Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 61-80 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - utfyllende bestemmelser om opplysninger vedrørende strukturerte finansielle instrumenter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 21.06.2019
  Celexnr.: 32015R0003 Basis rettsaktnr.: 1060/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2015/3 av 30. september 2014 som supplerer Europa -Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 1060/2009 vedrørende tekniske standarder om opplysninger vedrørende strukturerte finansielle instrumenter

 • Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om opplysninger som kredittvurderingbyråer skal stille til rådighet for ESMA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 21.06.2019
  Celexnr.: 32015R0002 Basis rettsaktnr.: 1060/2009

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/2 av 30. september 2014 som supplerer Europaparlamentets og Rådets forordning EU nr. 1060/2009 vedrørende tekniske standarder om formidling av den informasjonen som kredittvurderingsbyråer skal stille til rådighet for Den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten

 • Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om periodisk rapportering av kredittvurderingsbyråenes honorarer og honorarstrukturer til ESMA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 21.06.2019
  Celexnr.: 32015R0001 Basis rettsaktnr.: 1060/2009/EU

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2015/1 av 30. september 2015 som supplerer Europaparlamentets og Rådsforordning 1060/2009 vedrørende tekniske standarder for periodisk rapportering av kredittvurderingsbyråenes honorarer og honorarstrukturer til den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten

 • Såvarer - grønnsaksvekster

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 2002/55/EF, 2008/72/EF

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) .../... av xxx som endrer listen over slekter og arter i artikkel 2(1)(b) i rådsdirektiv 2002/55/EF, i vedlegg II til rådsdirektiv 2008/72/EF og i vedlegget til kommisjonsdirektiv 93/61/EØF

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019D0975 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/975 av 13. juni 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0894

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/894 av 28. mai 2019 om godkjenning av L-treonin framstilt av Escherichia coli CGMCC 7.232 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0805

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/805 av 17. mai 2019 om godkjenning av et preparat av muramidase framstilt av Trichoderma reesei DSM 32338 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional Products Ltd., representert i EU av Novozymes A/S)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0804

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/804 av 17. mai 2019 om fornyelse av godkjenningen av organisk selen produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 og selenmetionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 som tilsetningsstoffer i fôrvarer for alle dyrearter, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1750/2006 og nr. 634/2007

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0764

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/764 av 14. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Lactobacillus hilgardii (CNCM I-4785) og Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 som et tilsetningsstoff til fôrvarer til alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0913

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/913 av 29. mai 2019 om fornyet om godkjenning av lantankarbonatoktahydrat (Lantharenol) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og oppheving av forordning (EF) nr. 163/2008 (innehaver av godkjenningen: Bayer HealthCare AG)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0914

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/914 av 29. mai 2019 om godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring eller egglegging (innehaver av godkjenningen HuvePharma NV)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0929

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/929 av 5. juni 2019 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-betaxylanase (EC 3.2.1.8) framstilt av Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og avvente smågriser (innehaver av godkjenningen: Berg and Schmidt GmbH Co. KG)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0901

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/901 av 29. mai 2019 om godkjenning av riboflavin framstilt av Ashbya gossypii (DSM 23096), riboflavin framstilt av Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) og riboflavin 5´-fosfat-natriumsalt framstilt av Bacillus subtilis (DSM 17339 og/eller DSM 23984) (vitamin B2-kilder) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0849

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/849 av 24. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1492 med hensyn til grenseverdien for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0893

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/893 av 28. mai 2019 om fornyet godkjenningen av Bacillus subtilis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger og oppheving av forordning (EF) nr. 1444/2006 (innehaver av godkjenningen: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. representert i Unionen av Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0892

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/892 av 28. mai 2019 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin unntatt avvente smågriser, og purker og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0900

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/900 av 29. mai 2019 om godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0781

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/781 av 15. mai 2019 om godkjenning av et preparat av 3-fytase framstilt av Komagataella phaffii (CECT 13094) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger, verpehøner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring, avl og verping (innehaver av godkjenningen: Fertinagro Nutrientes S.L.)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0898

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/898 av 29. mai 2019 om godkjenning av eugenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Lidervet SL)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0857

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/857 av 27. mai 2019 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkesauer og melkegeiter og oppheving av forordning (EF) nr. 226/2007 (innehaver av godkjenningen: Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Til toppen