Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjonsstudie, økodesign og energimerking av husholdningstørketromler

Revisjonsstudie for forordningene økodesign- og energimerkeforordningene for husholdningstørketromler

Review study of ecodesign and energy labelling for tumble driers

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.08.2017

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

De to forordningene som skal gjennomgås er:

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 932/2012 av 3. oktober 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldstørketromlar

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 392/2012 av 1. mars 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar

Forordningene er gjennomført økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har startet en studie for gjennomgang av forordningene for husholdningstørketromler. Økodesignforordning 932/2012 og energimerkeforordning 392/2011 omfatter elektriske og gassfyrte tørketromler. Studien skal pågå i perioden juli 2017- februar 2019 og norske aktører oppfordres til å registrere seg som interessenter på studiens hjemmeside.

Det overordnede målet med studien er å gjennomføre en oppdatering av den eksisterende forberedende studien (2007-2009) i henhold til MEErP-metoden. Dette inkluderer blant annet:

 • En evaluering av virkningen av eksisterende forordninger

 • En vurdering av ressurseffektivitet - mest sannsynlig demontering, resirkulerbarhet, reparerbarhet og holdbarhet/levetid. Dette er en oppfølging av EUs sirkulærøkonomipakke fra 2015 og ny økodesign arbeidsplan 2016-2019.

• Reskalering av energimerket - tilbake til A-G energimerkingsskala i tråd med den reviderte rammeforskriften om energimerking (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1369).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Revisjonsstudien er ikke blant de prioriterte studiene som NVE følger.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 932/2012 og 392/2012

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen