Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Alkoholsterke drikker, endringer og rettelser i beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III i 32008R0110

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32018R1098 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 om endringer og rettelser i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

 • BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.08.2019
  Celexnr.: 32017L2399 KOM-nr.: KOM(2016)853 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

 • Nasjonale unntak fra direktiv 2008/68/EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.08.2019
  Celexnr.: 32019D1094 Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 av 17. juni 2019 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

 • Beslutning om endring av innføringstidspunkt for særregler om aerodynamiske førerhus - Mobilitetspakken del 3

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.08.2019
  Celexnr.: 32019D0984 KOM-nr.: KOM(2018)275 Basis rettsaktnr.: (EF) 1996/53

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsbeslutning om endring av Rådsdirektiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gjennomføringen av særreglene om største tillatte lengder av førerhus med forbedret aerodynamisk ytelse, energieffektivitet og sikkerhet

 • Tiltaksgrenser for forbudte stoffer i animalske næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.08.2019
  Basis rettsaktnr.: (EC) 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) ..../.... XXX om referanseverdi for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler som opphever beslutning 2005/34/EC

 • Opinion 05/2017 RMT.0188

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Endringsforslag til forordning (EU) 1178/2011 angående innføring av tekniske kraver og administrativt prosedyrer i forbindelse med besetningsmedlemme i samsvar med Regulation (EU) 2018/1139 av det Europeiske Parlamentet og Rådet

 • PEPP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 23.08.2019
  Celexnr.: 32019R1238 KOM-nr.: KOM(2017)343

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 av 20. juni 2019 om et felles europeisk personlig pensjonsprodukt (PEPP)

 • Språkretting av Gjennomføringsforordning om rimelig bruk politikk og bærekraftsmekanismen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0296 Basis rettsaktnr.: 32012R0531

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/296 av 20. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anvendelse av en rimelig bruk politikk og om metoden for vurdering av om avskaffelsen av tilleggsavgiften for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå er bærekraftig og om søknaden som skal sendes av en tilbyder av internasjonal gjesting i forbindelse med en slik vurdering

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1185 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1185 av 10. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1212 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1212 av 16. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1247 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1247 av 19. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1270 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1270 av 26. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1327 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1327 av 5. august 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1336 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1336 av 9. august 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1147 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1147 av 4. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2002/32/EC

  Kommisjonsforordning om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1289

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 av 31. juli 2019 om godkjenning av L-valin tilvirket av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1290

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 338/2018 med hensyn til laveste innhold av preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1125

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 av 5. juni 2019 om godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1176

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1176 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10 juli 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter

Til toppen