Forbruker i Europa

Norske forbrukere som handler en vare eller tjeneste i et annet EU/EØS-land, skal kunne forvente samme standard og kvalitet som om den var kjøpt i Norge.

Rettighetene dine som forbruker kan variere fra land til land, men alle land i EØS-området har et minstekrav til forbrukervern. Dersom det oppstår en tvist mellom deg og en næringsdrivende i et annet land, behøver du ikke å gå veien via rettssystemet.

Du kan få enkel, hurtig og gratis hjelp via Forbruker Europa hos Forbrukerrådet. Forbruker Europa er med i et europeisk nettverk – opprettet av Europakommisjonen - som kan mekle med selgeren eller få saken din prøvet for en nemnd i selgerens hjemland.