Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 161-180 av 7563 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Alkoholsterke drikker, sletting av geografiske betegnelser i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32016R1067 Basis rettsaktnr.: 32008R0110

  Kommisjonsforordning (EU) 2016/1067 av 1. juli 2016 om endringer i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

 • Modell for sertifikater som skal følge forsendelser med dyr og produkter ved import

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R0628 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 av 8. april 2019 om offisielle standardsertifikater for visse dyr og produkter, og som endrer forordning (EF) Nr. 2074/2005 og forordning (EU) 2016/759 vedrørende disse standardsertifikatene

 • Alkoholsterke drikker, sletting av geografiske betegnelser i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R0674 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/674 av 29. april 2019 om om endringer i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 28.08.2019
  Celexnr.: 32019R0335 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/335 av 27. februar 2019 om endring i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 når det gjelder registrering av den alkoholsterke drikken ‘Tequila’ som geografisk betegnelse.

 • Revidert elmarkedsdirektiv

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Energi 27.08.2019
  Celexnr.: 32019L0944 KOM-nr.: KOM(2016)864 Basis rettsaktnr.: 2009/72/EC

  Revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv om det indre markedet for energi (elmarkedsdirektiv)

 • Alkoholsterke drikker, beskyttelse av ny geografisk betegnelse på alkoholsterke drikker i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008.

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32018R1850 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1850 om registrering av en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk i vedlegg III i forordning (EF) nr. 110/2008 (‘Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte’ (GI)).

 • Alkoholsterke drikker, endringer og rettelser i beskyttede geografiske betegnelser i vedlegg III i 32008R0110

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 27.08.2019
  Celexnr.: 32018R1098 Basis rettsaktnr.: Forordning (EF) nr. 110/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1098 av 2. august 2018 om endringer og rettelser i vedlegg III i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker.

 • BRRD: Endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 26.08.2019
  Celexnr.: 32017L2399 KOM-nr.: KOM(2016)853 Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU

  Europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU angående rangeringen av usikrede gjeldsinstrumenter i insolvenshierarki

 • Nasjonale unntak fra direktiv 2008/68/EU

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 26.08.2019
  Celexnr.: 32019D1094 Basis rettsaktnr.: 2008/68/EU

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 av 17. juni 2019 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

 • Beslutning om endring av innføringstidspunkt for særregler om aerodynamiske førerhus - Mobilitetspakken del 3

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.08.2019
  Celexnr.: 32019D0984 KOM-nr.: KOM(2018)275 Basis rettsaktnr.: (EF) 1996/53

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsbeslutning om endring av Rådsdirektiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gjennomføringen av særreglene om største tillatte lengder av førerhus med forbedret aerodynamisk ytelse, energieffektivitet og sikkerhet

 • Tiltaksgrenser for forbudte stoffer i animalske næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 23.08.2019
  Basis rettsaktnr.: (EC) 470/2009

  Kommisjonsforordning (EU) ..../.... XXX om referanseverdi for tiltak for ikke-tillatte farmakologisk aktive stoffer i animalske næringsmidler som opphever beslutning 2005/34/EC

 • Opinion 05/2017 RMT.0188

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 23.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Endringsforslag til forordning (EU) 1178/2011 angående innføring av tekniske kraver og administrativt prosedyrer i forbindelse med besetningsmedlemme i samsvar med Regulation (EU) 2018/1139 av det Europeiske Parlamentet og Rådet

 • PEPP

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 23.08.2019
  Celexnr.: 32019R1238 KOM-nr.: KOM(2017)343

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1238 av 20. juni 2019 om et felles europeisk personlig pensjonsprodukt (PEPP)

 • Språkretting av Gjennomføringsforordning om rimelig bruk politikk og bærekraftsmekanismen

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0296 Basis rettsaktnr.: 32012R0531

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/296 av 20. februar 2019 om retting av visse språkversjoner av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anvendelse av en rimelig bruk politikk og om metoden for vurdering av om avskaffelsen av tilleggsavgiften for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå er bærekraftig og om søknaden som skal sendes av en tilbyder av internasjonal gjesting i forbindelse med en slik vurdering

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1185 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1185 av 10. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1212 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1212 av 16. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1247 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1247 av 19. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1270 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1270 av 26. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1327 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1327 av 5. august 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1336 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1336 av 9. august 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

Til toppen