Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 7563 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1324

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1324 av 5. august 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase tilvirket av Bacillus subtilis LMG S-27588 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger eller livkyllinger, oppfôringskalkuner eller livkalkuner, mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl og verping, avvent smågris, slaktegris og mindre utbredte grisearter (innehaver av godkjenningen: Puratos)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1315

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1315 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff (i drikkevann) til purker (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1313

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1313 av 2. august 2019 om godkjenning av et preparat av Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 og Bacillus subtilis NRRL B-50510 som tilsetningsstoff i fôrvarer til slaktegris og mindre utbredte grisearter for oppfôring (innehaver av godkjenningen: Cargill Incorporated, represented by Provimi Holding BV)

 • Vet. grensekontrollstasjoner 2. endring 2019

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019D1678 Basis rettsaktnr.: 2009/821

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1678 av 4. oktober 2019 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES

 • Plantevernmidler - amidosulfuron m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1589 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1589 av 26. september 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene til de aktive stoffene amidosulfuron, betacyflutrin, bifenoks, klorotoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltametrin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, diflufenikan, fenoksaprop-P, fenpropidin, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, pikloram, prosulfokarb, pyriproksyfen, thiofanatemetyl, triflusulfuron og tritosulfuron

 • Plantevernmidler - alfacypermetrin, regodkjenning substitusjonskandidat

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av det aktive stoffet alfacypermetrin som substitusjonskandidat i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • OCR - Regler om IMSOC og dets systemer - (2017/625)

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om regler om funksjonen av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter (IMSOC-forordningen)

 • Salmonella - Reptilkjøtt

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 852/2004

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EF) nr. 2073/2005 hva gjelder Salmonella i reptilkjøtt

 • TSE-vet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedleggene I, VII og VIII til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående bekjempelsestiltak mot overførbare spongiforme encefalopatier hos geit og utryddelsestrua raser

 • TSE-vet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedlegg X til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående videre undersøkelser ved positive tilfeller av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit

 • Nytt kontrollregelverk, strukturelle endringer i 2074/2005

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1139 KOM-nr.: KOM(2019)1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1139 av 3. juli 2019 som endrer forordning (EF) 2074/2005 når det gjelder offentlig kontroll av varer av animalsk opprinnelse sett ut fra krav til matkjedeinformasjon og fiskeriprodukter og referanse til anerkjente testmetoder for marine biotoksiner og til testmetoder for rå melk og varmebehandlet kumelk

 • Vet - handel med hunder, katter og ildere

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019D1206 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1206 av 12. juli 2019 om endring av del 1 i vedlegg E til direktiv 92/65/EØF når det gjelder dyrehelsesertifikatet for handel med hunder, katter og ildere

 • Blant annet vin og aromatiserte vinprodukter, endringer i bestemmelsene om beskyttelse av geografiske betegnelser.

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)394 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EU) nr. 251/2014

  Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endringer i forordningene (EU) nr. 1308/2013 om etablering av EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbruksprodukter og næringsmidler, (EU) nr. 251/2014 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på aromatiserte vinprodukter, (EU) nr. 228/2013 om spesifikke tiltak for landbruk i de fjerneste regionene i unionen og (EU) nr. 229/2013 om spesifikke tiltak for landbruk til fordel for de mindre øyene i Egeerhavet.

 • Vin, endring i blant annet 32009R0606, økning i naturlig alkoholinnhold som følge av ugunstige klimaforhold.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32018R1146 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2018/1146 av 7. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 om regler for bruk av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder sektorene for frukt og grønnsaker og prosessert frukt og grønnsaker og forordning (EF) nr. 606/2009 om visse detaljerte gjennomføringsbestemmelser etter rådsforordning (EF) nr. 479/2008 når det gjelder kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner.

 • OCR - Regler for når CHED (innførselsdokumentet) skal følge forsendelsene

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R1602 KOM-nr.: KOM(2019)2910 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1602 av 23. april 2019 om tillegg til Europaparlamentets og Europarådets forordning (EU) 2017/625 med hensyn til innførselsdokumentet som skal følge forsendelser med dyr og produkter til deres bestemmelsessted

 • Plantevernmidler - klorotalonil , avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R0677 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/677 av 29. april 2019 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorotalonil i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - cyflumetofen, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.10.2019
  Celexnr.: 32019R0716 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/716 av 30. april 2019 om endring av forordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til betingelsene for godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen

 • Biocid - Forlenget godkjenning av indoksakarb i PT 18

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2019
  Celexnr.: 32019D1030 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1030 av 21. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av indoksakarb til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Biocid - Forlenget godkjenning av etofenproks i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2019
  Celexnr.: 32019D0994 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/994 av 17. juni 2019 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av etofenproks til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - 1R-transfenotrin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.10.2019
  Celexnr.: 32019D0641 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/641 av 17. april 2019 om betingelser kyttet til godkjenning av en biocidproduktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin forelagt av Irland i samsvar med artikkel 36 i Europaparlaments og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Til toppen