Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 121-140 av 7591 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - lab som tester rabiestiter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.10.2019
  Celexnr.: 32019D1664 Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1664 av 30. september 2019 om godkjenning av et laboratorium i Ukraina til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

 • Listeføring av tredjeland - import til EU av enkelte animalske varer til konsum

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.10.2019
  Celexnr.: 32019R0626 Basis rettsaktnr.: 2017/625/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 hva gjelder lister over tredjeland og regioner i tredjeland godkjent for innførsel til Den europeiske union av bestemte dyr og varer ment til konsum, og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 hva gjelder disse listene

 • Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.10.2019
  Celexnr.: 32019R1668

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1668 av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

 • Endring av likeverdighetsbeslutning etter CSDR om verdipapirsentraler i Storbritannia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 23.10.2019
  Celexnr.: 32019D0545 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/545 av 3. april 2019 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2030 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

 • Brexit - endring av forordning 2019/501 og 2019/502

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.10.2019
  Celexnr.: 32019Rxxxx KOM-nr.: KOM(2019)396 Basis rettsaktnr.: 2019/501 og 2019/502

  REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

 • clp/12. ATP - endringer kriterier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.10.2019
  Celexnr.: 32019R0521 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/521 av 27. mars 2019 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlamentets og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

 • Endring av direktiv 2014/94 og oppheving av forordning 2018/674

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2019
  Celexnr.: 32019R1745 Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU

  Delegert kommisjonsforordning 2019/1745 av 13. august 2019 som endrer direktiv 2014/94/EU vedr. ladestasjoner for kjøretøy klasse L, landstrøm for innlands vannveier, tankstasjoner for LNG til transportskip og hydrogenstasjoner for motorkjøretøy, og som opphever delegert forordning (EU) 2018/674

 • Vet - BREXIT, BSE status

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 2007/453/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av XXX som endrer vedlegg til beslutning 2007/453/EU når det gjelder BSE status for Storbritannia, Nord-Irland og dets kronbesittelser

 • Delegated act, artikkel 18(7). utøving av offentlig kontroll med produksjon av kjøtt m.m.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.10.2019
  Celexnr.: 32019R0624 KOM-nr.: KOM(2019)10

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 datert 8 februar 2019 om særlige regler for utøving av offentlige kontroller av produksjon av kjøtt og produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr i henhold til Råd og Parlamentsforordning (EU) nr. 2017/625

 • Gjennomføringsforordning om ombordveiingsutstyr til tunge kjøretøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.10.2019
  Celexnr.: 32019R1213 Basis rettsaktnr.: Direktiv 96/53/EF om vekter og dimensjoner

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1213 av 12. juli 2019 med detaljerte bestemmelser som skal sikre felles krav til innføring og interoperabilitet for ombordveiingsutstyr etter direktiv 96/53/EF

 • Standard scenarioer for droneoperasjoner i "spesifikk kategori"

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 17.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Standard scenarioer for droneoperasjoner i "spesifikk kategori" RMT.0729

 • Kontraktsregler for digitale ytelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 16.10.2019
  Celexnr.: 32019L0770

  Direktiv om visse aspekter av avtaler om levering av digitalt innhold

 • Kontraktsregler for salg av varer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 16.10.2019
  Celexnr.: 32019L0771

  Direktiv om visse aspekter av avtaler om salg av varer

 • European Solidarity Corps 2021 - 2027

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 16.10.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)440

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om skiping av programmet for Det europeiske solidaritetskorpset og om oppheving av [forordninga om Det europeiske solidaritetskorpset] og forordning (EU) nr. 375/2014

 • Forordningen om gjensidig godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 16.10.2019
  Celexnr.: 32019R0515 KOM-nr.: KOM(2017)796

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 av 19. mars 2019 om gjensidig godkjenning av varer lovlig omsatt i et annet medlemsland og oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008

 • Reach/registrering etter innfasingsperioden

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.10.2019
  Celexnr.: 32019R1692 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1692 av 9. oktober 2019 om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i forordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer

 • OCR - regler for overvåkning av forsendelser frem til bestemmelsesstedet - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.10.2019
  Celexnr.: 32019R1666 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til overvåkning av transport og ankomst av forsendelser av bestemte varer fra grensekontrollstasjonen til virksomheten på bestemmelsesstedet i unionen

 • Gjennomføringsforordning til den nye kontrollforordningen artikkel 18(8)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.10.2019
  Celexnr.: 32019R0627

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 datert 15 mars 2019 om ensartede, praktiske ordninger for gjennomføring av offentlige kontroller av produkter av animalsk opprinnelse ment som mat i samsvar med Råd og parlamentsforordning (EU) 2017/625 og endring av Kommisjonsforordning (EC) No 2074/2004 angående offentlig kontroll

 • Forlengelse av bagatellmessig støtte SGEI

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Offentlig støtte 14.10.2019
  Celexnr.: 32018R1923 Basis rettsaktnr.: EU 360/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1923 av 7. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 med hensyn til dens anvendelsesperiode

 • REACH/V/digestate

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 14.10.2019
  Celexnr.: 32019R1691 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1691 av 9. oktober 2019 om endring av vedlegg V til Europaparlamentets og Rådets forordning EF nr. 1907/2006 om registrering, evaluering og autorisering/godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach)

Til toppen