Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 9630 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Ny ECM forordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32019R0779 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 av 16. mai 2019 om nærmere bestemmelser om en ordning for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøy i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 [...]

 • CSM Supervision

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32018R0761 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/798

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/761 av 16. februar 2018 som fastsetter felles sikkerhetsmetoder for tilsyn fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter etter utstedelse av felles sikkerhetssertifikat eller sikkerhetstillatelse etter direktiv (EU) 2016/798 fra Europaparlamentet og Rådet og som opphever Kommisjonsforordning (EU) No 1077/2012

 • Oppdatering av de strukturelle TSIene

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32019R0776 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/776 av 16. mai 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1299/2014, (EU) nr. 1301/2014, (EU) nr. 1302/2014, (EU) nr. 1303/2014, (EU) 2016/919 og Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/665/EU [...]

 • Endring i TSI ENE og TSI Loc&Pas

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32018R0868 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/868 av 13. juni 2018 som endrer forordning (EU) nr. 1301/2014 og forordning (EU) nr. 1302/2014 hva gjelder bestemmelser om energimålingssystemer og datainnsamlingssystemer

 • Endringer i RINF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32019R0777 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/777 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og om opphevelse av gjennomføringsbeslutning 2014/880/EU

 • Forordning om utsettelse av gjennomføring av visse bestemmelser i forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32020R0782 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/798

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/782 av 12. juni 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 med hensyn til anvendelsesdato som følge av forlengelsen av fristen for innarbeiding av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

 • Forordning om endring av anvendelsesdatoene i forordning (EU) 2018/763 som følge av utsettelse for gjennomføring av sikkerhetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32020R0777 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/777 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 med hensyn til anvendelsesdatoene for som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

 • Praktiske ordninger felles sikkerhetssertifikat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32018R0763 Basis rettsaktnr.: 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av kommisjonsforordning (EC) nr. 653/2007

 • Forlengelse av gyldigheten for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold på grunn av Covid-19 pandemien

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32020R0780

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/780 av 12. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 445/2011 og gjennomføringsforordning (EU) 2019/779 med hensyn til tiltak for å forlenge gyldighetstiden for visse sertifikater for jernbaneforetak med ansvar for vedlikehold samt visse overgangsbestemmelser på grunn av covid-19-pandemien

 • Praktiske ordninger for kjøretøytillatelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32018R0545 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer og kjøretøytyper i henhold til Europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Forordning om endring av anvendelsesdatoene i forordning (EU) 2018/545 som følge av utsettelse for gjennomføring av sikkerhetsdirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32020R0781

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/781 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 med hensyn til anvendelsesdatoene og visse overgangsbestemmelser som følge av forlengelsen av innarbeidingsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Den europeiske ERTMS-gjennomføringsplanen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32017R0006 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1315/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/6 av 5. januar 2017 om den europeiske ERTMS-gjennomføringsplanen

 • Ny TSI - TAF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32014R1305 Basis rettsaktnr.: Direktiv 2008/57/EC

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1305/2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen med hensyn til delsystemet telematikkapplikasjoner for godstransport i jernbanesystemet i EU og oppheving av forordning (EF) nr. 62/2006

 • Endring av NOI TSI (TSI-støy)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32019R0774 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/774 som endrer forordning (EU) nr. 1304/2014 [...]

 • Endring av TSI TAF

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32018R0278

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/278 om endring i vedlegget til forordning (EU) 1305/2014 om strukturen på meldinger, data og meldingsmodell, vogn og multimodal driftsdatabase, og for å vedta en IT-standard som gjelder felles grensesnitt

 • Endringer i TSI TAF - endringskontroll

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32019R0778 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 hva gjelder endringskontroll

 • Endringer i TSI TAP - endringskontroll

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32019R0775 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/775 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 454/2011 hva gjelder endringskontroll

 • Forordning om utvidelse av anvendelsesområde

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32020R0387

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/387 av 9. mars 2020 om endring av forordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1302/2014 og (EU) 2016/919 med hensyn til utvidelse av anvendelsesområde og overgangsfaser.

 • Forordning om unntak fra tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32020R0424

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/424 av 19. mars 2020 om framlegging av opplysninger for Kommisjonen om unntak fra anvendelse av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne i samsvar med direktiv (EU) 2016/797

 • Endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1300/2014 - TSI PRM

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 15.09.2022
  Celexnr.: 32019R0772 Basis rettsaktnr.: Direktiv (EU) 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/772 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1300/2014 for så vidt angår statusoversikter for å identifisere hindringer for tilgjengelighet, informere brukerne og overvåke og evaluere fremgangen med tilgjengeligheten