Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 81-100 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester fo 2019/973

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0973 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bispyribac, denatonium benzoat, fenoksykarb, flurokloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter.

 • Plantevernmidler - klorprofam, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0989 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/989 av 17. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - florpyrauxifen-benzyl, godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1138 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1138 av 3. juli 2019 om godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - dimetoat, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1090 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1090 av 26. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimetoat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Endring av direktiv 2014/94 og oppheving av forordning 2018/674

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R.... Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU

  Delegert kommisjonsforordning 2019/...som endrer direktiv 2014/94/EU vedr. ladestasjoner for kjøretøy klasse L, landstrøm for innlands vannveier, tankstasjoner for LNG til transportskip og hydrogenstasjoner for motorkjøretøy, og som opphever delegert forordning (EU) 2018/674

 • Plantevernmidler - tolklofos-metyl, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1101 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1101 av 27. juni 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tolklofos-metyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - desmedifam, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1100 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1100 av 27. juni 2019 om avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet desmedifam i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - dimethenamid-p, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1137 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1137 av 3. juli 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet dimethenamid-p i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - 1-metylcyklopropen, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1085 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1085 av 25. juni 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/408

 • Endrede grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) ... /... av ... som endrer og retter forordning (EC) 1880/2006 når det gjelder grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

 • Endringer i grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EC) 1881/2006 når det gjelder grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær Monascus purpureus

 • Rettelse i den bulgarske språkversjonen til kosmetikkforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1257

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1257 av 23 juli 2019 om en rettelse i den bulgarske språkversjonen i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av tre overflatebehandlede former av titandioksid (nano) som UV filter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/yyyy av dato om endring i vedlegg VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av HEPB

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/xxxx av dato om endring i vedlegg V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Godkjenning ny mat - korrigering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1272

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1272 av 29. juli 2019 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om fastsettelse av unionslisten over ny mat og gjennomføringsforordning (EU) 2017/2078 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for betaglukaner fra gjær som ny mat-ingrediens etter forordning (EF) nr. 258/97

 • Godkjenning ny mat - betain

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner betain som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner lakto-N-neotetraose

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/2470

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose produsert ved Escherischia coli stamme K-12 etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Matkontaktmaterialer - korreksjon av fransk språkversjon av forordning (EU) 10/2011

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0988 Basis rettsaktnr.: 2010/11

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/988 av 17. juni 2019 som retter den franske språkversjonen av fororodning (EU) nr. 10/2011 av pastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

 • Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 21.08.2019
  Celexnr.: 32019L1258 Basis rettsaktnr.: Direktiv 80/181/EØF

  Kommisjonsdirektiv om endring, for tilpasning til den tekniske utviklingen, av vedlegget til rådsdirektiv 80/181/EØF med hensyn til definisjonene av grunnleggende SI-enheter

Til toppen