Søk i EØS-notatene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 5783 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • REACH/XVII/deka-BDE

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 20.02.2017
  Celexnr.: 32017R0227 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/227 av 9. februar 2017 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bis(pentabromophenyl)ether, deka-BDE

 • Endring av EU-kommisjonens beslutninger om adekvat beskyttelse av personopplysninger i visse tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.02.2017
  Celexnr.: 32016D2295

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/2295 16. desember 2016 om endring av beslutning 2000/518/EC, 2002/2/EC, 2003/490/EC, 2003/821/EC, 2004/411/EC, 2008/393/EC, 2010/146/EU, 2010/625/EU og 2011/61/EU, samt gjennomføringsavgjørelse 2012/484/EU og 2013/65/EU om adekvat beskyttelse av personopplysninger i visse tredjeland

 • Internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2017

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.02.2017
  Celexnr.: 32016R2292 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352

 • Konsesjonskontraktdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 17.02.2017
  Celexnr.: 32014L0023 KOM-nr.: KOM(2011)897 Basis rettsaktnr.: 2014/23/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om tildeling av konsesjonskontrakter

 • Direktiv om offentlige anskaffelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser 17.02.2017
  Celexnr.: 32014L0024 KOM-nr.: KOM(2011)896

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om offentlige anskaffelser

 • Forordning 2016/2120 - om reiseplaner; ICAO-referanser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.02.2017
  Celexnr.: 32016R2120 Basis rettsaktnr.: 552/2004

  Forordning (EU) nr. 2016/2120 av 2. desember 2016 som endrer forordning (EF) nr. 1033/2006 så langt det gjelder ICAO-kravene i artikkel 3 nr. 1

 • legemiddelrester monepantel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016R1834

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1834 av 17. oktober 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "monepantel"

 • Apoteklogo

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 16.02.2017
  Celexnr.: 32014R0699 Basis rettsaktnr.: 2011/62

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) Nr. 699/2014 av 24. juni 2014 om utformingen av en felles logo til identifikation av personer som tilbyr fjernsalg av legemidler til offentligheten, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontroll av dets ekthet

 • 6. endring av plastregelverket

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016R1416 Basis rettsaktnr.: 10/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1416 av 24. august 2016 om endring og korreksjon av forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og plast-gjenstander ment for å komme i kontakt med næringsmidler

 • Legemiddelrester Hydrokortisonaseponat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016R1444

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/1444 av 31. august 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet ‘Hydrokortisonaseponat’

 • Legemiddelrester eprinomektin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016R0885

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/885 av 3.juni som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'eprinomektin'

 • Legemiddelrester kobberkarbonat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016R0710 Basis rettsaktnr.: 32010R0037

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/710 av 12. mai 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "kobberkarbonat"

 • Legemiddelrester rafoksanid

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016R0576 Basis rettsaktnr.: 32010R0037

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/576 av 14. april 2016 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet "rafoksanid"

 • Ekstraksjonsmiddel i næringsmidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016L1855 Basis rettsaktnr.: 2009/32

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/ 1855 av 19 oktober om endring av Europaparlament- og Rådsdirektivet (EF) nr. 2009/32 / EF av om tilnærming av lover i medlemsstatene om løsemidler som brukes i produksjonen av matvarer og ingredienser til mat

 • Endrede spesifikasjoner for steviolglykosid

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.02.2017
  Celexnr.: 32016R1814 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1814 av 13 oktober om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om kriterier for fortilsetningsstoffer listet opp i vedlegg II og III til Europaparlament- og Rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder kriterier for Steviol glycosides (E 960)

 • Endring ATFM-forordingen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.02.2017
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) 551/2004

  Gjennomføringsforordning (EU) 2017/XX av XX. XX 2017 om endring av forordning (EU) nr. 255/2010 for så vidt angår ICAO-bestemmelsene referert til i artikkel 3, første ledd.

 • Overvåknings- og kommunikasjonssystemer EATM; endring av ICAO-referanser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.02.2017
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) 552/2004

  Forordning (EU) 2017/xxxx av xx. XXX som endrer forordning (EU) nr. 1079/2012 når det gjelder referanser til ICAO-bestemmelser

 • Vet . tiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2017
  Celexnr.: 32017D0155 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/155 av 26. januar 2017 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2122 om beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N8 i visse medlemsstater

 • Vet - ASF baltiske land

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2017
  Celexnr.: 32017D0205 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/205 av 3. februar 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater.

 • Vet - import av fjørfe og fjørfeprodukter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2017
  Celexnr.: 32017R0151 Basis rettsaktnr.: Direktivene 2002/99/EF og 2009/158/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/151 av 27. januar 2017 om endring av vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder oppføringene på listen over tredjestater, territorier, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til og transitteres gjennom Fellesskapet og de veterinære sertifiseringskravene