Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 101-120 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - 1-naftylacetamid m.fl., forlenget godkjenningsperiode

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0291 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/291 av 19. februar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-naftylacetamid, 1-naftyleddiksyre, acrinatrin, azoksystrobin, fluazifop p, fluroksypyr, imazalil, kresoksim-metyl, oksyfluorfen, prokloraz, proheksadion, spiroksamin, teflutrin og terbutylazin

 • Plantevernmidler - mefentriflukonazol, godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0337 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/337 av 27. februar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - etoprofos, avslag regodkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0344 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/344 av 28. februar 2019 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet etoprofos i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - rapporterende medlemsland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0150 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/150 av 30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 med hensyn til rapporterende medlemsstat for de følgende aktive stoffene til bruk i plantevernmidler: deltametrin, diflufenican, epoxiconazol, fluoxastrobin, protioconazol og tebuconazol

 • Plantevernmidler - abamectin m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0168 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/168 av 31. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene: abamektin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stamme QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop P, epoxiconazol, fenpyroximat, fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metconazole, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis stamme: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos methyl, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, triticonazol, Verticillium albo-atrum og ziram

 • Plantevernmidler - eddik, endring vilkår basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0149 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/149 av 30. januar 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1108 og (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for bruk av eddik som et basisstoff

 • Plantevernmidler - propanil, avslag godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0148 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/148 av 30. januar 2019 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet propanil i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

 • Plantevernmidler - Beauveria bassiana stamme PPRI 5339, godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0147 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/147 av 30. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Clonostachys rosea stamme J1446, regodkjenning, lavrisiko stoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0151 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/151 av 30. januar 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisiko stoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Såvarer - midlertidig unntak for omsetning av såvare i Sverige

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019D0160 Basis rettsaktnr.: 66/401/EØF og 66/402/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/160 av 24 januar 2019 som gir mulighet for et midlertidig unntak fra betingelsene som stilles til sertifisert såvare krevd i rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF

 • Energimerking, revisjon av husholdnings kjøl-frys 1060/2010

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 20.06.2019
  KOM-nr.: KOM(2019)1815 Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 1060/2010

  DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) …/...av 11.3.2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og som opphever delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010

 • Vet - korr språk bulgarsk og fransk i 2004/558/EU

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019D0055 Basis rettsaktnr.: 2004/558/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/55 av 10. januar 2019 om rettelse av den bulgarske og den franske utgaven av beslutning 2004/558/EF om gjennomføring av Rådets direktiv 64/432/EØF som angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel innen for Fellesskabet med storfe og godkjennelse av de utryddelsesprogrammene, som visse medlemsstater har forelagt

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 20.06.2019
  Celexnr.: 32019R0145

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/145 av 30. januar 2019 om korrigering av den nederlandske utgaven av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

 • Plantevernmidler - vilkår klotianidin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R0784 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/784 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet klotianidin

 • Plantevernmidler - forlenget godkjenning 1-decanol m.fl.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1266 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1266 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol, 6-benzyladenin, aluminiumsulfate, azadirachtin, bupirimat, carboxin, cletodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylsmørsyre, isoxaben,kalksvovel, metalldehyd, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinat og tebufenozid

 • Plantevernmidler - godkjenning fenpicoxamid

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1265 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1265 av 20. september 2018 om godkjenning av det aktive stoffet fenpicoxamid , i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - fornyet godkjenning petoxamid

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1264 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1264 av 20. september 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet petoxamid, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Portabilitetsforordningen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 19.06.2019
  Celexnr.: 32017R1128 KOM-nr.: KOM(2015)627

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1128 av 14. juni 2017 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked

 • Plantevernmidler - forlenget godkjenning 1-metylcyclopropen m.fl.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1262 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1262 av 20. september 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylcyclopropen, betacyflutrin, klorotalonil, klorotoluron, clomazon, cypermetrin, daminozid, deltametrin, dimetenamid-p, diuron, fludioxonil, flufenacet, flurtamon, fostiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, prosulfocarb, tiofanatmetyl og tribenuron

 • Plantevernmidler - avslag basisstoff, tjære fra strandfuru

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1294 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1294 av 26. september 2018 om avslag på godkjenningen av det aktive stoffet tjære fra strandfuru i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Til toppen