Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6520 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Energimerking, revisjon av husholdnings kjøl-frys 1060/2010

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 23.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 1060/2010

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk og støysvake kjøleapparat som opphever forordning (EU) nr. 1060/2010 med omsyn til energimerking av kjøleapparat til hushaldsbruk

 • Energimerking, revisjon av 1059/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 23.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1059/2010

  Delegert Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og oppheving av forordning (EU) nr. 1059/2010 med omsyn til energimerking av hushaldsoppvaskmaskiner

 • Økodesign, revisjon husholdningskjøle- og fryseapparater 643/2009

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 23.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 643/2009

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater til husholdningsbruk og støysvake kjøleapparater som opphever forordning (EF) nr. 643/2009 når det gjelder miljøvennlig utforming av kjøleapparater til husholdningsbruk

 • Revisjon, økodesign husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 21.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 1015/2010, 1275/2008 og 2009/125/EF

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av xxx om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner og husholdningsvaske-/tørkemaskiner som trekker tilbake forordning (EU) nr. 1015/2010 med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsvaskemaskiner og, endring av forordning 1275/2008

 • Administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.02.2018
  Celexnr.: 32017R2468 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2468 om administrative og vitenskapelige krav som gjelder tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland i henhold til forordning (EU) 2015/2283 om ny mat

 • Økodesign, revisjon av 1016/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 21.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 1016/2010

  Kommisjonsforordning (EU) ../... av xxx om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsoppvaskmaskiner som opphever forordning (EU) nr. 1016/2010 med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av hushaldsoppvaskmaskiner og endrer forordning nr. 1275/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til effektforbruk i hviletilstand og avslått tilstand(*)

 • Revidering av økodesignkravene for produkters energiforbruk ved hviletilstand og avslått tilstand

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 20.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 1275/2008, 278/2009, 642/2009, 617/2013, 801/2013, 2016/2282

  Utkast til kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand, nettverkshviletilstand og avslått tilstand som opphever Kommisjonsforordning (EF) nr. 1275/2008 når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til energiforbruk i hviletilstand og avslått tilstand

 • EU-miljømerket - utendørs og innendørs maling og lakk - forlengelse av gyldigheten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 19.02.2018
  Celexnr.: 32017D0000

  Kommisjonens vedtak xx av yyy som endrer vedtak 2014/312/EU om gyldighetsperioden for tildeling av EU-miljømerket til utendørs og innendørs maling og lakk

 • EU-miljlømerket - innendørs renholdstjenester

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 19.02.2018
  Celexnr.: 32017/0000

  Kommisjonens vedtak xx av yy om fastsettelse av kriteriene for tildeling av EU-milømerket for innendørs renholdstjenester

 • Jernbanepassasjerrettighetsforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.02.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)548

  Forslag til Europaparlamentets og rådets forordning om jernbanepassasjerers rettigheter og forpliktelser

 • Referanselaboratorier for påvisning av restmengder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2018
  Celexnr.: 32016D1365 Basis rettsaktnr.: 1998/536/EF

  Kommisjonens gjennomføringsvedtak nr. (EU) 2016/1385 av 9. august 2016 som endrer vedtak 98/536/EF om listen over nasjonale referanselaboratorier

 • Fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal fra Unionslisten.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2018
  Celexnr.: 32017R1250

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/1250 av 11. juli 2017 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av aromastoffet 4,5-epoksydec- 2-trans-enal fra Unionslisten.

 • EURL - Nedlegging av EURL for viral og bakteriologisk kontaminering av muslinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.02.2018
  Celexnr.: 32018R0222 Basis rettsaktnr.: 882/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/222 av 15 februar om endring av Vedlegg VII til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorium for viral og bakteriologisk kontaminering av muslinger

 • Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 17.02.2018
  Celexnr.: 32017R1154

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1154 av 7. juni 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til utslipp for lette personbiler og lette varebiler (Europ 5 og 6) og om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon om kjøretøyer, om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008, kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012, og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF hva angår utslipp ved faktisk kjøring fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 6) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF hva angår utslipp ved faktisk kjøring fra lette person- og varebiler (Euro 6)

 • Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 17.02.2018
  Celexnr.: 32017R1151

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1151 av 1. juni 2017 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette personbiler og lette varebiler (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 692/2008 og kommisjonsforordning (EU) nr. 1230/2012, og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008

 • Endring av vedleggene I, II og III i EMAS-forordningen (EF 1221/2009)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 16.02.2018
  Celexnr.: 32017R1505 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsforordning 2017/1505 av 28. august 2017 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i miljøledelsessystemet EMAS

 • Nye EURL - Forurensende stoffer i fôr og mat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.02.2018
  Celexnr.: 32018R0192 Basis rettsaktnr.: 882/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8 februar 2018 om endring av Vedlegg VII til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorier for kontaminanter i fôr og mat

 • Økodesign, varmtvannsberedere og lagringstanker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 14.02.2018
  Celexnr.: 32013R0814 Basis rettsaktnr.: 0125/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 814/2013 av 2. august 2013 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF om krav til miljøvennlig utforming av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker ...

 • Endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 14.02.2018
  Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg IV til EMAS-forordningen (EF 1221/2009)

 • Forslag til revidert elmarkedsdirektiv

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 14.02.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)864 Basis rettsaktnr.: 2009/72/EC

  Forslag til revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv om det indre markedet for energi (elmarkedsdirektiv)