Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 101-120 av 7599 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R1289

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 av 31. juli 2019 om godkjenning av L-valin tilvirket av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Ny kontrollforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32017R0625

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 av 15. mars 2017 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler

 • EU referansesenter dyrevelferd

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32018R0329 Basis rettsaktnr.: 2017/0625

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 oppnevner EU referansesenter for dyrevelferd

 • Plantevernmidler - methoxyfenozid, regodkjenning, substitusjonskandidat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0158 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/158 av 31. januar 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet methoxyfenozid som bør erstattes i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Clonostachys rosea stamme J1446, regodkjenning, lavrisiko stoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0151 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/151 av 30. januar 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisiko stoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Vet - handel med hunder, katter og ildere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019D1206 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1206 av 12. juli 2019 om endring av del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF når det gjelder dyrehelsesertifikatet for handel med hunder, katter og ildere

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0446 KOM-nr.: KOM(2019)446 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/446 av 19 mars 2019 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Plantevernmidler - Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0147 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/147 av 30. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - eddik, endring vilkår basisstoff

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0149 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/149 av 30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for bruk av eddik som et basisstoff

 • Plantevernmidler - abamectin m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0168 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene: abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop P, epoxiconazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazole, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum og ziram

 • Plantevernmidler - rapporterende medlemsland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0150 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/150 av 30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for de følgende aktive stoffene til bruk i plantevernmidler: deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol og tebuconazol

 • Plantevernmidler - propanil, avslag godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0148 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/148 av 30. januar 2019 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet propanil i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Regulering av CMR stoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0831 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/831 av 22 mai 2019 om endring i vedlegg II, III og V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/38

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0038 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/38 av 10. januar 2019 som endrer vedlegg II og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for iprodion i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/50

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0050 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/50 av 11. januar 2019 som endrer vedlegg II, III, IV og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for klorantraniliprol, klomazon, cyclaniliprol, fenazakvin, fenpicoksamid, fluoksastrobin, lambda-cyhalothrin, mepikvat, løkolje, tiakloprid og valifenalat i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/88

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0088 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/88 av 18. januar 2019 som endrer vedlegg II til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for acetamiprid i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/89

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0089 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/89 av 18. januar 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bromadiolon, etofenproks, paklobutrazol og penkonazol i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/90

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0090 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/90 av 18. januar 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bromukonazol, karboxin, fenbutatinoksid, fenpyrazamin og pyridaben i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/91

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0091

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/91 av 18. januar 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for buprofezin, diflubenzuron, etoksysulfuron, ioxynil, molinat, picoksystrobin og tepraloxydim i eller på visse produkter.

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.10.2019
  Celexnr.: 32019R0962

  Kommisjonsforordning om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordnig (EF) nr. 1831/2003 med hensyn til opprettelsen av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer til fôr

Til toppen