Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 181-200 av 7097 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Forslag til revisjon av Veginfrastrukturdirektivet

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 04.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)274 Basis rettsaktnr.: 2008/96/EC

  Forslag til direktiv for endring av Veginfrastrukturdirektivet (2008/96/EC)

 • Ekomkodeksen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 03.12.2018
  Celexnr.: 52016PC0590 KOM-nr.: KOM(2016)590

  Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om etablering av en europeisk kodeks for elektronisk kommunikasjon

 • Konsentrasjonsgrenser for PCP i avfall i POPs forordningen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier 03.12.2018

  Innføring av konsentrasjonsgrenser for PCP i avfall i vedlegg IV og V i POPs forordningen

 • Opinion 09/16 - Endring av forordning 1178/2011 Part-MED

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 03.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) …/… av XXX om endring av forordning (EU) nr. 1178/2011 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1139. RMT.0287.RMT.0700.

 • Forslag til forordning om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner (SBBS)

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester 03.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)339

  Forslag til parlaments- og rådsforordning om verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner KOM (2018) 339

 • Generiske betegnelser

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 1924/2006

  Kommissjonsforordning (EU) xxx/xxx av xxx om unntak fra artikkel 1(3) i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om mat til bruk av visse generiske betegnelser

 • Nytt drikkevannsdirektiv 2018-2019

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 03.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)753

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsdirektiv om drikkevannskvalitet

 • Aroma: Fjerning av tre aromastoffer fra Unionslista

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 03.12.2018
  Celexnr.: 32018R1649 Basis rettsaktnr.: 1334/2008

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 2018/1649 om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 som gjelder fjerning av enkelte aromastoffer

 • Forslag om etablering av ELA

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 03.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)131

  Forslag om å etablere et europeisk arbeidsmarkedsbyrå

 • Direktivforslag om vern av varslere

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø og Indre marked 03.12.2018

  Forslag til direktiv om vern av personer som varsler om brudd på EU-lovgivningen

 • Språkretting av Gjennomføringsforordning om rimelig bruk politikk og bærekraftsmekanismen

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 03.12.2018
  Basis rettsaktnr.: 32012R0531

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) …/…av den XXX om retting av visse språkversjoner av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 om fastsettelse av detaljerte bestemmelser om anvendelse av en rimelig bruk politikk og om metoden for vurdering av om avskaffelsen av tilleggsavgiften for internasjonal gjesting på sluttbrukernivå er bærekraftig og om søknaden som skal sendes av en tilbyder av internasjonal gjesting i forbindelse med en slik vurdering

 • SRD enheter i 874-875 MHz og 915-921 MHz

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 03.12.2018
  Celexnr.: 32018D1538 KOM-nr.: KOM(2018)6535 Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1538 av 11. oktober 2018 om harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon i frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz

 • Endringsforordning til (EU) 2017/655

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 03.12.2018
  Celexnr.: 32018R0987

  Forordning (EU) 2018/987 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/655.

 • Endringsforordning til (EU) 2017/656

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 03.12.2018
  Celexnr.: 32018R0988

  Forordning (EU) 2018/988 om endringer og rettinger av gjennomføringsforordning (EU) 2017/656.

 • Endringsforordning til (EU) 2017/654

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Indre marked 03.12.2018
  Celexnr.: 32018R0989

  Forordning (EU) 2018/989 om endringer og rettinger av delegert forordning (EU) 2017/654.

 • Forslag til kommunikasjonsvernforordning

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 03.12.2018
  KOM-nr.: KOM(2017)10

  Forslag til forordning frå Det europeiske parlament og Rådet om respekt for privatliv og beskyttelse av persondata i elektronisk kommunikasjon

 • Rådgivende gruppe for det europeiske arbeidsmarkedsbyrået

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø 03.12.2018
  Celexnr.: 32018D0402

  Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/402 om opprettelsen av en rådgivende gruppe for det europeiske arbeidsmarkedsbyrået

 • Krav til og tilsyn med ATM/ANS-tjenesteytere

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Transport 30.11.2018
  Celexnr.: 32017R0373 Basis rettsaktnr.: 216/2008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373 av 1. mars 2017 om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse…

 • Beslutning om endring av innføringstidspunkt for særregler om aerodynamiske førerhus - Mobilitetspakken del 3

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.11.2018
  KOM-nr.: KOM(2018)275 Basis rettsaktnr.: (EF) 1996/53

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsbeslutning om endring av Rådsdirektiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gjennomføringen av særreglene om største tillatte lengder av førerhus med forbedret aerodynamisk ytelse, energieffektivitet og sikkerhet

 • EASA Opinion 02/2018

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 30.11.2018
  Basis rettsaktnr.: 2018/1139

  Kommisjonsforordning (EU) [...] om endring av forordning (EU) ...om fastsettelse av felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse og forordning (EU) nr. 139/2014 om fastsettelse av krav og administrative framgangsmåter for flyplasser

Til toppen