Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 61-80 av 9173 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmiddelrester 2021/1884

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1884 Basis rettsaktnr.: (EU) 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1884 av 27. oktober 2021 som endrer vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for klorantraniliprol i belgvekster

 • Vet - endring av TSE-forordn unntak småfe fra UK til N. Irland

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer vedlegg IX til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder importvilkår for forflytninger av sau og geit for avl fra Storbritannia til Nord-Irland

 • Vin, beskyttelse av "Ile-de-France" som geografisk betegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1914 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1914 av 28. oktober 2021 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Ile-de-France’ (PGI)

 • Vin, beskyttelse av ‘Urueña’ som opprinnelsesbetegnelse

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1915 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 1308/2013

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1915 av 28. oktober 2021 om godkjenning under artikkel 99 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Urueña’ (PDO)

 • Plantevernmidler - kalsiumkarbonat, regodkj. lavrisiko

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1448 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1448 av 3. september 2021 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet kalsiumkarbonat som et lavrisikostoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Vet - unntak for tilbakeførsel av visse hov- og klauvdyr etter utstilling i tredjeland

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) …/… av 21. oktober 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 når det gjelder ytterligere krav for import til EØS-området av visse typer hov- og klauvdyr som har opprinnelse i EØS-området, er flyttet til et tredjeland eller territorium for å delta i arrangementer, utstillinger, framvisninger og show, for deretter å flyttes tilbake til EØS-området

 • Kosmetikk - Omnibus oppdatering IV - CMR-stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1902 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1902 av 29. oktober 2021 om endring i vedlegg II, III og V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Vet - import av burfugl fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1933 Basis rettsaktnr.: 576/2013

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1933 av 14. juli 2021 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 576/2013 når det gjelder bestemmelser om ikke-kommersiell import av burfugl fra tredjeland til EØS

 • Internasjonal gjesting - vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU for 2022

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R2228 KOM-nr.: KOM(2021)2228 Basis rettsaktnr.: 2012/531/EU

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2228 av 14. desember 2021 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU og som opphever gjennomføringsforordning (EU) 2020/2082

 • Fôr-TSE lettelser i fôringsforbudet - svinemel, fjørfemel, insektmel

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.01.2022
  Celexnr.: 32021R1372 Basis rettsaktnr.: 999/2001

  Kommisjonens forordning (EU) 2021/1372 av 17. august 2021 som endrer vedlegg IV til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder forbud mot fôring av ikke-drøvtyggere, andre enn pelsdyr, med animalske proteiner

 • Endring og retting av MR-forordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 07.01.2022
  Celexnr.: 32020R2085

  Kommisjonsforordning (EU) 2020/2085 av 14. desember 2020 om endring og retting av forordning (EU) 2018/2066 om overvåking og rapportering av klimagassutslipp i tilknytning til direktiv 2003/87/EU (EUs klimakvotedirektiv)

 • Forlengelse av overgangsordninger for helsesertifikater ved import - 2021/1329 - oppdatering av 2020/2235, 2020/2236, 2021/403 og 2021/404

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R1329 Basis rettsaktnr.: 2020/2235, 2020/2236, 2021/403 og 2021/404

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1329 av 10. august 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/2235, (EU) 2020/2236, (EU) 2021/403 og (EU) 2021/404 med hensyn til forlengelse av overgangsperioden for bruk av helsesertifikater for dyr, kombinerte helsesertifikater/offisielle sertifikater for dyr, og offisielle sertifikater som kreves ved innførsel til Unionen av visse forsendelser

 • Aske som EU-gjødselvare

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R2087 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2087 av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til termiske oksyderingsmaterialer og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Fosfatsalter som EU-gjødselvare

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R2086 Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/2086 av 5. juli 2021 om endring av vedlegg II og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til utfelte fosfatsalter og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Plantevernmiddelrester fo 2021/1795 (korrigerer fo. 2021/618)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R1795 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1795 av 11. oktober 2021 som korrigerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for terbutylazin i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2021/1804 (MRL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R1804 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1804 av 12. oktober 2021 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for bentazon i erter med belg

 • Plantevernmiddelrester 2021/1810 (MRL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R1810 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1810 av 14. oktober 2021 som endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder grenseverdier for cyprodinil I blåbær, tranebær, rips og stikkelsbær

 • Plantevernmiddelrester fo 2021/1807

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R1807 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1807 av 13. oktober 2021 som endrer vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for acibenzolar-S-metyl, vandig ekstrakt av spirede frø fra søt Lupinus albus, azoksystrobin, klopyralid, cyflufenamid, fludioksonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oksatiapiprolin, tebufenozid og thiabendazol i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester (MRL) 2021/1864

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R1864 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1864 av 22. oktober 2021 som endrer vedleggene II, III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for amisulbrom, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone og propineb i eller på visse produkter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.01.2022
  Celexnr.: 32021R2097

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2097 av 29. november 2021 om godkjenning av preparatet av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som et tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner og avlskalkuner (innehaver av godkjenningen: Novus Europe NV)