Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 8950 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Økologi-Nye regler for gruppesertifisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R0715 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. januar 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder krav til grupper av virksomheter

 • Økologi-Regler for kontroll og sporbarhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R0279 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/279 av 22. februar 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om kontroll og andre tiltak for å sikre sporbarhet og samsvar med regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter

 • Revisjon av Industriutslippsdirektivet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 25.10.2021

  Revisjon av Industriutslippsdirektivet

 • Plantevernmidler - Bacillus amylol. (AH2), godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R1455 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1455 av 6. september 2021 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - famoksadon, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R1379 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1379 av 19. august 2021 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet famoksadon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Økologi-Nye regler for heterogent planteformeringsmateriale

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.10.2021
  Celexnr.: 32021R1189 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. mai 2021 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder regler for produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale i form av heterogent materiale

 • CRD V (endringer av CRD IV)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.10.2021
  Celexnr.: 32019L0878 KOM-nr.: KOM(2016)854 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2013/36/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/878 av 20. mai 2019 om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak

 • Forsterket kvotesystem 2021-2030

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)551

  Forslag til Europaparlaments og rådsdirektiv om endring av direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for klimagassutslipp i EU, beslutning (EU) 2015/1814 om etablering og drift av en markedsstabilitetsreserve for EUs kvotesystem og forordning (EU) 2015/757

 • Vet - AHL hestepass

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0963 Basis rettsaktnr.: 2016/429 2016/1012 2019/6

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/963 av 10. juni 2021 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 når det gjelder identifikasjon og registrering av hestedyr, og etablering av en modell for identifikasjonsdokumenter for disse dyrene

 • Ny mat - endring av administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10 i ny mat-forordningen - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1772 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1772 av 26. november 2020 som endrer forordning (EU) 2017/2469 om administrative og vitenskapelige krav til søknader etter artikkel 10 i ny mat-forordningen (forordning (EU) 2015/2283)

 • Fôrvarer - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1773 Basis rettsaktnr.: 429/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1773 av 26. november 2020 om endring av forordning (EF) nr. 429/2008 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer

 • Aromatiserte vinprodukter, etablering av registeret over beskyttede geografiske betegnelser.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R0198 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 251/2014

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/198 av 13. februar 2020 om gjennomføring av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 når det gjelder etableringen av registeret over beskyttede geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter og oppføring av de eksisterende beskyttede geografiske betegnelsene i registeret.

 • Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om definisjon og bruk av allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker og geografiske betegnelser på alkoholserke drikker, endringer i 32019R0787

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1465 KOM-nr.: KOM(2021)4867 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1465 av 6. juli 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder definisjonen av allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker og bruken av disse allusjonene i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker enn de alkoholsterke drikkene som det er gjort allusjon/henvisning til

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Nagykunsági birspálinka" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1419 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1419 av 24. august 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, "Nagykunsági birspálinka".

 • Vin, kommisjonsgjennomføringsforordning om endring av bestemmelsene om den analytiske databanken for isotopiske data og kontroll innen vinsektoren, endrer 32018R0274.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1007 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1007 av 18. juni 2021 om endringer i gjennomføringsforordning (EU) 2018/274 når det gjelder den analytiske databanken for isotopiske data og kontroll innen vinsektoren.

 • Alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjonen til den beskyttede geografiske betegnelsen "Újfehértói meggypálinka".

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1343 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1343 av 10. august 2021 om godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk, hvis navn er beskyttet som en geografisk betegnelse (Újfehértói meggypálinka).

 • Vin, beskyttelse av "Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1680 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1680 av 6. november 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina’ (PDO)

 • Vin, beskyttelse av "Soltvadkerti" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1679 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1679 av 6. november 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Soltvadkerti’ (PDO)

 • Vin, beskyttelse av "delle Venezie’/‘Beneških okolišev" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1064 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1064 av 13. juli 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’ (PDO)

 • Vin, beskyttelse av "Csopak’/‘Csopaki" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1062 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1062 av 13. juli 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Csopak’/‘Csopaki’ (PDO)