Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 7593 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1582

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1582 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1582 av 25. september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for imazalil i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1561

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1561 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1561 av 17. september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for klormekvat i dyrket sopp

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1559

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet 12.11.2019
  Celexnr.: 32019R1559 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1559 av 16 september 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for cyflufenamid, fenbukonazol, flukvinkonazol og tembotrion i eller på visse produkter

 • OCR - gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av stat utenfor EØS - positivlisten 2019 - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til særlige regler for kontroll av forsendelser med levende dyr og produkter med opprinnelse i Unionen, som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

 • Kreativt Europa (2021-2027) - EUs program for alle kultursektorer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kultur 12.11.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)366 Basis rettsaktnr.: (EU) 1295/2013

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Kreativt Europa programmet (2021-2027) og oppheving av forordning (EU) nr. 1295/2013

 • Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: clean vehicles

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.11.2019
  Celexnr.: 32019L1161 KOM-nr.: KOM(2017)653 Basis rettsaktnr.: 2009/33/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1161 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/33/EF om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy til veitransport

 • økodesign og energimerking - kravforberedende studie for kjølekonteinere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 12.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 2017/1369

  Økodesign og energimerking - kravforberedende studie for kjølekonteinere

 • Rapporting under kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.11.2019
  Celexnr.: 32019D1752 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1752 av 25. februar 2019 om spørsmål, format og hyppighet for landenes rapportering under kvikksølvforordningen (forordning (EU) 2017/852)

 • Unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet til MAR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32019R0461 KOM-nr.: KOM(2019)792 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/522

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/461 av 30.1.2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/522 med hensyn til unntak for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra virkeområdet for forordning (EU) nr. 596/2014

 • Utfyllende bestemmelser til MAR om samarbeid mellom tilsynsmyndigheter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32018r0292 Basis rettsaktnr.: 565/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om gjennomføringstekniske standarder med hensyn til prosedyrer og skjemaer for utveksling av informasjon og assistanse mellom kompetente myndigheter i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk

 • Teknisk gjennomføringsstandard til MAR: Gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32017R1158 KOM-nr.: KOM(2017)1158 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) No. 596/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1158 av 29. juni 2017 om tekniske gjennomføringsstandarder om prosedyrer og skjemaer til bruk for kompetente myndigheter ved utveksling av opplysninger med Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet som omtalt i artikkel 33 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

 • MAR - utfyllende forordning om metode for publisering av innsideinformasjon og for utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32016R1055 Basis rettsaktnr.: 596/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for så vidt angår tekniske metoder for publisering av innsideinformasjon og for utsatt offentliggjøring, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

 • MAR - utfyllende forordning om unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringsordninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32016R1052 Basis rettsaktnr.: 596/2014

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/1052 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om reguleringsmessige tekniske standarder for betingelsene for tilbakekjøpsprogrammer og stabiliseringsordninger.

 • MAR - utfyllende forordning om markedsdeltager som gjennomfører markedssonderinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32016R0960 Basis rettsaktnr.: 596/2014

  Kommisjonsdelegerte forordning (EU) 2016/960 av 17. mai 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder for hensigtsmessige ordninger, systemer og prosedyrer for markedsdeltagere som gir (innside) informasjon som ledd i markedssonderinger

 • MAR - utfyllende forordning om logger over kommunikasjon vedr. markedssonderinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32016R0959 Basis rettsaktnr.: (EU) 596/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/959 av 17. maj 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for så vidt angår de systemer og innberetningsmodeller (logger) som skal brukes av markedsdeltagere som videregir informasjon i forbindelse med markedssonderinger, og formatet for opptegnelsene, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

 • MAR - utfyllende forordning vedr. investeringsanbefalinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32016R0958 Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 596/2014

  Kommisjones delegerte forordnig (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt gjelder reguleringsmessige tekniske standarder til fastleggelse av de tekniske ordninger med henblikk på en objektiv fremleggelse av investeringsanbefalinger eller andre opplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og avsløring av særlige interesser eller angivelse av interessekonflikter

 • MAR - utfyllende forordning om plikt til forebygging og avsløring av innsidehandel og markedsmanipulasjon, rapporteringsplikt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.11.2019
  Celexnr.: 32016R0957 Basis rettsaktnr.: (EU) 596/2014

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 957/2016om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder for passende ordninger, systemer og prosedyrer samt innberetnings skjemaer, til bruk ved forebygging, avsløring og innberetning av misbrukspraksis eller mistenkelige ordrer eller transaksjoner

 • OCR - regler for særlig kontroll av bestemte produkter og unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 10.11.2019
  KOM-nr.: KOM(2019)7007 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for særskilte offisielle kontroller for bestemte kategorier av dyr og produkter, tiltak ved utførelsen av slike kontroller og bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisielle kontroller ved grensekontrollstasjoner

 • OCR - kontroll ved kontrollsteder og plantekontroll utenom grensekontrollstasjon - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 10.11.2019
  KOM-nr.: KOM(2019)7004 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til situasjonen og vilkårene der identitets kontroll og fysisk kontroll på bestemte produkter kan gjøre på kontrollsteder og dokumentkontroll kan gjennomføres i en avstand fra grensekontrollstasjonene

 • OCR - regler om videretransport, omlasting og transitt - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 10.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til regler for offisiell kontroll av forsendelser med dyr og produkter i transitt, omlasting og videretransport gjennom Unionen, og endring av kommisjonens forordninger (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 og kommisjonsbeslutning 2007/777/EF

Til toppen