Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 11021 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Revisjon av Industriutslippsdirektivet

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)156 Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU

  Revisjon av Industriutslippsdirektivet

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Ecolab UA BPF 1-Propanol'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2127 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2127 av 4. november 2022 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien 'Ecolab UA BPF 1-propanol' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2253 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2253 av 14. november 2022 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien 'Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Christiansen LD Bednet'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2330 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2330 av 28. november 2022 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'Christiansen LD Bednet' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'WESSOCLEAN GOLD LINE'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1454 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1454 av 13. juli 2023 om unionsgodkjenning for biocidproduktet 'WESSOCLEAN GOLD LINE' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Superficid express WIPES'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1105 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomflringsforordning (EU) 2023/1105 av 6. juni 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'Superficid express WIPES' i samsvar med med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Størrelse på små emballasjeenheter for legemidler til dyr

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0878

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/878 av 21. mars 2024 som vedtar enhetlige regler for størrelsen på små indre emballasjeenheter for legemidler til dyr som nevnt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

 • Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0916

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/916 av 26. mars 2024 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 som oppretter en liste over endringer som ikke krever vurdering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

 • Forkortelser og piktogrammer som skal brukes på emballasjen til legemidler til dyr

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0875 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/6

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/875 av 21. mars 2024 om vedtakelse av en en liste over forkortelser og piktogrammer som skal brukes på emballasjen til legemidler til dyr i henhold til artikkel 10 nr. 2 og artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

 • Rapporteringsregler for aggregerte utslippsdata på skipsoperatørnivå

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2849 KOM-nr.: KOM(2023)6748 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 2015/757

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2849 av 12. oktober 2023 om rapporteringsregler for aggregerte utslippsdata på skipsoperatørnivå

 • Maler for anvendelse av regler i MRV-forordningen: overvåkingsplaner, utslippsrapporter og DoC.

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2449 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 2023/957

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2449 av 6. november 2023 om regler for maler for overvåkingsplaner, utslippsrapporter, delvise utslippsrapporter, DoC, utslippsrapporter på selskapsnivå

 • Tilsetningsstoffer til næringsmidler, endringer relatert til vinsyre og tartrater (E 334-337 og E 354)

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1451 Basis rettsaktnr.: 32008R1333

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1451 av 24. mai 2024 om endring i vedlegg II og vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder tilsetningsstoffene vinsyre (L(+)-) (E 334), natriumtartrat (E 335), kaliumtartrat (E 336), natriumkaliumtartrat (E 337) og kalsiumtartrat (E 354)

 • Plantevernmiddelrester 2024/1078

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1078 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1078 av 15. april 2024 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand i eller på visse produkter

 • Ny mat - endringer av bruksvilkår laktitol

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1023 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1023 av 8. april 2024 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet laktitol

 • Ny mat - godkjenning av proteinkonsentrat fra vannlinsene Lemna gibba og Lemna minor

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1048 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1048 av 9. april 2024 om tillatelse til å bringe proteinkonsentrat fra Lemna gibba og Lemna minor i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring av AV-forordningen

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R1321 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/2067

  Kommisjonsforordning (EU) av 2024/1321 om endring av forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv)

 • Endring av tildelingsforordningen

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R0873

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/873 av 30. januar 2024 om endring av forordning (EU) 2019/331 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021-2030

 • Klimanøytralitetsforordningen

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2441

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2441 av 31. oktober 2023 om regler for anvendelse av direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv) hva gjelder innhold og format for klimanøytralitetsplaner nødvendig for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter

 • Plantevernmidler - mepanipyrim, avlsag regodkjenning

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1217 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1217 av 29. april 2024 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet mepanipyrim, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Forlengelse av midlertidig forordning om behandling av personopplysninger og andre data for å bekjempe seksuelt misbruk av barn

  23.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32024R1307

  Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2024/1307 av 29. april 2024 om endring av forordning (EU) 2021/1232 om en midlertidig unntak fra visse bestemmelser i direktiv 2002/58/EF om anvendelsen av teknologier til behandling av personoplysninger og andre data, som foretas av tilbyder av nummeruavhengige person-til-person kommunikasjonstjenester med det formål å bekjempe seksuelt misbruk av barn online

 • Side 2 av 552
 • Side 2 av 552