Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 161-180 av 8511 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Alkoholsterke drikker, systemer for innsending av teknisk dokumentasjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.03.2021
  Celexnr.: 32014R1239 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) nr. 1239/2014 av 19. november 2014 om endring i forordning (EU) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

 • Nytt tobakksproduktdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 02.03.2021
  Celexnr.: 32014L0040 KOM-nr.: KOM(2012)788

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om fremstilling, presentasjon og salg av tobakk og relaterte produkter

 • Økologi-Endring datoer nytt økologiregelverk-produksjonsregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 02.03.2021
  Celexnr.: 32020R2042 KOM-nr.: KOM(2020)2042 Basis rettsaktnr.: 2020/464

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2042 av 11. desember 2020 som endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/464 når det gjelder virkningsdato og visse andre relevante datoer for ikrafttredelse av Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2018/848

 • Utsatt ikrafttredelse av utfyllende bestemmelser til CSDR om oppgjørsdisiplin

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 02.03.2021
  Celexnr.: 32021R0070 Basis rettsaktnr.: (EU) 909/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/70 av 23. oktober 2020 om endring av ikrafttredelse av kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 som gjelder reguleringsmessige tekniske standarder for oppgjørsdisiplin

 • Endring av Decision C(2015) 8005

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.03.2021
  Celexnr.: 32021D0996 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2021) 996 av 19. februar 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 va gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart

 • Small amendments 2020

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.03.2021
  Celexnr.: 32021R0255 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/255 av 18. februar 2021 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • Kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.03.2021
  Celexnr.: 32017R0852 KOM-nr.: KOM(2016)039

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

 • 2021 - Year of rail

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.02.2021
  Celexnr.: 32020D2228 KOM-nr.: KOM(2020)78

  Parlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/2228 av 23. desember 2020 om at 2021 skal være det europeiske jernbaneåret

 • PADR

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 24.02.2021
  Celexnr.: PA 13 17 01 (2021)

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

 • Biocid - Godkjenning av ikaridin i PT19

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 24.02.2021
  Celexnr.: 32020R1086 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1086 av 23.juli 2020 om godkjenning av ikaridin som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 19

 • EETS-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.02.2021
  Celexnr.: 32019L0520

  Europaparlamentets- og Rådsdirektiv (EU) 2019/520 av 19. mars 2019 om interoperabilitet mellom elektroniske bompengesystemer og tilrettelegging for utveksling av opplysninger mellom medlemslandene om manglende bompengebetaling i EU

 • Økodesign, revisjon lyskilder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2020 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF, 244/2009, 245/2009,1194/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2020 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av lyskilder og separat forkoplingsutstyr i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2009, (EF) nr. 245/2009 og (EU) nr. 1194/2012

 • Energimerking, revisjon av belysning 874/2012

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2015 Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 874/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskjelder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012

 • Energimerking, revisjon av husholdn. kjøl-frys 1060/2010

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2016 KOM-nr.: KOM(2019)1815 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1060/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2016 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010

 • Økodesign, revisjon husholdningskjøle- og fryseapparater 643/2009

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2019 Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 643/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/2019 av 1. oktober 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av kjøleapparater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 643/2009

 • BAT-konklusjoner for avfallsforbrenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 22.02.2021
  Celexnr.: 32019D2010

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2010 av 12. november 2019 om fastsettelse av beste tilgjengelige teknikk (BAT), under Direktiv 2010/75/EU (Industriutslipssdirektivet )

 • Energimerking, elektroniske skjermer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2013 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1062/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010

 • Energimerking, revisjon av 1059/2010 husholdningsoppvaskmaskiner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2017 KOM-nr.: KOM(2019)1807 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1059/2010

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2017 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010

 • Energimerking, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vask-/tørk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Celexnr.: 32019R2014 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1061/2010, 96/60EF

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/2014 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner og kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 og kommisjonsdirektiv 96/60/EF

 • økodesign og energimerking kjøleapparater til yrkesbruk

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2021
  Basis rettsaktnr.: 2015/1094, 2015/1095, 2009/125, 2017/1369

  Revisjonsstudie økodesign og energimerking kjøleapparater til yrkesbruk