Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 161-180 av 7585 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - EURL MKS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32018D1099 Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/1099 av 1. august 2018 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF når det gjelder listen over laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus, om utpeking av EU-referanselaboratorium for munn- og klauvsyke og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/136 hva angår navnet på den Europeiske Union sitt utpekte EU - referanselaboratorium for munn og - og klauvsjuke

 • Syvende endring av SRD-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.10.2019
  Celexnr.: 32019D1345 KOM-nr.: KOM(2019)5660 Basis rettsaktnr.: 2006/771/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 av 2. august 2019 om endring av beslutning 2006/771/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon

 • VET - ASF beskyttelsestiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2019
  Celexnr.: 32019D1351 Basis rettsaktnr.: 2013/426

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1351 av 19. august 2019 om særlige betingelser for import til og transit gjennom EU av kjøttprodukter fra svin med opprinnelse i Serbia etter forekomst av afrikans svinepest i dette landet og om endringer av gjennomføringsbeslutning 2013/426/EU.

 • Vet - tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2019
  Celexnr.: 32019R1395 Basis rettsaktnr.: 798/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1395 av 10. september 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Bosnia - Hercegovina og Israel og navnet på Republikken Nordmakedonia

 • Ordliste for kosmetiske ingredienser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2019
  Celexnr.: 32019D0701 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 som etablerer ordliste over vanlig brukte navn for merking av kosmetiske produkter

 • Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 06.10.2019
  Celexnr.: 32019R0129 KOM-nr.: KOM(2018)137

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/129 av 16. januar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til anvendelsen av Euro 5-trinnet ved typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (personbil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019D0583

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (varebil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019D0582

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av lette nyttekjøretøy (varebiler) for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011

 • Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0543

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til oppdatering av visse referanser til og innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om typegodkjenninger av motorvogner

 • Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0519 KOM-nr.: KOM(2018)289

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. mars 2019 om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyersforordning om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

 • Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0839 Basis rettsaktnr.: 540/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg

 • CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0318 Basis rettsaktnr.: 2017/2400

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 om endring av forordning (EU) 2017/2400 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til CO2-utslipp fra og brennstofforbruk til tunge kjøretøy

 • Yohimbe i næringsmidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0650 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0651 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

 • Karminsyre (E 120) i kjøttprodukter fra den fransk delen av Karibia.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0800 KOM-nr.: 2019/800 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/ 800 av 17.mai 2019 om endring av vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 som utvider bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter ansett som tradisjonelle produkter i franske oversjøiske territorier

 • Bruk av fettsyrer til overflatebehandling av enkelte frukter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0801 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17.mai 2019 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter

 • Bruk av jernlaktat (E 585) på fåresopp

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0891 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/891 av 28. mai 2019 om endring av vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europarlamentet og Rådet med hensyn til kategoribetegnelsen stabilisatorer og bruk av jern laktat (E 585 ) på fåresoppen Albatrellus ovinus til dekor på svensk leverpostei

 • Fjerner aromastoffet FL 10.066 fra vedlegg A i Unionslisten

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0799

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17 mai 2019 om endring vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten.

 • Godkjenning ny mat - gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0760 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 13. mai som godkjenner gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Legemiddelrester ovotransferrin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0238

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/238 av 8. februar 2019 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'ovotransferrin'

Til toppen