Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 241-260 av 8073 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Tekniske tilpasninger til direktiv om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.06.2020
  Celexnr.: 32019L1833

  Kommisjonsdirektiv 2019/1833 av 24. oktober 2019 med endringer av vedlegg I, III, V and VI til direktiv 2000/54/EU

 • Plantevernmidler - L-cystein, godkjenning basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.06.2020
  Celexnr.: 32020R0642 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/642 av 12. mai 2020 om godkjenning av L-cystein som basisstoff i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Økodesign, revisjon av vannpumper 547/2012

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 03.06.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 547/2012

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av vannpumper og vannpumpeenheter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, som opphever kommisjonsforordning (EU) nr. 547/2012

 • Økodesign, mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 03.06.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125

  Økodesign kravforberedende studie for mobiltelefoner, smarttelefoner og nettbrett

 • Økodesign, revisjon sirkulasjonspumper 641/2009

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 03.06.2020
  Basis rettsaktnr.: 2009/125 og 641/2009

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, som opphever kommisjonsforordning (EF) nr. 641/2009

 • Plantevernmidler - røtter av Saponaria officinalis, avslag basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.06.2020
  Celexnr.: 32020R0643 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/643 av 12. mai 2020 om avslag på godkjenning av røtter av Saponaria officinalis L. som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Gjennomføringsbeslutning til forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 03.06.2020
  Celexnr.: 32019d2213 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2394

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2213 av 20. desember 2019 om praktiske og operasjonelle ordninger for funksjonen til den elektroniske database som er opprettet i henhold til Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2017/2394, for så vidt angår visse meddelelser etter forordningen

 • Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 til forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 03.06.2020
  Celexnr.: 32019D2212 Basis rettsaktnr.: (EU)2017/2394

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 av 20. desember 2019 om et pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning, ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

 • Kommisjonsforordning om Prodcom-listen for 2019

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 02.06.2020
  Celexnr.: 32019R/1933 Basis rettsaktnr.: (EØF) 3924/91

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1933 av 6. november 2019 som etablerer «Prodcom-listen» 2019 over industrielle produkter i rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

 • Forlengelse av gruppeunntak for linjekonsortier

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Konkurransesaker 02.06.2020

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/436 av 24. mars 2020 om endring av forordning (EF) nr. 906/2009 med hensyn til forordningens anvendelsesperiode

 • Omnibus

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 02.06.2020
  Celexnr.: 32020R0698 KOM-nr.: KOM(2020)176

  Europaparlaments og rådsforordning av 25 mai 2020 om spesifike og midlertidige tiltak som følge av COVID-19 angående varighet av bestemte sertifikater, lisenser og autorisasjoner og utsettelse av bestemte periodiske kontroller i enkelte deler av transportregelverket

 • Endring av 26 GHz-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 29.05.2020
  Celexnr.: 32020D0590 KOM-nr.: KOM(2020)2542 Basis rettsaktnr.: 2019/784/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/590 av 24. april 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning 2019/784/EU gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 24,25-27,5 GHz

 • Endring av 2,6 GHz-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 29.05.2020
  Celexnr.: 32020D0636 KOM-nr.: KOM(2020)2831 Basis rettsaktnr.: 2008/477/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/636 av 8. mai 2020 om endring av kommisjonsbeslutningen 2008/477/EF gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz

 • Utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (CRR) om tilsynsrapportering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 29.05.2020
  Celexnr.: 32020R0429 Basis rettsaktnr.: 575/2013

  Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2020/429 av 14. februar 2020 om endring av gjennomførelsesforordning (EU) 680/2014 som inneholder tekniske standarder for foretaks tilsynsrapportering i tråd med parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

 • Endring av harmonisering av den parede delen av 2 GHz-båndet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 29.05.2020
  Celexnr.: 32020D0667 KOM-nr.: KOM(2020)2816 Basis rettsaktnr.: 2012/688/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/667 av 6. mai 2020 om endring av gjennomføringsbeslutning 2012/688/EU gjeldende oppdatering av relevante tekniske vilkår for frekvensbåndet 1 920-1 980 MHz og 2 110-2 170 MHz

 • Teknisk standard for homogeniteten på underliggende eksponeringer i en STS-verdipapirisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 29.05.2020
  Celexnr.: 32019R1851

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1851 av 28. mai 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 om reguleringsmessige tekniske standarder for homogeniteten av de underliggende verdipapiriseringseksponeringer

 • Utfyllende regler til CRR om kapitalkrav for banker - oppdatering av konverteringstabeller for eksterne kredittratinger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 29.05.2020
  Celexnr.: 32019R2028 Basis rettsaktnr.: 575/2013

  Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2019/2028 av 29. november 2019 om endring av gjennomførelsesforordning (EU) 2016/1799 som gjelder konverteringstabellene som angir hvilke kredittkvalitetstrinn i parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 som tilsvarer kredittrisikovurderingene fra eksterne kredittvurderingsbyråer

 • Utfyllende bestemmelser til EMIR om behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 29.05.2020
  Celexnr.: 32020R0448 Basis rettsaktnr.: 648/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/448 av 17. desember 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2016/2251 med hensyn til presisering av behandlingen av OTC-derivater i forbindelse med visse enkle, gjennomsiktige og standardiserte verdipapiriseringer for sikringsformål

 • Utfyllende bestemmelser til EMIR om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 29.05.2020
  Celexnr.: 32020R0447 Basis rettsaktnr.: 648/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/447 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelsen av kriteriene for opprettelse av ordninger som i tilstrekkelig grad begrenser motpartskredittrisikoen knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapiriseringer, og om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178

 • Endr. av forordning 2019/1793 - 1. halvår 2020

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 29.05.2020
  Celexnr.: 32020R0625 Basis rettsaktnr.: 2017/1793

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/625 av 6. mai 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 om en midlertidig økning av offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS som gjennomfører europaparlaments- og rådsforordningene (EU) 2017/625 og (EF) 178/2002, og opphever gjennomføringsforordning (EU) 2015/943 og gjennomføringsvedtak 2014/88/EU