Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 1-20 av 7159 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • LIFE

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 15.02.2019

  EUs program for mijø og klima (LIFE) - programperioden 2021-2027

 • Regulering av CMR stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2019
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/XXX av XXXX om endring i vedlegg II, III og V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Yohimbe i næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2019
  Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) ..../... xxx om endring av vedlegg III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

 • Avgjørelser om søknader om hesepåstander

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2019
  Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../.. av xxx om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

 • Godkjenning ny mat - Sorghum-sirup (tradisjonelt næringsmiddel)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2019
  Celexnr.: 32018R2017 Basis rettsaktnr.: (EU) 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/2017 av 18. desember 2018 som godkjenner omsetning av sirup fra Sorghum bicolor (L.) Moench som tradisjonelt næringsmiddel fra tredjeland etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2019
  Celexnr.: 32019R0221

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/221 av 6. februar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 785/2007, (EF) nr. 379/2009, (EF) nr. 1087/2009, (EU) nr. 9/2010, (EU) nr. 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 389/2011, (EU) nr. 528/2011, (EU) nr. 840/2012, (EU) nr. 1021/2012, (EU) 2016/899, (EU) 2016/997, (EU) 2017/440 og (EU) 2017/896 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen og representanten til innehaveren av godkjenningen av visse tilsetningsstoffe

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2019
  Celexnr.: 32019R0146

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/146 av 30. januar 2019 om endring av forordning (EU) 2015/502 om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2019
  Celexnr.: 32019R0138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/138 of 29 January 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004, (EF) nr. 1464/2004, (EF) nr. 786/2007, (EF) nr. 971/2008 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1118/2010, (EU) nr. 169/2011, (EU) nr. 888/2011 og (EU) nr. 667/2013 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av tilsetningsstoffer

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om market making

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0578 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/578 av 13. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for krav til avtaler og ordninger for prisstillelse

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om årlig publisering av ordreutførelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017r0576 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/576 av 8. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for krav om investeringsselskapers årlige offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvaliteten av ordreutførelsen

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om offentliggjøring av informasjon av handelsplasser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0575 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/575 av 8. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for opplysninger som skal offentliggjøres av handelssteder om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om synkronisering av klokker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0574 KOM-nr.: KOM(2016)3316 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/574 av 7. juni 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om nøyaktighetsgraden for synkronisering av klokker

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0573 KOM-nr.: KOM(2016)3266 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/573 av 6. juni 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om krav for å sikre rettferdige og ikke-diskriminerende samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om opptak av finansielle instrumenter til notering på regulerte markeder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0568 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/568 av 24. mai 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om opptak av finansielle instrumenter til notering på regulerte markeder

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om datarapporteringstjenester

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017r0571 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 av 2. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om reguleringstekniske standarder for tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om avgjørende marked ved midlertidig stans i handel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0570 KOM-nr.: KOM(2016)3020 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/570 av 26. mai 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av avgjørende marked i form av likviditet i forbindelse med melding om midlertidig stans i handel

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0569 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/569 av 24. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter hva angår reguleringstekniske standarder for suspensjon av handelen med finansielle instrumenter og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen

 • Utfyllende bestemmelser til utfylling av MiFID II om forholdstallet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0566 KOM-nr.: KOM(2016)2775 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/566 av 18. mai 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om forholdstallet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner for å forhindre uordnede handelsforhold på markedet

 • Utfyllende bestemmelser til MiFID II om organisatoriske krav for verdipapirforetak og definisjoner av begreper

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32017R0565 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 av 25. april 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder de organisatorisk krav og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjoner av begreper med hensyn til nevnte direktiv

 • MiFID II - utfyllende forordning om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til ESMA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 13.02.2019
  Celexnr.: 32016R0824 KOM-nr.: KOM(2016)3019 Basis rettsaktnr.: 2014/65

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/824 av 25. mai 2016 om tekniske standarder for innholdet av og formatet til beskrivelsen av multilaterale handelsfasiliteters og organiserte handelsfasiliteters funksjon og rapporteringen til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Til toppen