Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 81-100 av 8912 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endring av emballasjedirektivet (del av pakke sirkulær økonomi)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.10.2021
  Celexnr.: 32018L0852 Basis rettsaktnr.: 94/62/EF

  Direktiv (EU) 2018/852 - Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall

 • Endring av vedlegg II

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 07.10.2021
  Celexnr.: 32021R0805 Basis rettsaktnr.: 2019/6

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/805 av 8. mars 2021 om endring av vedlegg II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6

 • Ny strategisk innovasjonsagenda 2021-2027 for EIT

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 07.10.2021
  Celexnr.: 32021D0820 KOM-nr.: KOM(2019)330

  Europaparlaments- og rådsbeslutning om den strategiske innovasjonsagendaen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) for 2021-2027: styrking av Europas innovasjonstalent og -kapasitet

 • Energimerking - endring av 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.10.2021
  Celexnr.: 32021R0340 Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/340 av 17. desember 2020 som endrer delegerte forordninger (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) No 2019/2018 med hensyn til energimerkekrav for elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner /-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg

 • Alkoholsterke drikker, DA om merking av stikninger ("blends"), endringer i 32019R0787

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1096 KOM-nr.: KOM(2021)2621 Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2019/787

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1096 av 21. april 2021 om endringer i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 når det gjelder merking av stikninger ("blends")

 • Aske som EU-gjødselvare

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 2019/1009

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til termiske oksyderingsmaterialer og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselvarer

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av visse vedlegg til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til kravene til omsetning av visse insektprodukter og tilpasning av en inneslutningsmetode

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av vedleggene XIV og XV til forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til import til og transitt gjennom Unionen av animalske biprodukter og avledede produkter

 • Animalske biprodukter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Basis rettsaktnr.: 142/2011

  Kommisjonsforordning xxx av xxx om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til eksport av visse organiske gjødselstoffer og jordforbedringsmidler som inneholder kategori 2-materiale

 • Endringer i ny forordning om EU-gjødselvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. juni 2021 om endring av vedleggene I, II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 om fastsetting av bestemmelser for å gjøre EU-gjødselvarer tilgjengelige på markedet for å tilpasse dem til den tekniske utvikling

 • Endring av standardskjema for avlssertifikater

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R0761

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/761 av 7. mai 2021 som endrer vedlegg I - IV til gjennomføringsforordning (EU) 2017/717 når det gjelder standardskjema for avlssertifikater for avlsdyr og avlsmateriale

 • Vet - AHL endring av import

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1705 Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1705 av 14. juli 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 som utfyller Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder bestemmelser for import til unionen, samt forflytning og håndtering etter import, av forsendelser av visse levende dyr, avlsprodukter og produkter av animalsk opprinnelse

 • Opprettelsen av Horisont Europa

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R0695 KOM-nr.: KOM(2018)435

  Forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027)

 • Vet - AHL endring import sammensatte produkter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1703 Basis rettsaktnr.: 2020/692

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2021/1703 av 13. juli 2021 som endrer delegert forordning (EU) 2020/692 når det gjelder dyrehelsekrav ved import til unionen av produkter av animalsk opprinnelse i sammensatte produkter

 • Ny forordning om lister over tredjestater godkjent for innførsel til unionen av animalske varer

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R0405 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/405 av 24. mars 2021 som fastsetter lister over tredjestater eller regioner i disse fra hvilke det til unionen er tillatt å innføre visse dyr og varer beregnet på konsum i tråd med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625

 • Regulering av pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 05.10.2021
  Celexnr.: 32021R1040 Basis rettsaktnr.: 609/2013

  Kommisjonsforordning (EU) 2021/1040 om endring i delegert forordning (EU) 2016/128 med hensyn til krav til pesticider i næringsmidler til spesielle medisinske formål som er utviklet for å oppfylle spedbarns og småbarns ernæringsmessige behov

 • Særprogrammet for Horisont Europa

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 05.10.2021
  Celexnr.: 32021D0764 KOM-nr.: KOM(2018)436

  Særprogrammet for Horisont Europa

 • Direktivforslag om tilstrekkelige minstelønninger

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.10.2021
  KOM-nr.: KOM(2020)682

  Forslag om et direktiv fra Europaparlamentet og Rådet om tilstrekkelige minstelønninger i Europa. COM(2020) 682 final, 28. oktober 2020

 • Endringer i utsendingsdirektivet (96/71/EF)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 04.10.2021
  Celexnr.: 32018L0957 Basis rettsaktnr.: Direktiv 96/71/EF

  Europaparlaments- og rådsdirektiv av 28. juni 2018 om endring av direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting

 • PADR

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Forskning og utvikling 04.10.2021
  Celexnr.: 52021PC0394

  EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021