Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 41-60 av 9983 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Ny mat - godkjenning erte- og risprotein fermentert ved hjelp av mycelet fra Shiitake (Lentilula edodes)

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0006 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/6 av 3. januar 2023 om tillatelse til å bringe erte- og risprotein gjæret med Lentinula edodes (Shiitake-sopp) mycelia i omsetning som et nytt næringsmiddel og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Regulering av stoffer til særskilte grupper

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0439 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/439 av 16. desember 2022 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 fra Europaparlamentet og av rådet til å tillate bruk av nikotinamidribosidklorid som kilde til niacin i mat til spesielle medisinske formål og total kostholdserstatning for vektkontroll

 • Regulering av protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein

  08.03.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) /... om endring i delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0061

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/61 av 5. januar 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-glukanase fra Aspergillus niger CBS 120604, et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase fra Aspergillus neoniger MUCL 39199, et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0060

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/60 av 5. januar 2023 om godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôr til slaktesvin og melkekyr (innehaver av autorisasjon: BASF SE)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0059

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/59 av 5. januar 2023 om godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0053

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/53 av 4. januar 2023 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0008

  Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2023/8 av 3. januar 2023 om fornyelse av godkjenningen av preparater av Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, av Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og av Lactococcus lactis NCIMB 301 som tilsetningsmiddel for alle dyrearter, og om oppheving av (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 og (EU) nr. 227/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0054

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/54 av 4. januar 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/652 med hensyn til godkjenning av ekstrakt av bitterappelsin som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2022/1435 (MRL)

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R1435 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/1435 av 26 august 2022 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for karbonat, karbondioksid, cyprodinil og kaliumhydrogenkarbonat i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2022/1406 (MRL)

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R1406 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/1406 av 3. august 2022 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for metoksyfenozid, propoxur, spinosad og tiram i eller på visse produkter

 • Økologi-Endring i liste over kontrollorgan i tredjeland (Imocert)

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2468 KOM-nr.: KOM(2022)2468 Basis rettsaktnr.: 2021/2325

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2468 av 15 desember 2022 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 om omhandler anerkjenning av kontrollorganet ‘IMOCERT Latinoamérica Ltda’ med hensikt om import av økologiske produkter til EØS-området

 • Plantevernmidler - benzovindiflupyr m.fl., forlenget godkjenning

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0114 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/114 av 16. januar 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mecoprop-P, mepiquat, metiram, metsulfuron-methyl og pyraklostrobin

 • Plantevernmidler - Trichoderma atroviride AT10, godkjenning

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0199 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/199 av 30 januar 2023 om godkjenning av det lavrisiko aktive stoffet Trichoderma atroviride AT10, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av gjennomføringsforordning(EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - eterisk sitronolje, avslag

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0200 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/200 av 30. januar 2023 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet eterisk sitronolje (Citrus limon essential oil), i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - oksamyl - forlenget godkjenning

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0116 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/116 av 16. januar 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet oksamyl

 • Plantevernmidler - Trichoderma atroviride AGR2, godkjenning lavrisiko

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0216 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/216 av 1. februar 2023 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Trichoderma atroviride AGR2, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - dimoksystrobin, forlenget godkjenning

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0115 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/115 av 16. januar 2023 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet dimoksystrobin

 • Plantevernmidler - benfluralin, avslag regodkjenning

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0149 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/149 av 20. januar 2023 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet benfluralin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Innhold av kalsiumoksid i mineralgjødsel

  08.03.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  KOM-nr.: KOM(2022)8144 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 18. november 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 med hensyn til minimumsinnhold av kalsiumoksid i fast uorganisk makronæringsgjødsel