Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Godkjenning ny mat - endring i bruksbetingelse for laktitol

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1293 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1293 av 26. september 2018 som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til bruksbetingelser for ny mat-ingrediensen laktitol

 • Ny mat - olje fra Schizochytrium sp. - utvidelse bruksbetingelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1032 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1032 av 20. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat-ingrediens etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - UV-behandlet gjær - utvidede bruksbetingelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1018

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1018 av 18. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Ny mat - UV-behandlet sopp - utvidelse bruksbetingelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R1011 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1011 av 17. juli 2018 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for UV-behandlet sopp som ny mat etter forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer forordning (EU) nr. 2017/2470

 • Ny mat - hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 14.01.2019
  Celexnr.: 32018R0991 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/991 av 12. juli 2018 som godkjenner omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Nettkoder og retningslinjer for elektrisitet

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 11.01.2019

  Nettkoder og retningslinjer for elektrisitet

 • Endring AV-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.01.2019
  Celexnr.: 32019R2067 Basis rettsaktnr.: 600/2012/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2067 av 19. desember 2019 om verifikasjon av data og om akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • RoHS2/vedlegg III/bly/34

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 10.01.2019
  Celexnr.: 32018L0738 Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/738 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre

 • RoHS2/vedlegg III/bly/7(c)-I

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 10.01.2019
  Celexnr.: 32018L0736 Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/736 av 27. februar 2018 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk

 • Direktiv om endringer i bygningsenergidirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 10.01.2019
  Celexnr.: 32018L0844 KOM-nr.: KOM(2016)765 Basis rettsaktnr.: 2010/31/EU

  Europaparlaments- og Rådsdirektiv som endrer direktiv 2010/31/EU om bygningers energiytelse og direktiv 2012/27/EU om energieffektivisering

 • Den fjerde endringen av UWB-beslutningen

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 10.01.2019

  Utkast til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) …/… av XXX om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi

 • EU-miljømerket - smøremidler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 09.01.2019
  Celexnr.: 32018D1702

  Kommisjonens beslutning (EU) 2018/1702 av 8. november 2018 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til smøremidler

 • EU-miljømerket - overgangsperiodens varighet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 09.01.2019
  Celexnr.: 32018D0993

  Kommisjonens beslutning (EU) 2018/993 av 11 juli 2018 om endring av beslutning (EU) 2017/1214, (EU) 2017/2015, (EU) 2017/2016, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 når det gjelder overgangsperiodens varighet

 • Kvikksølvforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.01.2019
  Celexnr.: 32017R0852 KOM-nr.: KOM(2016)039

  Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2017/852 av 17. mai 2017 om kvikksølv og om opphevelse av forordning (EF) nr 1102/2008

 • Skjemaer ved import av kvikksølv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.01.2019
  Celexnr.: 32017D2287 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/852

  Gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2287 om skjemaer ved søknad om import av kvikksølv og kvikksølvforbindelser i henhold til kvikksølvforordningen (EU) 2017/852

 • Endring MR-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 09.01.2019
  Celexnr.: 32018R2066 Basis rettsaktnr.: 601/2012/EU

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2066 av 19. desember 2018 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (kvotedirektivet)

 • REACH/XVII/fire ftalater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 08.01.2019
  Celexnr.: 32018R2005 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/2005 av 17. desember 2018 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og diisobutylftalat (DIBP)

 • Endring av metoder i mikrobiologiske kriterier, klargjøring av kriterium for L. M i spirer og kriterier for upast. juice

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 08.01.2019
  Basis rettsaktnr.: 2073/2005

  Kommisjonsforordning (EU) .../... om endring av forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler, næringsmiddeltrygghetskriterium for Listeria monocytogenes i spirer og prosesshygienekriterium og næringsmiddeltrygghetskriterium for upasteurisert spiseklar frukt- og grønnsaksjuice

 • Registerforordningen - Brexit

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 08.01.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)8871 Basis rettsaktnr.: 32013R0389

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av 19. desember 2018 om endring av kommisjonsforordning nr. 389/2013 av 2. mai 2013 om etablering av et unionsregister for klimakvoter

 • Plantevernmidler - flurtamon, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2019
  Celexnr.: 32018R1917 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1917 av 6. desember 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet flurtamon, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Til toppen