Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 8693 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av regelverk for visse forurensende stoffer i næringsmidler - bly

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i enkelte næringsmidler

 • Endring tilsetningsstoff - Rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008 og 231/2012

  Kommisjonsforordning (EU) …/… om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til steviolglykosider (E 960) og rebaudiosid M produsert via enzymmodifisering av steviolglykosider fra Stevia

 • Vet - endring av tredjelandslister

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0634 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/634 av 15. april 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder overgangsordninger, oppføring av Storbritannia og kronbesittelsene Guernsey, Isle of Man og Jersey, og listen over tredjeland hvorfra det tillates import av melkeprodukter som krever spesifikk risikoreduserende behandling mot munn- og klauvsjuke

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021D0766 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/766 av 7.mai 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Endr. av forordning 2019/1793 - 1. halvår 2021

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0608 Basis rettsaktnr.: 2019/1793

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/608 av 14. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002

 • Toys/duftallergener som skal angis på leketøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2021
  Celexnr.: 32020L2088 Basis rettsaktnr.: 2009/48

  Kommisjonsdirektiv 2020/2088 av 11. desember 2020 om endring av del III, punkt 11, i vedlegg II til Europaparlamentets rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn på duftallergener som skal angis på leketøy

 • Toys/duftallergener som ikke tillates i leketøy

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.05.2021
  Celexnr.: 32020L2089 Basis rettsaktnr.: 2009/48

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/2089 av 11 desember 2020 om endring av del III, punkt 11, i vedlegg II til Europaparlamentets rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med hensyn på duftallergener som ikke tillates i leketøy

 • Såvarer - endringer i vitenskapelige navn

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021L0415 Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF og 66/402/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2021/415 av 8. mars 2021 om endring av rådsdirektivene 66/401/EØF og 66/402/EØF for å tilpasse til utviklingen av vitenskapelig og teknisk viten, taksonomiske grupper og navn for visse arter av såvarer og ugras

 • Plantesorter - navns egnethet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0384 Basis rettsaktnr.: (EU) 2002/53 og (EU) 2002/55

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/384 av 3. mars 2021 om sortsnavns egnethet på jordbruks- og grønsaksarter og om opphevelse av forordning (EF) nr. 637/2009

 • Vet-AHL Nasjonale tiltak akva

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021D0260 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/260 av 11. februar 2021 om godkjenning av nasjonale smittebegrensende tiltak for bestemte sykdommer hos akvatiske dyr iht. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 22016/429, artikkel 226(3) og om opphevelse av kommisjonsbeslutning 2010/221/EU.

 • Endr. IMSOC-forordningen 2019/1715 - 2021/547

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0547 Basis rettsaktnr.: 2019/1715

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/547 av. 29. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1715 med hensyn til fremgangsmåter for opprettelse og bruk av ADIS og EUROPHYT, utstedelse av elektroniske dyrehelsesertifikater, offisielle sertifikater, dyrehelse-/ offisielle sertifikater og kommersielle dokumenter, bruk av elektroniske signaturer og driften av TRACES, og om oppheving av vedtak 97/152/EF

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0426

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/426 av 10. mars 2021 om korrigering av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1263/2011 med hensyn til godkjenningen av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0412

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/412 av 8. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/962 med hensyn til gjennomgangen av suspenderingen av godkjenningen av ethoxyquin som tilsetningsstoff i fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0421

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/421 av 9. mars 2021 om godkjenning av tinktur av Artemisia vulgaris L. (tinktur av burot) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0485

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/485 av 22. mars 2021 om godkjenning som tilsetningsstoff i fôrvarer av eterisk ingefærolje fra Zingiber officinale Roscoe for alle dyrearter, av ingefæroleoresin fra Zingiber officinale Roscoe for slaktekyllinger, veråehøner, slaktekalkuner, smågris, slaktegris, purker, melkekyr, slaktekalv (melkeerstatninger), storfe for slakting, sauer, geiter, hester, kaniner, fisk og kjæledyr, og ingefærtinktur fra Zingiber officinale Roscoe for hester og hunder

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0507

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/507 av 23. mars 2021 om fornyet godkjenning av pyridoksinhydroklorid (vitamin B6) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 515/2011

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0551

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 av 30. mars 2021 om godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje og gurkemeieoleoresin fra Curcuma longa L. rhizome som tillsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og gurkemeietinktur fra Curcuma longa L. rhizome som tillsetningsstoff i fôrvarer for hester og hunder

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 2021/506

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/506 av 23. mars 2021 om godkjenning av metanetiol som som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0505

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/505 av 23. mars 2021 om avslag på godkjenning av 60% fosforsyrepå silikabærer som tilsetningsstoff i fôrvarer som tilhører funksjonsgruppen konserveringsmidler

 • Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden til markedsrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0424

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/424 av 17. desember 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til den alternative standardmetoden til markedsrisiko