Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 9531 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Felleseuropeiske regler om bakketjenester (ground handling)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 08.08.2022

  RMT.0728 - utkast til felleseuropeiske regler om bakketjenester på lufthavn (ground handling)

 • Endring av spesifikasjonene til E 262 (ii) natriumdiacetat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.08.2022
  Celexnr.: 32022R0650 Basis rettsaktnr.: 1333/2008 231/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/650 av 20. april 2022 om endring av vedlegget til forordning (EU) nr. 231/2012 om fastsettelse av spesifikasjoner for tilsetningsstoffer oppført i vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr.133/2008 når det gjelder spesifikasjoner for natriumdiacetat (E 262(ii))

 • Regulering av formaldehydfrigjørere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.08.2022
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/xxxx av dato. 2022 om endring i vedlegg V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Endringer i reguleringen av UV-filtrene benzophenone og octocrylene

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.08.2022
  Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/xxxx av dato. 2022 om endring i vedlegg VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Reach/XVII/CMR

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.08.2022
  Celexnr.: 32021R2204 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/2204 av 13. desember 2021 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) når det gjelder kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske stoffer (CMR-stoffer)

 • Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 02.08.2022
  Celexnr.: 32022R0518

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/518 av 13. januar 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2018/985 med hensyn til overgangsbestemmelser for visse jord- og skogbrukskjøretøyer utstyrt med motorer i effektsområdet større eller lik 56 kW og mindre enn 130 kW for å håndtere virkningene av covid-19-krisen

 • Avslag på artikkel 14(1)b) helsepåstand

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 01.08.2022
  Celexnr.: 32022R0709 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/709 av 6. mai 2022 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til barns utvikling og helse

 • Avslag på artikkel 13 helsepåstand

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 01.08.2022
  Celexnr.: 32022R0711 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/711 av 6. mai 2022 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

 • Avslag på artikkel 13 helsepåstand

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 01.08.2022
  Celexnr.: 32022R0719 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/719 av 10. mai 2022 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

 • Forordning (EU) 2018/394 om endring av forordning (EU) 965/2012 angående sletting av operative regler for ballonger

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 01.08.2022
  Celexnr.: 32018R0394 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/394 av 13. mars 2018 som endrer forordning (EU) nr 965/2012 med hensyn til sletting av de operative reglene for ballonger

 • Biocid - ADBAC-produkt

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 01.08.2022
  Celexnr.: 32022D0146 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2022/146 av 1. februar 2022 om bestemmelse av om et produkt som inneholder alkyl(C12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Teknol Aqua

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 01.08.2022
  Celexnr.: 32021D2166 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2021/2166 av 3. desember 2021 om de uløste innvendingene med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Teknol Aqua 1411-01 i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Kommisjonsforordning (EU) 2018/1042

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 01.08.2022
  Celexnr.: CELEX32018R1042 Basis rettsaktnr.: Forordning 216/2008

  Kommisjons forordning (EU) 2018/1042 av 23. juli 2018 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012, med hensyn til tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til innføring av støtteprogrammer, psykologisk vurdering av flygebesetning, samt systematisk og tilfeldig testing av psykoaktive stoffer for å sikre medisinsk skikkethet til flyge- og kabinbesetningsmedlemmer, og når det gjelder utstyr for nyfremstillede turbinedrevne fly med en maksimal sertifisert startmasse på 5 700 kg eller mindre og godkjent for å frakte seks til ni passasjerer med et varslingssystem for terrengvarsling.

 • Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 01.08.2022
  Celexnr.: 32022D0716

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/716 av 6. mai 2022 om godkjenning av en intelligent dieselforvarmer til bruk i personbiler og lette nyttekjøretøyer med konvensjonell forbrenningsmotor eller med bestemte typer hybridmotorer som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

 • Forordning (EU) 2020/2193 om endring av forordnin (EU) 1178/2011 med regler om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 01.08.2022
  Celexnr.: 32020R2193 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/2193 av 16. desember 2020 om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 med regler om kompetanse- og treningskrav for flygere og regler om rapportering, analyse og oppfølging av hendelser i sivil luftfart

 • Endring av Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/973 for å hensynta visse øko-innovasjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 31.07.2022
  Celexnr.: 32022H0324

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/324 av 24 februar 2022 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/973 for å hensynta visse øko-innovasjons CO₂-besparelser for beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO₂-utslippet for Daimler AG og Daimler AG-sammenslutninge

 • Endring av Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1035 for å hensynta visse øko-innovasjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 31.07.2022
  Celexnr.: 32022H0344

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/344 av 24 februar 2022 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 for å hensynta visse øko-innovasjons CO₂-besparelser for beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO₂-utslippet for Daimler AG og Daimler AG-sammenslutningen

 • Avfall med høy grad av renhet som EU-gjødselvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2022
  Celexnr.: 32022R1171 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/1171 av 22. mars 2022 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til gjenvunnet materiale av høy renhet som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 29.07.2022
  Celexnr.: 32019R2144 KOM-nr.: KOM(2018)286

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 av 27. november 2019 om krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer og deres tilhengere, og systemer, komponenter og uavhengige tekniske enheter for slike kjøretøyer, når det gjelder generell sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter, og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 og oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009, og (EF) nr. 661/2009, og kommisjonsforordning (EF) nr. 631/2009, (EU) nr. 406/2010, (EU) nr. 672/2010, (EU) nr. 1003/2010, (EU) nr. 1005/2010, (EU) nr. 1008/2010, (EU) nr. 1009/2010, (EU) nr. 19/2011, (EU) nr. 109/2011, (EU) nr. 458/2011, (EU) nr. 65/2012, (EU) nr. 130/2012, (EU) nr. 347/2012, (EU) nr. 351/2012, (EU) nr. 1230/2012 og (EU) 2015/166

 • RoHS2, vedlegg III, nytt unntak 9(a)-III, seksverdig krom

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.07.2022
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av xxx om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av seksverdig krom som antikorrosjonsmiddel i gassabsorpsjonsvarmepumper