Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 121-140 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Plantevernmidler - godkjenning basisstoff, løkolje

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1295 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1295 av 26. september 2018 om godkjenning av basisstoffet løkolje i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - vilkår malation

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1495 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1495 av 8. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet malation

 • Plantevernmidler - avslag tiram

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1500 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiram og om forbud med bruk og salg av frø som inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - avslag pymetrozin

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1501 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1501 av 9. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet pymetrozin i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - avslag regodkjenning dikvat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1532 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1532 av 12. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet dikvat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - kriterier hormonforstyrrende stoffer ved søknad om regodkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1659 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 som følge av de vitenskapelige kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer fastsatt av forordning (EU) 2018/605

 • Økologi - Videreføring unntak ikke-økologisk fôr, og endring i lister for plantevernmidler og gjødsel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1584 KOM-nr.: KOM(2018)1584 Basis rettsaktnr.: 889/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1584 av 22. oktober 2018 om endring av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

 • Offentlige salmonellaprøver av levende fjørfe kan testes med alternative metoder

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32019R0268 Basis rettsaktnr.: 200/2010, 517/2011, 200/2012 og 1190/2012

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/268 av 15. februar 2019 om endring av forordning (EU) nr. 200/2010, (EU) nr. 517/2011, (EU) nr. 200/2012 og (EU) nr. 1190/2012 som angår visse metoder for testning for salmonella og prøveuttak hos fjørfe

 • Plantevernmidler - amidosulfuron m.fl., forlenget godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1796 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1796 av 20. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox, klorpyrifos, klorpyrifos-metyl, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, pethoxamid, picloram, propiconazol, pyraclostrobin, pyriproxyfen og tritosulfuron

 • Plantevernmidler - flurtamon, avslag regodkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1917 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1917 av 6. desember 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet flurtamon, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - quinoxyfen, avslag regodkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1914 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1914 av 6. desember 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet quinoxyfen, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - tribenuron, regodkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1913 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1913 av 6. desember 2018 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet tribenuron, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - Metschnikowia fructicola, godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1915 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1915 av 6. desember 2018 om godkjenning av det aktive stoffet Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Plantevernmidler - bispyribac, forlenget godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1916 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1916 av 6. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac

 • Plantevernmidler - propikonazol, avslag regodkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 19.06.2019
  Celexnr.: 32018R1865 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/1865 av 28. november 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet propikonazol, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Amending regulation to regulation (EU) 2015/1998 on cybersecurity measures

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 18.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 300/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) ..../... av xx.xx.2019 som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 hva gjelder avklaring, harmonisering og forenkling av visse spesifikke securitytiltak innenfor sivil luftfart.

 • NPA 2018-14

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Transport 18.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 216/2008

  NPA 2018-14 Runway Safety

 • Markedsmisbruksforordningen (MAR)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 18.06.2019
  Celexnr.: 32014R0596

  Europaparlaments- og rådsforordning om markedsmisbruk

 • Direktiv om beskyttelse av forretningshemmeligheter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 17.06.2019
  Celexnr.: 32016L0943 KOM-nr.: KOM(2013)813

  Direktiv (EU) 2016/943 om beskyttelse av fortrolig know-how og forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot rettsstridig tilegnelse, bruk og formidling

 • Eksportunntak for supplerende beskyttelsessertifikater (SPC export waiver)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 17.06.2019
  KOM-nr.: KOM(2018)317 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 469/2009

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/933 20. mai 2019 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler

Til toppen