrav

 • Økodesign, luftbasert sentralvarme

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.07.2016
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

  KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. xxx/201x av xx. xx 201x om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer

 • CLP/9.ATP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.07.2016
  Celexnr.: 32016R1179 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonen forordning (EU) 2016/1179 av 19. juli 2016 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier