Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 141-160 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021R1425

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1425 av 31. august 2021 om godkjenning av mangankelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021R2172 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2172 av 8. desember 2021 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/1355 (MANCP)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021R1355 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1355 av 12. august 2021 om flerårige nasjonale kontrollprogram for rester av plantevernmidler som skal etableres av medlemslandene

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021R1426

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1426 av 31. august 2021 om fornyet godkjenning av serinprotease framstilt av Bacillus licheniformis DSM 19670 som tilsetningsstoff i fôr til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd., representert i Unionen av DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

 • Vet - sykdomsfri status tuberkulose, blåtunge, varroa og IHN i Spania, Portugal, Finland og Danmark

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021R1911 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/620

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1911 av 27. oktober 2021 som endrer vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) 2021/620 når det gjelder sykdomsfri status av den autonome regionen Galicia og den autonome regionen Principado de Asturias i Spania for infeksjon med Mykobakterium tuberkulosis-komplekset, endrer vedlegg VIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status av den autonome regionen Islas Baleares, provinsene Huelva og Sevilla, regionene Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros og Zafra i Badajoz provinsen i Spania og Alentojo regionen og Santarém distriktet i Lisboa e Vale do Tejo regionen i Portugal fra infeksjon med blåtungevirus, endrer vedlegg IX til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for Åland i Finland fra infestasjon med Varroa spp og endrer vedlegg XIII til forordningen når det gjelder sykdomsfri status for Danmark og Finland når det gjelder infeksiøs haematopoetisk nekrose

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021R1411

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1411 av 27. august 2021 om fornyet godkjenning av Clostridium butyricum FERM BP-2789 som tilsetningsstoff i fôr til livkylling, oppfôringskalkuner og avlskalkuner, mindre utbredte fuglearter (unntatt eggleggende fugler), avvente smågriser og mindre utbredte arter av avvente svin, dets godkjenning for oppfôringskyllinger, spedgriser og mindre utbredte arter av ammende svin, og oppheving av forordning (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014 (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd representert av Huvepharma NV Belgium)

 • Karbonater i ubearbeidet blekksprut

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) …/…av XXX om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut

 • Vet - BSE status

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021D1321 Basis rettsaktnr.: 2007/453/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1321 av 6. august 2021 som endrer vedlegget til beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE-status for Canada og Irland

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021R2096

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2096 av 29. november 2021 om godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143953 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, oppfôringsgriser, smågriser og alle mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, representert i Unionen av Genencor International B.V.)

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.12.2021
  Celexnr.: 32021D2186 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2186 av 9. desember 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Gjennomføringsbeslutning om ekvivalente koronasertifikat fra Togo

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 15.12.2021
  Celexnr.: 32021D2056

  Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2021/2056 av 24. november 2021 om å etablere ekvivalens, med det formål å lette retten til fri bevegelighet innen Unionen, av covid-19-sertifikater utstedt av Republikken Togo med sertifikatene utstedt i samsvar med forordningen (EU) 2021/953 fra Europaparlamentet og rådet (tekst med EØS-relevans)

 • Gjennomføringsbeslutning om ekvivalente koronasertifikater fra Singapore

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 15.12.2021
  Celexnr.: 32021D2057

  Kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2021/2057 av 24. november 2021 om å etablere ekvivalens, med det formål å lette retten til fri bevegelighet innen Unionen, av covid-19-sertifikater utstedt av Republikken Singapore med sertifikatene utstedt i samsvar med forordningen (EU) 2021/953 av Europaparlamentet og rådet (tekst med EØS-relevans)

 • Delegert kommisjonsvedtak (EU) 2021/1183 av 16. juli 2021 om endring av Kommisjonsvedtak (EU) 2019/450 om publiseringen av europeiske tekniske bedømmelsesdokumenter (EADer) for enkelte byggevarer.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 15.12.2021
  Celexnr.: 32021D1183

  Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om  publisering av  europeiske bedømmelsesdokumenter 

 • Revisjon AFI-direktivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 15.12.2021
  KOM-nr.: KOM(2021)559

  Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff, og opphevelse av Europaparlamentet og Rådets direktiv 2014/94/EU

 • Vet - endring av restriksjonssoner for CSF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R2158 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/934

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2158 av 6. desember 2021 som endrer vedlegg I til forordning (EU) 2021/934 om særskilte kontrolltiltak mot klassisk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1794 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1794 av 8. oktober 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1850 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1850 av 21. oktober 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring av bekjempelsessoner for ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021R1907 Basis rettsaktnr.: 2021/605

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1907 av 3. november 2021 som endrer vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2021/605 om særskilte kontrolltiltak mot afrikansk svinepest

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021D1908 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1908 av 3. november 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 14.12.2021
  Celexnr.: 32021D1982 Basis rettsaktnr.: 2021/641

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1982 av 12. november 2021 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/641 om nødtiltak mot utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsland