Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 6467 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.01.2018
  Celexnr.: 32017R2330

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2330 av 14. desember 2017 om godkjenning av jern(II)karbonat, jern(III)klorid-hexahydrat, jern(II)sulfat-monohydrat, jern(II)sulfat-heptahydrat, jern(II)fumarat, jern(II)chelat av aminosyrehydrat, jern(II)chelat av protein-hydrolysater og jern(II)chelat av glycinhydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og jerndextran som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003 og nr. 479/2006

 • Beregningsmetoder og rapportering i henhold til drivstoffkvalitetsdirektivet (FQD) artikkel 7a

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.01.2018
  Celexnr.: 32015L0652 KOM-nr.: KOM(2014)0617 Basis rettsaktnr.: 1998/70/EF

  Rådsdirektiv (EU) 2015/652 av 20. april 2015 om beregningsmetoder og rapporteringskrav i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF om kvaliteten på bensin og diesel

 • Utforming av EU-miljømerket

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 12.01.2018
  Celexnr.: 32017R1941

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1941 av 24 oktober 2017 som endrer vedlegg II i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-miljømerket

 • Annerkjennelse av Miljøfyrtårn i henhold til EMAS artikkel 45

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.01.2018
  Celexnr.: 32017D2286 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2286 av 6. desember 2017 om anerkjennelse av Miljøfyrtårn i henhold til EMAS artikkel

 • Brukerveiledning for EMAS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.01.2018
  Celexnr.: 32017D2285 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonsvedtak (EF) 2017/2286 av 6. desember 2017 om endring av brukerveiledning for EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

 • Plantevernmidler - basisstoff sennepsfrøpulver

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2066 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2066 av 13. november 2017 om godkjenning av sennepsfrøpulver som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - avslag kaliumsorbat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2068 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2068 av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - basistoff øl

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2090 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2090 av 14. november 2017om godkjenning av øl som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - avslag basisstoff paprikaekstrakt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2067 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2067 av 13. november 2017 om avslag på godkjenning av paprikaekstrakt (capsantin, capsorubin E 160 c) som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - 8-hydroxyquinoline, substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2065 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2065 av 13. november 2017 om bekreftelse av vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet 8-hydroxyquinoline i henhold til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/408 med hensyn til inkludering av det aktive stoffet 8-hydroxyquinoline i listen over kandidater for substitusjon

 • Plantevernmidler - forlengelse av godkjenninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2069 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2069 av 13. november 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam og proquinazid

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2274

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2274 av 8. desember 2017 om godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Komagataella pastoris (DSM 23036) som fôrtilsetningsstoff til fisk (innehaver av godkjenningen Huvepharma EOOD)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2276

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2276 av 8. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) som et tilsetningsstoff i fôr til purker (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.01.2018
  Celexnr.: 32017R2275

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2275 av 8. desember 2017 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som et tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

 • BREF Large Volume Organic Chemicals (LVOC)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.01.2018
  Celexnr.: 32017D2117 KOM-nr.: KOM(2017)7469 Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU

  IED. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2117 av 21. november 2017 om BAT-konklusjoner for kjemisk industri - Large Volume Organic Chemicals

 • Regulering av sinkoksid som fargestoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.01.2018
  Celexnr.: 32017R1413 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1413 av 3. august 2017 om endring i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av HICC, atranol og kloratranol

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.01.2018
  Celexnr.: 32017R1410 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 av 2. august 2017 om endring i vedlegg II og III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2017/1164

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.01.2018
  Celexnr.: 32017R1164 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1164 av 22. Juni 2017 vedrørende endring av vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for akrinatrin, metalaksyl og tiabendazol i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2017/1135

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.01.2018
  Celexnr.: 32017R1135 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1135 av 23. juni 2017 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for dimetoat og ometoat i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo.2017/1016

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.01.2018
  Celexnr.: 32017R1016 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1016 av 14. juni 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier (MRL) for benzovindiflupyr, klorantraniliprol, deltametrin, etofumesat, haloksyfop, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VC1, Mild Pepino Mosaic Virus isolat VX1, oksatiapiprolin, penthiopyrad, pyraklostrobin, spirotetramat, solsikkeolje, tolklofosmetyl og trineksapak i eller på visse produkter.