Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 201-220 av 7965 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Energimerking støvsugere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2017/1369

  Kommisjonsforordning …/… av XXX om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2017/1369 med omsyn til energimerking av støvsugarar

 • Biocid - Forlenget godkjenning av propikonazol i PT8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.05.2020
  Celexnr.: 32020D27 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/27 av 13. januar 2020 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Revisjon, økodesign støvsugere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 666/2013

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av støvsugere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 1275/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr, 666/2013

 • Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser om standarder for databaser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.05.2020
  Celexnr.: 32020R0473 Basis rettsaktnr.: 2017/2397

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/473 av 20. januar 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 med hensyn til standarder for databaser for EU-kvalifikasjonssertifikater, sjøfartsbøker og loggbøker

 • Tekniske forskrifter for fartøy på innlands vannveier: endringsbestemmelser om den europeiske skrogdatabasen (EHDB)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 11.05.2020
  Celexnr.: 32020R0474

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/474 av 20. januar 2020 om den europeiske skrogdatabasen

 • Økodesign, lavtrykkskompressorer og oljefrie kompressorer (Ener Lot 31)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EU

  Kommisjonens arbeidsdokument om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF når det gjelder krav til miljøvennlig utforming av lavtrykkskompressorer og oljefrie kompressorer

 • Energimerking, revisjon husholdningsvaskemaskiner og kombi vask-/tørk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 11.05.2020
  Celexnr.: 32019R2014 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 1061/2010, 96/60EF

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2014 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler og om oppheving av delegert kommisjons forordning (EU) nr. 1061/2010 og kommisjonsdirektiv 96/60/EF

 • Karbonlekkasjeliste: 2021-2030

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.05.2020
  Celexnr.: 32019D0708

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/708 av 15. februar 2019 om sektorer som anses utsatt for karbonlekkasje i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Kvotetildeling for perioden 2021-2030

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.05.2020
  Celexnr.: 32019R0331

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/331 av 19. desember 2018 om tildeling av vederlagsfrie kvoter i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • Vet - lab som tester rabiestiter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.05.2020
  Celexnr.: 32020D0528 Basis rettsaktnr.: Beslutning 2000/258/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/528 av 14. april 2020 om godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og de Forente Stater til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

 • Reach/vedlegg XIV, autorisasjon

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.05.2020
  Celexnr.: 32020R0171 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/171 av 6. februar 2020 om endring av vedlegg XIV til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH

 • Forordning om markedstilsyn og produktsamsvar

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 11.05.2020
  Celexnr.: 32019R1020 KOM-nr.: KOM(2017)795

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1020 av 20. juni 2019 om markedstilsyn og produktsamsvar og om endring av direktiv 2004/42/EF og forordninger (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011

 • Vet - tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 10.05.2020
  Celexnr.: 32020R0626 Basis rettsaktnr.: 798/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/626 av 7. mai 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår oppføring av Nord-Makedonia på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til Newcastle disease

 • Plantevernmidler - metalaxyl-M, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.05.2020
  Celexnr.: 32020R0617 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/617 av 5. mai 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M og begrensning av bruken av frø behandlet med plantevernmidler som inneholder det, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • VET - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 08.05.2020
  Celexnr.: 32020D0627 Basis rettsaktnr.: 2020/47

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/627 av 7. mai 2020 som endrer vedlegg til beslutning (EU) 2020/47 om beskyttelsestiltak mot høypatogen aviær influensa subtype H5N8 i visse medlemsland

 • Plantevernmidler - foramsulfuron, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2020
  Celexnr.: 32020R0616 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/616 av 5. mai 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet foramsulfuron i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Referansedokument for beste miljøpraksis for avfallshåndteringssektoren

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.05.2020
  Celexnr.: 32020D0519 Basis rettsaktnr.: 1221/2009

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/519 av 3. april 2020 om referansedokumentet om beste miljøstyringspraksis, sektorspesifikke indikatorer for miljøprestasjon og standardverdier for referansemåling av beste kvalitet for avfallshåndteringssektoren i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

 • Referansedokument for beste miljøpraksis i detaljhandelen (EMAS)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.05.2020
  Celexnr.: 32015D0801 Basis rettsaktnr.: 1221/2009 (EMAS-forordningen)

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/801 av 20. mai 2015 om referansedokument for beste miljøledelse, miljøprestasjonsindikatorer og referansepunkter for beste praksis i detaljhandelen under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltakelse av organisasjoner i miljøledelsessystemet EMAS (eco-management and audit scheme)

 • Reach/oppdatering av registreringer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.05.2020
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX om registranters plikter om å oppdatere sine registreringer under europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

 • Beslutning om unntak fra bestemmelser om hestesportkonkurranser relatert til avlsbestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.05.2020
  Celexnr.: 32020D0388 Basis rettsaktnr.: 90/428/EEC

  Kommisjonens beslutning 2020/388 av 6. mars 2020 som fastsetter regler for anvendelse av direktiv 90/428/EEC når det gjelder unntakene fra reglene for hestesportkonkurranser, og endring av beslutning 2009/712/EC når det gjelder referanser til avlsregelverket

Til toppen