Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 121-140 av 7720 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 12.12.2019
  Celexnr.: 32017R2394 KOM-nr.: KOM(2016)283

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004

 • EUs Tilgjengelighetsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 11.12.2019
  Celexnr.: 32019L0882 KOM-nr.: KOM(2015)615

  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/882 om tilgjengelighet av varer og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse - Tilgjengelighetsdirektivet

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Hongkong

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1284 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1284 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Hongkongs rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Japan

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1283 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1283 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Japans rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Argentina

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1282 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1282 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU om anerkjennelse av Argentinas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Brasil

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1281 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1281 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU om anerkjennelse av Brasils rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Mexico

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1280 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1280 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av Mexicos rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Vidareføring av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i USA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1279 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1279 av 29. juli 2019 om anerkjennelse av De forente staters rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Singapore

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1278 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1278 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU om anerkjennelse av Singapores rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Canada

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1277 Basis rettsaktnr.: (EF) nr.1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1277 av 29. juli 2019 om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2012/630/EU om anerkjennelse av Canadas rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Oppheving av likeverdsvurdering for regelverk om kredittvurderingsbyrå i Australia

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 11.12.2019
  Celexnr.: 32019D1276 Basis rettsaktnr.: (EF) nr. 1060/2009

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1276 av 29. juli 2019 om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU om anerkjennelse av Australias rettslige og tilsynsmessige rammer som likeverdige med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

 • Direktiv om engangsartikler av plast og utstyr fra fiskeri

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Miljø 11.12.2019
  Celexnr.: 32019L904 KOM-nr.: KOM(2018)340

  Direktiv fra det europeiske parlamentet og rådet (EU) 2019/904 av 5. juni 2019 om reduksjon av miljøkonsekvensene av enkelte plastprodukter

 • Endring av forordning til UCITS om depotmottakers plikter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.12.2019
  Celexnr.: 32018R1619 Basis rettsaktnr.: 32009l065

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/1619 som endrer forordning (EU) 2016/438 om depomottakers plikter

 • Endring av forordning til AIFMD om depotmottakers plikter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 10.12.2019
  Celexnr.: 32018R1618 Basis rettsaktnr.: 32011l0061

  Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2018/1618 som endrer forordning (EU) 231/2013 om depomottakers plikter

 • EU Rights and Values Programme, 2021-2027

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Kultur 10.12.2019
  Celexnr.: 52018PC0383 KOM-nr.: KOM(2018)383

  EUs flerårige samarbeidsprogram for rettigheter og verdier, 2021-2027 - COM (2088) 383 Final

 • Forordning om transfettsyrer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2019
  Celexnr.: 32019R0649 Basis rettsaktnr.: Regulation (EC) No 1925/2006

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/649 om endring av vedlegg III til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 hva angår andre transfettsyrer enn transfettsyrer som forekommer naturlig i animalsk fett

 • Overgangsordning etter forordning (EF) nr. 853/2004

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2019
  Celexnr.: 32019R0759

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/759 av 13. mai 2019 som fastsetter overgangsordninger for bruk av folkehelsekrav når det gjelder import av matvarer som inneholder både produkter av vegetabilske opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (sammensatte produkter)

 • Plantevernmidler - Beauveria bassiana stamme IMI389521, godkjenning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.12.2019
  Celexnr.: 32019R0139 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/139 av 29. januar 2019 om godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme IMI389521 i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

 • Direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 09.12.2019
  Celexnr.: 32019L1152 KOM-nr.: KOM(2017)797

  Direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår

 • Endringer i TSI TAF - endringskontroll

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 09.12.2019
  Celexnr.: 32019R0778 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/778 av 16. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 1305/2014 hva gjelder endringskontroll

Til toppen