Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 10733 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1705 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1705 av 7. september 2023 om godkjenning av et preparat av riboflavin (vitamin B2) framstilt av Bacillus subtilis CGMCC 13326 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearte

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1704

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1704 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 23376 som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1119/2012

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1703

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1703 av 7. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143953 og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei CBS 143945 som et fôrtilsetningsstoff for fjørfearter, avvente smågriser, slaktegriser, ammepurker og mindre svin (avvente smågriser, slaktegriser og ammepurker), godkjenningen av dette preparatet for diende smågris og mindre svin (ammende smågriser) (innehaver av godkjenningen: Danisco (UK) Ltd, som handler som Danisco Animal Nutrition og er representert av Genencor International B.V.) og om oppheving av forordning (EU) 337/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/997

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1699 Basis rettsaktnr.: 1831/2003

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1699 av 6. september 2023 om status for attapulgite som et fôrtilsetningsstoff innenfor virkeområdet til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 1831/2003

 • Fôrvarer-tilsetningsstoff

  16.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1698

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1698 av 6. september 2023 om fornyet godkjenning av et preparat av kaliumdiformat som fôrtilsetningsstoff for purker (innehaver av godkjenningen: ADDCON Europe GmbH) og oppheving av forordning (EU) nr. 104/2010

 • Innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

  16.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023D2683 Basis rettsaktnr.: 2019/904

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2683 av 30. november 2023 om fastsettelse av regler for anvendelse av direktiv (EU) 2019/904 fra det europeiske parlamentet og rådet, med hensyn til beregning, verifisering og rapportering av data om innhold av materialgjenvunnet plast i engangs drikkeflasker

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Borzag pálinka" som geografisk betegnelse

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1653 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/787

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1653 av 17. august 2023 om registrering av en betegnelse i registeret over geografiske betegnelser for alkoholsterke drikker («Borzag pálinka»)

 • Vet - registrering og godkjenning av anlegg

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32022R1345 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2016/429

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1345 av 1. august 2022 om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg som holder landdyr og samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale

 • Opprettelse av European single access point ('ESAP')

  15.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R2859 KOM-nr.: KOM(2021)723

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2859 af 13. december 2023 om oprettelse af et fælles europeisk adgangspunkt, som giver centraliseret adgang til offentligt tilgængelige oplysninger med relevans for finansielle tjenesteydelser, kapitalmarkeder og bæredygtighed

 • Miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) vurderinger

  15.02.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  KOM-nr.: KOM(2023)314

  Europaparlaments - og rådsforordning om gjennomsiktighet og integritet i forbindelse med miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) vurderingskriterier

 • Utfyllende bestemmelser til IFD om endringer i informasjon som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter

  15.02.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R2526 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/2034

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2526 av 17. november 2023 om endring av de gjennomførende tekniske standardene i gjennomføringsforordning (EU) 2022/389 med hensyn til innholdsfortegnelsene for de opplysninger om individuell data som skal offentliggjøres av vedkommende myndigheter

 • Biocid – Forlengelse av utløpsdato for kobberhydroksid PT8

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2386 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2386 av 29. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobberhydroksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Forlengelse av utløpsdato for basisk kobberkarbonat PT 8

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2380 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2380 av 28. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av basisk kobberkarbonat til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocider - Forlengelse av utløpsdato for alfakloralose PT 14

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2378 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2378 av 28. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av alfakloralose til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Forlengelse av utløpsdato for sulfurylfluorid PT8, 18

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2101 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2101 av 28. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i biocidprodukter i produkttypene 8 og 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Forlengelse av utløpsdato for kobber(II)oksid PT8

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023D2100 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2023/2100 av 28. september 2023 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av kobber(II)oksid til bruk i biocidprodukter i produkttype 8 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Godkjenning av DMPAP PT 2, 4

  15.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R2089 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2089 av 28. september 2023 om godkjenning av reaksjonsmassen av N,N-didecyl-N-(2-hydroksyetyl)-N-metylammoniumpropionat og N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etyl)-N-metylammoniumpropionat og N ,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etyl)-N-metylammoniumpropionat som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 4 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Endring av utfyllende regler til EMIR om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: TONA- og SOFR-referanseverdier

  15.02.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R0363 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/363 av 11. oktober 2023 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert forordning (EU) 2015/2205 med hensyn til overgangen til TONA- og SOFR-referanseverdier for bruk i visse OTC-derivatkontrakter

 • Gjennomføringsbestemmelser om nært korrelerte valutaer

  14.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R1718

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1718 av 8. september 2023 om endring av de gjennomføringstekniske standardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

 • Endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser

  14.02.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32023R2056

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2056 av 26. september 2023 om endring av tekniske gjennomføringsstandarder fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 945/2014 med hensyn til relevante tilstrekkelig diversifiserte indekser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

 • Side 2 av 537
 • Side 2 av 537