Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 81-100 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester 2021/1771 vedlegg I fotnote reddikblader

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1771 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1771 av 7. oktober 2021 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder reddikblader

 • Rettelser i noen språkversjoner (vin)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 1308/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... som gjør rettelser i noen språkversjoner av delegert forordning (EU) 2019/934 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder vindyrkningsområder der alkoholinnholdet kan økes, godkjente ønologiske metoder og restriksjoner som gjelder for produksjonen og konserveringen av druevinprodukter, minimum alkoholprosent for biprodukter og avfallshåndtering for disse og publisering av standardene til OIV

 • Såvarer - hybridhvete

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021L1927 Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/1927 av 5. november 2021 om endring av vedlegg I og II til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder krav til såvarer av hybridhvete produsert ved bruk av cytoplasma hansterilitet

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R2291 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2291 av 21. desember 2021 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 04.01.2022
  Celexnr.: 32019R1242 KOM-nr.: KOM(2018)284

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/209 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF

 • Økologi - Nye regler for årlig rapportering (MANCP) av økologiske data etter kontrollforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1935 Basis rettsaktnr.: 2019/723

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1935 av 8. november 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 når det gjelder informasjon og data om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter som skal oversendes ved bruk av et standardskjema

 • Overvåking av drivstofforbruk og CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 04.01.2022
  Celexnr.: 32018R0956 KOM-nr.: KOM(2017)279

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 av 28. juni 2018 om overvåking og rapportering av CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til nye tunge kjøretøy

 • Økologi-Regler for å anerkjenne og overvåke kontrollorgan i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1698 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1698 av 13. juli 2021 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler en prosedyre for anerkjenning av kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kompetente til å gjennomføre kontroller av sertifiserte økologiske virksomheter og virksomhetsgrupper og økologiske produkter i tredjeland, og regler for overvåking, kontroller og andre tiltak som slike kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal gjennomføre

 • vet-TSE

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1176 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1176 av 16. juli 2021 som endrer vedleggene III, V, VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder genotyping av positive TSE-tilfeller hos geit, aldersbestemmelse hos småfe, tiltak i flokker med atypisk skrapesjuke og vilkår for import av produkter fra storfe og småfe

 • Økologi-Regler for kontroll og sporbarhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R0279 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/279 av 22. februar 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om kontroll og andre tiltak for å sikre sporbarhet og samsvar med regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter

 • Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler - opiumalkaloider

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R2142 Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/2142 av 3. desember 2021 som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for opiumalkaloider i utvalgte næringsmidler

 • Ny mat - godkjenning av olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1326 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1326 av 10. august 2021 som godkjenner olje fra Schizochytrium sp. (stamme FCC-3204) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - endring av bruksbetingelser for astaxanthin-rik oleoresin fra algen Haematococcus pluvialis

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1377 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1377 av 19. august 2021 som godkjenner endring av bruksbetingelsene for astaxanthin-rik oleoresin fra algen Haematococcus pluvialis etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Utfyllende bestemmelser til EMIR om likeverdighet for amerikanske kontraktmarkeder

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.01.2022
  Celexnr.: 32021D0583 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/583 av 9. april 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 om likeverdighet for utpekte kontraktmarkeder i USA i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

 • Gjennomføringsforordning til referanseverdiforordningen (BMR) om erstatning av referanseverdien EONIA

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1848 Basis rettsaktnr.: 2016/1011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1848 av 21. oktober 2021 om angivelse av en erstatning for referanseverdien Euro overnight index average (EONIA)

 • Teknisk standard om krav til offentliggjøring av informasjon og rapportering av minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekravet til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R0763 Basis rettsaktnr.: 575/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/763 av 23. april 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om krav til offentliggjøring av informasjon og rapportering av minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekravet til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC).

 • Ny mat - korrigering av unionslisten (kommisjonsbeslutning 2008/968/EF - godkjenning av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina og forordning (EU) 2020/484 - godkjenning av lakto-N-tetraose)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1318 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1318 av 9. august 2021 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 som fastsetter unionslisten over ny mat, kommisjonsbeslutning 2008/968/EF som godkjenner arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny mat ingrediens og gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 som godkjenner lakto-N-tetraose som ny mat

 • Vet - AHL hestepass

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R0963 Basis rettsaktnr.: 2016/429 2016/1012 2019/6

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/963 av 10. juni 2021 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 og (EU) 2019/6 når det gjelder identifikasjon og registrering av hestedyr, og etablering av en modell for identifikasjonsdokumenter for disse dyrene

 • Økologi - Ny videreføring av unntak på grunn av Covid-19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1325 Basis rettsaktnr.: 2020/977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1325 av 10. august 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.01.2022
  Celexnr.: 32021R1414

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1414 av 27. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)