Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 8762 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kosmetikk - Omnibus oppdatering IV - CMR-stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/xxxx av dato. 2021 om endring i vedlegg II, III og V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Kosmetikk - Regulering av Methyl-N-methylanthranilate (MNM)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/xxxx av dato. 2021 om endring i vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R0932

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/932 av 9. juni 2021 om suspendering av godkjenningen av lasalocid A-natrium (Avatec 15% cc) og lasalocid A-natrium (Avatec 150 G) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og livkyllinger

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av et preparat av 6-fytase framstilt av Trichoderma reesei CBS 122001 som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin og fjørfe (innehaver av godkjenningen: Royal Oy), og oppheving av forordning (EU) nr. 277/2010 og (EU) nr. 891/2010 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 886/2011

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfearter, prydfugler og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: BASF SE), og oppheving av forordning (EF) nr. 271/2009 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av L-treonin produsert av Escherichia coli CGMCC 13325 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av sinkkelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 335/2010

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av mangankelat av hydroksy-analogen av metionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 350/2010

 • EU referansesenter dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021D0755 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/755 av 6. mai 2021 med oppnevning av EU referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr i samsvar med Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/625

 • Plantevernmidler - Pepino-mosaikk-virus, godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R0917 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/917 av 7. juni 2021 om godkjenning av de aktive lavrisikostoffene Pepino-mosaikk-virus, EU-stamme, mild isolat Abp1 og Pepino-mosaikk-virus, CH2-stamme, mild isolat Abp2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - klopyralid, regodkjenning

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av det aktive stoffet klopyralid, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Vet - endring av tredjelandslister

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R1178 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1178 av 16. juli 2021 som endrer visse vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder visse lister over tredjeland som er autorisert for innførsel til EU av dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R1205 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1205 av 20. juli 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R1141 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1141 av 12. juli 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R1090 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1090 av 2. juli 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021D1186 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1186 av 16. juli 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021D1146 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1146 av 12. juli 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021D1084 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1084 av 30. juni 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • AHL - Endring av (EU) 2020/687

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R1140 Basis rettsaktnr.: 2020/687

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1140 av 5. mai 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2020/687 som utfyller Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 når det gjelder utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer

 • Endring tilsetningsstoff - Rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R1156 Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1156 av 13. juli 2021 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia