Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 41-60 av 10798 treff.

Sorter: Endret Beste treff

 • Landbrukskontaminanter: prøvetakings og kontroll - mykotoksiner i mat

  04.04.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R2782 Basis rettsaktnr.: 401/2006

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2023/2782 av 14. desember 2023 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av innholdet av mykotoksiner i mat og erstatter forordning (EF) nr. 401/2006

 • Sluttpunkt for animalske biprodukter i EU-gjødselvarer

  04.04.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1605 KOM-nr.: KOM(2023)3366 Basis rettsaktnr.: 1069/2009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1605 av 22. mai 2023 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 med hensyn til bestemmelse av sluttstadier i produksjonskjeden for visse typer organiske gjødsel og jordforbedringsmidler

 • Økologi-Import-Prosedyre for søknad om annerkjennelse som «samsvarende» kontrollorgan

  03.04.2024 EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32023R1686 Basis rettsaktnr.: 2021/1698

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2023/1686 av 30 juni 2023 som endrer forordning (EU) 2021/1698 som omhandler visse prosedyre krav for anerkjennelse av kontrollmyndigheter og kontrollorgan som er kompetente til å gjennomføre kontroller av økologiske virksomheter og virksomhetsgrupper og økologiske produkter i tredjeland, og visse krav til deres overvåking

 • Plantevernmiddelrester 2024/891 - D085817/04 (MRL)

  03.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0891 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/891 av 22. mars 2024 som endrer vedlegg II og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bifenazat i eller på visse produkter

 • vet-TSE

  02.04.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0887 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) 2024/887 av 22. mars 2024 som endrer vedleggene IV, VIII og IX til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder dyrefôr, markedsføring og import til unionen

 • Veiledende intervaller for ytelsesmål for RP4

  02.04.2024 EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32023D2481

  KOMMISSJONSBESLUTNING (EU) 2023/2481 av 10. november 2023 om etablering av veiledende intervaller for de unionsdekkende ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettet for den fjerde referanseperioden (2025-2029)

 • Vin, beskyttelse av "Beira Atlântico" som opprinnelsesbetegnelse

  02.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0698

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/698 av 19. februar 2024 om beskyttelse i henhold til artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av betegnelsen ‘Beira Atlântico’

 • Fo. 2024/341 plantevernmiddelrester (MRL)

  02.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0341 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/341 av 22. januar 2024 som endrer og retter vedlegg II og V til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for diethofenkarb, fenyloksykarb, flutriafol og pencykuron i eller på visse produkter

 • Fo. 2024/451 plantevernmiddelrester (MRL)

  02.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0451 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/451 av 5. februar 2024 som endrer vedlegg III til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for nikotin eller på visse produkter

 • Fo. 2024/344 plantevernmiddelrester (MRL)

  02.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0344 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/344 av 22. januar 2024 som endrer og retter vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for mandipropamid i eller på visse produkter

 • Fo. 2024/376 plantevernmiddelrester (MRL)

  02.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0376 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/376 av 24. januar 2024 som endrer vedlegg II til forordning (EF) No 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for indoxakarb i eller på visse produkter

 • Legemiddelrester natriumsalisylat

  02.04.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'natriumsalisylat'

 • Legemiddelrester estradiol-17β

  02.04.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet
  Basis rettsaktnr.: 37/2010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. .../... av XXX som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'estradiol-17β'

 • vet-TSE

  02.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet
  Celexnr.: 32024R0918 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EU) 2024/918 av 25. mars 2024 om endring av vedlegg VII til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 999/2001 angående rapporteringskrav for medlemsstatene vedrørende nasjomale avlsprogrammer med henblikk på seleksjon av resistens ovenfor overførbare spongiforme encefalopatier

 • Biocid - godkjenning av varmebehandlet hvitløksjuice PT 19

  02.04.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32024R0893 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/893 av 22. mars 2024 om godkjenning av varmebehandlet hvitløksjuice som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av produkttype 19 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Endring av utfyllende regler til EMIR om utvidelse av midlertidige lettelser om sikkerhetsstillelse for OTC-derivater

  27.03.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester
  Celexnr.: 32024R0818 Basis rettsaktnr.: 648/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2024/818 av 28. november 2023 om endring av de regulatoriske tekniske standarder fastsatt i delegert forordning (EU) nr. 153/2013 med hensyn til utvidelse av midlertidige nødtiltak om krav til sikkerhet for sentrale motparter

 • Endring av enkelte språkversjoner av (EU) nr. 923/2012

  27.03.2024 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Transport
  Celexnr.: 32024R0379

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2024/379 av 25. januar 2024 som korrigerer enkelte språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 om fastsettelse av felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken

 • Reach/10. ATP til forsøksmetodeforordningen

  22.03.2024 EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EF) nr. 440/2008 om forsøksmetoder, for tilpasning til teknisk utvikling

 • Biocid - Spørsmål om antikoagulerende muse- og rottemidler

  21.03.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32024D0816 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/816 av 5. mars 2024 om spørsmål knyttet til den andre sammenlignende vurderingen av antikoagulerende muse- og rottemidler i samsvar med artikkel 23(5) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid – Forlengelse av utløpsdato for magnesiumfosfid PT 18

  21.03.2024 EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier
  Celexnr.: 32024D0787 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2024/787 av 28. februar 2024 om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av magnesiumfosfid til bruk i biocidprodukter av produkttype 18 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Side 3 av 540
 • Side 3 av 540