EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 10584 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Forslag til ny forordning om grensekryssende forsendelser av avfall (grensekryssforordning)

  06.12.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 52021PC0709 KOM-nr.: KOM(2021)709 Basis rettsaktnr.: 1013/2006

  Forslag til ny forordning om grensekryssende forsendelser av avfall og endringer forordning (EU) 1257/2013 og (EU) 2020/1056

 • Forseinka betaling i handelshøve

  06.12.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked
  Celexnr.: 52023PC0533(01) KOM-nr.: KOM(2023)533

  Forslag til forordning om kamp mot forseinka betaling i handelshøve

 • Godkjenning av organisasjoner involvert i design/produksjon av ATM/ANS-utstyr (RMT.0161)

  06.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R1769 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/1769 av 12. september 2023 som fastsetter tekniske krav og administrative prosedyrer for godkjenning av organisasjoner som er involvert i utforming eller produksjon av systemer og komponenter for lufttrafikkstyring/flynavigasjonstjenester og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2023/203

 • Godkjenning av ATM/ANS-utstyr (RMT.0161)

  06.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R1768 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/1768 av 14. juli 2023 om fastsettelse av detaljerte regler for sertifisering og erklæring av lufttrafikkstyrings-/flynavigasjonstjenestesystemer og -komponenter

 • Endring av flygelederforordningen - NPA 2023/02

  06.12.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport
  Basis rettsaktnr.: (EU)2018/1139

  Notice of Proposed Amendment 2023-02 - Training the next generation of ATCOs

 • Endring flygelederforordningen 2023 (RMT.0668)

  06.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R0893 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU)2023/893 av 21. april 2023 som endrer kommisjonsforord (EU) 340/2015 om tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater

 • Fastsettelse av regler for sikkerhetsliste og opphevelse av forordning (EU) 473/2006

  06.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport
  Celexnr.: 32023R0660 Basis rettsaktnr.: 2111/2005

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/660 av 2. desember 2022 om fastsettelse av nærmere regler for listen over luftfartsselskaper som har forbud mot å drive virksomhet eller er underlagt driftsbegrensninger i Unionen nevnt i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, og om oppheving av forordning (EF) nr. 473/2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet nevnt i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005

 • Kommisjonsforordning som korrigerer svensk utgave av forordning om sterk kundeautentisering

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R1650

  KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1650 af 15. maj 2023 om berigtigelse af den svenske udgave af delegeret forordning (EU) 2018/389 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for stærk kundeautentifikation og fælles og sikre åbne standarder for kommunikation

 • Biocid - Uenighet mht. produktfamilien INTEROX Biocidal Product Family 2

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2672 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2672 av 27.november 2023 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktfamilien INTEROX Biocidal Product Family 2 reist i samsvar med artikkel 36 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • CLP/nye fareklassifiseringer/21. ATP

  05.12.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  KOM-nr.: KOM(2023)6928 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av XXX om endring av Europaparlamentets- og rådsforordningen (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Biocid - ikke-godkjenning av sølvzeolitt PT 4

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2648 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2648 av 27. november 2023 om ikke-godkjenning av sølvzeolitt som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - godkjenning av maursyre i PT 2, 3, 4 og 5

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R2643 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2643 av 27. november 2023 om godkjenning av maursyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, 3, 4 og 5 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Uenighet mht. produktet Procalx

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2630 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2630 av 27. november 2023 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Procalx i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - ikke-godkjenning av sølvsinkzeolitt PT 4

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2622 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2622 av 24. november 2023 om ikke-godkjenning av sølvsinkzeolitt som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning PT 4

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R2620 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2620 av 24. november 2023 om godkjenning av svoveldioksid generert fra svovel ved forbrenning som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – forlengelse av utløpsdato for saltsyre PT 2

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2619 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2619 av 24. november 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av saltsyre til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – fornyet godkjenning av propikonazol i PT8

  05.12.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R2596 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2596 av 21. november 2023 om fornyelse av godkjenningen av propikonazol som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 8 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av Chrysanthemum ekstrakt PT18

  05.12.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1429 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1429 av 7 juli 2023 om godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av akrolein PT12

  05.12.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D1424 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/1424 om ikke-godkjenning av akrolein som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 12 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av svoveldioksid frigjort fra natriummetabisulfitt PT9

  05.12.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1421 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1421 av 6 juli 2023 om godkjenning av svoveldioksid frigjort fra natriummetabisulfitt som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 9 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Side 2 av 530
 • Side 2 av 530