Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 121-140 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Offentlige salmonellaprøver av levende fjørfe kan testes med alternative metoder

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 200/2010, 517/2011, 200/2012 og 1190/2012

  Kommisjonsforordning (EU) .../... om endring av kommisjonsforordninger (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 om spesifikke metoder for salmonellatesting og prøvetaking av fjørfe

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.12.2018
  Celexnr.: 32018R1936

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1936 av 10. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til grenseverdien for dimetylaminoetanol (DMAE)

 • Rammerforordning kjøretøy - godkjenning av bil og tilhenger til bil.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 12.12.2018
  Celexnr.: 32018L858 KOM-nr.: KOM(2016)031 Basis rettsaktnr.: 2007/46/EF

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 av 30. mai 2018 om godkjenning og markedsovervåking av motorkjøretøyer og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy, om endring av forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om oppheving av direktiv 2007/46/EF

 • Biocid - Wolbachia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.12.2018
  Celexnr.: 32018D1623 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 av 29. oktober 2018 i overensstemmelse med artikkel 3(3) i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om mygg ikke-naturlig infisert med Wolbachia brukt til vektorkontroll

 • Biocid - Ikke-godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 12.12.2018
  Celexnr.: 32018D1622 Basis rettsaktnr.: 528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1622 av 29. oktober 2018 om ikke-godkjenning av visse aktive stoffer i biocidprodukter i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

 • Plantevernmidler - godkjenning basisstoff, løkolje

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.12.2018
  Celexnr.: 32018R1295 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 26. september 2018 om godkjenning av basisstoffet løkolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Biocid - Godkjenning av penflufen i PT 8

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.12.2018
  Celexnr.: 32018R1131 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1131 av 13. august 2018 om godkjenning av penflufen som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 8

 • Biocid - Godkjenning av cypermetrin i PT 18

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.12.2018
  Celexnr.: 32018R1130 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1130 av 13. august om godkjenning av cypermetrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Biocid - Godkjenning av acetamiprid i PT 18

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 11.12.2018
  Celexnr.: 32018R1129 Basis rettsaktnr.: 0528/2012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1129 av 13. august 2018 om godkjenning av acetamiprid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

 • Forslag til endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.12.2018
  Celexnr.: 32018L0843 KOM-nr.: KOM(2016)450 Basis rettsaktnr.: 2015/849/EU

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om endring av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (2015/849) om tiltak for bruk av det finansielle system i forbindelse med hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og om endring av direktiv 2009/101/EF

 • Erasmus-forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 10.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)367

  Forordkning om etableringen av Erasmus, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett

 • LULUCF-forordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 10.12.2018
  Celexnr.: 32018R0841 KOM-nr.: KOM(2016)479

  Forordning (EU) 2018/841 av 30. mai 2018 om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser i sektoren for skog og annen arealbruk i 2030-rammeverket for klima og energi

 • Revidert forordning om ytelses- ag avgiftsordning for flysikringstjenester

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 07.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 549/2004; 550/2004

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om en ytelses- og avgiftsordning i Det felles europeiske luftrommet [...]

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.12.2018
  Celexnr.: 32018R1903

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1903 av 5. desember 2018 om retting av vedlegg IV, VI og VII til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 767/2009 om omsetning og bruk av dyrefôr, og om retting av visse språkversjoner av vedlegg II, IV, V og VI til samme forordning

 • Vet - beskyttelsestiltak mot AI

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 07.12.2018
  Celexnr.: 32018D1842 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662/EØF og 90/425/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1842 av 22. november 2018 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak relatert til utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

 • Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 07.12.2018
  Celexnr.: 32018R0828

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/828 av 16. februar 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/68 med hensyn til krav til blokkeringsfrie bremsesystemer, energilagringsanordninger med høyt trykk og hydrauliske koblinger av typen med enkel ledning

 • Nettkode om balansering av kraftsystemet (EB GL)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 07.12.2018
  Celexnr.: 32017R2195

  Retningslinje for balansering av kraftsystemet

 • REACH/nanoformer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.12.2018
  Celexnr.: 32018R1881 Basis rettsaktnr.: 1907/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1881 av 3. desember 2018 som endrer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) angående vedlegg I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI og XII for nanoformer av stoffer

 • REACH/XVII/TCEP, TCPP, TDCP i produkter av PUR-skum

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.12.2018

  Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om TCEP, TCPP, TDCP i produkter av PUR-skum

 • REACH/XVII/oksonedbrytbar plast

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 07.12.2018

  Kommisjonsforordning (EU) xx av xx om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) om oksonedbrytbar plast

Til toppen