Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 141-160 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Sporing av tobakksvarer - nøkkelelementer i avtaler om datalagring

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32018R0573

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/573 av 15. desember 2017 om nøkkelelementer i avtaler om lagring av data som inngår i sporbarhetssystemer for tobakksvarer

 • Medisinsk utstyr - utpeking av tekniske kontrollorgan - tilhørende koder og utstyr

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32017R2185 Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/745, (EU) 2017/746

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2185 av 23. november 2017 om liste over koder og utstyr for utpeking av tekniske kontrollorgan for medisinsk utstyr etter forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning (EU) 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

 • Legemidler til dyr

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2014)558

  Forordning om legemidler til dyr

 • Tobakk - sikkerhetsmerking

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32018D0576

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/576 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for sikkerhetselementer på tobakksprodukter

 • Nettkode om nettilknytning av generatorer (NC RfG)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.12.2018
  Celexnr.: 32016R0631 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  kommisjonsforordning om etablering av en nettkode om krav for nettilknytning av generatorer

 • Sporing av tobakksvarer - tekniske standarder

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  Celexnr.: 32018R0574

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/574 av 15. desember 2017 om tekniske standarder for opprettelse og drift av et sporbarhetssystem for tobakksprodukter

 • Nettkode om nettilknytning av forbruk (NC DCC)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.12.2018
  Celexnr.: 32016R1388 Basis rettsaktnr.: 714/2009

  kommisjonsforordning om etablering av en nettkode om nettilknytning av forbruk

 • Nettkode om nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømskabler (NC HVDC)

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 06.12.2018
  Celexnr.: 32016R1447

  kommisjonsforordning om etablering av en nettkode om krav for nettilknytning av høyspent likestrømssystemer og produksjonsparker tilknyttet nettet via likestrømskabler

 • Forslag til forordning om metodevurderinger

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 06.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)0051

  Forslag til parlaments- og rådsforordning om metodevurderinger

 • PSP-analysemetode

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 06.12.2018
  Celexnr.: 32017R1980 KOM-nr.: KOM(2017)1980 Basis rettsaktnr.: 2074/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2017/1980 av 31. oktober 2107 som endrer vedlegg III i forordning (EF) nr. 2074/2005 som angår analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)

 • Eksportunntak for supplerende beskyttelsessertifikater (SPC export waiver)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Immaterialrett 06.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)317 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 469/2009

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til tredjeland)

 • Kommunikasjon om EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 06.12.2018

  Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionsutvalget. Mot et omfattende EU-rammeverk for hormonforstyrrende stoffer

 • CEF II

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner og Transport 05.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)438

  Forslag til Europaparlaments- og rådsforordning om etablering av ordningen for et sammenkoplet Europa og om oppheving av forordningene (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014

 • Metoder for risikovurdering og risikohåndtering i anbefalinger gitt i (EF) nr.470/2009

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0782 Basis rettsaktnr.: 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/782 av 29. mai 2018 for etablering av metoder for risikovurdering og risikohåndtering av anbefalinger gitt i forordning (EC) 470/2009

 • Oppretting av skrivefeil i 1333/2008

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0627 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/627 av 20. april 2018 om oppretting av språk i enkelte lands språkversjoner av Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om tilsetningstoffer i næringsmidler

 • Vet - EURL blåtunge og afrikansk hestepest

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0415 Basis rettsaktnr.: 92/35/EØF, 2000/75/EF, 882/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/415 av 16. mars 2018 om supplerende ansvarsområder og oppgaver for EU-referanselaboratoriet for afrikansk hestepest og om endring av vedlegg II til Rådets direktiv 92/35/EØF, vedlegg II til Rådets direktiv 2000/75/EF og vedlegg VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

 • Nye EURL - Forurensende stoffer i fôr og mat

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0192 Basis rettsaktnr.: 882/2004

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/192 av 8. februar 2018 om endring av vedlegg VII til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 882/2004 som omhandler EU-referanselaboratorier for kontaminanter i fôr og mat

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R1039

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1039 av 23. juli 2018 om godkjenningen av kobber(II)diacetat monohydrat, kobber(II)karbonat dihydroxy-monohydrat, kobber(II)klorid dihydrat, kobber(II)oksid, kobber(II)sulfat pentahydrat, kobber(II)chelat av aminosyrehydrat, kobber(II)chelat av proteinhydrolysate, kobber(II)chelat of glycinhydrat (fast) og kobber(II)chelat av glycinhydrat (flytende) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter, og om endring av forordning (EF) nr. 1334/2003, (EF) nr. 479/2006 og (EU) nr. 349/2010 og Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 269/2012, (EU) nr. 1230/2014 og (EU) 2016/2261

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0983

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/983 av 11. juli 2018 om godkjenningen av benzosyre som fôrtilsetningsstoff til grisearter av mindre økonomisk betydning til slakt og avl (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 05.12.2018
  Celexnr.: 32018R0982

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/982 av 11. juli 2018 om godkjenningen i kategorien «avlteknisk tilsetningsstoff» av et preparat av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og livkylling (innehaver av godkjenningen Novus Europe S.A./N.V.)

Til toppen