EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 81-100 av 10113 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om bruk av ren biodiesel

  15.05.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022R2383

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/2383 av 6. desember 2022 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til typegodkjenning av utslipp fra tunge kjøretøyer som bruker ren biodiesel

 • Godkjenning av Sustainable Biomass Program

  12.05.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32022D1657 Basis rettsaktnr.: 2018/2001

  Kommisjonens gennomførelsesbeslutning (EU) 2022/1657 av 26. september 2022 om godkjenning av at "Sustainable Biomass Program" oppfyller bærekraftskriteriene under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 vedrørende biobrensler, flytende biobrensler, biomassebrensler, fornybare flytende og gassformige brensler av ikke-biologisk opphav og resirkulerte karbonbrensler

 • Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av tunge tilhengere Tittel

  12.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022R1362

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1362 av 1. august 2022 om anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 med hensyn til ytelsen til tunge tilhengere med hensyn til deres innflytelse på CO2-utslipp, drivstofforbruk, energiforbruk og nullutslippsintervall for motorkjøretøyer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/683

 • Biocid - forlenget godkjenning av K-HDO i PT 8

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1488 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1488 av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - fornyet godkjenning av kreosot i PT8

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1950 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1950 av 17. oktober 2022 om fornyelse av godkjenningen av kreosot som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av kloramin B i PT 2, 3, 4, 5

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2327 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2327 av 24. november 2022 om avslag på godkjenning av kloramin B som et aktivt stoff i biocidprodukter av produkttype 2, 3, 4 og 5 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av BIT i PT 10

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2325 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2325 av 24. november 2022 om avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) som et aktivt stoff i biocidprodukter av produkttype 10 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Uenighet mht. produktet Preventol A 12 TK 50

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2054 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2054 av 21. oktober 2022 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av L-(+)-melkesyre i PT 6

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2018 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2048 av 24. oktober 2022 om godkjenning av L-(+)-melkesyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 6 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av metylenditiocyanat i PT 12

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2005 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2005 av 21. oktober 2022 om ikke-godkjenning av metylenditiocyanat som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 12

 • Biocid - Godkjenning av Chrysanthemum ekstrakt i PT 19

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1993 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1993 av 20. oktober 2022 om godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 19 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av Chrysanthemum ekstrakt i PT 19

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1992 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1992 av 20. oktober 2022 om godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 19 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Kansellering av godkjenning av tolylfluanid i PT 7

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1990 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1990 av 20. oktober 2022 om kansellering av godkjenningen av tolylfluanid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 7 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - uenighet mht. produktet Mouskito Junior Lotion

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1515 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1515 av 8. september 2022 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Junior Lotion i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - ekspellerpresset oleoresin av Capsicum

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1497 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1497 av 8. september 2022 om bestemmelse av om et produkt som inneholder ekspellerpresset oleoresin av Capsicum er et biocidprodukt i henhold til artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - forlenget godkjenning av tebukonazol i PT 8

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1496 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1496 av 8. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - forlenget godkjenning av medetomidin i PT 21

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1495 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1495 av 8. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av medetomidin til bruk i biocidprodukter i produkttype 21

 • Biocid - uenighet mht. produktet Mouskito spray

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1494 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1494 av 7. september 2022 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Mouskito Spray i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - forlenget godkjenning av spinosad i PT 18

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1489 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1489 av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av spinosad til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Biocid - forlenget godkjenning av etofenproks i PT 8

  11.05.2023 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D1487 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1487 av 7. september 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8