Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 41-60 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (personbil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.06.2019
  Celexnr.: 32019D0583

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (varebil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 29.06.2019
  Celexnr.: 32019D0582

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av lette nyttekjøretøy (varebiler) for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011

 • Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer i forbindelse med brexit

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 28.06.2019
  Celexnr.: 32019R0492 KOM-nr.: KOM(2018)567 Basis rettsaktnr.: (EU)2009/391

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/492 av 25. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 391/2009 med hensyn til Det forente kongerikes uttreden av EU

 • Biocid - arbeidsprogram endring

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.06.2019
  Celexnr.: 32019R0157 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/157 av 6. november 2018 om endring av vedlegg II til delegerte forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som inngår i biocidprodukter nevnt i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Biocid - Ikke-godkjenning av Willaertia magna i PT11

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 28.06.2019
  Celexnr.: 32018D1985 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om ikke-godkjenning av Willaertia magna c2c maky som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11

 • Norsk EØS tilskudd for 2019 - Selskapsrett

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler 27.06.2019
  Basis rettsaktnr.: Protokoll 31 til EØS-avtalen

  Norsk EØS tilskudd for 2019 - Selskapsrett - protokoll 31 linje 33 02 03 01 (2019)

 • Den fjerde endringen av UWB-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 27.06.2019
  Celexnr.: 32019D0785 KOM-nr.: KOM(2019)785 Basis rettsaktnr.: 2007/131/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/785 av 14. Mai 2019 om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi og oppheving av beslutning 2007/131/EF

 • Revidert tjenestepensjonsdirektiv (IORP II)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.06.2019
  Celexnr.: 32016L2341 KOM-nr.: KOM(2014)0167

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2341 av 14. desember 2016 om virksomheten til og tilsynet med pensjonsforetak (IORP´er)

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner 2'fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.06.2019
  Celexnr.: 32019R0388 Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/388 av 11.mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat ingrediensen 2'-fucosyllactose (2'-FL) produsert ved Escherischia coli stamme K-12 etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - D-ribose

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.06.2019
  Celexnr.: 32019R0506 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/506 av 26. mars 2019 som godkjenner D-ribose som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner frøolje fra koriander

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.06.2019
  Celexnr.: 32019R0456 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/456 av 20. mars 2019 som godkjenner endring av spesifikasjonene for ny mat ingrediensen frøolje fra koriander (Coriandrum sativum) etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - utvidelse bruksbetingelser olje fra Schizochytrium sp.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 26.06.2019
  Celexnr.: 32019R0387 Basis rettsaktnr.: (EU)2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/387 av 11.mars 2019 som godkjenner utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. (ATCC PTA - 9695) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • EUs ordning sivil beredskap

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Samfunnssikkerhet 26.06.2019
  Celexnr.: 32019D0420

  Europaparlamentets og Rådets beslutning (EU) 2019/420 av 13. mars 2019 om endring i beslutning nr. 1313/2013/EU om EUs ordning for sivil beredskap

 • Direktiv om engangsartikler av plast og utstyr fra fiskeri

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 26.06.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)340

  Direktiv fra det europeiske parlamentet og rådet om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.06.2019
  Celexnr.: 32019R0631 KOM-nr.: KOM(2017)676

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av CO2-utslippskrav for nye personbiler og varebiler, og om opphevelse av forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011

 • Endring av auksjonsforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.06.2019
  Celexnr.: 32017R1902 Basis rettsaktnr.: 0087/2003

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18 oktober 2017 om endring av Kommisjonsforordning 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av klimakvoter med Europaparlamentetsbeslutning (EU) 2015/1814 og om valg av auksjonsplattform for Storbritannia

 • Auksjonering av 50 millioner kvoter - innovasjonsfondet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 25.06.2019
  Celexnr.: 32019R0007 KOM-nr.: KOM(2018)7019 Basis rettsaktnr.: 1031/2010

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30 oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av 50 millioner uallokerte kvoter fra markedstabilitetsreserven til innovasjonsfondet og om valg av auksjonsplattform for Tyskland

 • Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.06.2019
  Celexnr.: 32019R0979 KOM-nr.: KOM(2019)2022 Basis rettsaktnr.: 2017/1129

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/979 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til reguleringstekniske standarder for nøkkelregnskapsopplysninger i prospektsammendraget, offentliggjøring og klassifisering av prospekter, annonsering angående verdipapirer, tillegg til et prospekt og meldingsportalen, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 og (EU) 2016/301

 • Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 25.06.2019
  Celexnr.: 32019R0980 KOM-nr.: KOM(2019)2020 Basis rettsaktnr.: 2017/1129

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til format, innhold, kontroll og godkjenning av prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning på et regulert marked, og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004

 • Ordliste for kosmetiske ingredienser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019D0701 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 som etablerer ordliste over vanlig brukte navn for merking av kosmetiske produkter

Til toppen