Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 7507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • OCR - Krav til trening av personell (medhjelpere) ved grensekontrollstasjoner - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1081 KOM-nr.: KOM(2019)1786 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1081 av 8. mars 2019 om etablering av regler for spesifikke krav til opplæring av personell for gjennomføring av bestemte fysiske kontroller ved grensekontrollstasjoner

 • Listeføring av tredjeland - import til EU av enkelte animalske varer til konsum

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R0626 KOM-nr.: KOM(2019)626 Basis rettsaktnr.: 2017/625/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/626 av 5. mars 2019 hva gjelder lister over tredjeland og regioner i tredjeland godkjent for innførsel til Den europeiske union av bestemte dyr og varer ment til konsum, og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/759 hva gjelder disse listene

 • OCR - Minimumskrav til grensekontrollstasjoner og krav til listeføring av disse - (2017/625)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.08.2019
  Celexnr.: 32019R1014 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1014 av 12 juni 2019 om regler om minimumskravene for grensekontrollstasjoner, inkludert kontrollsteder, og formatet, kategoriene og forkortelsene til bruk for listeføringen av grensekontrollstasjoner og kontrollsteder

 • Vet - tiltak mot Echinococcus multilocularis-infeksjon hos hund

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.08.2019
  Celexnr.: 32018R0878 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 576/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/878 av 18. juni 2018 om fastsettelse av listen over medlemsstater, eller deler av territoriet til medlemsstater, som oppfyller reglene for kategorisering fastsatt i artikkel 2(2) og (3) i delegert forordning (EU) 2018/772 om gjennomføring av forebyggende helsetiltak mot Echinococcus multilocularis infeksjon hos hunder

 • Akrylamid - reduserende tiltak og benchmark-nivåer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.08.2019
  Celexnr.: 32017R2158 Basis rettsaktnr.: 852/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/2158 av 20. november 2017 om tiltak og etablering av benchmark-nivåer for reduksjon av akrylamid i mat

 • Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei: endringsbestemmelser

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.08.2019

  (Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 26. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1629 om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

 • Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.08.2019
  Celexnr.: 32019R0838

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/838 av 20. februar 2019 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer og om oppheving av forordning (EF) nr. 415/2007

 • Vet - tiltak mot Echinococcus multilocularis-infeksjon hos hund

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32018R0772 KOM-nr.: KOM(2017)7619 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 576/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/772 av 21. november 2017 om supplering av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 med hensyn til forebyggende tiltak mot Echinococcus multilocularis-infeksjon hos hunder, og oppheving av delegert forordning (EU) nr. 1152/2011

 • Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser olje fra Schizochytrium sp.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0387 Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11.mars 2019 som godkjenner utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA - 9695) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner frøolje fra koriander

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0456 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 20. mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - D-ribose

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0506 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/506 av 26. mars 2019 som godkjenner D-ribose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner 2'fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0388 Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/388 av 11.mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat ingrediensen 2'-fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12 etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Plantevernmidler - kobberforbindelser - regodkjenning, substitusjon

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32018R1981 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1981 av 13. desember 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kobberforbindelser, som substitusjonskandidat, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Vet - fristatus Spania tub og bruc

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019D0065 Basis rettsaktnr.: 2003/467 og 93/52/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/65 av 14. januar 2019 som endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder offisiell tuberkulose-fristatus og offisiell brucellose-fristatus hos storfe, samt endring av vedlegg II av beslutning 93/52/EØF når det gjelder offisiell brucellose-fristatus (B. melitensis) hos småfe i visse regioner av Spania

 • Vet - fristatus LSD Kroatia

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019D0081 Basis rettsaktnr.: 2016/2008/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/81 av 17. januar 2019 som endrer vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2016/2008 når det gjelder dyrehelsemessige bekjempelsestiltak mot lumpy skin disease i visse medlemsland

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0039 KOM-nr.: KOM(2019)39 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/39 av 10 januar 2019 om endring av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Såvarer - Sortskjennetegn

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019L0114 Basis rettsaktnr.: 2003/90/EC og 2003/91/EC

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) nr. 2019/114 av 24. januar 2019 som endrer direktiv nr. 2003/90/EF og 2003/91/EF om gjennomføring av artikkel 7 i rådsdirektivene 2002/53/EF og 2002/55/EF, når det gjelder sortskjennetegn og minstekrav ved sortsprøving av jordbruksvekster og grønnsaker

 • Såvarer - Forlengelse av forsøk med populasjoner

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32018D1519 Basis rettsaktnr.: 66/402/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1519 av 9. oktober 2018 om endring av beslutning 2014/150/EU om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk om visse unntak fra rådsdirektiv 66/402/EØF ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais

 • Vet - fristatus Italia tuberculose og brucellose

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32018D1983 Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1983 av 26. oktober 2018 som endrer vedlegg I og II av beslutning 2003/467/EF når det gjelder deklarasjonen av visse regioner av Italia som offisielt tuberkulose og brucellose frie for storfe besetninger

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2019
  Celexnr.: 32019R0144

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/144 av 28. januar 2019 om godkjenning av et preparat av 3-fytase Komagataella pastoris (CECT 13094) som tilsetningsstoff til fôrvarer for slaktekylling, livkylling og fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt, verping eller avl (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Biotech S.L. )

Til toppen