Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 181-200 av 8694 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - topramezon, avslag

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0079 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/79 av 27. januar 2021 om avslag på godkjenning av topramezon som aktivt stoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - karbondioksid, avslag basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0080 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/80 av 27. januar 2021 om avslag på godkjenning av karbondioksid som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - ekstrakt av Allium cepa L., godkjenning basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0081 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/81 av 27. januar 2021 om godkjenning av ekstrakt fra Allium cepa L. (løk) som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - parafinolje, forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32020R2104 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2104 av 15. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden til det aktive stoffet parafinolje

 • Plantevernmidler - hvitløkekstrakt, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0129 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/129 av 3. februar 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet hvitløksekstrakt i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - kiselgur, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32020R2101 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2101 av 15. desember 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kiselgur (diatoméjord) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - etoksazol, regodkjenning substitusjonskandidat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32020R2105 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2105 av 15. desember 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet etoksazol som substitusjonskandidat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - natriumklorid, basisstoff - endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0556 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/556 av 31. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1529 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet natriumklorid

 • Plantevernmidler - prosulfuron, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.05.2021
  Celexnr.: 32021R0574 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/574 av 30. mars 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/375 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron

 • CLP/korrigert språkversjon DK, DE, IT, PL

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.05.2021
  Celexnr.: 32021R797 KOM-nr.: KOM(2021)1451

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/797 8. mars 2021 om korrigering av visse språkversjoner av vedlegg II og VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • CLP/korrigert språkversjon SE

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier 21.05.2021
  Celexnr.: 32020R1413 KOM-nr.: KOM(2020)1413

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1413 29. juni 2020 om korrigering av svensk språkversjon av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

 • Regulering av stoffer til næringsmidler til særskilte grupper

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32021R0571 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/571 om endring i vedlegg til forordning (EU) nr. 609/2013 over stoffer som kan tilsettes morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger, barnemat og bearbeidede kornbaserte næringsmidler

 • Forlengelse av overgangsperioden for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger basert på proteinhydrolysater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32021R0572 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/572 om endring av dato for anvendelse av visse bestemmelser i delegert forordning (EU) nr. 2016/127

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32021R0422

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32021R0508

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/508 av 23. mars 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser, og om oppheving av forordning (EU) nr. 170/2011 (innehaver av godkjenningen er Prosol SpA)

 • Vet - sykdomsfri status brucellose, tuberkulose og AD

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32021D0385 Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF 2003/467/EF 2008/185/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/385 av 2. mars 2021 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF som angår status som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) og av vedlegg I og II til beslutning 2003/467/EF som angår anerkjennelse av status som offisielt fri for tuberkulose og brucellose, og av vedlegg I og II til beslutning 2008/185/EF som angår visse regioners status som fri for Aujeszkys disease og godkjenning av utryddelsesprogrammer for dette

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32020R1796

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1796 av 30. november 2020 om godkjenning av L-glutamin produsert av Corynebacterium glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32020R1797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1797 av 30. november 2020 om godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli KCCM 801593 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32020R1799

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1799 av 30. november 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.05.2021
  Celexnr.: 32020R1800

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1800 av 30. november 2020 om godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter