Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 7965 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Revidert elektrisitetsforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.07.2020
  Celexnr.: 32019R0943 KOM-nr.: KOM(2016)861 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  Revidert Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/943 om det indre markedet for energi

 • Revidert F-gassforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32014R0517 KOM-nr.: KOM(2012)643 Basis rettsaktnr.: 842/2006/EF

  Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige klimagasser, som opphever forordning (EF) nr. 842/2006

 • F-gasser: Underforordning om sertifisering vedr. kjøling

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32015R2067 Basis rettsaktnr.: 517/2014

  Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2067 av 17. november 2015 til Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, om sertifisering av personell og bedrifter som utfører arbeid på kjøleutstyr, luftkondisjoneringsutstyr, varmepumper mv.

 • F-gasser: Underforordning om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32015R2065 Basis rettsaktnr.: 517/2014

  Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2065 av 17. november 2015 til Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, om format for rapportering av sertifiseringsprogrammer

 • F-gasser: Underforordning om merking av produkter og utstyr med fluorholdige klimagasser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32015R2068 Basis rettsaktnr.: 517/2014

  Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2068 av 17. november 2015 til Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, om merking av produkter og utstyr.

 • F-gasser: Underforordning om sertifisering av personell som utfører arbeid på elektriske brytere med fluorholdige klimagasser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 06.07.2020
  Celexnr.: 32015R2066 Basis rettsaktnr.: 517/2014

  Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2066 av 17. november 2015 til Råds- og parlamentsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige klimagasser, om sertifisering av personell som utfører arbeid på elektriske brytere med fluorholdige klimagasser.

 • Endring av Desicion C(2015) 8005

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.07.2020
  Celexnr.: 32020D4241 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2020) 4241 som endrer Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2015) 8005 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelse for visse krav for bakgrunnssjekk som følge av utbruddet av COVID-19.

 • Forordning 2020/910 av 30. juni 2020 om endring av forordninger (EU) 2015/1998, 2019/103 og 2019/1583 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdatoer.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.07.2020
  Celexnr.: 32020R0910 Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/910 av 30. juni 2020 om endring av av forordning (EU) 2015/1998, forordning (EU) 2019/103 og forordning (EU) 2019/1583 hva gjelder utsettelse av ikrafttredelsesdatoer for visse krav som følge av Covid-19 pandemien.

 • European Solidarity Corps 2021 - 2027

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 29.06.2020
  KOM-nr.: KOM(2018)440

  EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING om skiping av programmet for Det europeiske solidaritetskorpset og om oppheving av [forordninga om Det europeiske solidaritetskorpset] og forordning (EU) nr. 375/2014

 • Forordning som forskyver virkningstidspunkt for deler av forordning (EU) 2020/469

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 27.06.2020

  Kommisjonsforordning som endrer forordning (EU) 2020/469 vedrørende utsettelse av virkningsdatoene for enkelte tiltak i forbindelse med COVID-19 pandemien

 • Justeringer til Part-ML

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.06.2020
  Celexnr.: 32020R0270 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/270 om endring av forordning (EU) 1321/2014

 • EU ETS Luftfart - Swiss Link

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 26.06.2020

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/... av 18. mai 2020 om endringer i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) for å ekskludere innkommende flyvninger fra Sveits fra kvotesystemet

 • Forordning om unntak fra tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 26.06.2020
  Celexnr.: 32020R0424

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/424 av 19. mars 2020 om framlegging av opplysninger for Kommisjonen om unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne i samsvar med direktiv (EU) 2016/797

 • Forordning om utvidelse av anvendelsesområde

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 26.06.2020
  Celexnr.: 32020R0387

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/387 av 9. mars 2020 om endring av forordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1302/2014 og (EU) 2016/919 med hensyn til utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser.

 • Skipsutstyr: Årlig oppdatering av prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse (MED 4. revisjon)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 25.06.2020
  Basis rettsaktnr.: (EU) 2014/90

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) .../... av XXX om krav til design, konstruksjon og ytelse og om prøvestandarder for skipsutstyr og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397

 • PART-ML og Technical records

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 25.06.2020
  Celexnr.: 32019R1383 Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1383 vedtatt 8. juli 2019 som endrer forordning (EU) No 1321/2014 om safety management systems i vedlikeholdsorganisasjoner og lette i kravene for håndtering av vedlikehold av allmennfly

 • Økologi - Unntak på grunn av COVID-19

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020RXXX Basis rettsaktnr.: 889/2008 og 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/XX av XX 2020 om unntak fra forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008 om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av COVID-19 pandemien

 • Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020R0797 Basis rettsaktnr.: Forordning 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/797 av 17. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i Unionen og som returneres etter avvisning fra en tredjestat

 • Bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020R0735 Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/735 av 2. juni om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg

 • ABP sporbarhet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 24.06.2020
  Celexnr.: 32020R0757

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/757 av 8. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til sporbarheten av visse animalske biprodukter og avledede produkter

Til toppen