Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 8745 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0507

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/507 av 23. mars 2021 om fornyet godkjenning av pyridoksinhydroklorid (vitamin B6) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 515/2011

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0551

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 av 30. mars 2021 om godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje og gurkemeieoleoresin fra Curcuma longa L. rhizome som tillsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og gurkemeietinktur fra Curcuma longa L. rhizome som tillsetningsstoff i fôrvarer for hester og hunder

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 2021/506

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/506 av 23. mars 2021 om godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Vet - lab som tester rabiestiter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021D0545 Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/545 av 26. mars 2021 om godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Det forente kongerike til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0505

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/505 av 23. mars 2021 om avslag på godkjenning av 60% fosforsyre på silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler

 • Brexit - ID- merke animalske produkter fra Nord-Irland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32020R2192 Basis rettsaktnr.: 853/2004

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2192 av 7. desember 2020 som endrer vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 hva gjelder stempelmerke som skal brukes på visse animalske produkter i Storbritannia med hensyn til Nord-Irland

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Vasi vadkörte pálinka" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0518 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/518 av 18. mars 2021 om om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 "Vasi vadkörte pálinka".

 • Plantesorter - navns egnethet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0384 Basis rettsaktnr.: (EU) 2002/53 og (EU) 2002/55

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/384 av 3. mars 2021 om sortsnavns egnethet på jordbruks- og grønsaksarter og om opphevelse av forordning (EF) nr. 637/2009

 • Vet-AHL Nasjonale tiltak akva

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021D0260 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 av 11. februar 2021 om godkjenning av nasjonale smittebegrensende tiltak for bestemte sykdommer hos akvatiske dyr i henhold til artikkel 226(3) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429, og om opphevelse av kommisjonsbeslutning 2010/221/EU

 • Endr. IMSOC-forordningen 2019/1715 - 2021/547

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0547 Basis rettsaktnr.: 2019/1715

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/547 av 29. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 med hensyn til fremgangsmåter for opprettelse og bruk av ADIS og EUROPHYT, utstedelse av elektroniske dyrehelsesertifikater, offisielle sertifikater, dyrehelse-/ offisielle sertifikater og kommersielle dokumenter, bruk av elektroniske signaturer og driften av TRACES, og om oppheving av vedtak 97/152/EF

 • Sertifikater - landdyr og avlsmateriale - Import og forflytning innen EØS - 2021/403

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0403

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/403 av 24. mars 2021 om regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 med hensyn til modell for dyrehelsesertifikater og modell for dyrehelse-/offisielle sertifikater for innførsel til Unionen og forflytning mellom medlemsstatene av sendinger av visse kategorier landdyr og avlsmateriale av disse, offisiell sertifisering for slike sertifikater og om oppheving av beslutning 2010/470/EU

 • Endr. importbetingelser i 2019/625 levende snegler og sammensatte produkter - 2021/573

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0573 Basis rettsaktnr.: 2019/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/573 av 1. februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/625 med hensyn til importbetingelser for levende snegler, sammensatte produkter og pølsetarmer som gjøres tilgjengelige på markedet for humant konsum

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0952 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/952 av 11. juni 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - særskilte bekjempelsestiltak klassisk svinepest

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0934 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/934 av 9. juni 2021 om særskilte kontrolltiltak mot klassisk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021D0989 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/989 av 17. juni 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0994

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/994 av 18. juni 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021D0906 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/906 av 3. juni 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0902 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/902 av 3. juni 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Ny mat - endring av bruksbetingelser for Galakto-oligosakkarider (GOS)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021R0900 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/900 av 3. juni 2021 som godkjenner en endring av bruksbetingelsene for ny mat Galakto-oligosakkarider (GOS) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - endringer i spesifikasjoner for Lakto-N-neotetraose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021R0912 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/912 av 4. juni 2021 som godkjenner endringer i spesifikasjoner for ny mat Lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470