Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 41-60 av 7663 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1869 Basis rettsaktnr.: 2002/32/EC

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1869 av 7. november 2019 om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

 • OCR - forsterket kontroll av forsendelser - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R1873 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1873 av 7. november 2019 om prosedyrene ved grensekontrollstasjonene for en koordinert, forsterket kontroll av kompetent myndighet på forsendelser med produkter av animalsk opprinnelse, avlsprodukter, biprodukter og sammensatte produkter

 • OCR - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m. - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011

 • Vet - formeringsmateriale

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... om fastsettelse av regler for gjennomføring av parlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av virksomheter for formeringsmateriale, sporbarhet og dyrehelsemessige betingelser for forflytning av formeringsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen

 • Forordning om transfettsyrer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R0649 Basis rettsaktnr.: Regulation (EC) No 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/649 om endring av vedlegg III til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 hva angår andre transfettsyrer enn transfettsyrer som forekommer naturlig i animalsk fett

 • Gjennomføringsforordningen til aksjonærrettighetsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 04.12.2019
  Celexnr.: 32018R1212 Basis rettsaktnr.: 2007/36/EC

  Forordning med fastsettelse av minimumskrav vedrørende gjennomføringen av bestemmelsene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikasjon av aksjeeiere, videreformidling av opplysninger og tilretteleggelse for utøvelse av aksjeeierrettigheter

 • AHL - listeføring av sykdommer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.12.2019
  Celexnr.: 32018R1629 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Delegert Kommisjons forordning (EU) 2018/1629 av 25. Juli 2018 som endrer listen over sykdommer i vedlegg II til forordning (EU) 2016/429 av det Europeiske parlament og rådet om smittsomme dyresykdommer og som endrer og erstatter gitte rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseloven)

 • Auksjonering av 50 millioner kvoter - innovasjonsfondet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 04.12.2019
  Celexnr.: 32019R0007 KOM-nr.: KOM(2018)7019 Basis rettsaktnr.: 1031/2010

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30 oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av 50 millioner uallokerte kvoter fra markedstabilitetsreserven til innovasjonsfondet og om valg av auksjonsplattform for Tyskland

 • Opinion 05/2017 RMT.0188

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R1747 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1747 av 15 oktober 2019 som endrer forordning (EU) nr. 1178/2011 så langt det gjelder krav for enkelte besetningsmedlemmers tillatelser og sertifikater, regler om treningsorganisasjoner og kompetent myndighet

 • Opinion 09/2017 (RMT.0513 & RMT.0514); Opinion 07/2016 (RMT.0262)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R0897 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/897 av 12 mars 2019 som endrer forordning (EU) Nr. 748/2012 så langt det gjelder inkludering av risikobasert samsvarskontroll i anneks I og om implementering av krav for miljøvern

 • Biocid - Forlenget godkjenning av tebukonazol i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1951 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1951 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Forlenget godkjenning av K-HDO i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1950 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1950 av 25. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Forlenget godkjenning av IPBC i PT 8

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1969 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1969 av 26. november 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i PT 2 og 7

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1959 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1959 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1973 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1973 av 27. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1960 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1960 av 26. november 2019 om ikke-godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Ikke-godkjenning av karbendazim i PT 9

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2019
  Celexnr.: 32019D1942 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1942 av 22. november 2019 om ikke-godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 9

 • Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R0888 Basis rettsaktnr.: 2018/956

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/888 av 13. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 med hensyn til opplysningene om nye tyunge kjøretøyer som medlemsstatene og produsentene skal overvåke og rapportere

 • Cybersikkerhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R0881 KOM-nr.: KOM(2017)477

  EUROPAPERLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/881 av 17. april 2019 om ENISA (Den Europeiske Unions Byrå for Cybersikkerhet), om cybersikkerhetssertifisering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og om oppheving av forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhet)

 • Endring av gjennomføringsforordning for lister over tredjeland godkjent for import til EU av enkelte produkter av animalsk opprinnelse ment for konsum av mennesker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.12.2019
  Celexnr.: 32019R1981 Basis rettsaktnr.: 2017/625/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1981 av 28. november 2019 om endringer av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 hva gjelder lister over tredjeland og regioner i tredjeland godkjent for innførsel til Den europeiske union av snegler, gelatin og kollagen og insekter ment til konsum

Til toppen