Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 41-60 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Virkemidler ved mistenkt eller bekreftet ulovlig bruk av legemidler eller fôrtilsetninger

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.09.2019
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../.... som supplerer Parlament og rådsforordning (EU) 2017/625 for tilfeller av mistenkte eller fastslåtte brudd på fellesskapsreglene for bruk eller rester av farmakologisk aktive stoffer tillatte i veterinære legemidler eller fôrtilsetninger, eller brudd på fellesskapsregler for bruk eller rester av forbudte farmakologisk aktive stoffer.

 • Forordning 2019/430 - RMT.0678

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.09.2019
  Celexnr.: 32019R0430 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) nr 2019/430 av 18. mars 2019 som endrer forordning (EU) nr 1178/2011 med hensyn til modular light aircraft pilot sertifikat (LAPL)

 • Rettsakt for felles metode for måling av matavfall

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 29.08.2019

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) .../... av 3. mai 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF om å fastsette en felles metode og kvalitetsmessige minstekrav for å muliggjøre en ensartet måling av omfanget av matavfall

 • Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 28.08.2019
  KOM-nr.: KOM(2019)208 Basis rettsaktnr.: 715/2007

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer- og nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer

 • TSE-vet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R1091

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1091 av 26. juni 2019 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene til eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og ikke-drøvtyggere

 • Såvarer - grønnsaksvekster

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019L0990 Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF, 2008/72/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2019/990 av 17. juni 2019 som endrer listen over slekter og arter i artikkel 2(1)(b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

 • ABP import av gelatin og fett

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R1177 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Tittel Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

 • Harmonisering av lister og sporbarhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R1084 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listene over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige og sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

 • Alkoholsterke drikker, sletting av geografiske betegnelser i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32016R1067 Basis rettsaktnr.: 32008R0110

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1067 av 1. juli 2016 om endringer i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

 • Modell for sertifikater som skal følge forsendelser med dyr og produkter ved import

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R0628 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om offisielle standardsertifikater for visse dyr og produkter, og som endrer forordning (EF) Nr. 2074/2005 og forordning (EU) 2016/759 vedrørende disse standardsertifikatene

 • Alkoholsterke drikker, sletting av geografiske betegnelser i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R0674 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om om endringer i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R0335 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 om endring i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 når det gjelder registrering av den alkoholsterke drikken ‘Tequila’ som geografisk betegnelse.

 • OCR - Supplerende krav til adgang til EU for dyr og produkter til konsum - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R0625 KOM-nr.: KOM(2019)11 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav til adgang til unionen for forsendelser med bestemte dyr og produkter beregnet på konsum

 • Gjennomføringsforordning til den nye kontrollforordningen artikkel 18(8)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32019R0627

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 datert 15 mars 2019 om ensartede, praktiske ordninger for gjennomføring av offentlige kontroller av produkter av animalsk opprinnelse ment som mat i samsvar med Råd og parlamentsforordning (EU) 2017/625 og endring av Kommisjonsforordning (EC) No 2074/2004 angående offentlig kontroll

 • Revidert elmarkedsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.08.2019
  Celexnr.: 32019L0944 KOM-nr.: KOM(2016)864 Basis rettsaktnr.: 2009/72/EC

  Revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv om det indre markedet for energi (elmarkedsdirektiv)

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32018R1871 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1871 av 23. november 2018 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008 (‘Карнобатска гроздова ракия’/‘Гроздова ракия от Карнобат’/‘Karnobatska grozdova rakya’/‘Grozdova rakya ot Karnobat’ (GI)).

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32018R1850 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1850 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008 (‘Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte’ (GI)).

 • Alkoholsterke drikker, endringer og rettelser i beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III i 32008R0110

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32018R1098 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 om endringer og rettelser i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

 • Delegated act, artikkel 18(7). utøving av offentlig kontroll med produksjon av kjøtt m.m.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32019R0624 KOM-nr.: KOM(2019)10

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 datert 8 februar 2019 om særlige regler for utøving av offentlige kontroller av produksjon av kjøtt og produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr i henhold til Råd og Parlamentsforordning (EU) nr. 2017/625

 • BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.08.2019
  Celexnr.: 32017L2399 KOM-nr.: KOM(2016)853 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

Til toppen