Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 41-60 av 8745 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kosmetikk - omnibus oppdatering III - CMR-stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021R0850 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/850 av 26. mai 2021 om endring i vedlegg II, III, IV og VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Beriking - endring i gjennomføringsregler for artikkel 8-prosedyren - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021R0842 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/842 av 26. mai 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 307/2012 hva angår krav til åpenhet og fortrolighet for EUs risikovurdering av stoffer som er underlagt fellesskapskontroll

 • AHL - Endring av (EU) 2020/687

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/429

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... om endring av delegert forordning (EU) 2020/687 som utfyller Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 når det gjelder utfyllende bestemmelser om bekjempelse og kontroll av visse listeførte sykdommer

 • AHL - endring 689 overvåkning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021R0881 KOM-nr.: KOM(2021)1784 Basis rettsaktnr.: 2020/689

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/881 av 23. mars 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/689 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkning, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri status for visse listeførte og nye sykdommer

 • Regulering av pesticider i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021R1041 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1041 om endring i delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til pesticider i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

 • Regulering av pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021R1040 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1040 om endring i delegert forordning (EU) 2016/128 med hensyn til krav til pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov

 • EU referansesenter dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021D0755 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/755 av 6. mai 2021 med oppnevning av EU referansesenter for dyrevelferd for drøvtyggere og hestedyr i samsvar med Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/625

 • Såvarer - revisjon sortskjennetegn og vitenskapelige navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.07.2021
  Celexnr.: 32021L0746 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EU og 2003/91/EU

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/746 av 6. mai 2021 om endring av direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om protokollene til prøving av visse landbruksplantearter og grønnsaksarter og om endring av direktiv 2003/90/EF når det gjelder visse botaniske navn på planter

 • Biocid - Unionsgodkjenning av PeridoxRTU Product Family

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.07.2021
  Celexnr.: 32020R1425 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1425 av 8. oktober 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien PeridoxRTU Product Family

 • Biocid - Unionsgodkjenning av perform-IPA

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.07.2021
  Celexnr.: 32020R1991 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1991 av 27. november 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien perform-IPA

 • Biocid - Unionsgodkjenning av Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.07.2021
  Celexnr.: 32021R0368 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/368 av 1. mars 2021 om unionsgodkjenning av biocidproduktet Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

 • Biocid - Unionsgodkjenning av Iodine Teat Dip Products

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.07.2021
  Celexnr.: 32020R0202 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/202 av 4. oktober 2019 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien Iodine Teat Dip Products

 • Biocid - Unionsgodkjenning av DEC-AHOL® Product Family

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 13.07.2021
  Celexnr.: 32021R0552 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/552 av 30. mars 2021 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien DEC-AHOL® Product Family

 • Endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning om prosedyrer for utstedelse av europeisk profesjonskort og varslingsordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 12.07.2021
  Celexnr.: 32020R1190

  Kommisjonens gjennomføringsforodning (EU) 2020/1190 om rettelse av gjennomføringsforodning (EU) 2015/983 om prosedyrer for utstedelse av det europeiske profesjonskort og anvendelse av varslingsordningen i henhold til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2005/36/EF

 • Endring i vedlegg VII i EØS-avtalen oppføring i medisinutdanningen for Island

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Utdanning 12.07.2021

  EØS-komitebeslutning om endring av vedlegg VII (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) i EØS-avtalen

 • Biocid - Ikke-godkjenning av klorofen i PT 2

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.07.2021
  Celexnr.: 32020D1765 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1765 av 25. november 2020 om ikke-godkjenning av klorofen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2

 • Biocid - Forlenget godkjenning av akrolein i PT12

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.07.2021
  Celexnr.: 32020D1037 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1037 av 15. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av akrolein til bruk i biocidprodukter i produkttype 12

 • Toys/anilin

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 09.07.2021
  Celexnr.: 32021L0903 Basis rettsaktnr.: 2009/48/EF

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til spesifikke grenseverdier for anilin i visse leketøy

 • Biocid - Godkjenning av ikaridin i PT19

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2021
  Celexnr.: 32020R1086 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1086 av 23.juli 2020 om godkjenning av ikaridin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

 • Biocid - Utsettelse av utløpsdato av kreosot i PT8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.07.2021
  Celexnr.: 32020D1038 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1038 av 25. juli 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kreosot til bruk i biocidprodukter i produkttype 8