Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7560 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kontraktsregler for digitale ytelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 16.10.2019
  Celexnr.: 32019L0770

  Direktiv om visse aspekter av avtaler om levering av digitalt innhold

 • Kontraktsregler for salg av varer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 16.10.2019
  Celexnr.: 32019L0771

  Direktiv om visse aspekter av avtaler om salg av varer

 • European Solidarity Corps 2021 - 2027

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 16.10.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)440

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om skiping av programmet for Det europeiske solidaritetskorpset og om oppheving av [forordninga om Det europeiske solidaritetskorpset] og forordning (EU) nr. 375/2014

 • Forordningen om gjensidig godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 16.10.2019
  Celexnr.: 32019R0515 KOM-nr.: KOM(2017)796

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 av 19. mars 2019 om gjensidig godkjenning av varer lovlig omsatt i et annet medlemsland og oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008

 • Reach/registrering etter innfasingsperioden

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.10.2019
  Celexnr.: 32019R1692 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 2019 om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i forordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer

 • OCR - regler for overvåkning av forsendelser frem til bestemmelsesstedet - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.10.2019
  Celexnr.: 32019R1666 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til overvåkning av transport og ankomst av forsendelser av bestemte varer fra grensekontrollstasjonen til virksomheten på bestemmelsesstedet i unionen

 • Gjennomføringsforordning til den nye kontrollforordningen artikkel 18(8)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.10.2019
  Celexnr.: 32019R0627

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 datert 15 mars 2019 om ensartede, praktiske ordninger for gjennomføring av offentlige kontroller av produkter av animalsk opprinnelse ment som mat i samsvar med Råd og parlamentsforordning (EU) 2017/625 og endring av Kommisjonsforordning (EC) No 2074/2004 angående offentlig kontroll

 • Delegated act, artikkel 18(7). utøving av offentlig kontroll med produksjon av kjøtt m.m.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.10.2019
  Celexnr.: 32019R0624 KOM-nr.: KOM(2019)10

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 datert 8 februar 2019 om særlige regler for utøving av offentlige kontroller av produksjon av kjøtt og produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr i henhold til Råd og Parlamentsforordning (EU) nr. 2017/625

 • Forlengelse av bagatellmessig støtte SGEI

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 14.10.2019
  Celexnr.: 32018R1923 Basis rettsaktnr.: EU 360/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til dens anvendelsesperiode

 • REACH/V/digestate

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.10.2019
  Celexnr.: 32019R1691 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1691 av 9. oktober 2019 om endring av vedlegg V til Europaparlamentets og Rådets forordning EF nr. 1907/2006 om registrering, evaluering og autorisering/godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach)

 • Vet - BREXIT, akvakulturdyr

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 1251/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX som endrer vedlegg III til forordning (EU) nr. 1251/2008 når det gjelder inkludering av Strobritannia, Nord-Irland og dets kronbesittelser i listen over tredjeland, terretorier, soner eller segmenter godkjent for import til EØS av forsendelser av akvakulturdyr

 • Vet - BREXIT, BSE status

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 2007/453/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av XXX som endrer vedlegg til beslutning 2007/453/EU når det gjelder BSE status for Storbritannia, Nord-Irland og dets kronbesittelser

 • BREXIT 2019 - Endr. import av halm og høy fra Storbritannia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 136/2004

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EF) nr. 136/2004 vedlegg V vedrørende inkluderingen av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland i listen av tredjestater som er godkjent for introduksjonen av forsendelser med halm og høy til Unionen

 • BREXIT 2019 - endr. vet. grensekontrollstasjoner

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

 • Flytting av EBA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 14.10.2019
  Celexnr.: 32018R1717

  Europaparlaments- og rådsforordning 2018/1717 av 14. november 2018 som endrer forordning 1093/2010 om beliggenhet for kontoret til det europeiske banktilsynet (EBA).

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R0446 KOM-nr.: KOM(2019)446 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/446 av 19 mars 2019 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • OCR - Supplerende krav til adgang til EU for dyr og produkter til konsum - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R0625 KOM-nr.: KOM(2019)11 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav til adgang til unionen for forsendelser med bestemte dyr og produkter beregnet på konsum

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1324

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1324 av 5. august 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase tilvirket av Bacillus subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger eller livkyllinger, oppfôringskalkuner eller livkalkuner, mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl og verping, avvent smågris, slaktegris og mindre utbredte grisearter (innehaver av godkjenningen: Puratos)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1315

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff (i drikkevann) til purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1313

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1313 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktegris og mindre utbredte grisearter for oppfôring (innehaver av godkjenningen: Cargill Incorporated, represented by Provimi Holding BV)

Til toppen