Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 8507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av harmonisering av den parede delen av 2 GHz-båndet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.03.2021
  Celexnr.: 32020D0667 KOM-nr.: KOM(2020)2816 Basis rettsaktnr.: 2012/688/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/667 av 6. mai 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/688/EU gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 1 920-1 980 MHz og 2 110-2 170 MHz

 • Endring av 2,6 GHz-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.03.2021
  Celexnr.: 32020D0636 KOM-nr.: KOM(2020)2831 Basis rettsaktnr.: 2008/477/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/636 av 8. mai 2020 om endring av kommisjonsbeslutningen 2008/477/EF gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz

 • Første endringen av ITS-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.03.2021
  Celexnr.: 32020D1426 KOM-nr.: KOM(2020)6773 Basis rettsaktnr.: 2008/671/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1426 av 7. oktober 2020 om harmonisert bruk av radiospektrum i frekvensbåndet 5 875-5 935 MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer (ITS) og oppheving av beslutning 2008/671/EF

 • Eksport av plastavfall

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø og Miljø 08.03.2021
  Celexnr.: 32020R2174 KOM-nr.: KOM(2020)7091 Basis rettsaktnr.: 1013/2006

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2174 av 19. oktober 2020 om endring av av regelverk for grensekryssende forsendelse av plastavfall

 • Registerbestemmelser: LULUCF-forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 08.03.2021
  Basis rettsaktnr.: C(2020)7549

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/xxx av 06.11.2019 om endring av forordning (EU) 2019/1122 (den syvende registerforordning) om drift av unionsregisteret i tilknytning til forordning (EU) 2018/841 (LULUCF-forordningen)

 • Plantevernmidler - uakseptable formuleringsstoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.03.2021
  Celexnr.: 32021R0383 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/383 av 3. mars 2021 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til oppføring av formuleringsstoffer som ikke er tillatt brukt i plantevernmidler

 • Endring av 26 GHz-beslutningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 05.03.2021
  Celexnr.: 32020D0590 KOM-nr.: KOM(2020)2542 Basis rettsaktnr.: 2019/784/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/590 av 24. april 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning 2019/784/EU gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz

 • Tillatelse til og tilsyn med sentrale motparter samt krav ved anerkjennelse av sentrale motparter i tredjeland (EMIR 2.2)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 04.03.2021
  Celexnr.: 32019R2099

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer og myndigheter som skal delta i autoriseringen av sentrale motparter samt krav til anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland

 • Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 03.03.2021
  Celexnr.: 32018D1020 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1020 av 18. juli 2018 om vedtakelse og oppdatering av listen over ferdigheter, kompetanser og yrker i den europeiske klassifikasjonen til anvendelse ved automatisk matching gjennom EURES’ felles IT-plattform

 • Spesifikasjoner for innsamling og analyse av data til å overvåke og evaluere EURES

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 03.03.2021
  Celexnr.: 32018D0170 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/170 av 2. februar 2018 om ensartede detaljerte spesifikasjoner for innsamling og analyse av data med tanke på å overvåke og evaluere hvordan EURES-nettverket fungerer

 • Alkoholsterke drikker, systemer for innsending av teknisk dokumentasjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.03.2021
  Celexnr.: 32014R1239 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 1239/2014 av 19. november 2014 om endring i forordning (EU) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

 • Nytt tobakksproduktdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 02.03.2021
  Celexnr.: 32014L0040 KOM-nr.: KOM(2012)788

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om fremstilling, presentasjon og salg av tobakk og relaterte produkter

 • Økologi-Endring datoer nytt økologiregelverk-produksjonsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.03.2021
  Celexnr.: 32020R2042 KOM-nr.: KOM(2020)2042 Basis rettsaktnr.: 2020/464

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2042 av 11. desember 2020 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 når det gjelder virkningsdato og visse andre relevante datoer for ikrafttredelse av Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848

 • Utsatt ikrafttredelse av utfyllende bestemmelser til CSDR om oppgjørsdisiplin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.03.2021
  Celexnr.: 32021R0070 Basis rettsaktnr.: (EU) 909/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/70 av 23. oktober 2020 om endring av ikrafttredelse av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 som gjelder reguleringsmessige tekniske standarder for oppgjørsdisiplin

 • Endring av Decision C(2015) 8005

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.03.2021
  Celexnr.: 32021D0996 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2021) 996 av 19. februar 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 va gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart

 • Small amendments 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.03.2021
  Celexnr.: 32021R0255 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/255 av 18. februar 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.03.2021
  Celexnr.: 32017R0852 KOM-nr.: KOM(2016)039

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

 • 2021 - Year of rail

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.02.2021
  Celexnr.: 32020D2228 KOM-nr.: KOM(2020)78

  Parlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/2228 av 23. desember 2020 om at 2021 skal være det europeiske jernbaneåret

 • PADR

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 24.02.2021
  Celexnr.: PA 13 17 01 (2021)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

 • Biocid - Godkjenning av ikaridin i PT19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.02.2021
  Celexnr.: 32020R1086 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1086 av 23.juli 2020 om godkjenning av ikaridin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19