Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6825 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 20.08.2018
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • Direktiv om endringer i bygningsenergidirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 17.08.2018
  KOM-nr.: KOM(2016)765 Basis rettsaktnr.: 2010/31/EU

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv som endrer direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse og direktiv 2012/27/EU om energieffektivisering

 • Gjennomføringsforordning om informasjon etter Radioutstyrsdirektivet artikkel 10 (10)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 17.08.2018
  Celexnr.: 32017R1354 Basis rettsaktnr.: 2014/53/EU

  Gjennomføringsforordning (EU) 2017/1354 av 20. juli 2017 om presentasjon av informasjon i henhold til artikkel 10(10) i direktiv 2014/53/EU

 • Plantevernmidler - vilkår tiamethoxam

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0785 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/785 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet tiamethoxam

 • Plantevernmidler - vilkår klotianidin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0784 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet klotianidin

 • Plantevernmidler - vilkår imidakloprid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0783 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet imidakloprid

 • Plantevernmidler - siltiofam

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0710 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/710 av 14. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet siltiofam i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - forklorfenuron

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0679 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/679 av 3. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet forklorfenuron i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - zoxamid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0692 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/692 av 7. mai 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet zoxamid i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - forlengelse av godkjenning (bromuconazol m.fl.)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0670 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/670 av 30. april 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid

 • Plantevernmidler - propyzamid, substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0755 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/755 av 23. mai 2018 om fornyet av godkjenningen av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - fenazaquin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0690 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/690 av 7. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fenazaquin

 • Plantevernmidler - bentazon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0660 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/660 av 26. april 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet bentazon i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - talkum E553B

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0691 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/691 av 7. mai 2018 om godkjenning av basisstoffet talkum (E553B) i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Endring i proteininnholdet i tilskuddsblandinger

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.08.2018
  Celexnr.: 32018R0561 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonene delegerte forordning (EU) 2018/561 av 29. januar 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2016/127 hva angår kravene til proteininnholdet i tilskuddsblandinger

 • Andre endring av beslutning for kjøretøys-radar i 24 GHz

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.08.2018
  Celexnr.: 32017D2077 KOM-nr.: KOM(2017)7374 Basis rettsaktnr.: 2005/50/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2077 av 10. november 2017 om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospektret i 24 GHz-frekvensbåndet for tidsbegrenset bruk av kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer i Fellesskapet

 • Den andre endringen av MCA-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32016D2317 KOM-nr.: KOM(2016)8413 Basis rettsaktnr.: 2013/654/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2317 av 16. desember 2016 om endring av vedtak 2008/294/EF og gjennomføringsbeslutning 2013/654/EU for å forenkle driften av mobile kommunikasjonstjenester om bord på fly (MCA-tjenester)

 • Den første endringen av MCV-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32017D0191 KOM-nr.: KOM(2017)0450 Basis rettsaktnr.: 2010/166/EU

  Kommisjons gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/191 av 1. februar 2017 om endringer av vedtak 2010/166/EU, for å introdusere nye teknologier og frekvensbånd for mobile kommunikasjonstjenester om bord skip (MCV-tjenester) i EU

 • Den tredje endringen av UWB-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32017D1438 KOM-nr.: KOM(2017)5456 Basis rettsaktnr.: 2007/131/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1438 av 4. august 2017 om endring av vedtak 2007/131/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi

 • Sjette endring av SRD-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 09.08.2018
  Celexnr.: 32017D1483 KOM-nr.: KOM(2017)5464 Basis rettsaktnr.: 2006/771/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1483 av 8. august 2017 om endring av beslutning 2006/771/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon og oppheving av beslutning 2006/804/EF