Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 161-180 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Endr. imp.kontroll for aflatoksiner - juni 2019

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019
  Celexnr.: 32019R0890 Basis rettsaktnr.: 884/2014

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/890 av 27. mai 2019 om særlige importbetingelser for jordnøtter fra Gambia og Sudan, og endring av forordningene (EF) nr. 669/2009 og (EU) nr. 884/2014

 • OCR - Minimumskrav til grensekontrollstasjoner og krav til listeføring av disse

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning om regler om minimumskravene for grensekontrollstasjoner, inkludert kontrollsteder, og formatet, kategoriene og forkortelsene til bruk for listeføringen av grensekontrollstasjoner og kontrollsteder

 • Modell for sertifikater som skal følge forsendelser med dyr og produkter ved import

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019
  Celexnr.: 32019R0628 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om offisielle standardsertifikater for visse dyr og produkter, og som endrer forordning (EF) Nr. 2074/2005 og forordning (EU) 2016/759 vedrørende disse standardsertifikatene

 • Import av økologiske produkter fra tredjeland

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 13.06.2019
  Celexnr.: 32019R0446 KOM-nr.: KOM(2019)446 Basis rettsaktnr.: 1235/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/446 av 19 mars 2019 om endring og korrigering av forordning (EF) nr. 1235/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 når det gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland

 • Forordningen om gjensidig godkjenning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 13.06.2019
  Celexnr.: 32019R0515 KOM-nr.: KOM(2017)796

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/515 av 19. mars 2019 om gjensidig godkjenning av varer lovlig omsatt i et annet medlemsland og oppheving av forordning (EF) nr. 764/2008

 • Forordning om håndheving av forbrukervernregler

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål 12.06.2019
  Celexnr.: 32017R2394 KOM-nr.: KOM(2016)283

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 av 12. desember 2017 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning og om oppheving av forordning (EF) nr. 2006/2004

 • Vet - EURL MKS

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 11.06.2019
  Celexnr.: 32018D1099 Basis rettsaktnr.: 2003/85/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/1099 av 1. august 2018 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF når det gjelder listen over laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus, om utpeking av EU-referanselaboratorium for munn- og klauvsyke og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/136 hva angår navnet på den Europeiske Union sitt utpekte EU - referanselaboratorium for munn og - og klauvsjuke

 • Økodesign, tjenere og datalagringsprodukter

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 11.06.2019
  Celexnr.: 32019R0424 Basis rettsaktnr.: 125/2009/EF

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/424 av 15. mars 2019 om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av tjenere og datalagringsprodukter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF og om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 617/2013

 • Økodesign, Endring av transformatorforordning 548/2014

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 11.06.2019
  Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF og 548/2014

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX om endring av forordning (EU) nr. 548/2014 av 21. mai 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med hensyn til små, mellomstore og store krafttransformatorer

 • EU-OSHA Revisjon av rådsforordning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 11.06.2019
  Celexnr.: 32019R0126

  Europaparlamentets og Rådets forordning om opprettelse av Det Europeiske Arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 2062/94

 • Kommisjonsbeslutning 2019/608 endring av vedlegg V til yrkeskvalifikasjonsdirektivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 09.06.2019
  Celexnr.: 32019D0608 Basis rettsaktnr.: 32005L0036

  Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/608 av 16. januar 2019 om endring av vedlegg V til direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner med hensyn til kvalifikasjonsbevis og titler på spesialiteter

 • Overvåkning av makroalger og halofytter

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018H0464

  Kommisjonsanbefaling (EU) 2018/464 av 19. mars 2018 om overvåkning av metaller og jod i makroalger og halofytter og produkter basert på makroalger

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1533

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/2533 av 12. oktober 2018 om godkjenningen av et preparat av natriumalginat som et fôrtilsetningsstoff til katter, hunder, andre ikke-matproduserende dyr og fisk og et preparat av kaliumalginat som et fôrtilsetningsstoff til katter og hunder

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1543

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1543 av 15. oktober 2018 om godkjenningen av et preparat av Pediococcus pentosaceus DSM 32291 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1254

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1254 av 19. september 2018 om avslag på godkjenningen av riboflavin (80 %) produsert av Bacillus subtilis KCCM-10445 som et fôrtilsetningsstoff som tilhører den funksjonelle gruppen av vitaminer, pro-vitaminer og veletablerte kjemiske stoffer med samme effekt

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1081

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1081 av 30. juli 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som et fôrtilsetningsstoff for slaktegriser (innehaver av godkjenningen Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, representert av Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office)

 • Fôrvare

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1080

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1080 av 30. juli 2018 om godkjenning av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som et fôrtilsetningsstoff til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Adisseo France SAS)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1079

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1079 av 30. juli 2018 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (DSM 28343) som et fôrtilsetningsstoff til avvent smågris (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH & Co. KG)

 • Fôrvare

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1090

  Kommisjonens gjennomføringforordning (EU) 2018/1090 av 31. juli 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Komagataella pastoris (CBS 25376) og Komagataella pastoris (CBS 26469) som tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger, hønniker, slaktekalkuner, alle fuglearter oppdrettet til egglegging eller avl, avvent smågris og mindre udbredte svinearter (avvente) (innehaver av godkjenningen Kaesler Nutrition GmbH)

 • Plantevernmiddelrester fo. 2018/1049 (vedlegg I 396/2005)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1049 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1049 av 25. juli 2018 om endring av vedlegg I til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Til toppen