Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 261-280 av 9396 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Opinion 05/2021 Part 21 Light - RMT.0727

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 17.03.2022
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/1139

  Part 21 Light: sertifisering og erklæring om designsamsvar for fly beregnet primært for sports- og rekreasjonsflyging

 • Merking av engangsprodukter i plast

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 16.03.2022
  Celexnr.: 32020R2151

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2151 av 17. desember 2020 om harmoniserte spesifikasjoner for merking av engangsprodukter av plast oppført i del D i vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/904 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • Beregning av separat innsamling av drikkeflasker i plast

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 16.03.2022
  Celexnr.: 32021D1752

  Kommisjonens gjennomføringsrettsakt (EU) 2021/1752 av 1. oktober 2021 om fastsettelse av regler for anvendelse av direktiv (EU) 2019/904 fra det europeiske parlamentet og rådet, med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av data om separat innsamling av engangs drikkeflasker

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2022
  Celexnr.: 32021R0733

  Kommisjonens gennomføringsforordning EU) 2021/733 av 5. mai 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 887/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2017/961 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Enterococcus faecium CECT 4515 som tilsetning til fôrvarer og endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 med hensyn til navn på innehaver av godkjenningen av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetning til fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2022
  Celexnr.: 32021R0719

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/719 av 30. april 2021 om godkjenning av L-valin produsert av Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 1(g), kvikksølv, fornyes ikke

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.03.2022
  Celexnr.: 32022L0277 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/277 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle formål < 30 W med en levetid på minst 20000 timer

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2022
  Celexnr.: 32021R0709

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/709 av 29. april 2021 om godkjenning av L-histidin-monohydroklorid-monohydrat produsert av Escherichia coli KCCM 80212 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2022
  Celexnr.: 32021R0669

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/669 av 23. april 2021 om godkjenning av teknisk rent L-lysin-monohydroklorid o sflytende L-lysinbase produsert av Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum KCCM 80216 eller Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 4(c) I-III, kvikksølv, fornyes

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.03.2022
  Celexnr.: 32022L0275 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/275 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i andre høytrykksnatriumlamper (damp) for generelle belysningslysformål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 4(a), kvikksølv, fornyes delvis

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.03.2022
  Celexnr.: 32022L0280 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/280 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i andre lavtrykksutladningslamper

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 1(f) I-II, kvikksølv, fornyes

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.03.2022
  Celexnr.: 32022L0281 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/281 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for spesielle formål

 • RoHS2, vedlegg III, unntak 3(a-c), kvikksølv, fornyes

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 16.03.2022
  Celexnr.: 32022L0274 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2022/274 av 13 desember 2021 om tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU, når det gjelder unntak for bruk av kvikksølv i kalde katodelysrør og lysrør med eksterne elektroder for spesielle formål

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2022
  Celexnr.: 32022R0320

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/320 av 25. februar 2022 om godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2022
  Celexnr.: 32022R0347

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/347 av 1. mars 2022 om godkjenning av eterisk olje av petitgrain-bigarade som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

 • Utfyllende bestemmelser til byggevareforordningen om publisering av  europeiske bedømmelsesdokumenter  for forsterket EPS byggesystem med høy massetetthet til bygningsenheter og andre byggevarer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 16.03.2022
  Celexnr.: 32022D0381

  Delegert kommisjonsvedtak (EU) 2022/381 av 4. mars 2022 om endring av Kommisjonsvedtak (EU) 2019/450 om publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter  for forsterket EPS byggesystem med høy massetetthet til bygningsenheter og andre byggevarer

 • Plantevernmidler - Metarhizium brunneum stamme Ma 43, regodkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 16.03.2022
  Celexnr.: 32022R0383 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/383 av 4. mars 2022 om fornyet godkjenning av Metarhizium brunneum stamme Ma 43 (tidligere Metarhizium anisopliae var. anisopliae stamme BIPESCO 5/F52) som et aktivt stoff med lav risiko i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Forordning om endring av forordning om rullerende planlegging av europeisk statistikk for personer og husholdninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 16.03.2022
  Celexnr.: 32020R2175 KOM-nr.: KOM(2020)7107 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2175 av 20. oktober 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2020/256 om etablering av en flerårig rullerende planlegging

 • Forordning om statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 16.03.2022
  Celexnr.: 32020R0851

  Europaparlament- og rådsforordning 2020/851 av 18 juni 2020 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 862/2007 om statistikk over inn- og utvandring og internasjonal beskyttelse

 • Beslutning om EU Stamp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 16.03.2022
  Celexnr.: 32021D2147 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens beslutning (EU) 2021/2147 om godkjenning av teknisk utstyr merket med EU-stempel

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra UK og USA

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 15.03.2022
  Celexnr.: 32022R0416 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/416 av 11. mars 2022 som endrer vedlegg V og XIV til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen