Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 201-220 av 7663 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Utfyllende bestemmelser til CSDR vedrørende bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 07.11.2019
  Celexnr.: 32018R1229 Basis rettsaktnr.: 909/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1229 av 25. mai 2018 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 angående reguleringstekniske standarder for oppgjørsdisiplin

 • Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.11.2019
  Celexnr.: 32015L2193 KOM-nr.: KOM(2013)919

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av visse luftforurensende utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

 • Toys/Cr(VI)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.11.2019
  Celexnr.: 32018L0725 Basis rettsaktnr.: 2009/48

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/725 av 16 mai 2018 om endring av endring av del III, punkt 13, i vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om tilpasning til den tekniske utvikling hva angår seksverdig krom

 • Toys/Aluminium

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.11.2019
  Basis rettsaktnr.: 2009/48

  Foreløpig utkast til kommisjonsdirektiv om endring av del III, punkt 13, i vedlegg II til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak om senke migrasjonsgrenser for aluminium i leker

 • ABP import av gelatin og fett

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.11.2019
  Celexnr.: 32019R1177 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1177 av 10. juli 2019 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett

 • Årlig oppdatering av vedlegg til trygdeforordningene

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Trygd 05.11.2019
  Celexnr.: 32017R0492 Basis rettsaktnr.: 883/2004

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2017/492 av 21. mars 2017 om endring av Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 om regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004

 • Rekommandasjon H2 - autentisering av portable dokumenter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd 05.11.2019
  Celexnr.: 32019H0429 Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF og 2009/987/EF

  Rekommandasjon nr. H2 av 10. oktober 2018 om ekthetskjennetegn i portable dokumenter som er utferdiget av en medlemsstats institusjon, og som viser en persons stilling i forbindelse med anvendelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009

 • Toys/Formaldehyd

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019

  Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/xxx om endring av tillegg C til vedlegg II til Europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på vedtak av spesifikke grenseverdier for kjemikalier brukt i leketøy for så vidt angår formaldehyd

 • Biocid - Inkludering av konsentrert eplesaft i vedlegg I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019
  Celexnr.: 32019R1825 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1825 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere konsentrert eplesaft som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av ost i vedlegg I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019
  Celexnr.: 32019R1824 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1824 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere ost som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av D-fruktose i vedlegg I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019
  Celexnr.: 32019R1823 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1823 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere D-fruktose som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av honning i vedlegg I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019
  Celexnr.: 32019R1822 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1822 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere honning som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av eggepulver i vedlegg I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019
  Celexnr.: 32019R1821 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1821 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere eggepulver som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av Saccharomyces cerevisiae i vedlegg I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019
  Celexnr.: 32019R1820 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1820 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere Saccharomyces cerevisiae som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av eddik i vedlegg I

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 05.11.2019
  Celexnr.: 32019R1819 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1819 av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere eddik som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • System for sanksjoner mv. overfor RO

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.11.2019
  Celexnr.: 32014R0788 Basis rettsaktnr.: 391/2009

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 788/2014 av 18. juli 2014 om fastsetting av detaljerte bestemmelser for ileggelse av bøter eller tvangsbøter og tilbakekalling av godkjenning av organisasjoner som utfører inspeksjon og tilsyn av skip, jf. artikkel 6 og 7 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 391/2009

 • Økologi - Endring i lister over produkter og substanser til bruk i økologisk produksjon

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 04.11.2019
  Celexnr.: 32019RXXX Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/XXX av XXX 2019 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

 • Innsatsfordelingsforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 01.11.2019
  Celexnr.: 32018R0842 KOM-nr.: KOM(2016)482

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/842 av 30. mai 2018 om bindende årlige reduksjoner i utslipp av klimagasser for 2021 til 2030 for EUs medlemsstater for en robust Energiunion og for å oppfylle forpliktelser under Parisavtalen og om endring av forordning nr. 525/2013

 • TSE-vet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedlegg X til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående videre undersøkelser ved positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

 • Plantevernmidler - amidosulfuron m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 31.10.2019
  Celexnr.: 32019R1589 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589 av 26. september 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene til de aktive stoffene amidosulfuron, betacyflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproksyfen, thiofanatemetyl, triflusulfuron og tritosulfuron

Til toppen