Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 61-80 av 7563 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - EURL MKS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 08.10.2019
  Celexnr.: 32018D1099 Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/1099 av 1. august 2018 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF når det gjelder listen over laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus, om utpeking av EU-referanselaboratorium for munn- og klauvsyke og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/136 hva angår navnet på den Europeiske Union sitt utpekte EU - referanselaboratorium for munn og - og klauvsjuke

 • Syvende endring av SRD-beslutningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 08.10.2019
  Celexnr.: 32019D1345 KOM-nr.: KOM(2019)5660 Basis rettsaktnr.: 2006/771/EC

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1345 av 2. august 2019 om endring av beslutning 2006/771/EF om å muliggjøre harmonisert bruk i Fellesskapet av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon

 • VET - ASF beskyttelsestiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2019
  Celexnr.: 32019D1351 Basis rettsaktnr.: 2013/426

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1351 av 19. august 2019 om særlige betingelser for import til og transit gjennom EU av kjøttprodukter fra svin med opprinnelse i Serbia etter forekomst av afrikans svinepest i dette landet og om endringer av gjennomføringsbeslutning 2013/426/EU.

 • Vet - tredjeland

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2019
  Celexnr.: 32019R1395 Basis rettsaktnr.: 798/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1395 av 10. september 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Bosnia - Hercegovina og Israel og navnet på Republikken Nordmakedonia

 • Ordliste for kosmetiske ingredienser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2019
  Celexnr.: 32019D0701 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 som etablerer ordliste over vanlig brukte navn for merking av kosmetiske produkter

 • Regulering av CMR stoffer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.10.2019
  Celexnr.: 32019R0831 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/831 av 22 mai 2019 om endring i vedlegg II, III og V til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 06.10.2019
  Celexnr.: 32019R0129 KOM-nr.: KOM(2018)137

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/129 av 16. januar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til anvendelsen av Euro 5-trinnet ved typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (personbil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019D0583

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/583 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av personbiler for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009

 • Beregning av gjennomsnittlige utslipp (varebil) for diverse bilfabrikanter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019D0582

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/582 av 3. april 2019 om bekreftelse eller endring av den foreløpige beregning av de gjennomsnittlige spesifikke CO2-utslipp og spesifikke utslippsmål for fabrikanter av lette nyttekjøretøy (varebiler) for kalenderåret 2017 og for Volkswagen-poolen og dens medlemmer for kalenderårene 2014, 2015 og 2016 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011

 • Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0543

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/543 av 3. april 2019 om endring av vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 og vedlegg I, III og IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til oppdatering av visse referanser til og innarbeiding av visse reglementer fra De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa om typegodkjenninger av motorvogner

 • Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0519 KOM-nr.: KOM(2018)289

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/519 av 19. mars 2019 om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyersforordning om endring og rettelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 om godkjenning av og markedstilsyn for jordbruks- og skogbrukskjøretøyer

 • Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0839 Basis rettsaktnr.: 540/2014

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/839 av 7. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 540/2014 om lydnivået i motorvogner og reservelyddempingsanlegg

 • CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 05.10.2019
  Celexnr.: 32019R0318 Basis rettsaktnr.: 2017/2400

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/318 av 19. februar 2019 om endring av forordning (EU) 2017/2400 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF med hensyn til CO2-utslipp fra og brennstofforbruk til tunge kjøretøy

 • Yohimbe i næringsmidler

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0650 Basis rettsaktnr.: 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/650 av 24. april 2019 om endring av vedlegg III til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 når det gjelder yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

 • Avgjørelser om søknader om helsepåstander

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0651 Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/651 av 24. april 2019 om avslag på helsepåstander om næringsmidler og som viser til redusert risiko for sykdom

 • Karminsyre (E 120) i kjøttprodukter fra den fransk delen av Karibia.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0800 KOM-nr.: 2019/800 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/ 800 av 17.mai 2019 om endring av vedlegg II i forordning (EF) nr. 1333/2008 som utvider bruken av karminsyre, karmin (E 120) i visse kjøttprodukter ansett som tradisjonelle produkter i franske oversjøiske territorier

 • Bruk av fettsyrer til overflatebehandling av enkelte frukter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0801 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/801 av 17.mai 2019 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europaparlamentet og Rådet når det gjelder bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter

 • Bruk av jernlaktat (E 585) på fåresopp

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0891 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/891 av 28. mai 2019 om endring av vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europarlamentet og Rådet med hensyn til kategoribetegnelsen stabilisatorer og bruk av jern laktat (E 585 ) på fåresoppen Albatrellus ovinus til dekor på svensk leverpostei

 • Fjerner aromastoffet FL 10.066 fra vedlegg A i Unionslisten

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0799

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/799 av 17 mai 2019 om endring vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten.

 • Godkjenning ny mat - gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0760 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 13. mai som godkjenner gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Til toppen