Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 121-140 av 8507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjonen til den beskyttede geografiske betegnelsen "Berliner Kümmel".

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32020R0179 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/179 av 3. februar 2020 om godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk, hvis navn er beskyttet som en geografisk betegnelse ("Berliner Kümmel").

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32020R0156 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/156 av 23. januar 2020 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 "Norsk Akevitt"/"Norsk Aquavit"/"Norsk Akvavit"/"Norwegian Aquavit".

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32020R0154 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/154 av 23. januar 2020 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 "Norsk Vodka"/"Norwegian Vodka".

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32019R1682 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/1682 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 "Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol".

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av Absinthe de Pontarlier som PGI

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32019R1350 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2019/1350 av 12. august 2019 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (‘Absinthe de Pontarlier’).

 • Alkoholsterke drikker, endring i teknisk fil for den beskyttede geografiske betegnelsen "Ron de Guatemala"

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32018R1793 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1793 av 20. november 2018 om godkjenning av endringer i den tekniske fila til en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk som er oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008, og som resulterer i endringer i hovedspesifikasjonene ("Ron de Guatemala" (GI)).

 • Endring av næringsmiddelhygieneforordningen - allergenhåndtering, matdonasjon og mattrygghetskultur

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 852/2004

  Kommisjonsforordning (EU).../...av XXX som endrer vedleggene til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene hva gjelder allergenhåndtering, redistribusjon av mat og mattrygghetskultur

 • Ny basisforordning om alkoholsterke drikker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32019R0787 KOM-nr.: KOM(2016)750

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 av 17. april 2019 om definisjon, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker, bruk av navnene på alkoholsterke drikker i presentasjonen og merkingen av andre næringsmidler, beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, bruk av etylalkohol og destillater av landbruksopprinnelse i alkoholholdige drikker og om oppheving av forordning (EF) nr. 110/2008.

 • Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 12.03.2021
  Celexnr.: 32015L2193 KOM-nr.: KOM(2013)919

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

 • Reach/XIV/ED ftalater

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XIV til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • Reach/VII-XI

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.03.2021
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg VII til XI i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

 • Reach/oppdatering av registreringer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.03.2021
  Celexnr.: 32020R1435 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1435 av 9. oktober 2020 om registranters plikter til å oppdatere sine registreringer under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH))

 • REACH/XVII/Diisocyanater

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.03.2021
  Celexnr.: 32020R1149 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1149 av 3. august 2020 om endring av vedlegg XVII til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach) angående diisocyanater

 • Reach/vedlegg XIV, autorisasjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.03.2021
  Celexnr.: 32020R0171 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/171 av 6. februar 2020 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • Reach/XVII/blyhagl

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.03.2021
  Celexnr.: 32021R0057 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/57 av 25. januar 2021 om endring av vedlegg XVII i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) for blyhagl i og ved våtmark

 • Tekniske standarder og formater for den automatiske matchingen gjennom den felles IT-plattformen ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 11.03.2021
  Celexnr.: 32018D1021 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1021 av 18. juli 2018 om vedtakelse av tekniske standarder og formater som er nødvendige for den automatiske matchingen gjennom den felles IT-plattformen ved bruk av den europeiske klassifikasjonen og interoperabilitet mellom nasjonale systemer og den europeiske klassifikasjonen

 • Tekniske standarder og formater som kreves for et enhetlig system for å muliggjøre matching av ledige stillinger med jobbsøknader og CVer på EURES-portalen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 11.03.2021
  Celexnr.: 32017D1257 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1257 av 11. juli 2017 om tekniske standarder og formater som kreves for å etablere et ensartet system for matching av stillingsutlysninger med jobbsøknader og CVer på EURES-portalen

 • Mal for beskrivelsen av nasjonale systemer og prosedyrer for opptak av organisasjoner som EURES-medlemmer og -partnere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 11.03.2021
  Celexnr.: 32017D1255 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1255 av 11. juli 2017 om en mal for beskrivelsen av nasjonale systemer og prosedyrer for godkjenning av organisasjoner som EURES-medlemmer og -partnere

 • Omnibus 2

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 10.03.2021
  Celexnr.: 32021R0267 Basis rettsaktnr.: 2020/698

  Europaparlaments- og rådsforordning 2021/267 av 16. februar 2021 om midlertidig forlenging av lisenser, sertifikater og tillatelser på veg, bane og sjø, med bakgrunn i COVID-19 pandemien, referert til i forordning (EU) 2020/698

 • SES 2+ (omarbeiding)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.03.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)579

  Forslag til en Europaparlaments- og rådsforordning om implementering av det felles europeiske luftrom (SES 2+) - Omarbeiding