Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 81-100 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0899

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/899 av 29. mai 2019 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringslam, melkegeiter, melkesauer, melkebøfler, hester og oppfôringssvin og oppheving av forordning (EF) nr. 1447/2006, nr. 188/2007, nr. 232/2009, nr. 186/2007 og nr. 209/2008 (innehaver av godkjenningen: S.I. Lesaffre)

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/533 (MACCP 2020-2022)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0533 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/533 av 28 mars 2019 om et samordnet flerårig kontrollprogram i Unionen for 2020, 2021 and 2022 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og vurdere forbrukernes eksponering for disse restene.

 • Plantevernmidler - alfa-cypermetrin m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0707 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/707 av 7. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene alfa-cypermetrin, beflubutamid, benalaksyl, bentiavalikarb, bifenazat, boskalid, bromoksynil, kaptan, cyazofamid, desmedifam, dimetoat, dimetomorf, diuron, ethefon, etoksazol, famoksadon, fenamifos, flumioksazin, fluoksastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanat, metalaksyl-m, metiokarb, metribuzin, milbemektin, Paecilomyces lilacinus stamme 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metyl, propamokarb, protiokonazol, s-metolaklor og tebukonazol

 • Plantevernmidler - rapporterende medlemsland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0724 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/724 av 10. mai 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til utpeking av rapporterende og medrapporterende medlemsstater for de aktive stoffene glyfosat, lambda-cyhalotrin, imazamoks og pendimetalin og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 med hensyn til muligheten for at en gruppe av medlemsstater i fellesskap tar på seg rollen som rapporterende medlemsstat

 • Fjerner aromastoffet FL 10.066 fra vedlegg A i Unionslisten

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0799

  Kommisjonsforslaget forordning (EU) 2019/799 av 17 mai 2019 om endring vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til å fjerne aromastoffet furan-2(5H)-on fra Unionslisten.

 • Matkontaktmaterialer - endring av unionslisten til plastforordning

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 10/2011

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av fororodning (EU) nr. 10/2011 av pastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

 • Regulering av klimbazol

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0698 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU)2019/698 av 30 april 2019 om endring i vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Godkjenning ny mat - gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0760 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/760 av 13. mai som godkjenner gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

 • Endring i nvået av vitamin D i morsmelkerstatninger og erukasyre

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0828 KOM-nr.: KOM(2019)1883 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/828 av 14. mars 2019 om endring av forordning (EU) nr. 2016/127 hva angår kravene til vitamin D i morsmelkerstatninger og krav til erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger

 • Bruk av jernlaktat (E 585) på fåresopp

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0891 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/891 av 28. mai 2019 om endring av vedlegg I og II til forordning (EF) nr. 1333/2008 fra Europarlamentet og Rådet med hensyn til kategoribetegnelsen stabilisatorer og bruk av jern laktat (E 585 ) på fåresoppen Albatrellus ovinus til dekor på svensk leverpostei

 • Gjennomføringsforordning til den nye kontrollforordningen artikkel 18(8)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0627

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/627 datert 15 mars 2019 om ensartede, praktiske ordninger for gjennomføring av offentlige kontroller av produkter av animalsk opprinnelse ment som mat i samsvar med Råd og parlamentsforordning (EU) 2017/625 og endring av Kommisjonsforordning (EC) No 2074/2004 angående offentlig kontroll

 • Generell plan for håndtering av mat- og fôr-hendelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019D0300 Basis rettsaktnr.: 178/2002

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/300 som etablerer en generell plan for krisehåndtering innen mat- og fôr-trygghet

 • Plantevernmidler - karvon, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0706 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/706 av 7. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet karvon i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/201

 • Plantevernmidler - isoksaflutol, regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0717 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/717 av 8. mai 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet isoksaflutol i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - klorotalonil , avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0677 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/677 av 29. april 2019 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet klorotalonil i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - ABE-IT 56, godkjenning lavrisikostoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0676 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/676 av 29. april 2019 om godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 (bestanddeler av lysat fra Saccharomyces cerevisiae stammme DDSF623) i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - cyflumetofen, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0716 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/716 av 30. april 2019 om endring av forordning (EU) nr. 22/2013 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til betingelsene for godkjenning av det aktive stoffet cyflumetofen

 • Innovasjonsfondet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.06.2019
  Celexnr.: 32019R0856

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/856 av 26. februar 2019 om tillegg til direktiv 2003/87/EF om driften av et innovasjonsfond

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0454

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/454 av 20. mars 2019 om godkjenning av preparatert av alfa-amylase fra Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 og Aspergillus oryzae ATTC SD-5374, og et preparat av endo-1,4-beta-glucanase fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som ensileringsmidler til alle dyrearter

 • Delegated act, artikkel 18(7). utøving av offentlig kontroll med produksjon av kjøtt m.m.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0624 KOM-nr.: KOM(2019)10

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/624 datert 8 februar 2019 om særlige regler for utøving av offentlige kontroller av produksjon av kjøtt og produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr i henhold til Råd og Parlamentsforordning (EU) nr. 2017/625

Til toppen