Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 7699 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • EUs kvotesystem Fase 4 (2021-2030)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 19.11.2019
  Celexnr.: 32018L0410 KOM-nr.: KOM(2015)337 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og investeringer i lavutslippsløsninger

 • OCR - gjeninnførsel av forsendelser som er avvist av stat utenfor EØS - positivlisten 2019 - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til særlige regler for kontroll av forsendelser med levende dyr og produkter med opprinnelse i Unionen, som returnerer etter avvisning fra en stat utenfor EU/EØS

 • Ny dekkmerkeforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 19.11.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)296 Basis rettsaktnr.: (EF) 2009/1222

  Forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om merkning af dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet og andre viktige parametre

 • Retting av rumensk språkversjon av delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1689

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 19.11.2019
  Celexnr.: 32019R1689 Basis rettsaktnr.: (EU) No 909/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1689 av 29. mai 2019 om retting av den rumenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om oppgjørsdisiplin

 • Format for rapportering om gjennomføring av direktiv om mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 18.11.2019
  Celexnr.: 32019D1713 Basis rettsaktnr.: 2015/2193

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1713 av 9. oktober 2019 som fastsetter format for informasjon som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering om gjennomføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2015/2193/EU

 • EU referansesenter dyrevelferd fjørfe m.fl.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 18.11.2019
  Celexnr.: 32019R1685 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning EF 2019/1685 av 4. oktober 2019 med oppnevning av EU referansesentre for dyrevelferd fjørfe og andre mindre dyrearter

 • Vet - import fjørfekjøtt Japan

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Celexnr.: 32019R1872 Basis rettsaktnr.: 798/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1872 av 7. november 2019 om endring i vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger om Japan i listen over tredjeland, der visse fjørfevarer kan importeres til eller føres i transitt gjennom unionen

 • Vet - ASF info om godkjente virksomheter

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1887 Basis rettsaktnr.: 2014/709/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1887 av 7. november 2019 som endrer gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU når det gjelder tilgjengelighet og oppdatering av informasjon på lista over godkjente virksomheter

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1900 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1900 av 12. november 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Australia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1276 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276 av 29. juli 2019 om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Canada

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1277 Basis rettsaktnr.: (EF) nr.1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i USA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1279 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Singapore

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1278 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Mexico

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1280 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Brasil

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1281 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Japan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1283 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Argentina

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1282 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Hongkong

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 17.11.2019
  Celexnr.: 32019D1284 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Reach/XVII/blyhagl

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 15.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om Reach for blyhagl i og rundt våtmarksområder

 • Energimerke, kjøleapparater til direktesalgsformål

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 15.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) .../... av 11.3.2019 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater til direktesalgsformål

Til toppen