Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 21-40 av 8950 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vin, beskyttelse av "Muškat momjanski/Moscato di Momiano" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1263 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1263 av 26. juli 2021 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Muškat momjanski/Moscato di Momiano’ (PDO)

 • Vin, beskyttelse av "Ponikve" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0152 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/152 av 3. februar 2021 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Ponikve’ (PDO)

 • Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om plassering av lovbestemte betegnelser i samme synsfelt som allusjoner, endringer i 32019R0787

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1334 KOM-nr.: KOM(2021)3584 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1334 av 27. mai 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder allusjoner til lovbestemte betegnelser på alkoholsterke drikker eller geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker i beskrivelsen, presentasjonen og merkingen av andre alkoholsterke drikker

 • Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om merking av alkoholsterke drikker som er et resultat av en kombinasjon av en alkoholsterk drikk med ett eller flere næringsmidler, endringer i 32019R0787

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1335 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1335 av 27. mai 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder merkingen av alkoholsterke drikker som er et resultat av en kombinasjon av en alkoholsterk drikk med ett eller flere næringsmidler

 • Alkoholsterke drikker, delegert kommisjonsforordning (DA) om beskyttelse av geografiske betegnelser mv.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1235 KOM-nr.: KOM(2021)2837 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1235 av 12. mai 2021 om supplering av Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 med bestemmelser om søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjoner, oppheving av beskyttelsen og registeret

 • Vin, delegert kommisjonsforordning om endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren, endrer 32019R0033

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1375 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1375 av 11. juni 2021 om endringer i delegert forordning (EU) 2019/33 når det gjelder endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren

 • Alkoholsterke drikker, kommisjonsgjennomføringsforordning (IA) om beskyttelse av geografiske betegnelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1236 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1236 av 12. mai 2021 om gjennomføring av bestemmelsene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 om søknader om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, innsigelsesprosedyren, endringer i produktspesifikasjoner, oppheving av beskyttelsen, bruk av symboler og kontroll

 • Vin, beskyttelse av "Achterhoek – Winterswijk" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1063 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1063 av 13. juli 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Achterhoek - Winterswijk’ (PDO)

 • Vin, beskyttelse av "Adamclisi" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1120 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1063 av 23. juli 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Adamclisi’ (PDO)

 • Vin, beskyttelse av "Würzburger Stein-Berg" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1751 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1751 av 17. november 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Würzburger Stein-Berg’ (PDO)

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Demerara Rum" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1291 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1291 av 28. juli 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, "Demerara Rum"

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Bayerischer Bärwurz" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1265 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1265 av 26. juli 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, "Bayerischer Bärwurz"

 • Alkoholsterke drikker, IA om medlemsstatenes utpeking av organer og myndigheter som er ansvarlige for overvåkning av modningsprosessen.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0724 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/724 av 3. mars 2021 om gjennomføring av bestemmelsene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder informasjonen som medlemsstatene skal gi til Kommisjonen om de organene som er pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker og de kompetente myndighetene som er ansvarlig for å sikre at bestemmelsene i forordningen overholdes.

 • Alkoholsterke drikker, DA om Kommisjonens etablering av et offentlig register over organer som overvåker modningsprosessen.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0723 KOM-nr.: KOM(2021)1194 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/723 av 26. februar 2021 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder etablering av et offentlig register over organene som medlemsstatene har pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker.

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Nagykunsági szilvapálinka" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0717 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/717 av 26. april 2021 om om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 "Nagykunsági szilvapálinka".

 • Vin, beskyttelse av "Willamette Valley" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1164 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1164 av 12. juli 2021 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Willamette Valley’ (PGI)

 • Økologi-Regler for å anerkjenne og overvåke kontrollorgan i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1698 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1698 av 13. juli 2021 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler en prosedyre for anerkjenning av kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kompetente til å gjennomføre kontroller av sertifiserte økologiske virksomheter og virksomhetsgrupper og økologiske produkter i tredjeland, og regler for overvåking, kontroller og andre tiltak som slike kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal gjennomføre

 • Plantevernmidler - dimetylsulfid, avslag basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1451 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1451 av 3. september 2021 om avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - kitosan hydroklorid, retting av CAS-nummer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1446 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1446 av 3. september 2021 om retting av gjennomføringsforordningene (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 563/2014 med hensyn til CAS-nummeret til det aktive stoffet kitosan hydroklorid

 • Plantevernmidler - kaliumhydrogenkarbonat, regodkj. lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1452 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1452 av 3. september 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011