Økodesign, forberedende studium revisjon av belysning

Økodesign, forberedende studium for revisjon av belysning (Lot 8/9/19)

Ecodesign preparatory study lighting (Lot 8/9/19)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den forberedende studien startet i januar 2014 og sluttrapporten ble levert 14. desember 2015. Det forventes å komme et forslag til forordning (Working Document) i andre halvdel av 2017.

Sammendrag av innhold

EU-Kommisjonen har startet et kravforberedende studium for revisjon av belysningsforordningene (EU) nr. 244/2009, 245/2009, 874/2012 og 1194/2012. Produktgruppen ligger inne i arbeidsplan II for perioden 2012-2015 under økodesigndirektiv 2009/125/EF. Analysen vil i neste omgang være et beslutningsgrunnlag for hvorvidt Kommisjonen velger å gå i gang med å utforme nye økodesign- eller engergimerkekrav.

Hensikten med studiet er å analysere potensialet som kan utløses på energi- og effekteffektivisering ved å forbedre allerede eksisterende forordninger Målet er også å forenkle og slå sammen de overnevnte forordninger til en forordning på økodesign og en på energimerke.

For at norske forhold skal reflekteres i studien, må norske interessenter og myndigheter bidra med opplysninger. Dette kan gjøres ved at man, via studiens hjemmeside, registrerer seg som «stakeholder» og engasjerer seg i arbeidet. Det er særlig viktig at eventuelle norske produsenter engasjerer seg fordi det til syvende og sist kan ende opp med regler som regulerer adgangen til EU og EØS markeder. Produkter som oppfyller kravene, vil tildeles et CE-merke som bevis for at de kan bringes i omsetning eller tas i bruk i næringsvirksomhet i EØS.
 
Forstudiets rapporter kan lastes ned fra http://ecodesign-lightsources.eu/documents

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hjemmel i EU-traktaten.

Hovedrettsakten – direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker