Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 6242 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • CEF Telekom - wifi4eu

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 20.11.2017
  Celexnr.: 32017R1953 KOM-nr.: KOM(2016)589 Basis rettsaktnr.: Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014

  Parlaments- og rådsforordning om endring av forordninger om CEF Digital (EU) No 1316/2013 og (EU) No 283/2014 angående å fremme tilkoblingsmuligheter til Internett i lokalsamfunn

 • SRD beste miljøpraksis i mat- og drikkevareindustrien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 17.11.2017
  Celexnr.: 32017D1508 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/1508 av 28. august 2017 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i mat- og drikkevareindustrien, under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • REACH/XVII/metanol

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.11.2017
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår metanol

 • REACH/XVII/NMP

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.11.2017
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Utkast til Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) for så vidt angår 1-metyl-2-pyrrolidone

 • Revisjonsstudie, økodesign og energimerking av støvsugere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 15.11.2017
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2010/30, 666/2013 og 665/2013

  Revisjonsstudie for økodesign- og energimerkeforordningene av støvsugere

 • Typegodkjenning av kjøretøy - utslipp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.11.2017
  Celexnr.: 32017R1347

  Kommisjonens forordning (EU) 2017/1347 av 13. juli 2017 om retting av direktiv 2007/46/EF, forordning (EU) nr. 582/2011 og forordning (EU) 2017/1151 om supplerende regler til forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra lette personbiler og lette nyttekjøretøy, om adgang til reparasjonsinformasjon m.m. om kjøretøy, om endring av direktiv 2007/46/EF, forordning (EF) nr. 692/2008 og forordning (EU) nr. 1230/2012 og om oppheving av forordning (EF) nr. 692/2008

 • SPI-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 13.11.2017
  Celexnr.: 32011R1207 Basis rettsaktnr.: 552/2004

  Kommisjonsforordning (EU) nr 1207/2011 av 22. november 2011 om felles krav for ytelse og samvirkningsevne til overvåking i det felles europeiske luftrom...

 • RoHS/vedleggIII/kadmium/39a

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.11.2017
  Celexnr.: 32017L1975 KOM-nr.: KOM(2015)383 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2017/1975 av 7.august 2017 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmium i fargekonverterende lysemitterende dioder (LED) til bruk i displaysystemer

 • Plantevernmiddelrester fo. 2017/1777

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1777 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1777 av 29. september 2017 som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24, Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600, trekullsleire, dichlorprop-P, etefon, etridiazol, flonikamid, fluazifop-P, hydrogenperoksid, metaldehyd, penkonazol, spinetoram, tau-fluvalinat og Urtica spp. i eller på visse produkter.

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av hex-3(cis)-en-1-ol, (Z)-non-6-en-1-ol, oct-3-en-1-ol, non-6(cis)-enal, hex-3(cis)-enal, (Z)-hept-4-enal, hex-3(cis)-enyl acetat, hex-3(cis)-enyl format, hex-3-enyl butyrat, hex-3-enyl hexanoat, hex-3(cis)-enyl-isobutyrat, citronellol, (-)-3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, citronellal, 2,6-dimethylhept-5-enal, citronellinsyre, citronellylacetat, citronellylbutyrat, citronellylformat, citronellylpropionat, (Z)-1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethan og hex-3-enylisovalerat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av vanillylaceton og 4-(4-methoxyphenyl)butan-2-on som fôrsetningsstoff til alle dyrearter og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenningen av 3-hydroxybutan-2-on, pentan-2,3-dion, 3,5-dimetylcyclopentan-1,2-dion, hexan-3,4-dion, sec-butan-3-onyl-acetat, 2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1,4-dion og 3-metylnona-2-,4-dion som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1906

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1906 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,4-b-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) som et fôrtilsetningsstoff til livkylling og mindre fjørfearter til verping (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1896

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1896 av 17. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av endo-1,3(4)-beta-glucanase (EC 3.2.1.6) og endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkyllinger, slaktegris, og mindre fjørfe- og grisearter, og om endring av forordning (EF) 255/2005 og oppheving av forordning (EF) nr. 668/2003 (innehaver av godkjenningen Andrés Pintaluba S.A.)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1914

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1914 av 19. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av salinomycinnatrium (Sacox 120 microGranulate og Sacox 200 microGranulate) som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1852/2003 og (EF) nr. 1463/2004 (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1907

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1907 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av Lactobacillus plantarum (KKP/593/p og KKP/788/p) og Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) som et fôrtilsetningsstoff til storfe og sau

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1904

  KKommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1904 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1903

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1903 av 18. oktober 2017 om godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM 28872 og Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017
  Celexnr.: 32017R1905

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1905 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av preparatet Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og mindre fjørfearter til slakt (innehaver av godkjenningen Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.11.2017

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter