Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 81-100 av 7563 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Legemiddelrester ovotransferrin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0238

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/238 av 8. februar 2019 som endrer vedlegget til forordning (EU) nr. 37/2010 for stoffet 'ovotransferrin'

 • Regulering av phenylene-bis-diphenyltriazine (UV-filter S86)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0680 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/680 av 30. april 2019 om endring i vedlegg VI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av 2-chloro-p-phenylenediamine (hårfarge)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0681 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/681 av 30. april 2019 om endring i vedlegg II til europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av klimbazol

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R0698 Basis rettsaktnr.: 1223/2009

  Kommisjonsforordning (EU)2019/698 av 30 april 2019 om endring i vedlegg III og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Biocid - Ikke-godkjenning av karbendazim i PT 9

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om ikke-godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 9

 • Biocid - Forlenget godkjenning av IPBC i PT 8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Forlenget godkjenning av tebukonazol i PT 8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om ikke-godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt i PT 2 og 7

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om ikke-godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat i PT 2 og 7

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om ikke-godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 2 og 7

 • Biocid - Forlenget godkjenning av K-HDO i PT 8

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 04.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) .../... av ... om utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Plantevernmidler - Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, godkjenning lavrisikostoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 04.10.2019
  Celexnr.: 32019R1605 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1605 av 27. september 2019 om godkjenning av det aktive lavrisikostoffet Bacillus subtilis stamme IAB/BS03, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Celexnr.: 32019D1373 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1373 av 22. august 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Celexnr.: 32019D1385 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1385 av 3. september 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Celexnr.: 32019D1392 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1392 av 9. september 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 03.10.2019
  Celexnr.: 32019D1617 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1617 av 27. september 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Biocid - Inkludering av Saccharomyces cerevisiae i vedlegg I

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere Saccharomyces cerevisiae som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av eddik i vedlegg I

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere eddik som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av eggepulver i vedlegg I

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere eggepulver som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

 • Biocid - Inkludering av konsentrert eplesaft i vedlegg I

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.10.2019
  Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 8. august 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 for å inkludere konsentrert eplesaft som et aktivt stoff i forordningens vedlegg I

Til toppen