Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 9531 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • RoHS2, vedlegg IV, unntak 27, bly i MR-utstyr, fornyes

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 27.07.2022
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av 12.05.2022 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr

 • Utfyllende regler for kontroll av forurensende stoffer i næringsmidler - 2022/931

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.07.2022
  Celexnr.: 32022R0931 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/931 av 23. mars 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 ved fastsettelse av regler for gjennomføringen av offentlig kontroll med hensyn til forurensende stoffer i mat

 • Ny mat - endring i spesifikasjoner for trans-resveratrol

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 27.07.2022
  Celexnr.: 32022R0672 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/672 av 22. april 2022 som godkjenner endringer i spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - godkjenning av mungbønneprotein fra Vigna radiata

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 27.07.2022
  Celexnr.: 32022R0673 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/673 av 22. april 2022 om tillatelse til å bringe mungbønneprotein ekstrahert fra frøene til planten Vigna radiata i omsetning som et nytt næringsmiddel i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - endring av bruksbetingelser for galaktooligosakkarid

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 27.07.2022
  Celexnr.: 32022R0684 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/684 av 28. april 2022 som godkjenner endringer i bruksbetingelsene for galaktooligosakkarid i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2283, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring i prøvetaking og analyser av visse forurensende stoffer i næringsmidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.07.2022
  Celexnr.: 32022R0685 Basis rettsaktnr.: 333/2007

  Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2022/685 av 28. april 2022 som endrer forordning (EC) nr. 333/2007 med hensyn til prøvetakingskriterier av fisk og landdyr

 • RoHS2, vedlegg IV, bly i medisinsk utstyr, nytt unntak

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 26.07.2022
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av 12.05.2022 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av bly i superledende kabler og ledninger av vismut-strontium-kalsium-kopperoksid, og i den elektriske koblingen til disse komponentene

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 2(b)(3), kvikksølv, fornyes

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.07.2022
  Celexnr.: 32022L0282 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/282 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i ikke-lineære trifosforlysrør

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 4(e), kvikksølv, fornyes

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.07.2022
  Celexnr.: 32022L0278 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/278 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i metallhalogenlamper

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 2(b)(4) I-III, kvikksølv, fornyes

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.07.2022
  Celexnr.: 32022L0287 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/287 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i lysrør for andre generelle og spesielle belysningsformål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 4(f) I-V, kvikksølv, fornyes

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.07.2022
  Celexnr.: 32022L0279 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/279 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i andre utladningslamper for spesielle formål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 2(a) 1-5, kvikksølv, fornyes ikke

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.07.2022
  Celexnr.: 32022L0284 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/284 av 16 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i lysrør med to sokler, for generelle belysningsformål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 4(a), kvikksølv, fornyes delvis

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.07.2022
  Celexnr.: 32022L0280 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/280 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i andre lavtrykksutladningslamper

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 4(c) I-III, kvikksølv, fornyes

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.07.2022
  Celexnr.: 32022L0275 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/275 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i andre høytrykksnatriumlamper (damp) for generelle belysningslysformål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 1(g), kvikksølv, fornyes ikke

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.07.2022
  Celexnr.: 32022L0277 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/277 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle formål < 30 W med en levetid på minst 20000 timer

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 4(b) I-III, kvikksølv, fornyes delvis

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.07.2022
  Celexnr.: 32022L0283 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/283 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i høytrykksnatriumlamper (damp) med forbedret fargegjengivelsesindeks for generelle lysformål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 1(f) I-II, kvikksølv, fornyes

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.07.2022
  Celexnr.: 32022L0281 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/281 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for spesielle formål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 3(a-c), kvikksølv, fornyes

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.07.2022
  Celexnr.: 32022L0274 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/274 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i kalde katodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for spesielle formål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 1(a-e), kvikksølv, fornyes ikke

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.07.2022
  Celexnr.: 32022L0276 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/276 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle belysningsformål

 • Skipsavfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for lagringskapasitet ombord

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.07.2022
  Celexnr.: 32022R0089 Basis rettsaktnr.: 2019/883

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/89 av 21. januar 2022 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 med hensyn til metoden som skal brukes for beregning av tilstrekkelig dedikert lagringskapasitet