Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 81-100 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Legemiddelrester fluazuron

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.12.2018
  Celexnr.: 32018R0523

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/523 av 28. mars 2018 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 2010/37 for stoffet 'fluazuron'

 • Legemiddelrester solventnaphtha, lett aromatisk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.12.2018
  Celexnr.: 32018R0520

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/520 av 28. mars 2018 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'solventnaphtha, lett aromatisk'

 • Kontroll av fiskevarer - fanget av EU-skip, men tatt inn via tredjeland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 21.12.2018
  Celexnr.: 32017R1973 KOM-nr.: KOM(2017)1973 Basis rettsaktnr.: 2074/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1973 av 30. oktober 2017 som endrer Forordning (EF) nr. 2074/2005 om offentlig kontroll av og helsesertifikater for fiskerivarer fanget av båt som fører EU/EØS-flagg og som losses i tredjestat og som senere importeres til EØS-området

 • EU-liste over godkjente gjenvinningsfasiliteter i tredjeland - krav til søknad m.v.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.12.2018
  Celexnr.: 32015D2398 Basis rettsaktnr.: 1257/2013/EU

  Europakommisjonens implementeringsbeslutning (EU) 2015/2398 vedrørende informasjon og dokumentasjon knyttet til søknad fra anlegg lokalisert i tredjeland om å bli inkludert på den europeiske listen over skipsgjenvinningsfasiliteter

 • EUs skipsgjenvinningsforordning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 20.12.2018
  Celexnr.: 32013R1257 KOM-nr.: KOM(2012)118

  Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1257/2013 om skipsgjenvinning og om endring av Forordning nr. 1013/2006 og Direktiv 2009/16/EF

 • Plantevernmiddelrester fo. 2018/1049 (vedlegg I 396/2005)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.12.2018
  Celexnr.: 32018R1049 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1049 av 25. juli 2018 om endring av vedlegg I til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 19.12.2018

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 med hensyn til betingelsene for godkjenning av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 19.12.2018
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • Kollektiv rettighetsforvaltning (CRM-direktivet)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 19.12.2018
  Celexnr.: 32014L0026 KOM-nr.: KOM(2012)372

  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/26/EU av 26. februar 2014 om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden

 • REACH/XVII/TDFA

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 19.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Forslag om REACH-forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere

 • Biocid - Ikke-godkjenning av Willaertia magna i PT11

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 19.12.2018
  Celexnr.: 32018D1985 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1985 av 13. desember 2018 om ikke-godkjenning av Willaertia magna c2c maky som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 11

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.12.2018
  Celexnr.: 32018R1957

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1957 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 885/2010 med hensyn til vilkårene for godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd)

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.12.2018
  Celexnr.: 32018D2015 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2015 av 17. desember 2018 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 18.12.2018
  Celexnr.: 32018D1856 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1856 av 27. november 2018 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Kommisjonvedtak om liste over havner relevante for statistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 18.12.2018
  Celexnr.: 32018D1007

  Kommisjonens delegerende vedtak av 25. april 2018 nr. 2018/1007 om nærmere regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/42/EC om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs.

 • Kommisjonsforordning om IKT-statistikk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Statistikk 18.12.2018
  Celexnr.: 32018R1091

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/1798 av 21. november 2018 om gjennomføring av europaparlamentets- og rådsforordning (EU) nr. 808/2004 om fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet for referanseåret 2019

 • RoHS2/vedlegg III/bly/6c

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0741 Basis rettsaktnr.: 2011/0065

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/741 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly som legeringselement i kobber

 • RoHS2/vedlegg III/bly/7a

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0742 Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/742 av 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur

 • RoHS2/vedlegg III/bly/24

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0737 Basis rettsaktnr.: 2011/0065/EU

  Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2018/737 1. mars 2018 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for bly i loddemateriale til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer med maskinerte, gjennomgående hull

 • RoHS2/vedlegg III/bly/6a

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 18.12.2018
  Celexnr.: 32018L0739 Basis rettsaktnr.: 2011/65/EU

  Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2018/739 av 1. mars 2018 om tilpasning til den vitenskapelige utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår et unntak for bly som legeringselement i stål

Til toppen