Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7040 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Revidert forordning om ytelses- ag avgiftsordning for flysikringstjenester

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 549/2004; 550/2004

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrommet [...]

 • Nettkode om balansering av kraftsystemet (EB GL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 07.12.2018
  Celexnr.: 32017R2195

  Retningslinje for balansering av kraftsystemet

 • REACH/nanoformer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.12.2018
  Celexnr.: 32018R1881 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1881 av 3. desember 2018 som endrer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) angående vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII for nanoformer av stoffer

 • REACH/XVII/TDFA

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Forslag om REACH-forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere

 • REACH/XVII/TCEP, TCPP, TDCP i produkter av PUR-skum

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.12.2018

  Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om TCEP, TCPP, TDCP i produkter av PUR-skum

 • REACH/XVII/oksonedbrytbar plast

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.12.2018

  Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om oksonedbrytbar plast

 • Sporing av tobakksvarer - nøkkelelementer i avtaler om datalagring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32018R0573

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporbarhetssystemer for tobakksvarer

 • Medisinsk utstyr - utpeking av tekniske kontrollorgan - tilhørende koder og utstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32017R2185 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/745, (EU) 2017/746

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2185 av 23. november 2017 om liste over koder og utstyr for utpeking av tekniske kontrollorgan for medisinsk utstyr etter forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

 • Legemidler til dyr

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2014)558

  Forordning om legemidler til dyr

 • Tobakk - sikkerhetsmerking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32018D0576

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetselementer på tobakksprodukter

 • Nettkode om nettilknytning av generatorer (NC RfG)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.12.2018
  Celexnr.: 32016R0631 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  kommisjonsforordning om etablering av en nettkode om krav for nettilknytning av generatorer

 • Sporing av tobakksvarer - tekniske standarder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32018R0574

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporbarhetssystem for tobakksprodukter

 • Nettkode om nettilknytning av forbruk (NC DCC)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.12.2018
  Celexnr.: 32016R1388 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  kommisjonsforordning om etablering av en nettkode om nettilknytning av forbruk

 • Nettkode om nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømskabler (NC HVDC)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.12.2018
  Celexnr.: 32016R1447

  kommisjonsforordning om etablering av en nettkode om krav for nettilknytning av høyspent likestrømssystemer og produksjonsparker tilknyttet nettet via likestrømskabler

 • Forslag til forordning om metodevurderinger

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)0051

  Forslag til parlaments- og rådsforordning om metodevurderinger

 • Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 06.12.2018
  Celexnr.: 32014L0026 KOM-nr.: KOM(2012)372

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

 • Eksportunntak for supplerende beskyttelsessertifikater (SPC export waiver)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 06.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)317 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 469/2009

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til tredjeland)

 • CEF II

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Transport 05.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)438

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etablering av ordningen for et sammenkoplet Europa og om oppheving av forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

 • Nytt varemerkedirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 05.12.2018
  Celexnr.: 32015L2436 KOM-nr.: KOM(2013)162

  Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding)

 • Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0627 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Forordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

Til toppen