Viktig for fylker og kommuner

EØS-notater med kommende lov- og regelendringer av vesentlig betydning for fylker og kommuner.

Funksjonen med at notater som har særlig relevans for fylkeskommunene og kommunene framkommer på denne siden, ble iverksatt 1. oktober 2010. Kun notater endret etter 1. oktober 2010 vil derfor kunne vises her.

Viser 281-300 av 9990 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Biocid - forlengelse av utløpsdato for propikonazol i PT 8

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2298 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2298 av 23. november 2022 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av propikonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Ikke-godkjenning av kloramin B i PT 2, 3, 4, 5

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2326 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2326 av 24. november 2022 om avslag på godkjenning av kloramin B som et aktivt stoff i biocidprodukter av produkttype 2, 3, 4 og 5 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av BIT i PT 10

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2325 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2325 av 24. november 2022 om avslag på godkjenning av 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) som et aktivt stoff i biocidprodukter av produkttype 10 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Vet - endring av tredjelandslister - fjørfe fra Canada, UK og USA

  07.12.2022 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2361 Basis rettsaktnr.: 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2361 av 1. desember 2022 som endrer vedlegg V og XIV av gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 når det gjelder oppføring av Canada, Storbritannia og USA på tredjelandslisten hvorfra forsendelser av fjørfe, avlsmateriale fra fjørfe og ferskt kjøtt fra fjørfe og fuglevilt tillates importert til Unionen

 • Biocid - Uenighet mht. produktet Preventol A 12 TK 50

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2054 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2054 av 21. oktober 2022 om de uløste innvendinger med hensyn til vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Preventol A 12 TK 50 i samsvar med forordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av L-(+)-melkesyre i PT 6

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2018 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2048 av 24. oktober 2022 om godkjenning av L-(+)-melkesyre som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 6 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av metylenditiocyanat i PT 12

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022D2005 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/2005 av 21. oktober 2022 om ikke-godkjenning av metylenditiocyanat som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 12

 • Biocid - Godkjenning av Chrysanthemum ekstrakt i PT 19

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1993 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1993 av 20. oktober 2022 om godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med superkritisk karbondioksid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 19 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av Chrysanthemum ekstrakt i PT 19

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1992 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1992 av 20. oktober 2022 om godkjenning av Chrysanthemum cinerariaefolium ekstrakt fra åpne og modne blomster av Tanacetum cinerariifolium fremstilt med hydrokarbonløsningsmidler som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 19 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Godkjenning av DDAC i PT 1 og 2

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1991 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1991 av 20. oktober 2022 om godkjenning av didecyldimetylammoniumklorid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 1 og 2 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Kansellering av godkjenning av tolylfluanid i PT 7

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1990 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1990 av 20. oktober 2022 om kansellering av godkjenningen av tolylfluanid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 7 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - kreosot i PT8

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R1950 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1950 av 17. oktober 2022 om fornyelse av godkjenningen av kreosot som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 8 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Kosmetikk - regulering av og/eller endringer i reguleringen av butylhydroxytoluen (BHT), Acid Yellow 3, homosalat og HAA299

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R2195 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/2195 av 10. november 2022 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til bruken av butylhydroksytoluen, Acid Yellow 3, homosalat og HAA299 i kosmetiske produkter og om retting av nevnte forordning angående bruken av resorcinol i kosmetiske produkter

 • Gjennomføringsforordning om åtteårige variabler i Arbeidskraftsundersøkelsen

  07.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk
  Celexnr.: 32022R2312 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2312 av 25. november 2022 om åtteårige variabler i Arbeidskraftsundersøkelsen om «unge på arbeidsmarkedet», «utdanningsoppnåelse — detaljer, inkludert avbrutt eller forlatt utdanning" og "forholdet mellom arbeid og familieliv" i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

 • Kommisjonsforordning om statistikk om helsefasiliteter, helsepersonell og bruk av helsetjenester

  06.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk
  Celexnr.: 32022R2294 Basis rettsaktnr.: (EU) 1338/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2022/2294 av 23. november 2022 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 med hensyn til statistikk om helsefasiliteter, helsepersonell og bruk av helsetjenester

 • Beslutning nr. H13

  06.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Trygd
  Celexnr.: 32022D0810 Basis rettsaktnr.: 883/2004/EF

  Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. H13 av 30 mars 2022 om sammensetning og arbeidsmetoder for Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger

 • Endring av forordning 965/2012 om luftfartsoperasjoner med regel om utsettelse av krav som gjelder automatisk lokalisering av luftfartøy

  06.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32022R2203 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  RMT.0392 Oppdatering av regler om luftfartsoperasjoner - forslag til forordning om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 mht. utsettelse av krav om automatisk lokalisering av luftfartøy i nød

 • Økodesign elektriske motorer og turtallsregulatorer, retting av tysk språkversjon

  06.12.2022 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi
  Basis rettsaktnr.: 2009/125, 2019/1781

  Kommisjonsforordning (EU) …/… av XXX om retting av den tyske språkversjonen av forordning (EU) 2019/1781 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer og turtallsregulatorer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF, om endring av forordning (EF) nr. 641/2009 med hensyn til miljøvennlig utforming av frittstående sirkulasjonspumper uten pakkboks og produktintegrerte sirkulasjonspumper uten pakkboks.

 • Direktiv om endringer i motorvognforsikringsdirektivet

  05.12.2022 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32021L2118

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/2118 om endring av direktiv 2009/103/EF om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll av påbudet om ansvarsforsikring

 • AI-ansvarsdirektivet

  05.12.2022 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål
  KOM-nr.: KOM(2022)496

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om tilpasning av reglene om sivilrettslig ansvar utenfor kontraktsforhold til kunstig intelligens (AI-ansvarsdirektivet)