Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 1-20 av 10728 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Utfyllende bestemmelser til CCPRRR om omorganiseringsplan for krisehåndterte sentrale motparter

  22.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R0450 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/23

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/450 av 26. oktober 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/23 når det gjelder regulatoriske tekniske standarder om minimumsinformasjonen som skal inkluderes i en forretningsomorganiseringsplan og kriteriene som skal oppfylles for dens godkjenning av krisehåndteringsmyndigheten

 • Endring av regler for overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra maritim transport

  21.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2776

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2776 av 12. desember 2023 om endring av regler for overvåking og rapportering av klimagassutslipp fra maritim transport

 • Endringer av MRV-forordningen

  21.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R0957 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 2015/757

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2023/957 av 10. mai 2023 om endring av forordning (EU) 2015/757 for å inkludere maritime transport i EUs kvotehandelssystem og for overvåking, rapportering og verifisering av utslipp av ytterligere klimagasser og utslipp fra flere skipstyper

 • Vet - offentlig kontroll med dyrehelse

  20.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R0160 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/160 av 4. februar 2022 om fastsettelse av enhetlige minimumsfrekvenser av visse offentlige kontroller for å verifisere etterlevelse av Unionens dyrehelsekrav i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og om oppheving av forordningene (EF) nr. 1082/2003 og (EF) nr. 1505/2006

 • Vet - offentlig kontroll med dyrehelse

  20.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R0671 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/671 av 4. februar 2022 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 når det gjelder spesielle regler om offentlig kontroll, som vedkommende myndigheter gjennomfører av dyr, animalske produkter og avlsmateriale, oppfølgingstiltak vedkommende myndighet skal treffe ved manglende overholdelse av reglene om identifikasjon og registrering av storfe, sauer og geiter eller manglende overholdelse under transitt gjennom Unionen av visse typer storfe, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 494/98

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1713 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1713 av 7. september 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, enzym framstilt av Bacillus subtilis CBS 148232 og alfa-amylase framstilt av Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktekyllinger, verpekyllinger og mindre utbredte fjørfearter (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd represented in the Union by Genencor international B.V.)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1711

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1711 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae NRRL 458 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekuer og om oppheving av forordning (EU) 537/2007 (innehaver av godkjenningen: Biozyme Incorporated)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1710

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1710 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff for alle drøvtyggere og for katter og hunder, en godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som et fôrtilsetningsstoff for purker (innehaver av godkjenningen: Latochema Co. Ltd) og om oppheving av gjennomføringsforordningene (EU) 832/2012 og 2016/1007

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1709 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1709 av 7. september 2023 om godkjenning av Lentilactobacillus diolivorans DSM 33625 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1708

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1708 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av urea som et fôrtilsetningsstoff for drøvtyggere med funksjonell vom og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 839/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1707 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1707 av 7. september 2023 om godkjenning av 2-acetylfuran og 2-pentylfuran som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1705 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1705 av 7. september 2023 om godkjenning av et preparat av riboflavin (vitamin B2) framstilt av Bacillus subtilis CGMCC 13326 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearte

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1704

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1704 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1119/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1703

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1703 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143953 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143945 som et fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker og mindre svin (avvente smågriser, slaktegriser og ammepurker), godkjenningen av dette preparatet for diende smågris og mindre svin (ammende smågriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som handler som Danisco Animal Nutrition og er representert av Genencor International B.V.) og om oppheving av forordning (EU) 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/997

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1699 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1699 av 6. september 2023 om status for attapulgite som et fôrtilsetningsstoff innenfor virkeområdet til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1831/2003

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1698

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1698 av 6. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff for purker (innehaver av godkjenningen: ADDCON Europe GmbH) og oppheving av forordning (EU) nr. 104/2010

 • Innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

  16.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D2683 Basis rettsaktnr.: 2019/904

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2683 av 30. november 2023 om fastsettelse av regler for anvendelse av direktiv (EU) 2019/904 fra det europeiske parlamentet og rådet, med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av data om innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Borzag pálinka" som geografisk betegnelse

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1653 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/787

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1653 av 17. august 2023 om registrering av en betegnelse i registeret over geografiske betegnelser for alkoholsterke drikker («Borzag pálinka»)

 • Vet - registrering og godkjenning av anlegg

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R1345 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1345 av 1. august 2022 om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg som holder landdyr og samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale

 • Opprettelse av European single access point ('ESAP')

  15.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R2859 KOM-nr.: KOM(2021)723

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2859 af 13. december 2023 om oprettelse af et fælles europeisk adgangspunkt, som giver centraliseret adgang til offentligt tilgængelige oplysninger med relevans for finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder og bæredygtighed

 • Side 1 av 537
 • Side 1 av 537