Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 61-80 av 8694 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0719

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/719 av 30. april 2021 om godkjenning av L-valin produsert av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0758

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/758 av 7. mai 2021 om visse produkters status som fôrtilsetningsstoffer under anvendelsesområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 og om tilbaketrekking fra markedet av visse tilsetningsstoff i fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0733

  Kommisjonens gennomføringsforordning EU) 2021/733 av 5. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetning til fôrvarer og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetning til fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0718

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/718 av 30. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av dimetylglysinnatriumsalt som tilsetning til fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0658

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/658 av 21. april 2021 om godkjenning av eterisk olje fra Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0669

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/669 av 23. april 2021 om godkjenning av teknsik rent L-lysin-monohydroklorid og flytende L-lysinbase produsert av Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 eller Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0709

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/709 av 29. april 2021 om godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av Escherichia coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Legemiddelrester imidakloprid - antiparasittmiddel til laksefisk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0621

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/621 av 15. april 2021 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet imidakloprid

 • Overgangsordninger for helsesertifikater - 2021/619 - oppdatering av 2020/2235, 2020/2236 og 2021/403

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.06.2021
  Celexnr.: 32021R0619 Basis rettsaktnr.: 2020/2235, 2020/2236 & 2021/403

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/619 av 15. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 med hensyn til overgangsbestemmelser for bruk av helsesertifikater for dyr, kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater for dyr, og offisielle sertifikater

 • Endring av Data Link

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 11.06.2021
  Celexnr.: 32020R0208 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/208 av 14. februar 2020 om endring og retting av forordning (EF) nr. 29/2009 om fastsettelse av krav til datalinjetjenester i Det felles europeiske luftrom

 • Forslag til kommunikasjonsvernforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 11.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2017)10

  Forslag til forordning frå det europeiske parlament og rådet om respekt for privatliv og beskyttelse av persondata i elektronisk kommunikasjon

 • Digital Europe Programme (DIGITAL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 11.06.2021
  Celexnr.: 32021R0694 KOM-nr.: KOM(2018)434

  Europaparlaments og rådsforordning 2021/694 av 29. april 2021 om programmet for et digitalt Europa og om opphevelse av beslutning (EU) 2015/2240

 • Åpne data direktivet - erstatter direktiv 20013/98 og endringsdirektiv 2013/37

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  Celexnr.: 32019L1024 KOM-nr.: KOM(2018)234 Basis rettsaktnr.: Directive 2003/98/EC og Directive 2013/37/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1024 av 20. juni 2019 om åpne data og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor - Omarbeidelse

 • Forordning om digitale tjenester (Digital Services Act - DSA)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)825

  Forslag til Europaparlaments og rådsforordning om et indre marked for digitale tjenester (rettsakt om digitale tjenester) og om endring av direktiv 2000/31/EF

 • Midlertidig forordning om behandling av personopplysninger og andre data for å bekjempe seksuelt misbruk av barn

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)568

  Forslag til Europaparlaments og Rådsforordning om et midlertidig unntak fra visse bestemmelser i Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2002/58/EF for så vidt angår tilbydere av nummeruavhengige person-til-person kommunikasjonstjenesters anvendelse av teknologier til behandling av personopplysninger og andre data med henblikk på bekjempelse av seksuelt misbruk av barn online

 • Beslutning H11 - om forlengelse av frister for refusjon av utgifter til helsetjenester og arbeidsløshetsytelser som følge av covid-19 pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 10.06.2021
  Celexnr.: 32021D0506(01) Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Den administrative kommisjon for trygdeordningers Beslutning nr. H11 av 9. desember 2020 om forlengelse av fristene nevnt i artikkel 67 og 70 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 samt i beslutning nr. S9 som følge av covid-19-pandemien

 • Forordning om digitale markeder (Digital Markets Act - DMA)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)842

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om åpne og rettferdige markeder i den digitale sektoren

 • Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.06.2021

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/xxx av XXX om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for implementering av trådløse tilgangssystemer inkludert trådløse lokale datanettverk (WAS/RLAN)

 • BORIS-forordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.06.2021
  Celexnr.: CELEX-nr. 32021R0369

  Implementerende kommisjonsforordning (EU) 2021/369 av 1. mars 2021 om etablering av tekniske spesifikasjoner og prosedyrer påkrevd for et system for sammenkobling av sentrale registre referert til i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849

 • Batteriforordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.06.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)798 Basis rettsaktnr.: KOM(2006)66 og KOM(2019)1020

  Ny forordning om batterier og kasserte batterier