Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 181-200 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Omorganisering av næringsmiddelkategori 17 "kosttilskudd"

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1497 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1497/2018 av 8. oktober 2018 om endring av vedlegg II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til omorganisering av næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd

 • Tilsetningsstoffer i mat - Tilbaketrekking av godkjenningene for oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1481 Basis rettsaktnr.: 1333/2008

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1481 av 4. oktober 2018 om endring av vedlegg II til Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 med hensyn til oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1566

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1566 av 18. oktober 2018 om godkjenning av preparatet av endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (NRRL 25541) og alfa-amylase produsert av Aspergillus niger (ATTC66222) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (avvendte), og om endring av forordning (EF) nr. 1453/2004 (innehaver av godkjenningen: Andrès Pintaluba S.A.)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1568

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1568 av 18. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av fumonisinesterase framstilt av Komagataella phaffii (DSM 32159) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1559

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1559 av 17. oktober 2018 om godkjenning av tinktur av spisskum (Cuminum cyminum L.) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1567

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1567 av 18. oktober 2018 om korrigering av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/249 om godkjenningen av taurin, beta-alanin, L-alanin, L-arginin, L-asparaginsyre, L-histidin, D,L-isoleucin, L-leucin, L-fenylalanin, L-prolin, D,L-serin, L-tyrosin, L-metionin, L-valin, L-cystein, L-cystein-hydroklorid-monohydrat, glycin, mononatrium-glutamat og L-glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter og L-cystein-hydroklorid-monohydrat til alle dyrearter unntatt katter og hunder

 • Plantevernmiddelrester

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1516 Basis rettsaktnr.: 396/2005

  Kommisjonsforordning (EU) 2018/1516 av 10. oktober 2018 som endrer vedlegg II og III til forordning (EU) nr. 396/2005 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende grenseverdier for penoxsulam, triflumizol og triflumuron i eller på visse produkter.

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1558

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1558 av 17. oktober 2018 om godkjenning av en ny anvendelse av preparatet av Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder (innehaver av godkjenningen Centro Sperimentale del Latte)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1564

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1564 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt melkekyr og andre drøvtyggere bestemt til melekproduksjon, avvendte smågriser og slaktesvin

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1565

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1565 av 17. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase (DSM 28088) produsert av Paenibacillus lentussom tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger, hønniker og mindre utbredte fjørfearter bortsett fra eggleggende fugler, slaktekalkuner, kalkuner oppdrettet til avl, avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter (innehaver av godkjenningen: Elanco GmbH)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1569

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1569 av 18. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1110/2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Tricoderma reesei (CBS 114044) som tilsetningsstoff i fôrvarer for eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting (innehaver av godkjenningen: Roal Oy)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32019R0009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/9 av 3. januar 2019 om godkjenning av vannfri betain som tilsetningsstoff i fôrvarer for dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon unntatt kaniner

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32019R0012

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/12 av 3. januar 2019 om godkjenning av L-arginin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32019R0008

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/8 av 3. januar 2019 om godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32019R0010

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/10 av 3. januar 2019 om godkjenning av et preparatet av en naturlig blanding av illitt-montmorillonitt-kaolinitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32019R0011

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/11 av 3. januar 2019 om godkjenning av preparatet av Enterococcus faecium NCIMB 10415 som tilsetningsstoff i fôrvarer for smågris, diende smågris og slaktegris, og endring av av forordning (EF) nr. 252/2006, (EF) nr. 943/2005 and (EF) nr. 1200/2005 (innehaver av godkjenningen: DSM Nutritional products Ltd., representert ved DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1936

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1936 av 10. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 371/2011 med hensyn til grenseverdien for dimetylaminoetanol (DMAE)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1957

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1957 av 11. desember 2018 om endring av forordning (EF) nr. 885/2010 med hensyn til vilkårene for godkjenning av preparatet av narasin og nicarbazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger (innehaver av godkjenningen: Eli Lilly and Company Ltd)

 • Fôrvarer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018R1980

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1980 av 13. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2325 med hensyn til betingelsene for godkjenning av preparater av flytende lecitiner, hydrolyserte lecitiner og avoljede lecitiner som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

 • Såvarer - isolasjonsavstander for Sorghum spp.

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 07.06.2019
  Celexnr.: 32018L1027 Basis rettsaktnr.: 66/402/EEC

  Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2018/1027 av 19. juli 2018 som endrer rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder isolasjonsavstander for Sorghum spp.

Til toppen