EØS-notatbasen

Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 121-140 av 10164 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Unntak fra kontroll ved grensekontrollstasjon - håndkjøtt m.m. - (2019/2122) - rettelse av språklige feil - 2023/182

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0182 Basis rettsaktnr.: 2019/2122

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/182 av 23. november 2022 om retting av visse språkversjoner av vedlegg III til delegert forordning (EU) 2019/2122 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til bestemte kategorier med dyr og produkter som er unntatt fra offisiell kontroll ved grensekontrollstasjoner, særlig kontroll av passasjerenes bagasje og små forsendelser med varer sendt til personer som ikke er ment å plasseres på markedet

 • Godkjenning av ekstraksjonsmiddelet 2-metyloksolan

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023L0175 Basis rettsaktnr.: direktiv 2009/32

  KOMMISJONSDIREKTIV (EU) 2023/175 av 26. januar 2023 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/32/EF med hensyn til 2-metyloksolan

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0256

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/256 av 6. februar 2023 om godkjenning av preparat av Limosilactobacillus reuteri DSM 32203 som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder og preparat av Limosilactobacillus reuteri DSM 32264 som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter (innehaver av godkjenningen: NBF Lanes s.r.l.)

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0255

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/255 av 6. februar 2023 om fornyet godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 870/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0263

  Kommisjonenes gjennomgføringsforordning (EU) 2023/263 av 7. februar 2023 om godkjenning av 'sepiolitic clay' som tilsetningsstoff i dyrefôr for drøvtyggere for melkeproduksjon, avvente oppfôringssvin, laksefisk og slaktekyllinger

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0257

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/257 av 6. februar 2023 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2022/1412 av 19. august 2022 om godkjenning av eterisk ylang ylang-olje fra Cananga odorata (Lam) Hook f. & Thomson som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2023/127 (MRL)

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0127 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/127 av 18. januar 2023 som endrer vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for acekvinocyl i eller på visse produkter

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0341

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/341 av 15. februar 2023 om fornyet godkjenning av vitamin E som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og oppheving av forordning (EU) nr. 26/2011

 • Økologi- Endring av liste over kontrollorgan (Letis S.A)

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0186 KOM-nr.: KOM(2023)186 Basis rettsaktnr.: 2021/2325

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/186 av 27 januar 2023 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/2325 som omhandler anerkjenning av visse kontroll myndigheter og kontrollorgan med formål om import av økologiske produkter til EØS-området

 • Økologi-Endring i regler om utforming av økologisertifikatet

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0207 KOM-nr.: KOM(2023)207 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/207 av 24. november 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 med hensyn til malen for sertifikatet som bekrefter overholdelse av reglene for økologisk produksjon

 • Økologi - Endring i positivlister over produkter og stoffer

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R0121 KOM-nr.: KOM(2023)121 Basis rettsaktnr.: 2021/1165

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/121 av 17 januar 2023 som endrer og korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2021/1165 om godkjenning av visse produkter og substanser for bruk i økologisk produksjon og etablering av lister

 • Plantevernmidler - fiskeolje, regodkjenning lavrisiko

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2305 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2305 av 24. november 2022 om forlengelse av godkjenningen av det aktive lavrisikostoffet fiskeolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Pythium oligandrum stamme M1, regodkjenning

  02.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2314 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2314 av 25. november 2022 om forlengelse av godkjenningen av det aktive stoffet Pythium oligandrum stamme M1 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Aktsomhetsdirektivet

  02.06.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål
  KOM-nr.: KOM(2022)71 Basis rettsaktnr.: Directive 2019/1937

  Direktivforslag av 23. februar 2022 om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937

 • Korrigering av forordning 748/2012 - innføring av definisjon av CMPA

  01.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023R1028 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/1028 av 20. mars 2023 som reviderer forordning 748/2012 med hensyn til definisjon av komplekse motordrevne fly og korrigering av forordningen

 • REACH/XVII/bly i PVC

  01.06.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R0923 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/923 av 3. mai 2023 om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for bly og dets forbindelser i PVC

 • RoHS2, vedlegg IV, nytt unntak 49, kvikksølv

  31.05.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  KOM-nr.: KOM(2023)2830 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av ... om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg IV til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kvikksølv i smeltetrykktransdusere for kapillære reometre under bestemte forhold

 • RoHS2, vedlegg IV, nytt unntak 41a, bly

  31.05.2023 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  KOM-nr.: KOM(2023)3138 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av xxx om tilpasning til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid brukt som basismateriale i sensorer som brukes i medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

 • Medisinsk utstyr - hyppigheten av revurderinger av meldte organer

  26.05.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32023R0502

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/502 av 1. desember 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til hyppigheten av fullstendige revurderinger av meldte organ

 • Kommisjonsforordning 2022/1645. Krav til informasjonssikkerhet for organisasjoner med godkjenning etter 748/2012 og 139/2014.

  26.05.2023 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022R1645 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2022/1645 som gjelder krav til styring av informasjonssikkerhet og hindre brudd på informasjonssikkerheten som kan påvirke flysikkerheten for organisasjoner med godkjenning etter forordning (EU) 748/2012 og forordning (EU) 139/2014.

 • Side 7 av 509
 • Side 7 av 509