Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 7599 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - import fjørfekjøtt Japan

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Celexnr.: 32019R1872 Basis rettsaktnr.: 798/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1872 av 7. november 2019 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger om Japan i listen over tredjeland, der visse fjørfevarer kan importeres til eller føres i transitt gjennom unionen

 • Vet - ASF info om godkjente virksomheter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1887 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1887 av 7. november 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU når det gjelder tilgjengelighet og oppdatering av informasjon på lista over godkjente virksomheter

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1900 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1900 av 12. november 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Endring av gjennomføringsforordning for lister over tredjeland godkjent for import til EU av enkelte produkter av animalsk opprinnelse ment for konsum av mennesker

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625/EU

  Endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 hva gjelder lister over tredjeland og regioner i tredjeland godkjent for innførsel til Den europeiske union av snegler, gelatin og kollagen og insekter ment til konsum

 • OCR - nærmere om innholdet i dokument-, id.-, og fysisk kontroll - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som etablerer regler for oppgavene som skal gjøres ved og etter dokumentkontroll, identitetskontroll og fysisk kontroll på forsendelser levende dyr og produkter som er gjenstand for offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner

 • OCR - kontrollfrekvenser for id.- og fysisk grensekontroll - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som etablerer regler for enhetlig bruk av frekvensene for identitetskontroll og fysiske kontroll på forsendelser med levende dyr og produkter som ankommer unionen

 • OCR - overgangsregler for gjeninnførsel av forsendelser med animalske produkter - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om midlertidige dyrehelsekrav for forsendelser med animalske produkter til konsum med opprinnelse i Unionen som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

 • Reach/XVII/blyhagl

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om Reach for blyhagl i og rundt våtmarksområder

 • REACH/XVII/bly i PVC

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bly og blyforbindelser brukt som stabilisator i PVC

 • REACH/XVII/Diisocyanater

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforodning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for diisocyanater

 • Reach/artikkel 41(5)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentandelen av registrerte saker (dossiers) som skal utvelges for fullstendighetssjekk

 • REACH/V/digestate

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Celexnr.: 32019R1691 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1691 av 9. oktober 2019 om endring av vedlegg V til Europaparlamentets og Rådets forordning EF nr. 1907/2006 om registrering, evaluering og autorisering/godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach)

 • Reach/vedlegg XIV, autorisasjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av XXX om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH

 • REACH/forsøksmetode

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Celexnr.: 32019R1390 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EF) 2019/1390 av 31. juli 2019 om tilpasning til den tekniske utviklingen av forordning (EF) nr. 44/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og autorisasjon av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • REACH/XVII/TDFA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Celexnr.: 32019R0957 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/957 av 11. juni 2019 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl) silantriol og TDFAer

 • Reach/registrering etter innfasingsperioden

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Celexnr.: 32019R1692 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 2019 om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i forordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer

 • BEREC-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 14.11.2019
  Celexnr.: 32018R1971 KOM-nr.: KOM(2016)0591

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1971 av 11. desember 2018 om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og Byrået for støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om endring av forordning (EU) 2015/2120 og om oppheving av forordning (EF) nr. 1211/2009

 • Ekomkodeksen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 13.11.2019
  Celexnr.: 32018L1972

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om etablering av en europeisk kodeks for elektronisk kommunikasjon

 • Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.11.2019
  Celexnr.: 32019R1242 KOM-nr.: KOM(2018)284

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/209 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF

 • Overvåking av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 13.11.2019
  Celexnr.: 32018R0956 KOM-nr.: KOM(2017)279

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 av 28. juni 2018 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til nye tunge kjøretøy

Til toppen