Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 8839 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Aroma - unionslista: Nytt aromastoff 16.127 - 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) .../.... av XXX om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i unionslisten for aromastoffer og om retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder visse aromastoffer

 • Ny mat - endringer i spesifikasjoner for Lakto-N-neotetraose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R0912 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/912 av 4. juni 2021 som godkjenner endringer i spesifikasjoner for ny mat Lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde) og som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - endring av bruksbetingelser for Galakto-oligosakkarider (GOS)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R0900 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/900 av 3. juni 2021 som godkjenner en endring av bruksbetingelsene for ny mat Galakto-oligosakkarider (GOS) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - godkjenning tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 29.07.2021
  Celexnr.: 32021R0882 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/882 av 1. juni 2021 som godkjenner tørkede larver fra stor melbille (Tenebrio molitor) (gule melormer) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Tilsetningsstoff. Bruk av polyoler i visse energireduserte sukkervarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.07.2021
  Celexnr.: 32021R1175 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1175 av 16. juli 2021 om endring av vedlegg II til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av polyoler i visse energireduserte sukkervarer

 • EASA konseptdokument om regulering av luftfart med droner i sertifisert kategori

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 22.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  RMT.0230 EASA-konsept for regulering av ubemannede flysystemer (UAS) i kategorien ‘sertifisert’ og Urban Air Mobility - Utgave 3.0

 • Videreføring av styrket samarbeid mellom de offentlige arbeidsmarkedsetatene (PES)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 21.07.2021
  Celexnr.: 32020D1782 KOM-nr.: KOM(2019)620 Basis rettsaktnr.: 2014/573//EU

  Europaparlamentets og Rådets beslutning (EU) 2020/1782 om å endre beslutning nr. 573/2014/EU om styrket samarbeid mellom de offentlige arbeidsformidlingsetatene (PES) KOM(2019)620

 • EMIR – utfyllende regler - likeverdsvedtak for derivattransaksjonar med partar underlagd tilsynsstyresmaktene i Japan

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 20.07.2021
  Celexnr.: 32019D0684 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/684 av 25. april 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Japan Financial Services Agency som likeverdige med verdsettings-, tvisteløsnings- og marginkravene i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

 • Likeverdsvurdering etter EMIR for sentrale motpartar i USA

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 20.07.2021
  Celexnr.: 32021D0085 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 av 27. januar 2021 om likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og rammereglene i De forente amerikanske stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission

 • Forslag til forordning om regulering av grønne obligasjoner

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 20.07.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)391

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om grønne europeiske obligasjoner

 • Ny gjødselforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.07.2021
  Celexnr.: 32019R1009 KOM-nr.: KOM(2016)157

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 av 5. juni 2019 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelig på markedet og om endring av forordning (EF) nr. 1069/2009 og (EF) nr. 1107/2009 og oppheving av forordning (EF) nr. 2003/2003

 • Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 18.07.2021
  Celexnr.: 32020D1806

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1806 av 25. november 2020 om godkjenning av bruken av frirullingsfunksjonen med motoren i gang i personbiler med forbrenningsmotorer og i hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern oppladning som en innovativ teknologi i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 og om oppheving av Kommissionens gjennomføringsbeslutning 2013/128/EU, 2013/341/EU, 2013/451/EU, 2013/529/EU, 2014/128/EU, 2014/465/EU, 2014/806/EU, (EU) 2015/158, (EU) 2015/206, (EU) 2015/279, (EU) 2015/295, (EU) 2015/1132, (EU) 2015/2280, (EU) 2016/160, (EU) 2016/265, (EU) 2016/588, (EU) 2016/362, (EU) 2016/587, (EU) 2016/1721, (EU) 2016/1926, (EU) 2017/785, (EU) 2017/1402, (EU) 2018/1876, (EU) 2018/2079, (EU) 2019/313, (EU) 2019/314, (EU) 2020/728, (EU) 2020/1102 og (EU) 2020/1222

 • Endring av regelverk om visse forurensende stoffer i næringsmidler - kadmium

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for kadmium i visse næringsmidler

 • Endring av regelverk for visse forurensende stoffer i næringsmidler - bly

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 16.07.2021

  Kommisjonsforordning (EU) .../... som endrer forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for bly i visse næringsmidler

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske varer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0405 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 av 24. mars 2021 som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

 • Vet - endring av tredjelandslister

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0634 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/634 av 15. april 2021 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder overgangsordninger, oppføring av Storbritannia og kronbesittelsene Guernsey, Isle of Man og Jersey, og listen over tredjeland hvorfra det tillates import av melkeprodukter som krever spesifikk risikoreduserende behandling mot munn- og klauvsjuke

 • Endr. av forordning 2019/1793 - 1. halvår 2021

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021R0608 Basis rettsaktnr.: 2019/1793

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/608 av 14. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32021D0766 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/766 av 7. mai 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Plantevernmiddelrester 2020/1566

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32020R1566 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1566 av 27. oktober 2020 som endrer vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for bupirimat, carfentrazon-etyl, ethirimol og pyriofenon i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester 2020/1565

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.07.2021
  Celexnr.: 32020R1565 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1565 av 27. oktober 2020 som endrer vedlegg II, III og IV til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for 1,4‐diaminobutan, 1-methylcyclopropen, ammoniumacetat, bifenazate, klorantraniliprol, klormekvat, cyprodinil, kalsiumkarbonat, mandipropamid, pepper, pyridaben, repellenter: blodmel, sjøgress ekstrakter og trimetylaminhydroklorid i eller på visse produkter