Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 41-60 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - bispyribac, forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2019
  Celexnr.: 32018R1916 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 av 6. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac

 • Plantevernmidler - Metschnikowia fructicola, godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2019
  Celexnr.: 32018R1915 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1915 av 6. desember 2018 om godkjenning av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Innovative teknologier - frihjulsfunksjon - BMW

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 07.01.2019
  Celexnr.: 32017D1402

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1402 av 28. juli 2017 om godkjenning av BMW AG's frihjulsfunksjon som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009

 • Plantevernmidler - amidosulfuron m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2019
  Celexnr.: 32018R1796 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, pethoxamid, picloram, propiconazol, pyraclostrobin, pyriproxyfen og tritosulfuron

 • Endring av vedlegg I til forordning 510/2011

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 06.01.2019
  Celexnr.: 32017R0748 Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/748 av 14. desember 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 for å ta høyde for utviklingen i vekten av nye varebiler registrert i 2013, 2014 og 2015

 • CO2 utslippskrav til varebiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 06.01.2019
  Celexnr.: 32011R0510 KOM-nr.: KOM(2009)593

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 av 11. mai 2011 om fastsettelse av utslippsstandarder for nye, kommersielle kjøretøy som del av Felleskapets integrerte plan for å redusere CO2-utslipp fra personbiler og lette kjøretøyer...

 • CO2 krav til personbiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 06.01.2019
  Celexnr.: 32009R0443 KOM-nr.: KOM(2007)856

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsettelse av utslippskrav for nye personbiler...

 • Innovativ teknologi - vekselstrømgenerator - DENSO

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 06.01.2019
  Celexnr.: 32014D0465

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av 16. juli 2014 om godkjenning av DENSOs effektive generator som en innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 og om endring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/341/EU

 • CO2-utslipp fra personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32017R1231 Basis rettsaktnr.: 2017/1153

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1231 av 6. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 om fastsetting av en metode for å bestemme de korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere endringen i den regulatorisk testprosedyren for å klargjøre prosedyreelementer, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1014/2010

 • CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32017R1153

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 av 2. juni 2017 om fastsetting av en metodologi for å bestemme de korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere endringen i den forskriftsmessige testprosedyren

 • CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32017R1152

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1152 av 2. juni 2017 om fastsetting av en metode for å bestemme de korrelasjonsparametrene som er nødvendige for å reflektere endringen i den regulatoriske testprosedyren for varebiler, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012

 • Endring av gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32014R0482 Basis rettsaktnr.: 114/2013

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 482/2014 av 4. mars 2014 som endrer den delegerte forordningen (EU) nr. 114/2013 hva gjelder gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited

 • Godkjenning og sertifisering av miljøinnovasjoner for CO2-reduksjon fra varebiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32014R0427 Basis rettsaktnr.: 32011R0510

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 av 25. april 2014 etablerer en prosedyre for godkjenning og sertifisering av innovative teknologier for å redusere CO2-utslipp fra lette nyttekjøretøy i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011

 • Krav til opplysninger ved rapportering av etappevis typegodkjente varebiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32014R0410 Basis rettsaktnr.: 293/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 410/2014 av 23. april 2014 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 med hensyn til overvåkning av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøy som er etappevis typegodkjent

 • CO2-opplysninger for etappevis typegodkjente varebiler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32014R0404 Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 404/2014 av 17. februar 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 hva angår overvåking av CO2-utslipp fra nye lette nyttekjøretøy som er etappevis typegodkjent

 • CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.01.2019
  Celexnr.: 32014R0253 KOM-nr.: KOM(2012)394 Basis rettsaktnr.: 32011R0510

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 253/2014 av 26. februar 2014 som endrer forordning (EU) nr. 510/2011 for fastsetting av måter for oppnåelse av 2020-målene om reduserte CO2-utslipp fra nye varebiler

 • Endring av CO2 referansenivå for Piaggio

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32013R1047 Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1047/2013 om endring av gjennomsnittlig spesifikt CO2-utslipp for varebilprodusenten Piaggio i forordning (EU) nr. 114/2013

 • Søknad om unntak fra CO2 referansenivå

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32013R0114 Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 114/2013 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2010 med hensyn til regler for søknad om unntak fra det spesifikke CO2 utslippsmålet for nye varebiler

 • Krav til opplysninger ved rapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32012R0293 Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 293/2012 av 3. april 2012 om overvåking og rapportering av data om registrering av nye lette varebiler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011...

 • Endring av datagrunnlag ved rapportering

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport og Miljø 05.01.2019
  Celexnr.: 32012R0205 Basis rettsaktnr.: 510/2011

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 205/2012 av 6. januar 2012som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 510/2011 hva angår de datakilder og -parametre som skal innrapportertes av medlemsstatene...

Til toppen