Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6164 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • U-space

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2017

  U-space

 • Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonsforordning om administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland iht forordning (EU) 2015/2283 om ny mat

 • NPA 2017-05: Utkast til felleseuropeisk regelverk om droner i åpen og spesifikk kategori. RMT.0230

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 13.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  NPA 2017-05 - Introduksjon av et regulatorisk rammeverk for luftfartsoperasjoner med droner i åpen og spesifikk kategori. RMT.0230

 • Endring av auksjonsforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø og Miljø 12.09.2017

  Kommisjonsforordning (EU) xx/xx av xx om endring av forordning 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av klimakvoter med beslutning (EU) 2015/1814 og om valg av auksjonsplattform for Storbritannia

 • Krav til innhold i søknader om ny mat

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonsforordning om administrative og vitenskapelige krav til søknader om ny mat

 • Konsultasjonsprosess for avgjørelse av ny mat-status

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonsforordning om prosedyrer for ny mat-status

 • Regulering av HICC, atranol og kloratranol

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Celexnr.: 32017R1410 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 av 2. august 2017 om endring i vedlegg II og III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Celexnr.: 32017R1490

  KKommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 av 21. august 2017 om godkjenningen av mangan-kloridetetrahydrat, mangan(II)oksid, mangan-sulfatsmonohydrat, mangan-chelat av aminosyrechelat, mangan-chelat av proteinhydrolysat, mangan-chelat av glycinhydrat og dimangan-kloridtrihydroksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • PSP-analysemetode

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017

  Kommisjonsforordning (EU).../...av.. som endrer vedlegg III i forordning (EF) nr. 2074/2005 som angår analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)

 • Pigghuder - unntak fra klassifisering av produksjonsområder, 854/2004

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 854/2004

  Kommisjonsforordning (EU).../... av ... som endrer vedlegg II i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for organisering av offisielle kontroller av produkter av animalsk opprinnelse for humant konsum, når det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder

 • Pigghuder - unntak fra klassifisering av produksjonsområder, 853/2004

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 853/2004

  Kommisjonsforordning (EU).../... av ... som endrer vedlegg III i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder

 • Tid/temperaturkrav-kjøtt

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 853/2004

  Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av xxx som endrer Vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om temperaturkrav under transport og lagring av kjøtt

 • Kontroll av fiskevarer - fangest av EU-skip, men tatt inn via tredjeland

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2074/2005

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer Forordning (EF) nr. 2074/2005 om offentlig kontroll av og helsesertifikater for fiskerivarer fangstet av båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjestat og som senere importeres til EØS-området

 • Biocid/antikoagulerende

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2017
  Celexnr.: 32017D1532 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 av 7. september 2017 om spørsmål knyttet til den komparative vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler i samsvar med artikkel 23(5) i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Fargestoffer på sprayboks

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Celexnr.: 32017R0874 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017 874 av 22.mai 2017 endring av vedlegg III til Europaparlamentet og Rådsforordning (EU) nr. /1333/2008 om bruken av butan (E 943a), isobutan (E 943B) og propan (E 944) i fargestoffer

 • Nedlegging av EURL for analyser av rå melk - Endring av kontrollforordningens liste over EU sine referanselaboratorier

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 882/2004

  Kommisjonens forordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg VII i Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes, i forbindelse med listen av EU sine referanselaboratorier

 • Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 12.09.2017
  Celexnr.: 32014L0026 KOM-nr.: KOM(2012)372

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

 • Vet - BSE-status Polen og UK

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.09.2017
  Celexnr.: 32017D1396 Basis rettsaktnr.: 2007/453/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1396 av 26. juli 2017 om endring av vedlegget til beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE-statusen til Polen og visse regioner i Det forente kongerike

 • Plantevernmidler - lukten av dyr eller planter (kvae), tilbaketreking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.09.2017
  Celexnr.: 32017R1186 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1186 av 3. juli 2017 om tilbaketrekking av godkjenningen til det virkesomme stoffet insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae), i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjnnomføringsforordning (EU) nr. 540/2011