Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 201-220 av 8560 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2118

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2118 aav 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter og oppheving av forordning (EU) nr. 514/2010

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2119

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2119 av 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter (avvente), oppfôringskyllinger, livkylling, alle mindre utbredte fuglearter til oppfôring eller egglegging, og oppheving av forordning (EU) nr. 1117/2010 og (EU) nr. 849/2012

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2121

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2121 av 16. desember 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii DSM 32854 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter, prydfugler, smågris, slaktegris, avlspurker og mindre utbredte svinearter for oppfôring eller avl (innehaver av godkjenningen: Huvepharma EOOD)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R1798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1798 av 30. november 2020 om godkjenning av L-lysinmonohydroklorid produsert av Corynebacterium glutamicum DSM 32932 og L-lysinsulfat produsert av Corynebacterium glutamicum KFCC 11043 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R1795

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1795 av 30. november 2020 om godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R1760

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1760 av 25. november 2020om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter, inkludert purker, andre enn ammende purker, til nytte for diende smågris (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0344

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/344 av 25. februar 2021 om godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0367

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/367 av 1. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver til oppdrett og oppheving av forordning (EU) nr. 883/2010 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0343

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/343 av 25. februar 2021 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri DSM 29026 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0363

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/363 av 26. februar 2021 om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase produsert av Komagataella phaffii DSM 32159 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0346

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/346 av 25. februar 2021 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0329

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/329 av 24. februar 2021 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: AVEVE NV), og om oppheving av forordning (EF) nr. 1091/2009

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32020R2120

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2120 av 16. desember 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1964 med hensyn til godkjenningen av et preparat av montmorillonit-illit som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2021
  Celexnr.: 32021R0330

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella phaffii CECT 13094 som tilsetningsstoff i fôrvarer for svin til oppfôring, mindre utbredte arter av svin, og kalkuner til oppfôring og til avl (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes S.L.)

 • Forslag til forordning om etablering av et program for det indre markedsprogram 2021-2027

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 15.03.2021
  Celexnr.: 52018PC0441 KOM-nr.: KOM(2018)441 Basis rettsaktnr.: (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 og (EU) 2017/826

  Kommisjonens forslag til forordning (COM(2018) 441 final) om etablering av program for det indre marked, virksomheters konkurransekraft (herunder SMB) og europeisk statistikk samt opphevelse av forordningene (EU) No 99/2013, (EU) No 1287/2013, (EU) No 254/2014, (EU) No 258/2014, (EU) No 652/2014 og (EU) 2017/826

 • NIM-beslutningen 2021

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2021
  Celexnr.: 32021D0355 Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/355 av 25. februar 2021 vedrørende nasjonale planer for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter i henhold til artikkel 11 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF

 • Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 15.03.2021
  Celexnr.: 32016R0589 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32011R0492

  Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 av 13. april 2016 om det europeiske nettverket for sysselsettingstjenester (EURES), arbeidstakernes adgang til mobilitetstjenester og fremme økt integrering av arbeidsmarkedene og om endring av forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013

 • Maler og prosedyrer for utveksling av informasjon om nasjonale arbeidsprogrammer for EURES på EU-nivå

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 15.03.2021
  Celexnr.: 32014D1256 KOM-nr.: KOM(2014)6 Basis rettsaktnr.: 32016R0589

  Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1256 av 11. juli 2017 om maler og prosedyrer for utveksling av informasjon om EURES-nettverkets nasjonale arbeidsprogrammet på EU-plan

 • Gjennomføringsbeslutning om det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 15.03.2021
  Celexnr.: 32016D0716 KOM-nr.: KOM(2010)204 Basis rettsaktnr.: 32011R0492

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/716 av 11. mai 2016 om opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2012/733/EU som gjennomfører Europaparlaments- og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 hva gjelder klarering og formidling av ledige stillinger og søknader om arbeid og om re-etablering av EURES

 • Alkoholsterke drikker, endringer i produktspesifikasjonen til den beskyttede geografiske betegnelsen "Scotch Whisky".

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.03.2021
  Celexnr.: 32020R1286 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1286 av 9. september 2020 om godkjenning av endringer i spesifikasjonen for en alkoholsterk drikk, hvis navn er beskyttet som en geografisk betegnelse (Scotch Whisky).