Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7471 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forordning om malene for EF-erklæringer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0250 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/250 av 12. februar om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæringer om samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, om framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 og om oppheving av forordning (EU) nr. 201/2011

 • Implementeringsforordning om luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøyer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0947 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2019/947 av 24. mai 2019 om regler og prosedyrer for luftfartsoperasjoner med ubemannede luftfartøy

 • Forordning om ubemannede luftfartøysystemer og om droneoperatører fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.08.2019
  Celexnr.: 32019R0945 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (delegert rettsakt) (EU) 2019/945 av 12. mars 2019 om ubemannede luftfartøysystemer og om operatører av ubemannede luftfartøy fra tredjeland

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 16.08.2019
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.08.2019
  Celexnr.: 32019R1119

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 av 28. juni 2019 om godkjenning av effektive utvendige lys med bruk av lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med intern forbrenningsmotor og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ teknologi for å redusere CO₂ -utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • Ny kontrollforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.08.2019
  Celexnr.: 32017R0625

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler

 • RoHS2/vedlegg III/bly/41

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale og overflatebelegg til bruk i visse håndholdte forbrenningsmaskiner

 • RoHS2/vedlegg IV/bly/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i platinerte platinaelektroder som benyttes til måling av ledningsevne

 • Reach/vedlegg XIV, autorisasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av XXX om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH

 • Såvarer - grønnsaksvekster

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.08.2019
  Celexnr.: 32019L0990 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF, 2008/72/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 som endrer listen over slekter og arter i artikkel 2(1)(b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

 • Referansedokument for beste miljøpraksis i produskjon av elektrisk og elektronisk utstyr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019d0063 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis produksjon av biler (EMAS)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019D0062 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis for bilindustrien, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis for offentlig forvaltning (EMAS)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32019D0061 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS)

  Kommisjonsbeslutning om referansedokumentet for beste miljøledelse, sektorspesifikke miljøprestasjonsindikatorer og referanser for beste praksis i offentlig forvaltning, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltakelse i en fellesskapsordning for miljøledelse- og revisjon (EMAS)

 • Endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 13.08.2019
  Celexnr.: 32018R2026 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2026 av 19 desember 2018 om endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen (EF 1221/2009)

 • RoHS2/vedlegg IV/kadmium/44

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i visse stråling-tolerante videokamera rør

 • RoHS2/vedlegg III/krom/9

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2019/xxx av dd.mm 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap

 • CO2-utslippsskrav for personbiler: retting

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 11.08.2019
  Celexnr.: 32019R0248 Basis rettsaktnr.: 63/2011

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/248 av 13. november 2018 om retting av forordning (EU) nr. 63/2011 om gjennomføringsbestemmelser om dispensasjon fra de spesifikke CO2-utslippsmål i henhold til artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 11.08.2019
  Celexnr.: 32018R1003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1003 av 16. juli 2018 om endring av forordning (EU) 2017/1152 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer til forordning (EU) 2017/1151

 • CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 11.08.2019
  Celexnr.: 32018R1002

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1002 av 16. juli 2018 om endring av forordning (EU) 2017/1153 for å klargjøre og forenkle korrelasjonsprosedyren og tilpasse den til endringer til forordning (EU) 2017/1151

 • Sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Helse 09.08.2019
  Celexnr.: 32016R0161 Basis rettsaktnr.: 2011/062/EF

  Forordning (EU) 2016/161 om supplerende regler til direktiv 2001/83/EF om sikkerhetsanordninger på legemiddelemballasje

Til toppen