Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 41-60 av 8511 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Common Project 1 (ATM)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.03.2021
  Celexnr.: 32021R0116 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 550/2004

  KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2021/116 av 1. februar 2021 om etablering av "Common Project One" som støtter gjennomføringen av den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring fastsatt i forordning (EF) nr. 550/2004 fra Europaparlamentet og Rådet, om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 409/2013 og om opphevelse av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 716/2014

 • EU tekstilstrategi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 26.03.2021

  EUs strategi for bærekraftige tekstiler

 • Endring direktiv kasserte kjøretøy/bly

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 26.03.2021
  Celexnr.: 32020L0363 Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/363 av 17. desember 2019 som endrer vedlegg II til Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy om visse unntak for bly og blyforbindelser i komponenter

 • Endring direktiv kasserte kjøretøy/kromater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 26.03.2021
  Celexnr.: 32020L0362 Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/362 av 17. desember 2019 som endrer vedlegg II til Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy for unntak for seksverdig krom som anti-korrosjonsmiddel for kjølesystemer i karbonstål i absorpsjonskjøleskap i campingbiler

 • Økologi- Videreføring unntak på grunn av Covid-19

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 2020/977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/xx av xx 2021 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

 • Biocid - ikke-godkjenning av esbiotrin i PT 18

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.03.2021
  Celexnr.: 32021D98 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/98 av 28. januar 2021 om ikke-godkjenning av esbiotrin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Biocid - Ikke-godkjenning av karbondioksid i PT 19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.03.2021
  Celexnr.: 32021D103 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/103 av 29. januar 2021 om ikke-godkjenning av karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

 • Biocid - Godkjenning av reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre (POOA) i PT 2, 3 og 4

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.03.2021
  Celexnr.: 32020R1771 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1771 av 26. november 2020 om godkjenning av reaksjonsmassen til pereddiksyre (PAA) og peroksyoktansyre (POOA) som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2, 3 og 4

 • Biocid - Ikke-godkjenning av klorofen i PT 2

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.03.2021
  Celexnr.: 32020D1765 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1765 av 25. november 2020 om ikke-godkjenning av klorofen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2

 • Format for rapportering om gjennomføring av direktiv om mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.03.2021
  Celexnr.: 32019D1713 Basis rettsaktnr.: 2015/2193

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1713 av 9. oktober 2019 som fastsetter format for informasjon som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering om gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2015/2193/EU

 • Registerbestemmelser: Oppgjør av KP2

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 24.03.2021
  Celexnr.: 32019R1123 Basis rettsaktnr.: 389/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1123 av 12. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 389/2013 om teknisk gjennomføring av andre forpliktelsesperiode av Kyotoprotokollen.

 • Utfyllande føresegner til MiFIR om innføring av regimet minste kursendring for systematiske internaliserarar

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.03.2021
  Celexnr.: 32019R0442 Basis rettsaktnr.: (EU) 600/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/442 av 12. desember 2018 om endring og korreksjon av delegert forordning (EU) 2017/587 for å presisere kravet om at prisar skal avspeile dei gjeldande markedsvilkåra og for å ajourføre og korrigere visse føresegner

 • Utfyllande føresegner til MiFID II om muligheita til å justere snittalet på daglige transaksjonar for aksjar med størst omsetning i eit land utanfor Unionen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 24.03.2021
  Celexnr.: 32019R0443 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/443 av 13. februar 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/588 med omsyn til moglegheita for å justere snittalet på daglige transaksjonar for en aksje dersom handelsplassen med den høgaste omsetninga av aksjen ligg utanfor Unionen

 • Unntak for People’s Bank of China frå krav til gjennomsikt før og etter handel i MiFIR

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 23.03.2021
  Celexnr.: 32019R1000 KOM-nr.: KOM(2019)2082 Basis rettsaktnr.: 600/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1011 av 13. desember 2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 med hensyn til visse registreringsvilkår for å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Visse endringar av registreringsvilkår for SMB-ar i MiFID II

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 23.03.2021
  Celexnr.: 32019R1011 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1011 av 13. desember 2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/565 med hensyn til visse registreringsvilkår for å fremme bruken av vekstmarkeder for SMB-er ved anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU

 • Finansieringsmekanisme for fornybar energi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 22.03.2021
  Celexnr.: 32020R1294

  EUs finansieringsmekanisme for fornybar energi

 • Plantevernmidler - natriumklorid, basisstoff - endring vilkår

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid

 • Plantevernmidler - prosulfuron, endring vilkår

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/375 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron

 • Plantevernmidler - ekstrakt frøspirer søt Lupinus albus, godkj. lavrisiko

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet vandig ekstrakt fra frøspirer av søt Lupinus albus, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Endring av brukerveiledning vedrørende EMAS

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.03.2021
  Celexnr.: 32020D1802 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonens beslutning (EU) 20201802 av 27. november 2020 om endring av brukerveiledning som beskriver de skritt som det er nødvendig å ta for å delta i EMAS under regulering under Europa Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i fellesskapets forordning om miljøledelse og miljørevisjon (EMAS)