Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 121-140 av 8138 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Moderniseringsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 30.09.2020
  Celexnr.: 32019L2161 KOM-nr.: KOM(2018)185 Basis rettsaktnr.: 93/13/EEC, 98/6/EC, 2005/29/EC, 2011/83/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/13/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/83/EU hva angår bedre håndheving og modernisering av EUs forbrukervernlovgivning

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 30.09.2020

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 30.09.2020

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.09.2020
  Celexnr.: 32020R0049

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/49 av 21. januar 2020 om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2017/1151

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 25.09.2020
  Celexnr.: 32020D1330 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1330 av 24. septmber 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Retningslinjer for inspeksjoner knyttet til mineralavfallsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.09.2020
  Celexnr.: 32020D0248 Basis rettsaktnr.: 2006/0021

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/248 av 21. februar 2020 om fastsettelse av tekniske retningslinjer for inspeksjon i samsvar med artikkel 17 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/21/EF

 • Forordning om utsettelse av gjennomføring av visse bestemmelser i forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.09.2020
  Celexnr.: 32020R0782

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/782 av 12. juni 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 med hensyn til anvendelsesdato som følge av forlengelsen av fristen for innarbeiding av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

 • Forordning om endring av anvendelsesdatoene i forordning (EU) 2018/545 som følge av utsettelse for gjennomføring av sikkerhetsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 25.09.2020
  Celexnr.: 32020R0781

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/781 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 med hensyn til anvendelsesdatoene og visse overgangsbestemmelser som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Forordning om endring av anvendelsesdatoene i forordning (EU) 2018/763 som følge av utsettelse for gjennomføring av sikkerhetsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 25.09.2020
  Celexnr.: 32020R0777

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/777 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 med hensyn til anvendelsesdatoene for som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

 • Endring av støydirektivet -metode for beregning av helseeffekt

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.09.2020
  Celexnr.: 32020L0367 Basis rettsaktnr.: 2002/49/EF

  Kommisjonsdirektiv 2020/367 av 4. mars 2020 om endring av bilag III til direktiv 2002/49/EF som angår fastsettelse av metoder til vurdering av skadelige virkninger av ekstern støy

 • CLP/nye fareklassifiseringer/15 ATP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.09.2020
  Celexnr.: 32020R1182 Basis rettsaktnr.: 1272/2008

  Delegert kommisjonsforordning om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Reach/XVII/Dekloran pluss

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.09.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (Reach) for "Dekloran pluss"™

 • Plantevernmidler - aluminiumammoniumsulfat m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.09.2020
  Celexnr.: 32020R1160 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1160 av 5. august 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, kalsiumkarbonat, karbondioksid, ekstrakt fra teplante, restmengder fra destillasjon av fett, fettsyrer C7 til C20, hvitløksekstrakt, gibberellinsyre, gibberelliner, hydrolyserte proteins, jernsulfat, kieselgur (diatoméjord), planteoljer / rapsolje, natriumhydrogenkarbonat, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / sauefett, rettkjedede sommerfuglferomoner, tebukonazol og urea

 • Ny mobilitetsstrategi

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 23.09.2020

  EUs nye mobilitetsstrategi om fremtidens transport

 • Endringer i regelverket som følge av COVID-19-pandemien

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 23.09.2020
  Celexnr.: 32020R0873

  Parlaments- og rådsforordning (EU) 2020/873 av 24. juni 2020 som endrer forordningene (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 med bestemte justeringer som svar på COVID-19-pandemien

 • Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 23.09.2020
  Celexnr.: 32015L2193 KOM-nr.: KOM(2013)919

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

 • Dyrehelselovforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2020
  Celexnr.: 32016R0429 KOM-nr.: KOM(2013)260

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer ("Dyrehelseloven")

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.09.2020
  Celexnr.: 32020D1316 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1316 av 21. september 2020 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU som omhandler kontrolltiltak for dyrehelse når det gjelder afrikansk svinepest i visse medlemsland

 • Biocid - Unionsgodkjenning av SOPURCLEAN

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020R580 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/580 av 27. april 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien SOPURCLEAN

 • Biocid - Unionsgodkjenning av HYPRED's octanoic acid based products

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 22.09.2020
  Celexnr.: 32020R579 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/579 av 27. april 2020 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien HYPRED's octanoic acid based products