Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 221-240 av 8814 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0658

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/658 av 21. april 2021 om godkjenning av eterisk olje fra Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0669

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/669 av 23. april 2021 om godkjenning av teknisk rent L-lysin-monohydroklorid o sflytende L-lysinbase produsert av Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 eller Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0709

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/709 av 29. april 2021 om godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av Escherichia coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Legemiddelrester imidakloprid - antiparasittmiddel til laksefisk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0621

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/621 av 15. april 2021 som endrer forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet imidakloprid

 • Overgangsordninger for helsesertifikater - 2021/619 - oppdatering av 2020/2235, 2020/2236 og 2021/403

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.06.2021
  Celexnr.: 32021R0619 Basis rettsaktnr.: 2020/2235, 2020/2236 & 2021/403

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/619 av 15. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236 og (EU) 2021/403 med hensyn til overgangsbestemmelser for bruk av helsesertifikater for dyr, kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater for dyr, og offisielle sertifikater

 • Forordning for å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 28.06.2021
  Celexnr.: 32019R2115 KOM-nr.: KOM(2018)331 Basis rettsaktnr.: 2014/65/EU, 596/2014 og 2017/1129

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129, med hensyn til å fremme bruken av SMB-vekstmarkeder

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: korrigering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2021
  Celexnr.: 32021D0136

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/136 av 4. februar 2021 om retting av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 om godkjenning av effektive utvendige lys med lysemitterende dioder til bruk i kjøretøyer med forbrenningsmotor og i elektriske hybridkjøretøyer som ikke kan lades eksternt, som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra personbiler i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009, og av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 om godkjenning i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lysfunksjoner på kjøretøyer som bruker lysemitterende dioder som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer i forbindelse med den verdensomspennende testprosedyre for lette kjøretøyer

 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2021
  Celexnr.: 32020R2173 Basis rettsaktnr.: 2019/631

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2173 av 16. oktober 2020 om endring av vedlegg I, II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for ajourføring av overvåkingsparametrene og for å avklare visse sider knyttet til endringen i den påbudte prøvingsprosedyren

 • Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer Tittel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2021
  Celexnr.: 32020D1714

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1714 av 16. november 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1119 med hensyn til metoden for testing av visse hybride elkjøretøyer med ikke-ekstern ladning og for å ta hensyn til bruken av alternative brennstoff og gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 med hensyn til baklykter

 • Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2021
  Celexnr.: 32020D1222

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1222 av 24. august 2020 om godkjenning av den teknologien som brukes i kjøretøyers effektive utvendige lys, med bruk av lysemitterende dioder som en innovativ teknologi for å redusere CO₂-utslipp fra lette nyttekjøretøyer med intern forbrenningsmotor i overenstemmelse med NEDC-krav i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

 • Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2021
  Celexnr.: 32020D1232

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1232 av 27. august 2020 om godkjenning av den effektive generatorfunksjonen som benyttes i 12 volts generatorer for personbiler og lette nyttekjøretøyer, inkludert visse hybride elektriske kjøretøyer og kjøretøyer som kan benytte alternative brennstoff, som en innovativ teknologi i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631

 • Beslutning om endring av innføringstidspunkt for særregler om aerodynamiske førerhus - Mobilitetspakken del 3

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2021
  Celexnr.: 32019D0984 KOM-nr.: KOM(2018)275 Basis rettsaktnr.: (EF) 1996/53

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsbeslutning om endring av Rådsdirektiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gjennomføringen av særreglene om største tillatte lengder av førerhus med forbedret aerodynamisk ytelse, energieffektivitet og sikkerhet

 • Kommisjonsforordning om bruk av aerodynamiske innretninger på tunge kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2021
  Celexnr.: 32019R1916

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1916 om detaljerte krav til bruk av aerodynamiske innretninger som er montert bak på lastebiler, slepvogner, påhengsvogner og semitrailere etter rådsdirektiv 96/53/EF

 • Vet - sykdomsfri status brucellose, tuberkulose og AD

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.06.2021
  Celexnr.: 32021D0385 Basis rettsaktnr.: 93/52/EØF 2003/467/EF 2008/185/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/385 av 2. mars 2021 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF som angår status som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) og av vedlegg I og II til beslutning 2003/467/EF som angår anerkjennelse av status som offisielt fri for tuberkulose og brucellose, og av vedlegg I og II til beslutning 2008/185/EF som angår visse regioners status som fri for Aujeszkys disease og godkjenning av utryddelsesprogrammer for dette

 • Endringer i slotsreglene som følge av COVID-19

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 25.06.2021
  Celexnr.: 32021R0250 KOM-nr.: KOM(2020)818 Basis rettsaktnr.: 95/93

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 2021/250 av 16. februar 2021 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 95/93 om midlertidige lettelser i kravene til bruk av slots ved fellesskapets lufthavner som følge av COVID-19 krisen

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/1a-e

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle belysningsformål

 • RoHS2/vedlegg III/kvikksølv/1f

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 25.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) .../... av XXX om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for spesielle formål

 • Sertifikat, avliving i felt

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.06.2021

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av 26. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2019/624 når det gjelder sertifisering ved avliving i opprinnelsesenheten

 • Endringer i vedlegg III til animaliehygieneforskriften

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 25.06.2021
  Basis rettsaktnr.: 853/2004

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) .../... av 12. april 2021 om endring i vedlegg III til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

 • Plantevernmidler - aluminiumammoniumsulfat m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 25.06.2021
  Celexnr.: 32021R0745 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/745 av 6. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, beflubutamid, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, kalsiumkarbonat, kaptan, karbondioksid, cymoksanil, dimetomorf, etefon, ekstrakt fra tétre, famoksadon, fettdestillasjonsrester, fettsyrer C7 til C20, flumioksazin, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberellin, heptamaloksyloglukan, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, metazaklor, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifosmetyl, planteoljer/rapsolje, kaliumhydrogenkarbonat, propamokarb, prohiokonazol, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/sauefett, S-metolaklor, rettkjedede sommerfuglferomoner, tebukonazol og urea