Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 81-100 av 8507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0123 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/123 av 2. februar 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - HPAI tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0130 Basis rettsaktnr.: 2008/798/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/130 av 3. februar 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Storbritannia på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til fugleinfluensa

 • Vet - HPAI tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0169 Basis rettsaktnr.: 2008/798/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/169 av 11. februar 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Storbritannia på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til fugleinfluensa

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0175 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/175 av 12. februar 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0239 Basis rettsaktnr.: 2020/1809

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/239 av 16. februar 2021 som endrer vedlegg til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

 • Vet - HPAI tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0256 Basis rettsaktnr.: 2008/798/EF

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/256 av 18. februar 2021 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Storbritannia på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til fugleinfluensa

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0335 Basis rettsaktnr.: 2020/1809

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/335 av 23. februar 2021 som endrer vedlegg til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0396 Basis rettsaktnr.: 2020/1809

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/396 av 3. mars 2021 som endrer vedlegg til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

 • Listeføring av tredjestater - import til EU av insekter fra Vietnam

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0171 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/626

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/171 av 12. februar 2021 som endrer forordning (EU) 2019/626 angående lister over tredjestater og regioner i tredjestater godkjent for innførsel av forsendelser av insekter til Den europeiske union

 • Vet - beskyttelsestiltak mot Bsal

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0361 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/361 av 22. februar 2021 om særskilte beskyttelsestiltak mot soppen Batrachochytrium salamandrivorans ved handel med salamandre i Unionen og ved innførsel av slike dyr til Unionen

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021D0450 Basis rettsaktnr.: 2020/1809

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/450 av 10. mars 2021 som endrer vedlegg til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R1796

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1796 av 30. november 2020 om godkjenning av L-glutamin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R1797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1797 av 30. november 2020 om godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli KCCM 801593 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R1799

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1799 av 30. november 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R1800

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1800 av 30. november 2020 om godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2116

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2116 av 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av Echerichia coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av dets bruksbetingelser til andre fisk med finner, og oppheving av forordning (EF) nr. 244/2007

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2117

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2117 av 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 med nytt navn ‘selenberiket gjær Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399’ som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter, og oppheving av forordning (EF) nr. 900/2009

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2118

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2118 aav 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og oppheving av forordning (EU) nr. 514/2010

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2119

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2119 av 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter (avvente), oppfôringskyllinger, livkylling, alle mindre utbredte fuglearter til oppfôring eller egglegging, og oppheving av forordning (EU) nr. 1117/2010 og (EU) nr. 849/2012

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2121

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2121 av 16. desember 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii DSM 32854 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, prydfugler, smågris, slaktegris, avlspurker og mindre utbredte svinearter for oppfôring eller avl (innehaver av godkjenningen: Huvepharma EOOD)