Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 8949 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vin, beskyttelse av "Adamclisi" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1120 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2020/1063 av 23. juli 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Adamclisi’ (PDO)

 • Vin, beskyttelse av "Würzburger Stein-Berg" som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32020R1751 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/1751 av 17. november 2020 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Würzburger Stein-Berg’ (PDO)

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Demerara Rum" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1291 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1291 av 28. juli 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, "Demerara Rum"

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Bayerischer Bärwurz" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1265 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1265 av 26. juli 2021 om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787, "Bayerischer Bärwurz"

 • Alkoholsterke drikker, IA om medlemsstatenes utpeking av organer og myndigheter som er ansvarlige for overvåkning av modningsprosessen.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0724 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/724 av 3. mars 2021 om gjennomføring av bestemmelsene i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder informasjonen som medlemsstatene skal gi til Kommisjonen om de organene som er pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker og de kompetente myndighetene som er ansvarlig for å sikre at bestemmelsene i forordningen overholdes.

 • Alkoholsterke drikker, DA om Kommisjonens etablering av et offentlig register over organer som overvåker modningsprosessen.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0723 KOM-nr.: KOM(2021)1194 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/723 av 26. februar 2021 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder etablering av et offentlig register over organene som medlemsstatene har pekt ut til å overvåke modningsprosessen til alkoholsterke drikker.

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av "Nagykunsági szilvapálinka" som geografisk betegnelse.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0717 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/717 av 26. april 2021 om om beskyttelse av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk etter artikkel 30(2) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 "Nagykunsági szilvapálinka".

 • Vin, beskyttelse av "Willamette Valley" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1164 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2021/1164 av 12. juli 2021 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Willamette Valley’ (PGI)

 • Økologi-Regler for å anerkjenne og overvåke kontrollorgan i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1698 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1698 av 13. juli 2021 om utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler en prosedyre for anerkjenning av kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kompetente til å gjennomføre kontroller av sertifiserte økologiske virksomheter og virksomhetsgrupper og økologiske produkter i tredjeland, og regler for overvåking, kontroller og andre tiltak som slike kontrollmyndigheter og kontrollorgan skal gjennomføre

 • Plantevernmidler - dimetylsulfid, avslag basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1451 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1451 av 3. september 2021 om avslag på godkjenning av dimetylsulfid som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - kitosan hydroklorid, retting av CAS-nummer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1446 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1446 av 3. september 2021 om retting av gjennomføringsforordningene (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 563/2014 med hensyn til CAS-nummeret til det aktive stoffet kitosan hydroklorid

 • Plantevernmidler - kaliumhydrogenkarbonat, regodkj. lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1452 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1452 av 3. september 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kaliumhydrogenkarbonat som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - akrinatrin og prokloraz, endret sluttdato

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1450 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1450 av 3. september 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til godkjenningsperiodene for de aktive stoffene akrinatrin og prokloraz

 • Plantevernmidler - Bacillus amylol. (AH2), godkjenning lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1455 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1455 av 6. september 2021 om godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme AH2 som et lavrisikostoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - famoksadon, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1379 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1379 av 19. august 2021 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet famoksadon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • vet-TSE

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1176 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1176 av 16. juli 2021 som endrer vedleggene III, V, VII og IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder genotyping av positive TSE-tilfeller hos geit, aldersbestemmelse hos småfe, tiltak i flokker med atypisk skrapesjuke og vilkår for import av produkter fra storfe og småfe

 • Økologi-Nye regler for heterogent planteformeringsmateriale

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R1189 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1189 av 7. mai 2021 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder regler for produksjon og markedsføring av planteformeringsmateriale i form av heterogent materiale

 • Økologi-Kontroll med mengdebalanse og sporbarhet, og kontroll med grupper

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0771 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/771 av 21. januar 2021 om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 ved å fastsette spesifikke kriterier og betingelser for dokumentkontroll innenfor rammene av offentlig kontroll i økologisk produksjon og offentlig kontroll av grupper av virksomheter

 • Økologi-Nye regler for gruppesertifisering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0715 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/715 av 20. januar 2021 om endring av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 når det gjelder krav til grupper av virksomheter

 • Økologi-Regler for kontroll og sporbarhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.10.2021
  Celexnr.: 32021R0279 KOM-nr.: KOM(2021)279 Basis rettsaktnr.: 2018/848

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/279 av 22. februar 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 om kontroll og andre tiltak for å sikre sporbarhet og samsvar med regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter