Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6594 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 18.04.2018
  Celexnr.: 32015R1589

  Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av regler for anvendelse av artikkel 108 i Traktaten om den europeiske unions funksjonsmåte

 • Godkjenning av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 18.04.2018
  Celexnr.: 32017D2379

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2379 av 18. desember 2017 om godkjenning av Canadas rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EC

 • Plantevernmidler - acetamiprid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0113 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/113 av 24. januar 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - ansvar evaluering aktive stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0155 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 som i forbindelse med forlengelsesprosedyren tildeler medlemsstatene ansvar for evalueringen av aktive stoffer

 • Plantevernmidler - kriterier hormonforstyrrende stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg II til forordning (EF) 1107/2009 for fastsettelse av vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer

 • Legemiddelrester bromelain

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017R1558 Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1558 av 14. september 2017 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'bromelain'

 • Legemiddelrester alarelin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017R1559

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1559 av 14. september 2017 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'alarelin'

 • Vet - beskyttelsestiltak mot Bsal

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0320 Basis rettsaktnr.: Direktivene 90/425/EØF og 91/496/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/320 av 28. februar 2018 om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batrachochytrium salamandrivorans ved handel med salamandre i Unionen og ved innførsel av slike dyr til Unionen

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017D2166

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2166 av 17 november 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - tiltak mot MKS fra Tunisia og Algerie

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0489 Basis rettsaktnr.: 2017/675

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/489 av 21. mars 2018 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/675 om beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klauvsjukevirus til Unionen fra Algerie og Tunisia

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0342 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/342 av 7. mars 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0418 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/418 av 16 mars 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0510 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/510 av 26 mars 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017D2411 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2411 av 20 desember 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0478 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/478 av 20 mars 2018 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018D0169 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/169 av 1 februar 2018 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • VET - Afrikansk svinepest i visse medlemsland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32017D2267

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2267 av 7 desember 2017 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Prosedyreforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 17.04.2018
  Celexnr.: 32013R0734 KOM-nr.: KOM(2012)725 Basis rettsaktnr.: 659/1999

  Rådsforordning (EU) nr. 734/2013 om endringer i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 om fastsettelse av regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93

 • Plantevernmidler - Reynoutria sachalinensis-ekstrakt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0296 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/296 av 27. februar 2018 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet Reynoutria sachalinensis-ekstrakt, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - propineb

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.04.2018
  Celexnr.: 32018R0309 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/309 av 1. mars 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet propineb, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011