Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 8558 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Retting av utfyllende regler til Solvens II, tsjekkisk språkversjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.05.2021
  Celexnr.: 32021R0526 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/526 av 23. oktober 2020 om retting av den tsjekkiske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

 • Rentekurver for Solvens II 31. mars til 29. juni 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.05.2021
  Celexnr.: 32021R0744 Basis rettsaktnr.: 2009/138

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/744 av 6. mai 2021 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk for beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. mars 2021 til 29. juni 2021, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

 • Direktiv om engangsartikler av plast og utstyr fra fiskeri

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.05.2021
  Celexnr.: 32019L904 KOM-nr.: KOM(2018)340

  Direktiv fra det europeiske parlamentet og rådet (EU) 2019/904 av 5. juni 2019 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • Videreføring av styrket samarbeid mellom de offentlige arbeidsmarkedsetatene (PES)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 11.05.2021
  Celexnr.: 32020D1782 KOM-nr.: KOM(2019)620 Basis rettsaktnr.: 2014/573//EU

  Europaparlamentets og Rådets beslutning (EU) 2020/1782 om å endre beslutning nr. 573/2014/EU om styrket samarbeid mellom de offentlige arbeidsformidlingsetatene (PES) KOM(2019)620

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.05.2021
  Celexnr.: 32021D0136

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/136 av 4. februar 2021 om retting av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lysfunksjoner på kjøretøyer som bruker lysemitterende dioder som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer i forbindelse med den verdensomspennende testprosedyre for lette kjøretøyer

 • Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.05.2021
  Celexnr.: 32020D1806

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1806 av 25. november 2020 om godkjenning av bruken av frirullingsfunksjonen med motoren i gang i personbiler med forbrenningsmotorer og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og om oppheving av Kommissionens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102 og (EU) 2020/1222

 • EU ETS Luftfart - Swiss Link

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.05.2021
  Celexnr.: 32020D1071 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1071 av 18. mai 2020 om endringer i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet

 • Vet - kontrolltiltak ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 av 7. april 2021 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0687 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/687 av 26. april 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0623 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/623 av 15. april 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - HPAI EØS-land

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021D0641 Basis rettsaktnr.: 2020/687

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 av 16. april 2021 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021D0688 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/688 av 23. april 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Økologi-Regler for spirer, sikkori, akvakultur fôr og parasittbehandling

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0716 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) ../... av 9.2.2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 vedlegg II som omhandler regler for økologisk produksjon av spirer og sikkori skudd, fôr for visse akvakultur dyr og parasitt behandling i økologisk akvakultur produksjon

 • Forordning om tiltak for jernbanen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.05.2021
  Celexnr.: 32020R1429

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien

 • Forlengelsesforordning om tiltak for jernbanen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.05.2021
  Celexnr.: 32020R2180

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2180 av den 18.desember 2020 om forlengelse av referanseperioden for Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 om tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av Covid-19-pandemien

 • Energimerking, endring av språkversjoner for 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012 og 874/2012

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 07.05.2021
  Celexnr.: 32020R1059 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010, 1062/2010, 626/2011, 392/2012 og 874/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1059 av 27. april 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 med hensyn til merking av visse energirelaterte produkter

 • Gjennomføringsforordning (EU) 2021/541 om endring av TSI TAF

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.05.2021
  Celexnr.: 32021R0541

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/541 av 26. mars 2021 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 med hensyn til enklere og bedre beregning og utveksling av data samt oppdatering av endringsstyringsprosessen.

 • Korrigeringsbeslutning om godkjente typer jernbanekjøretøyer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 07.05.2021
  Celexnr.: 32021D0701

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/701 av 27. april 2021 for korrigering av beslutning 2011/665/EU om det europeiske registeret over godkjente typer jernbanekjøretøyer

 • Endring vedlegg II i støydirektiv

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 2002/49/EC

  Delegert Kommisjonsdirektiv (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg II i EUs støydirektiv -2002/49/EF for å gjøre tekniske tilpasninger til beregningsmetode for støy

 • REACH/XVII/C9-C14 PFCA

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 06.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) for perfluorkarboksylsyrer som inneholder 9 til 14 karbonatomer i kjeden (C9-C14 PFCAer), deres salter og C9-C14 PFCA-relaterte stoffer