Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 21-40 av 11021 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Revisjon av Industriutslippsdirektivet

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  KOM-nr.: KOM(2022)156 Basis rettsaktnr.: 2010/75/EU

  Revisjon av Industriutslippsdirektivet

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Ecolab UA BPF 1-Propanol'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2127 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2127 av 4. november 2022 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien 'Ecolab UA BPF 1-propanol' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2253 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2253 av 14. november 2022 om unionsgodkjenning av biocidproduktfamilien 'Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Christiansen LD Bednet'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32022R2330 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2330 av 28. november 2022 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'Christiansen LD Bednet' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'WESSOCLEAN GOLD LINE'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1454 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/1454 av 13. juli 2023 om unionsgodkjenning for biocidproduktet 'WESSOCLEAN GOLD LINE' i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Unionsgodkjenning av 'Superficid express WIPES'

  26.06.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32023R1105 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomflringsforordning (EU) 2023/1105 av 6. juni 2023 om unionsgodkjenning av biocidproduktet 'Superficid express WIPES' i samsvar med med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Størrelse på små emballasjeenheter for legemidler til dyr

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0878

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/878 av 21. mars 2024 som vedtar enhetlige regler for størrelsen på små indre emballasjeenheter for legemidler til dyr som nevnt i artikkel 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

 • Endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0916

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/916 av 26. mars 2024 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/17 som oppretter en liste over endringer som ikke krever vurdering i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

 • Forkortelser og piktogrammer som skal brukes på emballasjen til legemidler til dyr

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse
  Celexnr.: 32024R0875 Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/6

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/875 av 21. mars 2024 om vedtakelse av en en liste over forkortelser og piktogrammer som skal brukes på emballasjen til legemidler til dyr i henhold til artikkel 10 nr. 2 og artikkel 11 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/6

 • Rapporteringsregler for aggregerte utslippsdata på skipsoperatørnivå

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2849 KOM-nr.: KOM(2023)6748 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 2015/757

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2849 av 12. oktober 2023 om rapporteringsregler for aggregerte utslippsdata på skipsoperatørnivå

 • Maler for anvendelse av regler i MRV-forordningen: overvåkingsplaner, utslippsrapporter og DoC.

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2449 Basis rettsaktnr.: Regulation (EU) 2023/957

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2449 av 6. november 2023 om regler for maler for overvåkingsplaner, utslippsrapporter, delvise utslippsrapporter, DoC, utslippsrapporter på selskapsnivå

 • Tilsetningsstoffer til næringsmidler, endringer relatert til vinsyre og tartrater (E 334-337 og E 354)

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1451 Basis rettsaktnr.: 32008R1333

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1451 av 24. mai 2024 om endring i vedlegg II og vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 når det gjelder tilsetningsstoffene vinsyre (L(+)-) (E 334), natriumtartrat (E 335), kaliumtartrat (E 336), natriumkaliumtartrat (E 337) og kalsiumtartrat (E 354)

 • Plantevernmiddelrester 2024/1078

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1078 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/1078 av 15. april 2024 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for azoksystrobin, flonikamid, isofetamid, mefentriflukonazol, metazaklor, pyrimetanil og kvartssand i eller på visse produkter

 • Ny mat - endringer av bruksvilkår laktitol

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1023 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1023 av 8. april 2024 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til vilkårene for bruk av det nye næringsmiddelet laktitol

 • Ny mat - godkjenning av proteinkonsentrat fra vannlinsene Lemna gibba og Lemna minor

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1048 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1048 av 9. april 2024 om tillatelse til å bringe proteinkonsentrat fra Lemna gibba og Lemna minor i omsetning som et nytt næringsmiddel og om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring av AV-forordningen

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R1321 Basis rettsaktnr.: (EU) 2018/2067

  Kommisjonsforordning (EU) av 2024/1321 om endring av forordning (EU) 2018/2067 om verifikasjon av data og akkreditering av verifikatører i tilknytning til direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv)

 • Endring av tildelingsforordningen

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32024R0873

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/873 av 30. januar 2024 om endring av forordning (EU) 2019/331 om tildeling av vederlagsfrie kvoter for perioden 2021-2030

 • Klimanøytralitetsforordningen

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø
  Celexnr.: 32023R2441

  Kommisjonsforordning (EU) 2023/2441 av 31. oktober 2023 om regler for anvendelse av direktiv 2003/87/EF (EUs klimakvotedirektiv) hva gjelder innhold og format for klimanøytralitetsplaner nødvendig for tildeling av vederlagsfrie klimakvoter

 • Plantevernmidler - mepanipyrim, avlsag regodkjenning

  24.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R1217 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/1217 av 29. april 2024 om ikke å fornye godkjenningen av det aktive stoffet mepanipyrim, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Forlengelse av midlertidig forordning om behandling av personopplysninger og andre data for å bekjempe seksuelt misbruk av barn

  23.06.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner
  Celexnr.: 32024R1307

  Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2024/1307 av 29. april 2024 om endring av forordning (EU) 2021/1232 om en midlertidig unntak fra visse bestemmelser i direktiv 2002/58/EF om anvendelsen av teknologier til behandling av personoplysninger og andre data, som foretas av tilbyder av nummeruavhengige person-til-person kommunikasjonstjenester med det formål å bekjempe seksuelt misbruk av barn online

 • Side 2 av 552
 • Side 2 av 552