Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 101-120 av 8762 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/4(e)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 01.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i metallhalogenlamper

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/3(a-c)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 01.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i kalde katodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for spesielle formål

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/2(b)(3)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 01.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i ikke-lineære trifosforlysrør

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/4(a)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 01.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i andre lavtrykksutladningslamper

 • Direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 01.07.2021
  Celexnr.: 32014L0026 KOM-nr.: KOM(2012)372

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og multiterritoriell lisensiering av rettigheter til musikkverk for bruk på nettet i det indre marked

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/2(b)(4) I-III

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 30.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i lysrør for andre generelle og spesielle belysningsformål

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/2(a) 1-5

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 30.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med to sokler, for generelle belysningsformål

 • Forordning (EU) 2021/1062 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 965/2012

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.06.2021
  Celexnr.: 32021R1062 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1062 av 28. juni 2021 om retting av svensk språkversjon av forordning (EU) nr. 965/2012 om tekniske fremgangsmåter og administrative prosedyrer relatert til luftfartsoperasjoner i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008 av Europaparlamentet og av Rådet

 • Harmonisering av frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for trådløse nett

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 30.06.2021
  Celexnr.: 32021D1067 KOM-nr.: KOM(2021)4240 Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1067 av 17. juni 2021 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 945-6 425 MHz for implementering av trådløse tilgangssystemer inkludert trådløse lokale datanettverk (WAS/RLAN)

 • Bærekraftige produkter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 30.06.2021

  Regelverk for bærekraftige produkter

 • Opprettelsen av Horisont Europa

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 29.06.2021
  Celexnr.: 32021R0695 KOM-nr.: KOM(2018)435 Basis rettsaktnr.: (EU)2021/695

  Forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)

 • EDF

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 29.06.2021
  Celexnr.: 32021R0697

  Det europeiske forsvarsfondet (EDF)

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/1g

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 29.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle formål < 30 W med en levetid på minst 20000 timer

 • Vandig oppløsning av kaliumformiat som EF-gjødsel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0862 Basis rettsaktnr.: 2003/2003

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/862 av 28. mai 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for inkludering av en ny type EF-gjødsel i vedlegg I

 • PADR

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 28.06.2021
  Celexnr.: PA 13 17 01 (2021)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

 • Grenseverdier for meldrøye og meldrøyetoksiner visse næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Basis rettsaktnr.: (EC) nr. 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/... som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 når det gjelder grenseverdier for meldrøyesklerotier og meldrøyetoksiner i visse næringsmidler

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0420

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/420 av 9. mars 2021 om korrigering av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1097 om gokjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for fjørfe (unntatt kalkuner) for oppfôring og egglegging og for fjørfearter av mindre økonomisk betydning for oppfôring og egglegging

 • Endringer i revalueringsprogrammet for tilsetningsstoffer - åpenhetsforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0148 Basis rettsaktnr.: 257/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/148 av 8. februar 2021 om endring av forordning (EU) nr. 257/2010 om opprettelse av et program for ny vurdering av godkjente tilsetningsstoffer i næringsmidler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler

 • Plantevernmiddelrester D063880/09 (SANTE/11195/2018rev.7)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU)…/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av sykloksydim, mepikvat, Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 og proheksadion i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester D063854/04 (SANTE/11822/2019)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX som endrer vedlegg II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for acekvinocyl, acibenzolar-S-metyl, Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, emamektin, flonikamid, flutolanil, fosetyl, imazamoks og oxathiapiprolin i eller på visse produkter.