Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 81-100 av 7599 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • TSE-vet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedlegg X til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående videre undersøkelser ved positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

 • Plantevernmidler - amidosulfuron m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Celexnr.: 32019R1589 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589 av 26. september 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene til de aktive stoffene amidosulfuron, betacyflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproksyfen, thiofanatemetyl, triflusulfuron og tritosulfuron

 • Plantevernmidler - alfacypermetrin, regodkjenning substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Celexnr.: 32019R1690 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, godkjenning lavrisikostoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Celexnr.: 32019R1605 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1605 av 27. september 2019 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Tiltaksgrenser for forbudte stoffer i animalske næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Basis rettsaktnr.: (EC) 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) ..../.... XXX om referanseverdi for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler som opphever beslutning 2005/34/EC

 • TSE-vet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedleggene I, VII og VIII til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående bekjempelsestiltak mot overførbare spongiforme encefalopatier hos geit og utryddelsestrua raser

 • Energimerke, revisjon av klimaanlegg

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi og Energi 30.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 626/2011

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av luft-til-luft klimaanlegg, luft-til-luft varmepumper og komfortvifter og som opphever delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 626/2011 om energimerking av klimaanlegg

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 30.10.2019
  Celexnr.: 32019D1805 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1805 av 28. oktober 2109 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 30.10.2019
  Celexnr.: 32019D1679 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1679 av 4. oktober 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • OCR - unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m. - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 30.10.2019
  KOM-nr.: KOM(2019)7006 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet, og endring av forordning (EU) nr. 142/2011

 • Markedsmisbruksforordningen (MAR)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 30.10.2019
  Celexnr.: 32014R0596

  Europaparlaments- og rådsforordning om markedsmisbruk

 • Vin, endring i blant annet 32009R0606, økning i naturlig alkoholinnhold som følge av ugunstige klimaforhold.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32018R1146 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/1146 av 7. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 om regler for bruk av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder sektorene for frukt og grønnsaker og prosessert frukt og grønnsaker og forordning (EF) nr. 606/2009 om visse detaljerte gjennomføringsbestemmelser etter rådsforordning (EF) nr. 479/2008 når det gjelder kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner.

 • Plantevernmidler - ABE-IT 56, godkjenning lavrisikostoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0676 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/676 av 29. april 2019 om godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 (bestanddeler av lysat fra Saccharomyces cerevisiae stammme DDSF623) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Økodesign, revisjon av eksterne strømkilder 278/2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R1782 Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 278/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1782 av 1. oktober om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 278/2009

 • Harmonisering av lister og sporbarhet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R1084 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1084 av 25. juni 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til harmonisering av listene over godkjente eller registrerte virksomheter, anlegg og driftsansvarlige og sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0805

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om godkjenning av et preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd., representert i EU av Novozymes A/S)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0804

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyelse av godkjenningen av organisk selen produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenmetionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og nr. 634/2007

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0764

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/764 av 14. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som et tilsetningsstoff til fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R1125

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 av 5. juni 2019 om godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R1290

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 338/2018 med hensyn til laveste innhold av preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

Til toppen