Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 181-200 av 7563 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vet - endring av bekjempelsessoner ASF

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019D1147 Basis rettsaktnr.: 2014/709

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1147 av 4. juli 2019 som endrer vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater

 • Fôrvarer

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2002/32/EC

  Kommisjonsforordning om endring og retting av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for visse uønskede stoffer i fôrvarer

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1289

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 av 31. juli 2019 om godkjenning av L-valin tilvirket av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1290

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1290 av 31. juli 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 338/2018 med hensyn til laveste innhold av preparatet av 6-fytase framstilt av Aspergillus niger (DSM 25770) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskyllinger eller livkyllinger (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

 • Fôrvarer

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1125

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1125 av 5. juni 2019 om godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1176

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1176 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1176 av 10 juli 2019 som endrer vedlegg II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende maksimale grenseverdier for 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, mandipropamid og profoxydim i eller på visse produkter

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/1015

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1015 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1015 av 20. juni 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for aminopyralid, kaptan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-metyl, lambda-cyhalotrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron og tetrakonazol i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo. 2019/977

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0977 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/977 av 13. juni 2019 som endrer vedlegg II og IV til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for aklonifen, Beauveria bassiana strain PPRI 5339, Clonostachys rosea strain J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol og penkonazol i eller på visse produkter.

 • Plantevernmiddelrester fo 2019/973

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0973 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/973 av 13. juni 2019 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for bispyribac, denatonium benzoat, fenoksykarb, flurokloridon, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop og tebufenozid i eller på visse produkter.

 • Endring av direktiv 2014/94 og oppheving av forordning 2018/674

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R.... Basis rettsaktnr.: 2014/94/EU

  Delegert kommisjonsforordning 2019/...som endrer direktiv 2014/94/EU vedr. ladestasjoner for kjøretøy klasse L, landstrøm for innlands vannveier, tankstasjoner for LNG til transportskip og hydrogenstasjoner for motorkjøretøy, og som opphever delegert forordning (EU) 2018/674

 • Endrede grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) ... /... av ... som endrer og retter forordning (EC) 1880/2006 når det gjelder grenseverdier for erukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

 • Endringer i grenseverdien for citrinin i visse kosttilskudd

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 1881/2006

  Kommisjonsforordning (EU) .../... av XXX som endrer forordning (EC) 1881/2006 når det gjelder grenseverdien for citrinin i kosttilskudd basert på ris gjæret med rød gjær Monascus purpureus

 • Rettelse i den bulgarske språkversjonen til kosmetikkforordningen

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1257

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/1257 av 23 juli 2019 om en rettelse i den bulgarske språkversjonen i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av tre overflatebehandlede former av titandioksid (nano) som UV filter

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/yyyy av dato om endring i vedlegg VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Regulering av HEPB

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/xxxx av dato om endring i vedlegg V til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

 • Godkjenning ny mat - korrigering

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R1272

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1272 av 29. juli 2019 som korrigerer gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om fastsettelse av unionslisten over ny mat og gjennomføringsforordning (EU) 2017/2078 som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for betaglukaner fra gjær som ny mat-ingrediens etter forordning (EF) nr. 258/97

 • Godkjenning ny mat - betain

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner betain som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring spesifikasjoner lakto-N-neotetraose

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Basis rettsaktnr.: 2017/2470

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner endring av spesifikasjonene til ny mat-ingrediensen lakto-N-neotetraose produsert ved Escherischia coli stamme K-12 etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Godkjenning ny mat - endring bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019

  Kommisjonens gjennomføringsforordning som godkjenner utvidelse av bruksbetingelser for isolat fra myseprotein fra kumelk som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/2470

 • Matkontaktmaterialer - korreksjon av fransk språkversjon av forordning (EU) 10/2011

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 22.08.2019
  Celexnr.: 32019R0988 Basis rettsaktnr.: 2010/11

  Kommisjonsforordning (EU) 2019/988 av 17. juni 2019 som retter den franske språkversjonen av fororodning (EU) nr. 10/2011 av pastmaterialer og -artikler ment å komme i kontakt med næringsmidler

Til toppen