Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 9999 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

  08.03.2023 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0139 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/139 av 18. januar 2023 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  08.03.2023 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023D0125 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/125 av 10. januar 2023 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  08.03.2023 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023D0009 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/9 av 20. desember 2022 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

  08.03.2023 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2487 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2487 av 16. desember 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  08.03.2023 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2568 Basis rettsaktnr.: 2014/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2568 av 21. desember 2022 som endrer vedlegg I av gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  08.03.2023 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2486 Basis rettsaktnr.: 2014/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2486 av 16. desember 2022 som endrer vedlegg I av gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av dyrehelsebestemmelser om import

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0119 KOM-nr.: KOM(2022)7913 Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/119 av 9. november 2022 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser for import til Unionen og forflytninger etter import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og animalske produker

 • Rettelse i fransk språkversjon

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0166 Basis rettsaktnr.: (EC) 853/2004

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/166 av 26. oktober 2022 om retting av fransk språkversjon av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

 • Ny mat - godkjenning lakto-N-tetraose (LNT)

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0007 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/7 av 3. januar 2023 om godkjenning av markedsføring av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som et nytt næringsmiddel, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - godkjenning av 3-fukosyllaktose produsert ved mikrobiell fermentering ved bruk av den genetisk modifiserte stammen BL21 (DE3) av Escherichia coli

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0052 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/52 av 4. januar 2023 om godkjenning av markedsføring av 3-fukosyllaktose produsert av derivatstammer av Escherichia coli BL21(DE3) som et nytt næringsmiddel, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - godkjenning erte- og risprotein fermentert ved hjelp av mycelet fra Shiitake (Lentilula edodes)

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0006 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/6 av 3. januar 2023 om tillatelse til å bringe erte- og risprotein gjæret med Lentinula edodes (Shiitake-sopp) mycelia i omsetning som et nytt næringsmiddel og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Regulering av stoffer til særskilte grupper

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0439 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/439 av 16. desember 2022 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 fra Europaparlamentet og av rådet til å tillate bruk av nikotinamidribosidklorid som kilde til niacin i mat til spesielle medisinske formål og total kostholdserstatning for vektkontroll

 • Regulering av protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein

  08.03.2023 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) /... om endring i delegert forordning (EU) 2016/127 med hensyn til krav til protein i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på hydrolysert protein

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0061

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/61 av 5. januar 2023 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-glukanase fra Aspergillus niger CBS 120604, et preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanase fra Aspergillus neoniger MUCL 39199, et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 og et preparat av endo-1,4-beta-xylanase fra Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0060

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/60 av 5. januar 2023 om godkjenning av konjugert linolsyre (t10, c12)-metylester som tilsetningsstoff i fôr til slaktesvin og melkekyr (innehaver av autorisasjon: BASF SE)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0059

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/59 av 5. januar 2023 om godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 32292 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0053

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/53 av 4. januar 2023 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0008

  Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2023/8 av 3. januar 2023 om fornyelse av godkjenningen av preparater av Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762, av Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 og av Lactococcus lactis NCIMB 301 som tilsetningsmiddel for alle dyrearter, og om oppheving av (EU) nr. 868/2011, (EU) nr. 1111/2011 og (EU) nr. 227/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0054

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/54 av 4. januar 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/652 med hensyn til godkjenning av ekstrakt av bitterappelsin som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2022/1435 (MRL)

  08.03.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R1435 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/1435 av 26 august 2022 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for karbonat, karbondioksid, cyprodinil og kaliumhydrogenkarbonat i eller på visse produkter