Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 261-280 av 8674 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Energimerking, revisjon av belysning 874/2012

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Energi 04.05.2021
  Celexnr.: 32019R2015 Basis rettsaktnr.: 2010/30/EF, 2017/1369 og 874/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 2017/1369 med omsyn til energimerking av lyskjelder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012

 • Høring om gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 03.05.2021

  Høring fra EU-kommisjonen om gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir

 • NPA 2020-15 (RMT.0196)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 03.05.2021
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  NPA 2020-15 (RMT.0196) Oppdatering av kravene til flysimulator (FSTD)

 • Forordning (EU) 2021/685

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0685 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjons gjennomførinsforordning (EU) 2021/685 av 22. april 2021 som korrigerer den polske språkversjonen av forordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for fly og luftfartsprodukter, -deler og -apparater, og om godkjenning av organisasjoner og personell som er involvert i disse oppgavene

 • Drikkevannsdirektivet 2020/2184

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32020L2184 KOM-nr.: KOM(2017)753

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/2184 om kvalitet på vann til humant konsum

 • Forordning 2021/700

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0700 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens implementeringsforordning (EU) 2021/700 av 26. mars 2021 som endrer og korrigerer forordning (EU) 1321/2014 med hensyn til vedlikeholdsdata og installering av enkelte luftfartøydeler under vedlikehold

 • E-PRTR register

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.04.2021
  Celexnr.: 32019D1741 Basis rettsaktnr.: 166/2006

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1741 av 23. september 2019 om fastsettelse av type, format og hyppighet for opplysninger som medlemsstatene skal gjøre tilgjengelig i forbindelse med rapportering under forordning (EF) Nr. 166/2006 om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv om register for forurensende utslipp og overføringer og endrer rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF

 • Observasjonsliste for stoffer i vann

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 30.04.2021
  Celexnr.: 32020D1161 Basis rettsaktnr.: 2008/105/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2020/1161 av 4. august 2020 som etablerer en observajonsliste over stoffer som skal overvåkes i EU om vannmiljø med hjemmel i europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/105/EF

 • Oppdatering av helsesertifikater - 2021/617 - oppdatering av 2020/2235 og 2020/2236

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0617 Basis rettsaktnr.: 2020/2235 & 2020/2236

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/617 av 14. april 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235 og (EU) 2020/2236 med hensyn til modellene for helsesertifikater for dyr og helsesertifikater/offisielle sertifikater for dyr for innførsel til Union av visse akvatiske dyr og animalske produkter

 • EU koordinert kontrollprogram plantevernmiddelrester fo. 2020/2041 (endrer fo. 2020/585)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32020R2041 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsimplementeringsforordning (EU) 2020/2041 av 11. desember 2020 som endrer implementeringsforordning (EU) 2020/585 som gjelder antall prøver som må tas ut og analyseres av hvert medlemsland i forbindelse med at Storbritannia går ut av den europeiske Union og det europeiske atomenergifellesskapet

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/663 (D068969/04SANTE/12510/2019)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0663 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/663 av 22. april 2021 som endrer vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for klordekon i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/616 (D067499/05, SANTE/10034/2020)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0616 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/616 av 13. april 2021 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for benalaxyl, benalaxyl-M, diklobenil, fluopikolid, prokvinazid og pyridalyl i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester 2021/618 (D067437/05, SANTE/10044/2020)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0618 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/618 av 15. april 2021 som endrer vedlegg II og III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for diklofop, fluopyram, ipkonazol og terbutylazin i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/644 (D067439/05, SANTE 10032/2020)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0644 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/644 av 15. april 2021 som endrer vedlegg Annexes II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for fluksapyroksad, hymeksazol, metamitron, penflufen og spirotetramat i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester (D068961/04) 2021/590

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0590 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/590 av 12. april 2021 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for aklonifen, boskalid, kumelk, etofenproks, jernpyrofosfat, L-cystein, lambda-cyhalothrin, maleic hydrazid, mefentriflukonazol, natrium 5-nitroguaiacolat, natrium o-nitrofenolat, natrium p-nitrofenolat og triklopyr i eller på visse produkter

 • Forordning 2021/699

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0699 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjon delegert forordning (EU) 2021/699 av 21. desember 2020 som endrer og korrigerer forordning (EU) nr. 748/2012 med hensyn til instruksjoner for fortsatt luftdyktighet (ICA), produksjon av deler som skal brukes ved vedlikehold og betraktning av aldringsfenomener i luftfartøy ved sertifisering

 • Oppføring av Hviterussland og Storbritannia i lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0606 Basis rettsaktnr.: (EU) 2021/405

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/606 av 14. april 2021 som endrer vedlegg I, vedleggene IV til XIII og vedlegg XVI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 angående oppføring av Hviterussland og Storbritannia, herunder kronbesittelsene Guernsey, Isle of Man og Jersey, i listene over tredjestater eller regioner i disse godkjent for innførsel til unionen av visse dyr og varer beregnet på konsum

 • Vet - AHL tredjelandslister

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0404 Basis rettsaktnr.: 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 av 24. mars 2021 som fastsetter lister over tredjeland, territorier eller soner derav, hvorfra det tillates import til Unionen av dyr, avlsprodukter og animalske produkter i henhold til Råds- og Parlamentsforordning (EU) 2016/429

 • Vet - endring beskyttelsestiltak HPAI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021D0640 Basis rettsaktnr.: 2020/1809

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/640 av 13. april 2021 som endrer vedlegg til gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1809 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske varer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 30.04.2021
  Celexnr.: 32021R0405 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 av 24. mars 2021 som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625