Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 8189 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring og korrigering av forordning (EU) 2015/640

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX om endring og korrigering av forordning (EU) 2015/640 med hensyn til introduksjon av ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner

 • Skipsgjenvinningsforordningen: endringer i listen over godkjente anlegg (7. versjon)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.11.2020
  Celexnr.: 32020D1675 Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1675 av 11. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2323 om opprettelse av den europeiske listen over gjenvinningssanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsorordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip

 • Gjennomføringsrettsakt til styringssystemet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 30.11.2020
  Celexnr.: 32020R1208 Basis rettsaktnr.: 2018/1999

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1208 av 7. august 2020 for struktur, format, rapporteringsprosess og revisjon av informasjon rapportert av medlemsland etter regulering (EU) 2018/1999 og som opphever gjennomføringsrettsakt (EU) 749/2014

 • Reach/XIV/post 42 Covid-19

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av .... om endring av vedlegg XIV til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 når det gjelder stoffgruppen 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol, etoksylert (dekker veldefinerte stoffer og stoffer med ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologisk materiale, polymere og homologer)

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R1677 KOM-nr.: KOM(2020)1677 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1677 av 31. august 2020 om endring av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til forbedring av anvendbarheten av opplysningskrav i forbindelse med helsemessige nødsituasjoner

 • CLP/Vedlegg VIII

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R1676 KOM-nr.: KOM(2020)1676 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1676 av 31. august 2020 om endring av artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med hensyn til skreddersydde malinger

 • Vet – Dyrehelseforordningen - underliggende forordning bekjempelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R0687 Basis rettsaktnr.: 32016R0429

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/687 av 17. desember 2019 som utfyller Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser om forebygging og kontroll av smittsomme dyresykdommer

 • Rettelse av den greske språkversjonen av forordning (EU) 2018/775

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.11.2020
  Celexnr.: 32019R0802 Basis rettsaktnr.: 2018/775

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/802 av 17. mai 2019 om retting av den greske utgave av gjennomføringsforordning (EU) 2018/775 om regler for anvendelsen av artikkel 26 punkt 3 i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 1169/2011 om næringsmiddelinformasjon til forbrukerne hva angår regler for angivelse av opprinnelsesland eller opphavssted for hovedingrediensen i et næringsmiddel

 • Inter TSO kompensasjonsmekanisme

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.11.2020
  Celexnr.: 32010R0838 KOM-nr.: KOM(2010)838 Basis rettsaktnr.: 838/2010

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 838/2010 av 23. september 2010 om retningslinjer for ordningen for kompensasjon mellom transmissjonssystemoperatører og en felles prosedyre for regulering av transmisjonsavgifter.

 • Reach/artikkel 41(5)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R0507 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/507 av 7. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentandelen av registrerte saker (dossiers) som skal utvelges for kontroll av om de oppfyller kravene

 • Vet - dyrehelseforordningen - DA Del IV landdyr - forflytning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.11.2020
  Celexnr.: 32020R0688 KOM-nr.: KOM(2019)4058 Basis rettsaktnr.: AHL-forordning (EU) 2016/429

  Kommisjons gjennomføringsforordning (EU) 2020/688 av 17. desember 2019 med utfyllende bestemmelser til Parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 om dyrehelsebetingelser for forflytning av landdyr og rugeegg i Unionen

 • Reach/XVII/Dimetylformamid

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for N,N-dimetylformamid

 • Reach/XVII/PAH i granulater og flak

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) ..../.... av .... om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach) med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) i granulater og flak brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på sportsarenaer

 • REACH/XVII/Tatoveringskjemikalier

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.11.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av ... om endring endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for tatoveringsblekk og permanent make-up

 • Utsatt ikrafttredelse av utfyllende bestemmelser til CSDR om oppgjørsdisiplin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.11.2020
  Celexnr.: 32020R1212 Basis rettsaktnr.: (EU) 909/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2012 av 8. mai 2020 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 909/2014 som gjelder reguleringstekniske standarder for oppgjørsdisiplin

 • 2021 - Year of rail

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.11.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)78

  Forslag til en parlaments- og rådsbeslutning om at 2021 skal være jernbanens år

 • Energimerking ventilasjonsaggregater til bolig, retting av visse språkversjoner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 25.11.2020
  Celexnr.: 32020R0987 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1254/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/987 av 20. januar 2020 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) nr. 1254/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med hensyn til energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger

 • Direktiv 2020/1057 om særlige regler om utsending av sjåfører i veitransportsektoren og om håndheving

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.11.2020
  Celexnr.: 32020L1057 KOM-nr.: KOM(2017)278

  Direktiv 2020/1057/EU om fastsettelse av særlige regler om utsending av sjåfører i veitransportsektoren relatert til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU og endring av direktiv 2006/22 om krav til håndheving og forordning (EU) 1074/2012

 • Vet - dyrehelseforordningen - underliggende forordning om import

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.11.2020
  Celexnr.: 32020R0692 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/692 av 30. januar 2020 som utfyller Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser om import til EØS fra tredjestater, og forflytning og håndtering etter import, av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og animalske produkter

 • Rapporteringsdirektivet - utfyllende forordning om omsettelige verdipapirer - om adgang til regulerte opplysninger på EU-plan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.11.2020
  Celexnr.: 32016R1437 KOM-nr.: KOM(2016)2887 Basis rettsaktnr.: 2004/109/EC

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1437 av 19. mai 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF hva angår reguleringsmessige tekniske standarder for adgang til regulerte opplysninger på EU-plan