Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6165 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forslag til endringer i kjøre- og hviletidsforordningen og fartsskriverforordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.09.2017
  KOM-nr.: KOM(2017)277 Basis rettsaktnr.: 561/2006 og 165/2014

  Forslag til endring av forordning 561/2006 om kjøre- og hviletid og forordning 165/2014 om fartsskriver

 • U-space

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2017

  U-space

 • Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonsforordning om administrative og vitenskapelige krav til tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland iht forordning (EU) 2015/2283 om ny mat

 • NPA 2017-05: Utkast til felleseuropeisk regelverk om droner i åpen og spesifikk kategori. RMT.0230

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 13.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  NPA 2017-05 - Introduksjon av et regulatorisk rammeverk for luftfartsoperasjoner med droner i åpen og spesifikk kategori. RMT.0230

 • Endring av auksjonsforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø og Miljø 12.09.2017

  Kommisjonsforordning (EU) xx/xx av xx om endring av forordning 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av klimakvoter med beslutning (EU) 2015/1814 og om valg av auksjonsplattform for Storbritannia

 • Krav til innhold i søknader om ny mat

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonsforordning om administrative og vitenskapelige krav til søknader om ny mat

 • Konsultasjonsprosess for avgjørelse av ny mat-status

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonsforordning om prosedyrer for ny mat-status

 • Regulering av HICC, atranol og kloratranol

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Celexnr.: 32017R1410 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1410 av 2. august 2017 om endring i vedlegg II og III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Celexnr.: 32017R1490

  KKommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1490 av 21. august 2017 om godkjenningen av mangan-kloridetetrahydrat, mangan(II)oksid, mangan-sulfatsmonohydrat, mangan-chelat av aminosyrechelat, mangan-chelat av proteinhydrolysat, mangan-chelat av glycinhydrat og dimangan-kloridtrihydroksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • PSP-analysemetode

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017

  Kommisjonsforordning (EU).../...av.. som endrer vedlegg III i forordning (EF) nr. 2074/2005 som angår analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)

 • Pigghuder - unntak fra klassifisering av produksjonsområder, 854/2004

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 854/2004

  Kommisjonsforordning (EU).../... av ... som endrer vedlegg II i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for organisering av offisielle kontroller av produkter av animalsk opprinnelse for humant konsum, når det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder

 • Pigghuder - unntak fra klassifisering av produksjonsområder, 853/2004

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 853/2004

  Kommisjonsforordning (EU).../... av ... som endrer vedlegg III i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse, når det gjelder pigghuder som er høstet utenfor klassifiserte produksjonsområder

 • Tid/temperaturkrav-kjøtt

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 853/2004

  Kommisjonsforordning (EU) nr. .../... av xxx som endrer Vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om temperaturkrav under transport og lagring av kjøtt

 • Kontroll av fiskevarer - fangest av EU-skip, men tatt inn via tredjeland

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: 2074/2005

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer Forordning (EF) nr. 2074/2005 om offentlig kontroll av og helsesertifikater for fiskerivarer fangstet av båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjestat og som senere importeres til EØS-området

 • Biocid/antikoagulerende

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.09.2017
  Celexnr.: 32017D1532 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1532 av 7. september 2017 om spørsmål knyttet til den komparative vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler i samsvar med artikkel 23(5) i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Fargestoffer på sprayboks

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Celexnr.: 32017R0874 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017 874 av 22.mai 2017 endring av vedlegg III til Europaparlamentet og Rådsforordning (EU) nr. /1333/2008 om bruken av butan (E 943a), isobutan (E 943B) og propan (E 944) i fargestoffer

 • Nedlegging av EURL for analyser av rå melk - Endring av kontrollforordningens liste over EU sine referanselaboratorier

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.09.2017
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 882/2004

  Kommisjonens forordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg VII i Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 av 29. april 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes, i forbindelse med listen av EU sine referanselaboratorier

 • Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 12.09.2017
  Celexnr.: 32014L0026 KOM-nr.: KOM(2012)372

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

 • Vet - BSE-status Polen og UK

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.09.2017
  Celexnr.: 32017D1396 Basis rettsaktnr.: 2007/453/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1396 av 26. juli 2017 om endring av vedlegget til beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE-statusen til Polen og visse regioner i Det forente kongerike