Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 8325 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Digital finans: forslag til endringsbestemmelser knyttet til kryptoaktiva og operasjonell sikkerhet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.12.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)596

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og EU/2016/2341

 • Forslag til forordning om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.12.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)595

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om digital operasjonell motstandsdyktighet i finanssektoren og om endring av Forordning (EF) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 600/2014 og (EU) Nr. 909/2014

 • Forordning om ad-hoc modulen "jobbferdigheter" og tema "pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet" innenfor arbeidskraftsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: 32020R1642 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2020/1642 av 5. november 2020 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettet for ad-hoc modulen for 2022 om «jobbferdigheter» og variable som skal samles inn hvert 8. år for tema «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» for arbeidskraftsområdet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

 • Forordning om ad-hoc modulen «jobbferdigheter» og tema «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» innenfor arbeidskraftsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: 32020R1640 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2020/1640 av 12. august 2020 som supplerer europaparlaments og rådsforordning 2019/1700 med antall og titler på variable for ad-hoc modulen «jobbferdigheter» og variable som samles inn hvert 8. år for tema «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» for arbeidskraftsområdet

 • Forordning om harmonisert konsumprisindeks og boligprisindekser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: 32020R1148 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/792

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1148 av 31. juli 2020 som fastsetter metode og tekniske spesifikasjoner i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/792 om harmoniserte konsumprisindekser og boligprisindekser

 • Kommisjonsforordning om land og territorier i europeisk næringslivsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: 32020R1470 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2152

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1470 av 12. oktober 2020 om nomenklaturen over land og territorier for europeisk statistikk om internasjonal varehandel og om geografisk klassifisering for annen næringslivsstatistikk

 • Kommisjonsforordning om statistikk over husholdningenes bruk av IKT for referanseåret 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: C2020R1432 KOM-nr.: KOM(2020)4670 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1432 av 14. juli 2020 som supplerer europaparlaments- og rådsforordning 2019/1700 med spesifisering av antallet og titlene på variable for statistikk over husholdningenes bruk av IKT og kommunikasjonsteknologi for referanseåret 2021

 • Kommisjonsforordning om statistikk over husholdningenes bruk av IKT for referanseåret 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: 32020R1013 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1013 av 20. juli 2020 med hensyn til spesifikasjon av de tekniske elementene i datasettet, fastsettelse av de tekniske formatene for rapportering og spesifisering av de detaljerte ordningene for, samt innholdet i kvalitetsrapportene om gjennomføring av en utvalgsundersøkelse for statistikk over husholdningenes bruk av IKT for referanseåret 2021 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

 • Kommisjonsforordningen om statistikk over IKT-bruk og e-handel i næringslivet for referanseåret 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: 32020R1030 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1030 av 15. juli 2020 som fastslår tekniske spesifikasjoner til data for området «IKT-bruk og e-handel» for referanseåret 2021 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2152

 • Kommisjonsforordning om europeisk næringslivsstatistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 10.12.2020
  Celexnr.: 32020R1197 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2152

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1197 av 30. juli 2020 som fastslår tekniske spesifikasjoner og ordninger i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 2019/2152 om europeisk næringslivsstatistikk og som opphever 10 rettsakter på området næringslivsstatistikk

 • Lisens for jernbaneforetak

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.12.2020
  Celexnr.: 32015R0171 Basis rettsaktnr.: 2012/34/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/171 av 4. februar 2015 om visse forhold ved fremgangsmåten for å utstede lisens til jernbaneforetak

 • Forslag til kodifisering av Forordning om betalinger på tvers av landegrensene i EU

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.12.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)323

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om betalinger på tvers av landegrensene i Unionen (kodifisering)

 • Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.12.2020
  Celexnr.: 32019R0518 KOM-nr.: KOM(2018)163 Basis rettsaktnr.: (EF)924/2009

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/518 av 19. mars 2019 om endring av forordning (EF) nr. 924/2009 med hensyn til visse gebyrer ved betalinger over landegrensene i Unionen og gebyrer for valutakonverteringer

 • Beregning av gjennomsnittlige CO2-utslipp m.m. for fabrikanter av personbiler og varebiler for 2018

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 10.12.2020
  Celexnr.: 32020D1035 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1035 av 3. juni 2020 som bekrefter eller endrer den foreløpige beregningen av det gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler og lette nyttekjøretøy for 2018 i samsvar med parlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

 • Endring direktiv kasserte kjøretøy/bly

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.12.2020
  Celexnr.: 32020L0363 Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/363 av 17. desember 2019 som endrer vedlegg II til Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy om visse unntak for bly og blyforbindelser i komponenter

 • Revisjon av trygdeforordningene, 883/2004 og 987/2009

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 10.12.2020
  KOM-nr.: KOM(2016)815

  Forslag til Europaparlamentets- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og forordning (EF) nr. 987/2009

 • Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.12.2020
  Celexnr.: 32020D1339

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i hold til endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lysfunksjoner på kjøretøyer som bruker lysemitterende dioder som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer i forbindelse med den verdensomspennende testprosedyre for lette kjøretøyer

 • Forordning om midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på DLT

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.12.2020
  Celexnr.: 52020PC0594 KOM-nr.: KOM(2020)594

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om et pilotregime for markedsinfrastrukturer basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)

 • Markeder for kryptoverdier

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.12.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)593

  Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om markeder for kryptoverdier og om endring av direktiv (EU) 2019/1937.

 • Utfyllende bestemmelser til verdipapiriseringsforordningen om format på søknad om registrering som verdipapiriseringsregister:

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 09.12.2020
  Celexnr.: 32020R1228 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2402

  Kommisjonens gjennomføringsfororodning (EU) 2020/1228 av 29. november 2019 om tekniske reguleringsstandarder med hensyn til formatet til søknader om registrering som verdipapiriseringsregister eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402.