Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 8507 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Ny mat - rapspulver fra Brassica rapa L. and Brassica napus L

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32021R0120 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/120 av 2.februar 2021 som godkjenner rapspulver fra Brassica rapa L. and Brassica napus L som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - endringer i bruksbetingelsene for trans-resveratrol

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32021R0051 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/51 av 22. januar 2021 som godkjenner endringer i bruksbetingelsene for trans-resveratrol etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - 3’-sialyllactose (3’-SL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32021R0096 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/96 av 28. januar 2021 som godkjenner natriumsaltet av 3’-sialyllaktose (3’-SL) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - 6’-sialyllaktose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32021R0082 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/82 av 27. januar 2021 som godkjenner natriumsaltet av 6’-sialyllaktose (6’-SL) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32020R1822 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1822 av 2. desember 2020 som godkjenner krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Hydroxyantracenderivater i næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) ..../... av XXX om endring av vedlegg III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder planter som inneholder hydroxyantracenderivater

 • Brexit - stempelmerke påført kjøtt erklært egnet til konsum

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32020R2108 KOM-nr.: KOM(2020)2108 Basis rettsaktnr.: 2019/627

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2108 av 16 desember 2020 hva gjelder stempelmerke som skal brukes på kjøtt ment til humant konsum i Storbritannia med hensyn til Nord-Irland

 • Vet - Brexit BSE-status

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32020D2212

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2212 av 22. desember 2020 som endrer vedlegget til beslutning 2007/453/EF når det gjelder BSE status for Storbritannia og dets kronbesittelse Jersey

 • Vet - Brexit fristatus landdyrsykdom

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32020D2109

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2109 av 16. desember 2020 som endrer beslutningene 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF når det gjelder listeføring av medlemsstater og regioner anerkjent som offisielt frie for flere landdyrsykdommer

 • Vet - Brexit beredskapsplaner

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32020D2112

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/2112 av 16. desember 2020 som endrer vedleggene til beslutningene 93/455/EØF, 1999/246/EF og 2007/24/EF når det gjelder godkjenning av beredskapsplaner for Storbritannia med hensyn til Nord-Irland om kontroll av munn- og klovsjuke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease

 • Ny mat - ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32020R1821 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1821 av 2. desember 2020 som godkjenner et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 17.02.2021
  Celexnr.: 32020R1634 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1634 av 4. november 2020 som godkjenner sukkere fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring av kommisjonsforordning om sammensetning, funksjon og ledelse av kollegier for sentrale motparter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.02.2021
  Celexnr.: 32020R2145 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2145 av 1. september 2020 om endring av (EU) nr. 876/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til teknisk reguleringsstandard for kollegier for sentrale motparter

 • Oppdatering Safetylist

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Transport 17.02.2021
  Celexnr.: 32020R1992 Basis rettsaktnr.: 2111/2005

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1992 av 2. desember 2020 som endrer forordning (EF) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet.

 • Luftfart: Justert tildeling 2020 - Swisslink

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 16.02.2021
  Celexnr.: 32020D1106(01)

  Kommisjonsbeslutning av 22. juli 2020 som instruerer sentraladministratoren i Den europeiske transaksjonsloggen om å legge inn endringene i medlemsstatenes nasjonale planer for vederlagsfri tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører i 2020 i tilfeller der medlemsstatene administrerer luftfartøysoperatører som har fløyet fra EU til Sveits.

 • Luftfart: Justeringer i kvotetildelingen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 16.02.2021
  Celexnr.: 32021D0210(01)

  Kommisjonsbeslutning av 16. desember 2020 som instruerer sentraladministratoren om å legge inn i Den Europeiske Unions transaksjonslogg Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Hellas, Spania, Frankrike, Kroatia, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederland, Norge, Østerrike, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland og Sverige sine nasjonale planer for vederlagsfri tildeling av klimakvoter til luftfartøysoperatører.

 • Det europeiske forsvarsfondet (EDF)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 15.02.2021

  Utkast til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske forsvarsfondet

 • Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 14.02.2021
  Celexnr.: 32019R1939 Basis rettsaktnr.: 582/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1939 av 7. november 2019 om endring av forordning (EU) nr. 582/2011 med hensyn til understøttende strategier for utslippsreduksjon (AES), tilgang til kjøretøyets OBD-opplysninger om reparasjon og vedlikehold, utslippsmålinger i perioder med kald motorstart og bruken av bærbare utslippsmålingssystemer (PEMS) til måling av partikkelantall for tunge kjøretøyer

 • CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 14.02.2021
  Celexnr.: 32020R1590 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1590 av 19. august 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for å ta hensyn til vektutviklingen til nye lette nyttekjøretøyer som ble registrert i 2016, 2017 og 2018

 • Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 14.02.2021
  Celexnr.: 32020D1168

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1168 av 6. august 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/587 med hensyn til effektive utvendige lysfunksjoner som bruker lysemitterende dioder i personbiler som kan kjøre på visse alternative brennstoffer