Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 221-240 av 7750 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endringer i TSI TAF - endringskontroll

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.12.2019
  Celexnr.: 32019R0778 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 hva gjelder endringskontroll

 • Endringer i TSI TAP - endringskontroll

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.12.2019
  Celexnr.: 32019R0775 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/775 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 hva gjelder endringskontroll

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R1977

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1977 av 26. november 2019 om godkjenning av fenylmetanetiol, benzylmetylsulfid, sec-pentyltiofen, tridec-2-enal, 12-metyltridecanal, 2,5-dimethylfenol, hexksa-2-trans,4-trans-dienal og 2-etyl-4-hydroksy-5-metyl-3(2H)-furanon som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

 • Endringer i RINF

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 06.12.2019
  Celexnr.: 32019R0777

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/777 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur [...]

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger, kyllinger oppdrettet for egglegging og avl, og mindre fjørfearter oppdrettet for slakting, egglegging eller avl (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser (innehaver av godkjenningen: Biomin GmbH)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis KCCM 10673P og Aspergillus oryzae KCTC 10258P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester og oppheving av forordning (EF) nr. 1293/2008 og nr. 910/2009 (innehaver av godkjenningen: Lallemand SAS

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser og oppheving av forordning (EF) nr. 538/2007 (innehaver av godkjenningen: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr og endring av forordning (EF) nr. 2148/2004, nr. 1288/2004 og nr. 1811/2005 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EU) No 333/2010 og (EU) 184/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/2312, (EU) 2018/1081, (EU) 2016/897 og (EU) 2019/893 om godkjenningene av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter for slakt og avl med unntak av unntatt purker, og for alle fugler, fisker og krepsdyr, og oppheving av forordning (EF) nr. 911/2009, (EU) nr. 1120/2010 og (EU) nr. 212/2011 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013, (EU) nr. 413/2013 og (EU) 2017/2299 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert i Unionen av Lallemand SAS)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av robenidinhydroklorid (Robenz 66G) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, og endring av forordning (EF) nr. 1800/2004 (innehaver av godkjenningen: Zoetis SA)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus nigersom tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, slakekalkuner, kalkuner oppdrettet for avl og fuglearter av mindre økonomisk betydning (unntatt eggleggende fugler) og prydfugler, og oppheving av forordning (EF) nr. 1458/2005, nr. 1380/2007 og nr. 1096/2009 og gjennnomføringsforordning (EU) nr. 843/2012 (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger og oppheving av forordning (EF) nr. 1137/2007 (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)

 • Skipsavfallsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.12.2019
  Celexnr.: 32019L0883 KOM-nr.: KOM(2018)033 Basis rettsaktnr.: 2010/65/EU

  Europaparlament- og rådsdirektiv (EU) 2019/883 av 17. april 2019 om mottaksanlegg i havner for levering av avfall fra skip, opphevelse av direktiv 2000/59/EF og endring av direktiv 2009/16/EC og direktiv 2010/65/EU

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om godkjenning av allura red AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvent smågris, slaktegris, avlspurker, slaktekalkun, verpehøner, ender og alle andre arter av mindre økonomisk betydning, prydfugler, og den nye godkjenningen for livkylling eller for oppdretting av kylllinger beregnet på avl, avlskalkuner eller avlshøner og diende smågris, og om oppheving av forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling, eggleggende høns, slaktekalkuner, slakteender, diende smågris, slaktegris og avlspurker, og om oppheving av forordning (EF) nr. 785/2007 (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som opptrer som Danisco Animal Nutrition og representert av Genencor International B.V.)

Til toppen